O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vse več zadev

Irena Vovk, 23.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006»Bistveno povečan pripad zadev v preteklem letu, ki je dosegel skoraj trikratni pripad iz leta 1999 (644 zadev), je povzročil povečano število nerešenih zadev v delu, in to kljub temu, da so sodniki odločili v večjem številu zadev kot v letu poprej. Zato je imelo ustavno sodišče ob koncu leta v delu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Določitev pogoja osnovne izobrazbe

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Splošno o vzgoji in izobraževanju

, Pravna praksa, 7-8/2006Odločba US RS, št. U-I-240/04 z dne 8. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 117/05 Drugi odstavek 95. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 115/03 – ur.p.b. in 65/05) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Sporna ureditev nadomestil in taks v ZTVP-1

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 7-8/2006Odločba US RS, št. U-I-213/03 z dne 12. 1. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št . 13/06 Členi 314, 315, 324, 329, 353, četrti odstavek 354. člena ter točka 1 drugega odstavka 325. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 – ur. p. b.) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala

dr. Damjan Korošec, 23.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zračni promet

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 7-8/2006Dne 11. septembra 2001 je mednarodna teroristična organizacija v ZDA ugrabila štiri potniška letala med rednimi leti in jih prisilila k strmoglavljenju. Dve letali sta treščili v World Trade Center v središču New Yorka, eno v sedež obrambnega ministrstva ZDA (Pentagon) v Arlingtonu v Virginiji, eno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Investicijski skladi na Danskem

Boštjan Koritnik, 23.2.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2006Pogled na zgodovino kolektivnega investiranja na Danskem kaže na zelo razgibano razvojno pot, z nekaj nenadnimi zasuki k razcvetu na eni in stagniranju na drugi strani. Njegove korenine segajo vse tja v 20. leta prejšnjega stoletja, prvi investicijski skladi kot posebni varčevalni mehanizmi v okviru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Evropsko procesno civilno pravo

mag. Andrej Ekart, 23.2.2006

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 7-8/2006Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo PF Univerze v Mariboru, Nebra in Codex iuris, zavod za pravne raziskave, so med 1. in 3. februarjem v Ljubljani pripravili tridnevni mednarodni znanstveni simpozij Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU. Udeležen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Pravosodno sodelovanje – vročanje

Jasmina Cigrovski, 23.2.2006

Civilni sodni postopki

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2006Plumex proti Young Sports NV (C-473/04, 9. 2. 2006) Družbi Plumex s sedežem na Portugalskem je bila na njen naslov v tej državi po organih in tudi po pošti vročena sodba belgijskega sodišča prve stopnje, izdana v postopku med njo in Young Sports NV. Ko je zoper sodbo vložila pritožbo, jo je belgi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Malefične svoboščine Ljubljančanov

dr. Katja Škrubej, 23.2.2006

Pravoznanstvo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 7-8/2006Vzgojenim v skupnosti, v kateri je pojmovanje o naravi prava in njegovem primarnem viru približno zadnjih dvesto let nerazdružljivo povezano s konceptom pisanega pozitivnega prava, zadnjih sto let pa tudi z že kar samo po sebi umevno hierarhijo pozitivnopravnih norm (to je hrbtenica našega pojmovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!?

mag. Andraž Teršek, 23.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 7-8/2006Neposredno povezovanje institucij in pravil ob njihovem snovanju s konkretnimi osebami, ki bodo ali bi lahko prevzele odgovornost za njihovo delovanje in uresničevanje, ustvarja pasti, ki lahko povzročijo hibridizacijo ali hromitev institucij in pravil ali jim kako drugače škodujejo. Te pasti lahko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Socialna varnost delavcev migrantov

Jasmina Cigrovski, 23.2.2006

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 7-8/2006Rijksdienst voor Sociale Zekerheid proti Herbosch Kiere NV (C-2/05, 26. 1. 2006) Podjetje Herbosch Kiere je zaradi opravljanja gradbenih del na gradbišču v Belgiji za izvedbo določenih del sklenilo podizvajalsko pogodbo s podjetjem ICDS Constructors Ltd iz Irske. Tako so bili v Belgijo napoteni i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vse več nadzorstvenih pritožb

Irena Vovk, 23.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006V letu 2005 se je število nadzorstvenih pritožb, ki so jih stranke ali njihovi pooblaščenci vložili pri pristojnih organih, v primerjavi z leti poprej kar za trikrat povečalo. Bistveno se je povečalo tudi število pobud za vložitev predloga za službeni nadzor nad sodnikovim delom, ki jih stranke ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Težave pri trženju imen športnih objektov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 23.2.2006

Trgovina, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 7-8/2006Do resnice, da ima danes vse svojo ceno, v športu zadnje čase pristopajo zelo inventivno. Športni trgovci ponujajo naprodaj vse do zadnje malenkosti. Na koncu se celo izkaže, da so do včeraj zanemarjene malenkosti lahko zelo drage, torej zelo donosne, s tem pa seveda tudi – (pravno) problematične. T...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Marginalizacija in diskriminacija starejših

Milan Pavliha, 23.2.2006

Človekove pravice

Milan Pavliha, Pravna praksa, 7-8/2006Življenje v družbi je zaradi razlik med ljudmi, med kulturami in različnimi življenjskimi slogi bogatejše, pa tudi bolj zapleteno. Ob prepletanju različnih kultur in življenjskih slogov se učimo o drugačnih pogledih na svet in se soočamo z drugimi življenjskimi navadami in običaji. Bolj zapleteno pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Pogoji za dovolitev vknjižbe in predznamba

mag. Zala Lešnik, 23.2.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Zala Lešnik, Pravna praksa, 7-8/2006Zemljiškoknjižno sodišče dovoli vpis, če zemljiškoknjižnega predloga ob predhodnem preizkusu ni zavrglo ali se izreklo za krajevno nepristojno in če so izpolnjeni pogoji za dovolitev vpisa.1 Če pogoji za dovolitev vpisa niso izpolnjeni, sodišče zemljiškoknjižni predlog zavrne ali odloči, da se vpis,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Omejitev zastopniških pooblastil uprave delniške družbe

dr. Saša Prelič, 23.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 7-8/2006Družba A je organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe. Družba B je eden izmed delničarjev družbe A in je imetnik 80 odstotkov njenih delnic. Med družbama A in B ni sklenjena nobena izmed podjetniških pogodb, edino pogodbeno razmerje med njima je razmerje iz naslova nakupa in dobave ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času (popoldansko delo)

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7-8/2006Smo javni zavod in prosimo za nasvet glede priznavanja dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času (popoldansko delo). Imamo primer, ko delavec začne delati ob 11. uri in dela do 19. ure oziroma ob 7. uri zjutraj in nepretrgoma dela do 19. ure zvečer. • Koliko ur dodatka za delo v manj ugodnem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7-8/2006Delavec je bil klican kot priča na sodišče v primeru civilne tožbe, ki se vodi med delavcema, ki sta bila nekoč zaposlena pri nas (eden je že upokojen, drugemu pa je z disciplinskim ukrepom prenehalo delovno razmerje). • Ali je delavec, ki je bil klican kot priča, upravičen do nadomestila plače ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7-8/2006Z delavcem smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Ker gre za opravljanje zahtevnejšega dela, smo se v pogodbi dogovorili za poskusno delo v trajanju štirih mesecev. Po dveh mesecih dela želi delavec pogodbo o zaposlitvi odpovedati. • Ali lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi v ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 23.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2006Kako je s priznanjem podatkov, vpisanih v delovno knjižico o času nezaposlenosti, ki se vštevajo v zavarovalno dobo in naknadno priznano zavarovalno dobo, ter kako se upoštevajo podatki o delovnem razmerju delavca, ki je bil v zavarovanje vključen po posebni pogodbi preko javnih del? V vseh navedeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Sodstvo je velik, vendar zelo občutljiv sistem

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Sodišča

, Pravna praksa, 7-8/2006Sodni svet Republike Slovenije V zadnjem času smo priča različnim razpravam o vlogi in pomenu sodstva, o trajnem mandatu sodnikov, sodnih zaostankih, plačah sodnikov itd. Poročila v medijih dajejo vtis, da je s slovenskim sodstvom vse ali vsaj večina narobe. Neredka so namigovanja na korupcijo v s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Globus

Dean Zagorac, 23.2.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 7-8/2006Britanija: ukazi za nadzor kršijo EKČP 14. 2. – Ukazi za nadzor, s katerimi se omejuje gibanje ali nadzira tiste domnevne teroriste, za katere ni dovolj dokazov za vložitev obtožnega akta, bi lahko bili v nasprotju z Evropsko konvencijo za človekove pravice, je zapisano v posebnem poročilu britansk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-E (Ur. l. RS, št. 14/06) – na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave; – velja od 15. februarja, uporablja pa se od 1. marca; – plače funkcionarjev se začnejo obračuna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 23.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2006od 14. do 21. februarja Torek, 14. 2. Razpis. Ministrstvo za pravosodje je v Ur. l. RS, št. 11/06 objavilo razpis za mesto sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu. Sodnik bo imenovan za dobo šestih let, s pričetkom tega mandata septembra 2007. Rok za prijave se je iztekel 18. februarja. Ok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka

dr. Marko Novak, 23.2.2006

Upravni postopek in upravne takse, Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 7-8/2006Ekonomičnost je tudi v pravu vse bolj pomembna vrednota. Nanaša se predvsem na postopke, ki naj bi jih zaradi učinkovitejšega sodnega varstva racionalizirali in s tem ne le prihranili strankam dolgotrajno čakanje na odločitev sodišča, temveč bi prihranili tudi določena proračunska sredstva. Ekonomič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄7-8

Vsebina »Pravna praksa« 8/2006

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 7-8/20063 UVODNIK Sodni svet Republike Slovenije Sodstvo je velik, vendar zelo občutljiv sistem 6 KAZENSKO PRAVO dr. Marko Bošnjak Vloga pomilostitve v kazenskem pravu 8 VARSTVO OKOLJA Miša Markovič Izkoriščanje mineralnih surovin – kaznivo dejanje po 211., 212. in 333. členu KZ 10 GOSPODARSK...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2006(32)
> Februar(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJK L M N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov