O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Odvetnik in državljan pred ESČP

dr. Ciril Ribičič, 19.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 7-8/2009Pred nami je pregleden, koristen in uporaben priročnik Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (založil Marketing Beno Fekonja, s.p., Visoko 2008, 306 strani), ki ga je napisal odvetnik dr. Bojan Kukec. Kot izhaja iz njegovega naslova, gre za priročnik, ki naj vsakomur, še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Mir in kazen

Kristina Božič, 19.2.2009

Kultura in umetnost

Kristina Božič, Kristina Božič, Pravna praksa, 7-8/2009Novinarka Florence Hartmann, ki je leta 2000 postala tiskovna predstavnica takratne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) Carle del Ponte, je zaradi svoje knjige Mir in kazen (prev. Nataša Varušak, založba Sanje, 2008, 285 strani) končala na zatožni klopi istega sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

onkraj pravnih obzorij

dr. Aleš Završnik, 19.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 7-8/2009 Zygmunt Bauman Identiteta: pogovori z Benedettom Vecchijem (Založba /*cf., 2008, 113 strani) "Garderobne skupnosti" so danes nadomestile stabilne skupnosti moderne, "prosto lebdeči" posamezniki si nadevamo konfekcijske identitete - vsak trenutek jih lahko snamemo z obešalnika in si nadenemo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Letna skupščina Zveze evropskih pravnih fakultet

dr. Janez Kranjc, 19.2.2009

Ostalo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 7-8/2009V švicarskem Fribourgu je 13. in 14. februarja potekala redna letna skupščina Zveze evropskih pravnih fakultet (European Law Faculties Association - ELFA). Ta je bila ustanovljena leta 1995 v belgijskem univerzitetnem mestu Leuven. Od začetnih 80 članic se je članstvo do danes podvojilo, tako da je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 19.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009 Daniel J. Solove The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet (Yale University Press, 2008, 256 strani) Internet je prepleten z drobci zasebnih informacij o skoraj vsakem od nas, zlasti pa o tistih, ki redno obiskujejo spletne klepetalnice, forume in pišejo bloge ter i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zakon o podnebnih spremembah

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, 19.2.2009

Varstvo okolja

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, Pravna praksa, 7-8/2009Ko je takratni minister za okolje Janez Podobnik leta 2007 napovedal, da bo Slovenija sprejela zakon o podnebnih spremembah že v času našega predsedovanja EU, sta me prešinili dve nasprotujoči si misli. Prva je bila veselje, da bomo resno pristopili k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Namesto stavke dialog

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Sodišča

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009Sindikat Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij se je po sestanku z ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem 13. februarja odločil, da za zdaj stavke, napovedane za 10. marec, ne bo. Sindikat pričakuje, da jim bo ministrstvo v najkrajšem možnem času pomagalo pri reševanju težav, ki pa jih želijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Besedni red

dr. Nataša Hribar, 19.2.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 7-8/2009Besede, besedne zveze, stavčni členi in stavki si v besedilu sledijo v določenem zaporedju. To zaporedje je včasih zelo natančno in nespremenljivo, spet drugič nekoliko bolj prosto. Nekateri jeziki so glede razvrščanja besed v besedne zveze in stavke bolj odprti, drugi spet bolj togi in ne dopuščajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah

Nataša Skubic, 19.2.2009

Ostalo

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 7-8/2009Z alternativnim reševanjem sporov oz. mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah bomo sklenili sklop kotičkov, ki smo jih namenili pravosodnemu sodelovanju v civilnih zadevah med državami članicami EU. V okviru pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami države članice spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izbrisna tožba - absolutno nična sodba

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sodba II Ips 375/2006, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 880/2005) ZZK - 101. člen ZPP - prvi odstavek 13. člena in 319. člen Z materialnopravno napako obremenjena sodba ni absolutno nična sodba. V nasprotju z materialnopravnimi učinki pravnomočnosti bi bila ugod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Imisije - stvarnopravno in obligacijskopravno varstvo

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Obligacije, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 272/2008, 13. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča Ljubljana II Cp 1972/2003) ZOR - 156. člen. ZTLR - 5. in 42. člen ZPP - 8. in 14. točka drugega odstavka 339. člena Odvzem sonca, svetlobe, zračnosti in podobno je po ustaljeni sodni praksi lahko imisija, v zvezi s katero ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - sklepčnost tožbe

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep in sodba III Ips 110/2007, 16. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 853/2006) ZPPSL - prvi odstavek 125. člena Revizijsko sodišče pritrjuje stališču sodišča druge stopnje, da tožnik ni vložil sklepčne tožbe. Oblikovalni tožbeni zahtevek, ki se glasi: "Ugotovi se,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Stroški izvršitelja

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 180/2007, 13. november 2008 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cp 2139/2005) ZIZ - 9., 292., in 293. člen Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev - 10. člen URS - 22. člen Stališče, da zaradi dejstva, da izvršitelj opravlja javno službo, nima pravice do povrnitve str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Kvota zaposlenih invalidov in svoboda zaposlovanja

Avtor ni naveden, 19.2.2009

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Odločba US RS, št. U-I-36/06, z dne 5. februarja 2009 Prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 62. člena Zakona o zaposlitveni rehab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pridobivanje originalnih zdravniških izvidov

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009Po zdravniškem pregledu, v okviru katerega je stranka predložila tudi izvid krvne slike, stranki zdravstveni zavod, kjer je bila pregledana, noče predati originalnega izvida krvne slike, ki je bila narejena v drugem zdravstvenem zavodu, ker naj bi ji tako nalagal zakon. Ali to drži?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pogoji za izdajo zamudne sodbe - nedovoljena razpolaganja strank

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 432/2006, 13. november 2008 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni P 80/2005) ZPP - 3., 7. in 318. člen Med nedovoljena razpolaganja strank v pomenu drugega odstavka 3. člena ZPP je treba šteti tudi toženčevo pasivnost, ki (lahko) povzroči izdajo zamudne sodbe. Iz obraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Konflikt interesov v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, pomeni konflikt interesov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pridobivanje osebnih podatkov od upravnika

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009Ali ima pooblaščenec solastnika večstanovanjske hiše pravico, da od upravnika zahteva podatek, koliko in katere osebe (ime in priimek) so (bile) prijavljene posamezni mesec v posameznem stanovanju in ali ima pravico do vpogleda v dokumente, s katerimi solastniki stanovalce odjavljajo in prijavljajo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem postopku in pri postopku s pogajanji

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je kljub še vedno nesprejemljivi ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Na hipotetični predpostavki temelječ pravni interes

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklep US RS, št. U-I-278/08, z dne 5. februarja 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB in 45/08) in prvega odstavka 90. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur. l. RS, št. 56/99) se zavrže. Pravni interes pobudni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vsebina PP št.8/2009

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009stran 3 UVODNIK dr. Lučka Kajfež Bogataj Zakon o podnebnih spremembah
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zloraba procesnih pravic

dr. Luigi Varanelli, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 7-8/2009Skrita v podzavesti vsakega pravnika, tako pogosta, pa tudi tako neraziskana zloraba procesnih pravic je nedvomno tema, ki vzbuja vsesplošno zanimanje. Razpeta med pravico do sodnega varstva in zlorabo materialnih pravic se zdi zloraba procesnih pravic neke vrste paradoks: ustave priznavajo pravico ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vračilo sodne takse po novem ZST-1

Ana Testen, 19.2.2009

Sodni registri in sodne takse

Ana Testen, Ana Testen, Pravna praksa, 7-8/2009Dne 1. oktobra 2008 je začel veljati novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1),1 ki prinaša kar nekaj novosti v postopku vračila sodne takse taksnemu upravičencu. Po prej veljavnem ZST2 je o vrnitvi sodne takse na predlog taksnega upravičenca odločal pristojni davčni urad, po novem pa vračilo takse po urad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Številka 13 (10. februar 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A) - nujni postopek;- predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B) - skrajšani postopek; - predlog Sklepa o nepriznavanju predpisov Republike Hrvaške...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Februar(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov