O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih

mag. Mitja Stefancic, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Mitja Stefancic, Pravna praksa, 7-8/2015Devizni trg (angl. Foreign Exchange Market) je zelo težko manipulirati. In vendar je nekaterim trgovalcem dejansko uspelo, da so v zadnjih letih vplivali na devizne tečaje oziroma menjalno vrednost posameznih valut. To so storili zato, da bi si sami povečali dobiček poslovanja na tem obsežnem trgu. To so ugotovili mednarodni regulatorji med nedavno preiskavo na mednarodnih finančnih trgih. Čeprav gre za trg, v sklopu katerega poslujejo številne komercialne banke, centralne banke, finančne ustanove, zasebni investitorji, poslovne družbe in institucije ter mu je torej zagotovljeno precej transparentnosti, so bile nekatere mednarodne banke kaznovane zaradi nezakonitega poslovanja. Poraja se vprašanje, kako je bilo to sploh mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est

Janez Kranjc, 19.2.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 7-8/2015Rek, ki bi se v slovenščini glasil "Slabo je živeti pod pritiskom. Toda nobene nuje ni, da živimo pod pritiskom," izvira od Epikura, navaja pa ga Seneka v svojem 12. pismu Luciliju. Seneka ugotavlja, da se pritiskom lahko izognemo, saj se na vse strani odpirajo mnoge, kratke in lahke poti k svobodi. Zato bi morali pritiske, ki nas dušijo, preprosto odgnati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi pomembno vsebino

Igor Kadunc, 19.2.2015

Pravoznanstvo

Igor Kadunc, Pravna praksa, 7-8/2015Najprej pomembna opomba. Kot ekonomist globoko spoštujem pravnike in njihovo znanje. Zato me je presenetilo, ko sem zaznal, da nekateri pravniki (tožilci in sodniki) ne spoštujejo znanja ekonomistov. Ocenjevanje pridobivanja koristi lastnikov gospodarskih družb, še zlasti če so v ozadju tudi povezane družbe, namreč ni preprosto. Mnogo nas je bilo, ki se nismo mogli načuditi tožilčevemu vztrajnemu ponavljanju in potem sodbi, da naj bi v primeru Merkurja udeleženci pridobili materialno korist. Iz vseh javno dostopnih podatkov je bilo mogoče sklepati, da lastniki Merfina z inkriminirano prodajo TC Primskovo niso pridobili premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Moje zgodbe

Alenka Košorok Humar, 19.2.2015

Kultura in umetnost

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih nekaj letih je odvetnik dr. Peter Čeferin plodovit pisec leposlovja. Dvema deloma - Moje odvetniško življenje (Cankarjeva založba, Ljubljana 2012) in Valat (Litera, Maribor 2013) - se je proti koncu prejšnjega leta pridružilo še tretje - Moje življenje (Litera, Maribor 2014, 137 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ukinitev financiranja učne pomoči

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Ministrstvo za šolstvo je 5. januarja 2015 poslalo šolam obvestilo, da začasno ukinja financiranje učne pomoči učencem s posebnimi potrebami. Starši in šola dobijo odločbo o dodelitvi specialne ali učne pomoči. Šole morajo to odločbo spoštovati in jo izvajati. Z okrožnico istega dne pa ministrstvo obvešča šole o prenehanju financiranja učne pomoči iz te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Problematika javnih prireditev

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Človekove pravice, Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Varuh je tako na konkretni kot tudi na sistemski ravni obravnaval primere, ko gospodarska družba nima soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času in prijavi prireditev ter hkrati zaprosi za izdajo dovoljenja za prireditev. Varuh meni, da tako ravnanje lahko pomeni obid veljavne zakonodaje ali celo izigravanje pravne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Na področju prava ni Nobelove nagrade

dr. Šime Ivanjko, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 7-8/2015Pravnikova dejavnost je danes ohromljena z velikim razmahom predpisov in nezmožnostjo, da ob tem življenjsko in razumsko razmišlja. Po Spinozovi delitvi človekovih dejavnosti na aktivne (actiones) in pasivne (passiones - mednje spadajo nerazumnost, odvisnost in nebogljenost, ki so v nasprotju z zahtevami človeške narave) bi lahko pravnikovo delo danes uvrstili prav med slednje. Ob uporabi nerazumnih in strogo kaznovalnih predpisov politične oblasti pravniki namreč postajajo pri svojem delu odvisni in nebogljeni ter na koncu tudi žalostni in potrti, ker kot pokončni ljudje ne morejo tudi poklicno izraziti polne človečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Zemljepisna imena

dr. Nataša Hribar, 19.2.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 7-8/2015V zadnjih dneh sneg in burja oziroma vreme nasploh ne prizanašajo ne nam ne vremenoslovcem, nekateri novinarji - kot slišim v medijih - pa imajo še vedno težave s krajem ob primorski avtocesti, ki se imenuje Razdrto. Ravno ta kraj je pogosto meja, kjer se bodisi vremenski pojavi bodisi prometna situacija spremenijo. In tako morajo novinarji v prometnem obvestilu povedati, da je na primer zaprta primorska avtocesta Unec-Razdrto v smeri proti ... ja, kraju, ki se mu reče Razdrto. In tu se zaplete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 19.2.2015

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 7-8/2015Avstrijsko ustavno sodišče je razveljavilo prepoved skupne posvojitve za istospolne partnerje v Avstriji. Gre za prelomen dogodek, saj se je v Evropi zgodilo prvič, da je pot skupnim posvojitvam za istospolne pare odprlo ustavno sodišče. Doslej so take odločitve v Evropi vedno sprejeli zakonodajalci. Simbolno ima odločitev še večjo težo, ker gre za najstarejše ustavno sodišče na svetu, za Slovenijo pa je odločitev pomembna tudi zato, ker si Avstrijo na mnogih področjih jemljemo za zgled.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ob smrti iraškega civilista - tudi "na nepravem kraju ob nepravem času" je treba objektivno in učinkovito raziskati

Matej Cerar, 19.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 7-8/2015Veliki senat osemnajstih sodnikov je odločal o okoliščinah smrti iraškega civilista, ki je bil žrtev postranske škode (angl. collateral damage) vojaškega posredovanja v Iraku. Ni bilo sporno, da je bila smrt pritožnikovega sina posledica nesrečnih naključij, je pa Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) Nizozemski očitalo, da nacionalno sodišče okoliščin smrti ni preiskalo v skladu s standardi, kot jih predpisuje 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), po katerih je bistveno, da preiskavo okoliščin smrti učinkovito opravijo neodvisni organi. Morda se lahko - postransko - iz te zadeve naučimo tudi, da je treba naše dejavnosti učinkovito prilagoditi razmeram, saj ima lahko neprimerno vedenje (v konkretnem primeru alkohol in prehitra ter neodgovorna vožnja) v izrednih okoliščinah mnogo hujše posledice kot sicer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - (ne)upravičenost odsotnosti z dela - obvestilo delodajalcu o razlogih odsotnosti

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Razlog, naveden in obrazložen v odpovedi pogodbe o zaposlitvi v konkretnem primeru, ni le odpovedni razlog po četrti, temveč tudi po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Tudi če se ugotovi, da je tožnik obvestil toženko o razlogih, zaradi katerih bo odsoten z dela, še vedno ostaja tudi drugi, v odpovedi naveden in obrazložen odpovedni razlog: neupravičena odsotnost z dela. Sodišče bi zato moralo ugotavljati tudi, ali je razlog po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1, v ravnanju delavca podan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Fotokopiranje osebne izkaznice

Irena Vovk, 19.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015Mobilni operater je pri prenosu naročniške številke od posameznika zahteval kopijo osebnega dokumenta. Ali to pomeni, da ima operater pravico hraniti kopijo osebnega dokumenta ali pa le pravico do vpogleda v kopijo, ki jo mora naročnik poslati po pošti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Obrazložitev odločbe disciplinske komisije društva - pravica do sodnega varstva, pravnega sredstva in obrambe

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Po temeljnem načelu disciplinskega postopka disciplinski organ ravna po procesnem redu, ki ga urejajo pravila društva. Disciplinskim organom ni prepuščena odločitev o tem, kakšen je najprimernejši način za opravljanje procesnih dejanj; za procesna opravila so predpisane posebne oblike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Urnik javnih uslužbencev

Irena Vovk, 19.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015Ali lahko občani dostopajo do urnika dela javnega uslužbenca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Kdaj se vrne poslovna sposobnost?

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Obligacije, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Pobudnica je predloge za vrnitev poslovne sposobnosti vlagala že dlje časa, vendar so bili vsi zavrnjeni. Zadnji tak predlog je vložila septembra 2011, narok je bil opravljen 30. maja 2012, ko je sodišče na predlog izvedenke narok preložilo na 12. september 2012. Postopek na prvi stopnji pa tudi v začetku leta 2014 še ni bil končan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015DDV je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 odstotka) ter od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 in Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 - MKOOPT (Ur. l. RS, št. 10/15)
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) je bila spremenjena določba četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje kapitala na koncu davčnega obdobja še ni znano).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Je valutna klavzula naravna nesreča?

mag. Sandi Kodrič, 19.2.2015

Banke, zavodi, Devizno poslovanje

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 7-8/2015Posojilojemalce, ki jih je prizadela nedavna sunkovita rast tečaja švicarskega franka, lahko razumemo in z njimi sočustvujemo. Vsak dolg, ki nad posameznikom visi desetletje ali še dalj, obremenjuje njegovo življenje, še zlasti ko so splošne gospodarske razmere slabe. Toda ali je za nastalo situacijo kakorkoli kriva država?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti

Igor Vuksanović, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obresti in obrestna mera

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 7-8/2015Vprašanje, kako naj sodišče odloči, ko je soočeno z nepoštenim pogodbenim pogojem, je v praksi Sodišča EU do neke mere zagatno. V nacionalnih pravnih redih se namreč ponujajo različne možnosti (ničnost, izpodbojnost ali sprememba oziroma prilagoditev sporne pogodbene določbe), pri čemer ni nujno, da je uporaba vsake od njih v skladu z Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. Gre za tematiko, ki je bila - prav v zvezi s poslovanjem bank s potrošniki - na straneh Pravne prakse že večkrat obravnavana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Privatizirati ali ne privatizirati - napačna razvojna dilema

dr. Matjaž Nahtigal, 19.2.2015

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Nahtigal, Pravna praksa, 7-8/2015Razprava o tem, ali privatizirati ali ne privatizirati, ki poteka že dalj časa in ki še naprej odpira več vprašanj kot daje zadovoljivih odgovorov, je pomanjkljiva. Gre za napačno razvojno dilemo. Pravo vprašanje za majhno, odprto, dinamično gospodarstvo in družbo bi moralo biti, kakšen model potrebujemo za doseganje mednarodne konkurenčnosti, visoke stopnje socialne kohezivnosti in za vzpostavitev dinamične, na znanju temelječe družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa

Vesna Fašink, 19.2.2015

Delovna razmerja

Vesna Fašink, Pravna praksa, 7-8/2015Pri obravnavi vprašanja, koliko letnega dopusta in regresa zanj pripada delavcu, ki mu je delovno razmerje prenehalo na primer 13. julija 2013 ali 31. julija 2013 ali 15. oktobra 2013, je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani strokovno javnost presenetilo z nasprotujočimi se odločitvami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Evropa

Irena Vovk, 19.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 7-8/2015 Torek, 10. 2. Tetris novih 20 evrov. Da bi se državljani držav članic EU seznanili z novim bankovcem za 20 evrov in njegovimi zaščitnimi elementi, je Evropska centralna banka (ECB) na svojih spletnih straneh objavila različico spletne igre tetris - Tetris novih 20 evrov,
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Ugled sodstva

Tomaž Pavčnik, 19.2.2015

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 7-8/2015Na razgovoru pred Sodnim svetom me je podpredsednica med drugim vprašala, kaj bi storil za povečanje ugleda sodstva. To je eno tistih težkih, na videz zelo splošnih vprašanj, o katerih znaš nekaj povedati tudi naizust, ker pač tema ni tuja duševnemu svetu, po katerem se gibljejo tvoje misli. Vendar ... ker vprašanje spet ni takšno, da bi si ga sicer prav v tej obliki postavljal sam pri sebi, pri odgovoru nanj, ko si takole zaloten, hočeš ali nočeš improviziraš po svoji najboljši moči. Pri tem se giblješ po toposih, ki si si jih sam pri sebi že poprej razčistil, in skušaš ustvariti presežek, ki ga od tebe zahteva vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄7-8

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete

Avtor ni naveden, 19.2.2015

Poravnava davkov in prispevkov, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7-8

Leto objave

< Vsi
2015(51)
> Februar(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH I JK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov