O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mednarodna akta o varstvu človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 10.12.1992

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 23-24/1992Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva konvencij OZN (Uradni list MP - 9/92, z dne 17. 7. 1992) ugotovila, da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah tekst pakta je objavljen v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71 ). Ministrstvo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mamila in odgovornost zakonodajalca

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1992Zapis z gornjim naslovom - avtorja Aleksandra Čeferina - v pp, št. 18/92 je spodbudil Zvonka Fišerja k odgovoru v št. 20/92, nakar mu je "izzvani.." v prejšnji številki odgovoril. Žal se je v ta "odmev" prikradla kopica tiskarskih škratov, ki so celo kazensko pravo prekrstili iz magične palčke (ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Pobude sindikata delavskemu svetu

mag. Drago Mežnar, 10.12.1992

Sindikati

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1992Statut podjetja določa: "Delavski svet sprejema sklepe na predlog glavnega direktorja, izvršilnih organov ali posameznih delegatov. Gradivo s predlogom sklepa za delavski svet mora biti podpisano od tistega, ki ga je oblikoval in od glavnega direktorja, razen če gre za njegovo razrešitev oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Zbor Društva za ustavno pravo Slovenije

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 23-24/1992V ponedeljek, 26. oktobra je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije. V poročilu o delu društva od zadnjega občnega zbora 12. 6. 1989 je dr. Miha Ribarič (dosedanji predsednik društva) poudaril, da je za obdobje značilna individualna dejavnost članov druš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Parlamentarna preiskava v slovenskem pravnem sistemu

Boris Vrišer, 10.12.1992

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 23-24/1992Nova slovenska ustava je uvedla v slovenskem pravnem prostoru nov pravni institut, to je parlamentarno preiskavo (v nadaljevanju: preiskava). V 93. členu je namreč določeno, da "državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena". Državni zbor to stori na zahtevo tretjine poslancev državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

O pravnem študiju v ZDA

Bojan Bugarič, 10.12.1992

Višje in visoko šolstvo

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 23-24/1992V okviru Svobodne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani je 19. novembra 1992 prof. dr. Polonca Končar predavala o pravnem študiju v ZDA. Na povabilo American Bar Association je v okviru projekta Central and East European Law Iniciative obiskala tri ameriške pravne fakultete: Northern Illinois U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vzorci pravnih dokumentov na računalniku

Anton Tomažič, 10.12.1992

Znanost in raziskovalna dejavnost

Anton Tomažič, Pravna praksa, 23-24/1992Tako kot na področju računalništva narekujejo smer in tempo razvoja Američani pri strojni opremi, velja podobno tudi za programsko opremo (software). Tu pa seveda ne gre le za programe (KAKO obdelujemo), ampak v vse večji meri tudi za podatke (KAJ obdelujemo). Zato bo zanimivo pogledati, kaj nudi da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Christian Felix Gantner: Der Schutz von Computerprogrammen im Patent-, Urheber- und Wettbewersrecht

dr. Marko Ilešič, 10.12.1992

Intelektualna lastnina

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1992Razpravljanje o pravnem varstvu računalniških programov že davno ni več "hipermoderna" tema. Po svetu, pa tudi pri nas, lahko o tej problematiki najdemo vrsto najrazličnejših zapisov, od priložnostnih zabeležk v dnevnem časopisju do obširnih monografij. Poleg strokovnega pisanja najdemo tudi vrsto s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Plačilni promet v svetu in pri nas

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 10.12.1992

Plačilni promet

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 23-24/1992V tem članku je povzeto avtoričino predavanje na rednem mesečnem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor, ki je bilo 5. novembra na tamkajšnji Visoki pravni šoli. Predavanje je bilo dobro obiskano, popestril pa ga je kratki film, ki je praktično prikazal potek plačilnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Lastninska preobrazba za tržno uspešnost

Bojan Pečenko, 10.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 23-24/1992Pred nami je projekt lastninske reforme na podlagi novega slovenskega zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je stopil v veljavo 5. decembra 1992. Z njim so določena za lastninjenje podjetij nova pravila, saj je nadomestil ( zvezni ) zakon o družbenem kapitalu iz leta 1989.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Nakup računalnika za pravniška opravila (II. del)

Rastislav Vintar, 10.12.1992

Znanost in raziskovalna dejavnost

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 23-24/1992V nadaljevanju sestavka* se zavestno ne bomo preveč spuščali v tehnične in tehnološke podrobnosti in bomo to prepustili raje strokovnim računalniškim revijam. Omejili se bomo le na tiste lastnosti in podatke, ki so za pravnika, bodočega uporabnika računalnika, pri izbiri najbolj pomembni. Prav tako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Direktiva Sveta Evropskih skupnosti z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov(*)

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992I. UVOD "Bitka je končana", Tako je duhovito in povsem umestno označil sprejem Direktive Sveta ES z dne 14. 5. 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (v nadaljnjem: Direktiva) dr. Thomas Dreier, znanstveni sodelavec Instituta Max Planck za tuje in mednarodno patentno, avtorsko in konkuren...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Varstvo intelektualne lastnine v Sloveniji

dr. Marko Ilešič, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1992Naključje oziroma splet okoliščin sta nanesla, da je le nekaj dni pred izidom te številke Informatike in prava Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine podelil prvi slovenski patent v zgodovini, kar je nedvomno velik dogodek. Dejstvo je, da naš Urad tekoče in uspešno posluje; že od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Uvajanje informacijske tehnologije v pravosodne organe

Zvone Strajnar, 10.12.1992

Sodišča

Zvone Strajnar, Pravna praksa, 23-24/1992Kolega Rado Brezovar je v gornjem članku podal celovit prikaz problematike pri uvajanju in uporabi pravne informatike, ki je bila obdelana na Desetem kolokviju o obdelavi pravnih podatkov v Evropi. Sam bi rad opozoril na temo, ki je bila uvertura skoraj vseh poročil delegacij držav z visoko razvito ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Autodesk Inc. dosegel prvo kazensko obsodilno sodbo zoper softwarsko piratstvo v Sloveniji

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992"Vemo za judikat." To lahko danes odgovorimo na povsem utemeljeno, katonsko vprašanje Janeza Topliška v naslovu njegovega uvodnika v 1. številki Informatike in prava v začetku leta 1991.(*1) V juniju 1992 je Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani v zadevi Autodesk v. B. B., opr. št. V K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Dodatek na delovno dobo

mag. Drago Mežnar, 10.12.1992

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1992Ali je možno s podjetniško kolektivno pogodbo ali drugim splošnim aktom določiti, da se pri ugotavljanju višine dodatka na skupno delovno dobo in drugih pravic, povezanih z delovno dobo (dolžina letnega dopusta itd.), upošteva le delovna doba, dosežena v Republiki Sloveniji? Ali je možno vnaprej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Ustanoviteljski delež v mešanem podjetju

mag. Drago Mežnar, 10.12.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1992Vprašanje: Podjetje A - javno podjetje in podjetje B - d.o.o. sta ustanovili podjetje C v mešani lastnin - do.o. Delavci, ki so opravljali v podjetju A dejavnost, zdaj preneseno v novo podjetje C, in ki so bili vsi razporejeni v to novo podjetje, vprašujejo, kako je zdaj z osnovnimi sredstvi in o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 10.12.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 23-24/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke III. GRADNJA OBJEKTOV 1. UPOŠTEVANJE LOKACIJSKEGA DOVOLJENJA Sodba VS SRS, št. U 156/89-6 z dne 6. 12. 1989 Vrhovno sodišče SR Slovenije je s svojo sodbo U 51/88-10 z dne 24. 11. 1988 ugodilo tožničini tožbi proti odločbi Republiškega komiteja za industr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23-24

Leto objave

< Vsi
1992(19)
> December(19)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHI JK LM NOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov