O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Zakon o dedovanju

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Dedovanje

, Pravna praksa, 7/1993Razveza izročilne pogodbe Pravila, ki veljajo za izpolnitev dvostranskih pogodb in nalagajo pogodbenikom po razvezi pogodbe sočasno vrnitev (3. odstavek 132. člena ZOR), za razvezo izročilne - preužitkarske pogodbe ne pridejo v poštev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Vlaganje v poslovni postor - najemna pogodba

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 7/1993Niso v neskladju s 17. členom zakona o poslovnih prostorih določbe v pravilniku izvršnega sveta občinske skupščine, po katerih se stranki dogovorita o načinu poračunavanja sredstev, vloženih v obnovo poslovnega prostora, z namenom sklenitve najemne pogodbe. Sklep US RS, št. U-I-139/92 z dne 11. 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 7/1993Vsebina krivdne odgovornosti staršev ni opredeljena zgolj s splošnim pojmovanjem zanemarjanja vzgoje otrok, temveč je lahko podana tudi takrat, če skrb staršev ni prilagojena in naravnana na usmerjanje ravnanja njihovega mld. otroka v situacijah, ki bi jih starši morali in mogli pričakovati (4. odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 7/1993Lastnik, ki prepusti obratovanje nevarne stvari drugemu, odgovarja, kadar na zunaj ni vidno, kdo je obratovalec, ali, kadar je lastnost obratovalca med njim in prevzemnikom stvari sporna. Oškodovanec ni dolžan dokazovati notranjega razmerja med lastnikom in prevzemnikom. Če lastnik nevarne stvari ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Prometni davek na uvožene osebne avtomobile

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1993Niso v neskladju z zakonom določbe pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku, ki prodajalcem in komisionarjem novih uvoženih osebnih avtomobilov nalagajo, da na računu izkažejo ločeno: davčno osnovo, ki je pri teh avtomobilih enaka carinski osnovi (nabavna vrednost uvoženega osebnega avtomobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 7/1993Poleg zakonca, otrok in staršev (1. odst. 201. čl. ZOR) lahko med ožje družinske člane spadajo tudi stari starši, če konkretne okoliščine primera to opravičujejo. (Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Hujša kršitev delovnih obveznosti

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1993Delavec lahko stori hujšo kršitev delovnih obveznosti po drugem odstavku 7. člena zakona o delovnih razmerjih šele, ko začne za svoj račun sklepati posel, ki ga glede na prvi odstavek tega člena zakona ne bi smel skleniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Ocena akta o prenosu pooblastila

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 7/1993Ustavno sodišče ni pristojno za oceno pooblastil kot posamičnih aktov, s katerima je predsednik izvršnega sveta prenesel svoja s statutom določena pooblastila. Sklep US RS, št. U-I-169-92 z dne 11. 3. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Dokup zavarovalne dobe

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 7/1993Ni kršeno ustavno načelo o enakosti pred zakonom (14. člen ustave), s tem ko je zakonodajalec določil različne prispevke za dokup pokojninske dobe za različne primere. Sklep US RS, št. U-I-84/92 z dne 18. 3. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Najem poslovnih prostorov in prevzem delavcev

mag. Drago Mežnar, 1.4.1993

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1993Primer: Podjetje, lastnik poslovnih prostorov je 4. 11. 1991 sklenilo z drugim podjetjem pogodbo o najemu poslovnega prostora za gostinsko dejavnost ter o prevzemu vseh delavcev iz tega obrata. Čez dobro leto (2. 6. 1992) pa je najemnik poslovni prostor vrnil, delavcem pa izdal sklep, da so "tehn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Ukinitev dela dejavnosti oddaja prostorv v najem, organi upravljanja

mag. Drago Mežnar, 1.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1993Vprašanje: Podjetje, ki je še v celoti v družbeni lasti, ukinja eno od treh dejavnosti, ki jih opravlja in ukinja 25 % delovnih mest. Proizvodno halo (25 % od vseh proizvodnih prostorov) pa daje v najem. Ali je potrebno za tako poslovno odločitev zaprositi za soglasje Agencije RS za pospeševan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Delavec ustanovi zasebno podjetje...

mag. Drago Mežnar, 1.4.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1993Delavec je redno zaposlen v družbenem podjetju in opravlja ključna dela na računalniku. Hkrati je seznanjen z vsemi informacijami in novostmi saj podjetje kupuje programe znanje in izkušnje od ustreznih zunanjih institucij. Delavec je med tem ustanovil lastno podjetje za računalniški inženiring, kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

(Ne)izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 7/1993Pobuda se ne sprejme, če pobudnik ne izkaže svojega posebnega pravnega interesa, kar kot pogoj za vložitev pobude določa ustava RS v 2. odst. 162. člena. Zgolj splošni interes, da se zagotovita ustavnost in zakonitost ter uveljavijo načela pravne države, ne zadošča za izpolnitev z ustavo določenega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Neskladnost ZP s pravnim redom RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Prekrški

, Pravna praksa, 7/1993Pobudnika nista dokazala, da sporni zakon (zakon o podjetjih) odloča o njuni pravici, obveznosti ali pravni koristi, torej nista izkazala pravnega interesa, ki je z ustavo določena procesna predpostavka za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Izobraževanje v lastnem interesu - odsotnost z dela

mag. Drago Mežnar, 1.4.1993

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1993Delavec se izobražuje v lastnem interesu (magisterij), izobraževanje je organizirano med delovnim časom. Ali šteje njegova odsotnost v redni delovni čas? Ali ima tedaj delavec enake pravice, kot če bi delal? Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob nadomestilu osebnega dohodka ali brez nado...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

dr. Marko Pavliha, 1.4.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1993Pred več kot letom dni je mag. Aleksander Čičerov obvestil slovensko (pravniško) javnost (glej PP 2/92, str. 19), da smo prijatelji slovenskega morja, pomorstva in pomorskega prava ustanovili samostojno Društvo za pomorsko pravo Slovenije z namenom, da bi proučevali in pospeševali razvoj pomorskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red v slovenski zakonodaji

Vasilij Polič, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 7/1993Javni red določene države bi lahko na splošno opredelili, kar pa ni popolna definicija (katera pa sploh je v živi in spreminjajoči se pravni praksi), kot: temeljna načela morale in prava in življenjske interese države. Pri razdelavi teh treh elementov pa bi lahko na splošno rekli, da sodijo med teme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1993Št. 15 (26. 3. 1993) Dolga vrsta vladnih aktov sestavlja prvi del vsebine tokratne številke uradnega glasila RS: uredbe o carinskih davščinah za leto 1993, nadalje o uvoznih kontingentih in o cenah različnih proizvodov ter posebna uredba, ki govori o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Posvet: "Vartsvo osebnih podatkov in medicinsko sodno izvedenstvo"

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor že nekaj časa sodelujeta na strokovnih področjih, ki so skupna in zanimiva tako za medicino kot za pravo. Lani februarja sta društvi organizirali posvet o Pravnih in etičnih vprašanjih v medicini zlasti v zvezi s prekinitvijo nosečnosti, o asis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1993Št. 14 (19. 3. 1993) Poleg odločitev o odprtju veleposlaništev v Švicarski konfederaciji in zaprtju Generalnega konzulata RS v Ženevi je v tej številki uradnega glasila države vrsta aktov upravnih organov: med njimi je najprej odredba z določitvijo nove vrednosti točke za vrednotenje stanovanj (1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Navodila za izdajo soglasij Agencije za dejanja do lastninskega preoblikovanja podjetij

Branka Neffat, 1.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 7/1993V Uradnem listu RS, št. 14/93, so objavljena navodila za izdajo soglasij Agencije, v zvezi z izvajanjem 2. odstavka 44. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Po tej določbi morajo podjetja z družbenim kapitalom (dokler se ne preoblikujejo v skladu z zakonom o lastninskem preoblikova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red kot razlog za razveljavitev arbitražne odločbe

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Minilo je že nekaj mesecev, odkar je slovensko strokovno javnost razgibala v pp., št. 19/92, objavljena sodba Vrhovnega sodišča Slovenije, s katero je razveljavljena arbitražna odločba Zunanjetrgovinske arbitraže v Beogradu v zadevi "Radenska". Strokovne razprave so potihnile, odprta pa so ostala ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 7/1993Tožbe na ugotovitev deleža na skupnem premoženju Materialnopravna narava tožbe in nasprotne tožbe na ugotovitev deleža na skupnem premoženju onemogoča ločeno obravnavanje zahtevkov zakoncev oz. izvenzakonskih partnerjev (189. čl. ZPP v zvezi z 59. in 60. čl. ZZZDR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Tudi Hrvatska spreminja pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 1.4.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 7/1993Leto potem, ko je - po zahodno- in srednjeevropskih vzorih - sprejela Slovenija nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se pripravlja tudi republika Hrvatska na sprejem novega pokojninsko-invalidskega sistema, ki naj bi bil še bolj kot slovenski prilagojen novim evropskim in tudi nekate...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Lastninjenje - število glasov v skupščini d.o.o.

mag. Drago Mežnar, 1.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1993Vprašanje: Družbeni podjetji sta ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini. Kasneje je eden od ustanoviteljev na novo družbo prenesel v uporabo del svojih osnovnih in drugih sredstev. Ali se na novo ustanovljena družba lastnini samostojno ali v okviru lastninjenja ustanovit...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

< Vsi
1993(28)
> April(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJK LM N OP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov