O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Novela ZGD: Nižja zakonska odpravnina za direktorje

dr. Rado Bohinc, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 7/1998Kaj prinaša novela? Novelirana 250. in 449. člen ZGD (Glej Ur. l. RS, št. 20/98) prinašata dvoje temeljnih sprememb v urejanje zakonske odpravnine za člane uprave delniške družbe, in sicer: * zakonska odpravnina je poslej določena kot največja in ne več kot najmanjša, kar spremeni ratio legis do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pravno informacijski center Ustavnega sodišča RS

Miloš Likar, 16.4.1998

Ustavno sodišče

Miloš Likar, Pravna praksa, 7/1998Pravni informacijski center Ustavnega sodišča RS ima kaj raznolike in odgovorne naloge, ki jih opravlja le šest zaposlenih. Na kratko bomo opisali le nekaj njihovih aktivnosti, dlje pa se bomo zaustavili pri Komisiji za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), ki deluje pri Svetu Evrope in katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta z lastnimi delnicami

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Družba je v statutu oblikovala sklad lastnih delnic, s tem da sme pridobivati lastne delnice le za preprečitev hude, neposredne škode, ponudbo delavcem v odkup in nagrajevanje članov uprave in nadzornega sveta. Statut prav tako določa, da lahko člani uprave (ne pa tudi člani nadzornega sveta) partic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Organiziranje majhnih delničarjev za enotno glasovanje na skupščini d.d.

Damjan Belič, 16.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 7/1998Kakšne so možnosti glede na zakon o prevzemih, da se majhni delničarji organizirajo za enotno glasovanje, s tem da nimajo nobenega namena pri skupnem delovanju, da bi prevzeli družbo. Lastninska struktura v d. d. razdeljena na 40% delnic v lastni skladov in 60% delnic, ki jih imajo majhni delničarji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pridobitev dovoljenja za začasno bivanje

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Tujci

, Pravna praksa, 7/1998ZAKON O TUJCIH Najemno razmerje, sklenjeno na podlagi stanovanjske pravice, pridobljene v zvezi z delom v Republiki Sloveniji, na stanovanju, v katerem tujec dejansko prebiva (prvi in drugi odstavek 147. člena Stanovanjskega zakona), je drug upravičen razlog za pridobitev dovoljenja za začasno pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Povratniki iz tujine - upoštevanje tuje rente

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1998Precej naših ljudi se je pred represalijami kmalu po drugi svetovni vojni zateklo v zahodno Nemčijo, potem ko so imeli v Sloveniji že nekaj let delovne dobe. V Nemčiji so se zaposlili in izkoristili tudi nemški zakon o rentah tujcev (Fremdenrentengesetz), ki je tujcem vštel v nemško zavarovalno dobo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pobotanje terjatev - obvestilo stečajnemu upravitelju

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 7/1998ZAKON O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI Terjatve, ki jih je bilo mogoče do začetka stečajnega postopka pobotati, veljajo za pobotane že po zakonu samem. Zato se ne prijavljajo v stečajno maso.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Predčasna upokojitev brezposelnega - upoštevanje dela na tujem

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 7/1998Brezposelni delavec, star 59 let, nima več možnosti za zaposlitev. Ali in pod kakšnimi pogoji bi se lahko predčasno upokojil? Kakšni so pogoji za predčasno upokojitev v takšnem primeru v Zvezni republiki Nemčiji, kjer ima naš brezposelni delavec prav tako blizu deset let zaposlitve? Kolikor mu je zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/1998Delavki je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežni delavki 27. 8. 1997. Z vso dokumentacijo se je prijavila na zavodu za zaposlovanje. Dne 15. 9. 1997 pa je isto podjetje z njo sklenilo delovno razmerje za določen čas šestih mesecev. Med tem časom je delavka dopolnila 30 let delovne dobe. Ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Hkratna razporeditev delavca na dve delovni mesti

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1998Delavka je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas in je bila razporejena na delovno mesto, za katero se zahteva visoka izobrazba. Zaradi prepovedi zaposlovanja in boljše organizacije dela (delavka na tem mestu ni polno zaposlena), je njen vodja predlagal, da se delavko za 40% delovnega časa razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Priznanje statusa begunca

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Tujci

, Pravna praksa, 7/1998ZAKON O TUJCIH Vloge za priznanje statusa begunca ni dopustno zavreči zaradi zamude tridnevnega prekluzivnega roka iz drugega odstavka 37. člena ZTuj, če je zamuda posledica nepravilnega in nezakonitega ravnanja državnih organov. (Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 11. 6. 1997, opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Gimnazija - dijakov ugovor zoper oceno

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Ustavno sodišče, Srednje šolstvo

, Pravna praksa, 7/1998Določba drugega odstavka 40. člena Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 7/1998Prvi odstavek 17.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško se razveljavi. Določba občinskega odloka, ki kot kriterij za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določa onesnaževanje zraka, voda, vizualne motnje in motečo uporabo zemljišča, je v nasprotju s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Davek od dobička pravnih oseb - bank in hranilnic

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 7/1998Razveljavijo se: 1. določba prvega odstavka 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 20/95), kolikor določa uporabo tega zakona za banke in hranilnice, ki predpisano kapitalsko ustreznost presegajo za več kot 20% (prvi stavek drugega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pravno nasledstvo v postopku denacionalizacije

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 7/1998Ni v neskladju z ustavo, da zakon o denacionalizaciji ne ureja pravnega nasledstva pravnih oseb kot upravičencev do denacionalizacije. Zakon o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, ker ni uredil vprašanj, povezanih s pravicami pravnih oseb do vrnitve podržavljenega premoženja, ker je ta vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Dodatek za delovno dobo - opravljanje kmetijske dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 7/1998Podjetje je pri izračunu delovne dobe delavcu upoštevalo tudi njegovo poprejšnje opravljanje kmetijske dejavnosti - torej obdobje, ko je delavec dejansko delal na kmetiji, prispevke pa je plačal naknadno. Ali so ravnali pravilno - četudi v svojih internih aktih podjetje nima opredeljenega takega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Prof. dr. Horst Schüler Springorum na Pravni fakulteti v Ljubljani

dr. Damjan Korošec, 16.4.1998

Ostalo

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 7/1998V marcu sta Pravna fakulteta v Ljubljani in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot gostujočega predavatelja gostila enega najvidnejših svetovnih strokovnjakov za vprašanja kriminalitetne politike (zlasti glede mladoletniške kriminalitete), prof. dr. Horsta Schülerja Springoru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Še enkrat o pravnih razmerjih na nestanovanjskih prostorih

dr. Miha Juhart, 16.4.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 7/1998Problem lastninskih razmerij na nestanovanjskih prostorih večjih zgradb je verjetno eno tistih odprtih vprašanj v naše pravnem sistemu, ki potrebuje ustrezno rešitev. Zato me zelo veseli, da je moj pogled, predstavljen v PP, št. 4-98, sprožil polemično razmišljanje kolege Radoševiča (glej pp, št. 5/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Anuiteta ali obrok

Saša Hrovatin-Ribaš, 16.4.1998

Pravoznanstvo

Saša Hrovatin-Ribaš, Pravna praksa, 7/1998Namen tega sestavka je opozoriti na pravno tolmačenje pojmov anuiteta in obrok. O terminološkem razlikovanju med navedenima pojmoma sicer nisem zasledila nikakršne literature, še manj pa sodne prakse, vendar pa opažam, da se v kreditnih pogodbah uporabljajo različni termini (anuiteta, obrok, mesečna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Zaščitena kmetija - dileme o izvršbi

Peter Prodanovič, 16.4.1998

Civilni sodni postopki, Kmetijstvo

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 7/1998Pravica do dedovanja je v Republiki Sloveniji zagotovljena z ustavo, pri tem pa način in pogoje dedovanja določa Zakon o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76 in 23/78), ki pa bi moral biti usklajen z ustavo do dne 31. 12. 1993, kar pa ni bilo do danes storjeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Odškodnina za neizrabljeni letni dopust

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1998Delavka se je 31. 12. 1997 upokojila. Datum upokojitve si je določila sama. Ob upokojitvi ji je ostala polovica neizkoriščenega dopusta iz leta 1997, ki pa ga zaradi obsega dela ni mogla izkoristiti. Ali je upravičena do odškodnine za neizrabljeni dopust? Letni dopust je pravica delavca, ki izhaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Delovno razmerje za določen čas in letni dopust

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/1998Delavka je bila sprejeta v delovno razmerje za določen čas (od 1. 9. 1997 do 10. 4. 1998). Za leto 1997 je bila delavki omogočena izraba sorazmernega dela letnega dopusta, prav tako pa ji delodajalec omogoča zaradi prenehanja delovnega razmerja tudi v letu 1998 sorazmerni del letnega dopusta. Delavk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nevladne organizacije v Sloveniji - pravna ureditev

dr. Verica Trstenjak, 16.4.1998

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 7/1998Slovenija je nova država v srednji Evropi, ki izgrajuje nov, demokratičen pravni sistem. Zaradi v preteklosti specifičnega gospodarskega, političnega in pravnega sistema so bila številna pravna področja urejena drugače kot drugje v zahodni Evropi (oziroma sploh niso bila urejena). Eno takih področij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

"Bela knjiga": odprava socialne države?

dr. Bojan Bugarič, 16.4.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 7/1998Na reformo pokojninskega sistema moramo gledati kot na del širšega paketa reform, ki se ga je prijelo ime strukturna prilagoditev ("structural adjustment") oziroma "Washingtonski konsenz". Program strukturne prilagoditve podpirajo najmočnejše svetovne finančne inštitucije - Svetovna banka in Mednaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (VII.)

dr. Drago Mežnar, 16.4.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1998Letni dopust in druge odsotnosti z dela LETNI DOPUST Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 20 delovnih dni ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

< Vsi
1998(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH I J K L M N OP QR S ŠT UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov