O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-B (Ur. l. RS, št. 90/07) - velja od 6. oktobra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ-J (Ur. l. RS, št. 91/07) - velja od 9. o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Vsebina

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007stran 3 UVODNIK dr. Danilo Türk Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije stran 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2007 stran 9 IZVRŠBA Hans-Ulrich Borchert Še enkrat: Izvršba - kam z verodostojno listino? stran 12 INSOLVENČNO PRAVO Zora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 139. seji (2. oktober 2007): - prenos finančnih sredstev in kadrov na pokrajine za leto 2009. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 140. seji (4. oktober 2007): - spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč; - besedilo Zakona o spremembah in dopoln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007Številka 93 (1. 10. 2007): - Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2009 Številka 94 (1. 10. 2007) - predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 - nujni postopek; - predlog odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamičn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2007

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007 Zveza društev pravnikov Slovenije Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 21. junija 2007 v Pravni praksi, št. 24-25, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil

Jure Škrbec, 12.10.2007

PRORAČUN

Jure Škrbec, Pravna praksa, 39-40/2007Načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije št. 95, 13. september 2007 Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z Zakonom o zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Nadomestilo za prehrano

mag. Nataša Belopavlovič, 12.10.2007

Plače v gospodarstvu

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2007 Zaposlena sem v odvetniški pisarni. Za prehrano med delom prejemam nadomestilo, ki je nižje od nadomestila, ki ga prejema druga zaposlena. • Ali ima delodajalec pravico izplačati nadomestilo za prehrano med delom v različnih višinah? Povračilo stroškov za prehrano je eno od povračil stroškov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Best evidence rule - v slovenskem kazenskem procesnem pravu?

Primož Gorkič, 12.10.2007

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 39-40/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na PF Univerze v Ljubljani Nedavno je mojo pozornost pritegnila sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 65/2005 z dne 18. januarja 2007, v katerem sodišče ugotavlja, da v slovenskem kazenskem postopku ne poznamo pravila, v skladu s katerim je treba uporabiti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Obveščanje neizbranih kandidatov

mag. Nataša Belopavlovič, 12.10.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2007 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 28. členu določa, da je delodajalec neizbranega kandidata dolžan pisno obvestiti o neizbiri. • Ali se tudi elektronska objava obvestila o neizbiri (npr. na spletni strani delodajalca) lahko šteje za pisno obvestilo, seveda pod pogojem, da že v objavi prostega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Človekove pravice so z zamudo le dosegle Irak

mag. Dominika Švarc, 12.10.2007

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani, raziskovalna asistentka na LSE v Londonu Al-Skeini in drugi proti ministru za obrambo, 13. junij 2007 V zgodovinski sodbi z dne 13. junija 2007 je pritožbeni senat britanske lordske zbornice odločil, da tako Evropska konven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Računalniški programi in konkurenčno pravo - zadeva Microsoft

dr. Jorg Sladič, 12.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 39-40/2007Sodišče prve stopnje ES dr. pravnih znanosti, Sodišče ES Microsoft proti Komisiji, št. T-201/04, 17. septembra 2007 Sodba Sodišča prve stopnje ES z dne 17. septembra 2007 v zadevi Microsoft proti Komisiji je nedvomno najbolj medijsko odmevna sodba tega leta, ki so jo sprejela luksemburška sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega zapora?

dr. Ljubo Bavcon, 12.10.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor na PF Univerze v Ljubljani Pred dobrimi tridesetimi leti sem v Naših razgledih objavil članek Ali bi Slovenija zmogla brez smrtne kazni? Takrat je namreč Slovenija na podlagi ustave iz leta 1974 dobila možnost oblikovati svoj prvi kazenski zakon. Njena zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov

mag. Andraž Teršek, 12.10.2007

Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti Trije avtorji so na straneh Pravne prakse zaporedoma razpravljali o uporabi pojmov veljavnost in uporaba zakona pri pisanju zakonskih določb in njihovemu prenašanju v veljavni pravni red. Strokovnemu diskurzu na to temo dodajam prezrte ustavnopravne vidike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali je oseba javnega prava (država, občina) lahko obvladujoča družba dejanskega koncerna?

dr. Miha Juhart, 12.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 v posebnem poglavju ureja odnose med povezanimi družbami in ena temeljnih oblik povezanih družb je t. i. dejanski koncern.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali je prekinitev postopka ena izmed možnosti za konec postopka javnega naročanja

Marjeta Erjavec, 12.10.2007

PRORAČUN

Marjeta Erjavec, Pravna praksa, 39-40/2007Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)1 v 80. členu določa, da lahko naročnik kadarkoli prekine postopek javnega naročanja, zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Peer to peer (P2P)

Gregor Klun, 12.10.2007

Intelektualna lastnina

Gregor Klun, Pravna praksa, 39-40/2007univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani Trenutno eden najbolj priljubljenih in uporab(lja)nih načinov za računalniški prenos podatkov, ki hkrati sproža številna nasprotujoča si mnenja. Gre za nov pojav globalnih razsežnosti, ki (lahko) posega v pomembne družbene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007Ur. l. RS, št. 83/07 1. Direktor - Filmski sklad RS - javni sklad; rok je 15. oktober. Ur. l. RS, št. 83/07 2. Razpis za nacionalne izpite za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN na nižjih rangih P1/P2 - pisni izpiti bodo v Ljubljani predvidoma 26. februarja 2008 za naslednja stroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Arbitrarni poskus uzakonjenja samovolje

mag. Andraž Teršek, 12.10.2007

Odvetništvo in notariat

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 39-40/2007V predlogu sprememb Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki ga je nedavno na spletu objavilo Ministrstvo za pravosodje, me je posebej vznemirila predlagana zakonska določba, da bi odvetniki lahko prosto odločali, ali naj se jih uvrsti na seznam tistih odvetnikov, ki zastopajo stranke tudi po uradni dolžnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 12.10.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/200712. 10., 9.00 Uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj Združenje delodajalcev Slovenije; . 12. 10., 10.00 Avtorsko pravo / Rights Clearance Mediadesk Slovenija; . 13. 10., 9.00 Delovnopravne in druge pogodbe s pravnega in davčnega vidika Dashofer; .
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Evropa

Boštjan Koritnik, 12.10.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/20072. 10. Še brez alarma ob ugrabitvi otrok. Pravosodni ministri držav EU so na neformalnem srečanju v Lizboni sprejeli paket ukrepov v boju proti ugrabitvam otrok. Razpravljali so tudi o t. i. opozorilnem sistemu ob izginotju otroka, ki bi ga po francoskem zgledu sprožili na vseevropski ravni, vendar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Dežela specifičnih naložb

mag. Robert Kleindienst, 12.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 39-40/2007mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Stališča niso priporočilo za nakup ali prodajo kateregakoli finančnega produkta ali naložbene skupine. Slovenija postaja dežela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Dogodki - izjave

Avtor ni naveden, 12.10.2007

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

, Pravna praksa, 39-40/2007od 2. do 8. oktobra Torek, 2. 10. Na pokrajine naloge z 12 resorjev. Vlada je potrdila gradivo o tem, koliko denarja in kadrov naj bi se skupaj z nalogami preneslo z državne na pokrajinsko raven. Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Ivan Žagar je pojasnil, da naj bi v skladu s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Globus

Dean Zagorac, 12.10.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 39-40/2007Meddržavno sodišče določilo morsko mejo med Hondurasom in Nikaragvo 8. 10. - Meddržavno sodišče je določilo mejo na morju med Hondurasom in Nikaragvo in tako končalo spor med državama, ki je trajal več desetletij. Odločitev sodišča, ki je zavezujoča za obe strani, med drugim določa, da ima Honduras...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Spletna identiteta EU

Boštjan Koritnik, 12.10.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/2007Domensko ime je preprost način za označevanje posameznega računalnika ali mreže, da ju je tako mogoče najti na internetu. Če bi namreč uporabljali naslove samo iz številk, bi si bilo te težko zapomniti, zato so priročnejša domenska imena. To so denimo "europa.eu.int" (domača stran spletišča evropski...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

S Pogumom za dostojanstvo delavcev

mag. Bećir Kečanović, 12.10.2007

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS V PP smo že pisali o nameri iniciativne skupine posameznikov z različnih področij, da pod okriljem Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani začno širšo družbeno akcijo strokovnega in pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2007(38)
> Oktober(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJ K L MNOP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov