O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Računalniški programi in konkurenčno pravo - zadeva Microsoft

dr. Jorg Sladič, 12.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 39-40/2007Sodišče prve stopnje ES dr. pravnih znanosti, Sodišče ES Microsoft proti Komisiji, št. T-201/04, 17. septembra 2007 Sodba Sodišča prve stopnje ES z dne 17. septembra 2007 v zadevi Microsoft proti Komisiji je nedvomno najbolj medijsko odmevna sodba tega leta, ki so jo sprejela luksemburška sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Človekove pravice so z zamudo le dosegle Irak

mag. Dominika Švarc, 12.10.2007

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani, raziskovalna asistentka na LSE v Londonu Al-Skeini in drugi proti ministru za obrambo, 13. junij 2007 V zgodovinski sodbi z dne 13. junija 2007 je pritožbeni senat britanske lordske zbornice odločil, da tako Evropska konven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

S Pogumom za dostojanstvo delavcev

mag. Bećir Kečanović, 12.10.2007

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS V PP smo že pisali o nameri iniciativne skupine posameznikov z različnih področij, da pod okriljem Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani začno širšo družbeno akcijo strokovnega in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem

Matic Zupan, 12.10.2007

Kultura in umetnost

Matic Zupan, Pravna praksa, 39-40/2007študent-demonstrator na FVV Univerze v Mariboru Letos je pri GV Založbi izšla knjiga Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem1 (120 strani). Komentar zakona, ki ureja pristojnosti lokalne skupnosti za ustanovitev, organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva, sta p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Zakon o sodnem registru z uvodnimi pojasnili

dr. Saša Prelič, 12.10.2007

Kultura in umetnost

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru Knjižni trg pravne literature je od nedavnega bogatejši za knjigo dr. Nine Plavšak, docentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Zakon o sodnem registru z uvodnimi pojasnili (GV Založba, 324 strani). Kot je razvidno že iz naslova, se d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije

dr. Danilo Türk, 12.10.2007

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Pravniki se pogosto sprašujemo o razmerju med pravom in politiko, o temeljnem pomenu prava in o smotrnosti politike. Pravo je bilo od pradavnin eno od orodij politike, ta pa je vselej morala spoštovati določeno avtonomijo prava, če je žel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Pripravljajo se temeljna načela mednarodnega investicijskega prava

mag. Jernej Letnar-Černič, 12.10.2007

Gospodarski razvoj

mag. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorski kandidat na Univerzi v Aberdeenu, Škotska Mednarodni odbor za mednarodno investicijsko pravo je na svojem letošnjem zasedanju 22. septembra na dunajski pravni fakulteti sprejel osnutek dvoletnega poročila, ki vsebuje pregled novih smernic na področju mater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Zoper in proti

mag. Nataša Logar, 12.10.2007

ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 39-40/2007jezikovni kotiček (42) Odkar pišem kotičke, sem prebrala že kar nekaj sodb. Iz njih sem si izpisala tiste jezikovne dele, ki bi lahko bili predmet kotičkarske obravnave. Marsikaj je na teh izpisih že prečrtano, od vsega začetka pa mi na seznamu ostaja predlog zoper. Na prijazno povabilo vaše kole...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil

Jure Škrbec, 12.10.2007

PRORAČUN

Jure Škrbec, Pravna praksa, 39-40/2007Načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije št. 95, 13. september 2007 Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z Zakonom o zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Nadomestilo za prehrano

mag. Nataša Belopavlovič, 12.10.2007

Plače v gospodarstvu

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2007 Zaposlena sem v odvetniški pisarni. Za prehrano med delom prejemam nadomestilo, ki je nižje od nadomestila, ki ga prejema druga zaposlena. • Ali ima delodajalec pravico izplačati nadomestilo za prehrano med delom v različnih višinah? Povračilo stroškov za prehrano je eno od povračil stroškov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega zapora?

dr. Ljubo Bavcon, 12.10.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor na PF Univerze v Ljubljani Pred dobrimi tridesetimi leti sem v Naših razgledih objavil članek Ali bi Slovenija zmogla brez smrtne kazni? Takrat je namreč Slovenija na podlagi ustave iz leta 1974 dobila možnost oblikovati svoj prvi kazenski zakon. Njena zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov

mag. Andraž Teršek, 12.10.2007

Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 39-40/2007mag. pravnih znanosti Trije avtorji so na straneh Pravne prakse zaporedoma razpravljali o uporabi pojmov veljavnost in uporaba zakona pri pisanju zakonskih določb in njihovemu prenašanju v veljavni pravni red. Strokovnemu diskurzu na to temo dodajam prezrte ustavnopravne vidike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Peer to peer (P2P)

Gregor Klun, 12.10.2007

Intelektualna lastnina

Gregor Klun, Pravna praksa, 39-40/2007univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani Trenutno eden najbolj priljubljenih in uporab(lja)nih načinov za računalniški prenos podatkov, ki hkrati sproža številna nasprotujoča si mnenja. Gre za nov pojav globalnih razsežnosti, ki (lahko) posega v pomembne družbene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Best evidence rule - v slovenskem kazenskem procesnem pravu?

Primož Gorkič, 12.10.2007

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Pravna praksa, 39-40/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na PF Univerze v Ljubljani Nedavno je mojo pozornost pritegnila sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 65/2005 z dne 18. januarja 2007, v katerem sodišče ugotavlja, da v slovenskem kazenskem postopku ne poznamo pravila, v skladu s katerim je treba uporabiti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Obveščanje neizbranih kandidatov

mag. Nataša Belopavlovič, 12.10.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2007 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 28. členu določa, da je delodajalec neizbranega kandidata dolžan pisno obvestiti o neizbiri. • Ali se tudi elektronska objava obvestila o neizbiri (npr. na spletni strani delodajalca) lahko šteje za pisno obvestilo, seveda pod pogojem, da že v objavi prostega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali je prekinitev postopka ena izmed možnosti za konec postopka javnega naročanja

Marjeta Erjavec, 12.10.2007

PRORAČUN

Marjeta Erjavec, Pravna praksa, 39-40/2007Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)1 v 80. členu določa, da lahko naročnik kadarkoli prekine postopek javnega naročanja, zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Schengenski informacijski sistem - vrata v EU

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Pravna praksa, 39-40/2007Alenka Jerše, univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Andreja Mrak, univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Slovenija bo predvidoma januarja 2008 popolnoma vstopila v schengensko območje. Schengenski informacijski sistem (SIS) kot orodje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-B (Ur. l. RS, št. 90/07) - velja od 6. oktobra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ-J (Ur. l. RS, št. 91/07) - velja od 9. o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Še enkrat: Izvršba - kam z verodostojno listino?

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 39-40/2007ministrski svetnik, rezidenčni projektni svetovalec Sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani Dida Volk je v PP, št. 6/2007, v članku Izvršba: kam z verodostojno listino obravnavala postopek dovolitve izvršbe na podlagi verodostojne listine. Tudi direktorica pravne službe podjetja Debitel telekomun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2007

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007 Zveza društev pravnikov Slovenije Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 21. junija 2007 v Pravni praksi, št. 24-25, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007Številka 93 (1. 10. 2007): - Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2009 Številka 94 (1. 10. 2007) - predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 - nujni postopek; - predlog odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamičn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Vsebina

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2007stran 3 UVODNIK dr. Danilo Türk Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije stran 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2007 stran 9 IZVRŠBA Hans-Ulrich Borchert Še enkrat: Izvršba - kam z verodostojno listino? stran 12 INSOLVENČNO PRAVO Zora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Davčna obravnava dohodkov rezidenta - raziskovalno delo v tujini

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 39-40/2007Zavezanec navaja, da je državljan in rezident Slovenije. Trenutno živi v ZRN, kjer ima prijavljeno začasno prebivališče, od 1. septembra 2006 pa dela kot raziskovalec na Medicinski univerzi v Göttingenu. Zaradi selitve raziskovalne skupine in s tem delovnega mesta, se je s 1. oktobrom 2007 preselil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Odškodnina

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 39-40/2007Družba, ki organizira in opravlja prevoze naročnikom na domačem in tujem trgu, ima v prevoznih pogodbah dogovorjeno, da če se blago med prevozom poškoduje ali izgubi, naročniku nastalo škodo poravna. Naročnik izgubljeno ali poškodovano blago zaračuna skupaj z DDV. Davčnega zavezanca zanima, ali je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Davčni postopek in postopek prisilne poravnave

Avtor ni naveden, 12.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 39-40/2007V nadaljevanju pojasnjujemo učinkovanje potrjene prisilne poravnave na izvršilne naslove, pridobljene po začetku postopka prisilne poravnave. Gre predvsem za naslednje primere: 1.) davčni organ v postopku davčnega nadzora, v času prisilne poravnave ali ko je bila ta že pravnomočno zaključena, ugoto...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2007(38)
> Oktober(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJ K L MNOP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov