O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Vsebina »Pravna praksa« 40/2006

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2006stran 3 UVODNIK stran 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2006 stran 9 ČLOVEKOVE PRAVICE dr. Boštjan M. Zupančič O univerzalnosti človekovih pravic Danes je kliše reči, da svet postaja čedalje manjši, vse bolj medsebojno povezan zaradi intenz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2006

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2006Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 18. maja 2006 v Pravni praksi, št. 18, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bar; natura vs. kultura

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2006

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 39-40/2006Po kosilu v prijetni družbi dveh prijateljev, sicer tudi pravniških kolegov, je padla nedolžna ideja, da bi šli na kavo v - Bar. O tem pa se je razvila krajša žolčna razprava, zaradi katere bi se skorajda razšli slabe volje. Eden od prijateljev je namreč trdil, da gre za gnusno mešanico prostitucije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Oškodovanec v kazenskem pravu

Nataša Skubic, 13.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nataša Skubic, Pravna praksa, 39-40/2006V prejšnjem terminološkem kotičku smo obravnavali storilca kaznivega dejanja, danes pa nas zanima oškodovanec, tisti torej, ki mu je kakšna osebna ali premoženjska pravica prekršena ali ogrožena s kaznivim dejanjem. V angleških pravnih besedilih je oškodovanec oziroma oškodovana stranka najpogost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Gospodarsko pogodbeno pravo

dr. Saša Prelič, 13.10.2006

Obligacije

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 39-40/2006Knjižni trg pravne literature je od nedavnega bogatejši za monografijo dr. Vesne Kranjc, profesorice na katedri za gospodarsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Gospodarsko pogodbeno pravo (GV Založba in PF Univerze v Mariboru, 496 strani). Poleg že nekoliko starejše monografije dr. Bojana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Malo dela – velika konkurenca?

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 39-40/2006Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je pripravil besedilo novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ta pa bo med drugim uzakonila t. i. kratkotrajno in malo delo, za katerega se sindikati in opozicija bojijo, da bi utegnilo postati še ena oblika nelojalne konkurence...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem!

dr. Lojze Ude, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2006Vprašanje, ki me v zadnjem času vse bolj vznemirja, je pravno odločanje. Bojim se, da se pri nas na vseh ravneh vse bolj uveljavlja formalizem in da lahko celo govorimo o nekakšnem strahu pred vsebinskim odločanjem. Vsebinsko odločanje je povezano z večjo preglednostjo, večjo možnostjo družbenega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Zahteva za sodno varstvo

dr. Zvonko Fišer, 13.10.2006

Prekrški

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 39-40/2006Vsekakor je treba našemu zakonodajalcu priznati, da nam je z novo ureditvijo o prekrških (zakon o prekrških - ZP-1)1 postregel z rešitvami, zaradi katerih vsem tistim, ki se ukvarjamo s prekrški, ni dolgčas in nam najbrž še lep čas ne bo. Poleg tega mu je treba priznati tudi pogum, da se je po dolgi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Dan, dne, na dan, z dne

mag. Nataša Logar, 13.10.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 39-40/2006Besedilne vzorce lahko opazujemo kot celoto ali v posameznih delih. Formalni avtomatizem pri pisanju kakršnihkoli besedil tako piscu kot bralcu prihrani čas. Zlasti pri piscu bi ga lahko primerjali z berglo ? je pripomoček, zaradi katerega smo hitrejši, pisanje je z njim manj miselno naporno, se ga ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 91. seji (5. oktober 2006): - program za otroke in mladino 2006-2016 ; - uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2006; z njo se omejuje število tujcev na trgu, vlada pa je določila kvoto v višini 17.350 delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2006Ur. l. RS, št. 103/06 1. Kadrovska štipendija za šolsko leto 2006/2007 za prvi letnik PF Univerze v Ljubljani - odvetnik Bojan Makovec; rok je 14. oktober. 2. Kadrovska štipendija za šolsko leto 2006/2007 za prvi letnik PF Univerze v Ljubljani - odvetnik Andrej Doles; rok je 14. oktober.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami?

Matej Tomažin, 13.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 39-40/2006Problem izkoriščanja notranjih informacij je pri nas medijsko »zaživel« s prevzemom Leka, kjer je bilo sicer veliko preiskovanja, a nikakršnih konkretnih rezultatov. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je sicer pokazala nekaj volje, toda očitno ni bilo dovolj moči za kakršen koli oprijemljiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Evropa

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/20063. 10. Nov informacijski sistem. Evropska komisija je s konzorcijem Equant/Hewlett Packard podpisala 210 milijonov evrov vredno pogodbo za vzpostavitev novega informacijskega sistema za izmenjavo podatkov med evropskimi in nacionalnimi institucijami. 4. 10. Vizumi za ameriške diplomate? Evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Globus

Dean Zagorac, 13.10.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 39-40/2006Kako je najvišji britanski sodnik postal obsojenec 8. 10. - Prvič v britanski zgodovini je predsednik lordske zbornice - najvišjega sodišča v državi - zavihal rokave in namesto sodniškega kladiva poprijel za lopato ter en dan skupaj s kaznjenci opravljal delo v dobro skupnosti, vendar za njegovo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 13.10.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/2006od 3. oktobra do 9. oktobra Torek, 3. 10. Vsak ima svoj grm. »Desetletja dolga zlepljenost oblasti, ko se v teh krajih ni trenirala neodvisnost sodnikov in sodišč, je oprtana na dilemo, ki so jo navrgle letošnje lokalne volitve: ali sme sodnik, ki ga v sodni dvorani, ko sodi, varuje in zavezuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/200612.-14. 10 Dnevi slovenskih pravnikov Za letošnje, že dvaintridesete Dneve slovenskih pravnikov pripravljajo organizatorji bogat vsebinski program, saj bo z referati sodelovalo več kot 70 vrhunskih strokovnjakov v 12. sekcijah. Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2006Vacatio legis je (ali bo) mimo: 1. Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah - COM(2005) 649 konč. (UL C 242) 2. Odločba Sveta z dne 25. septe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z zemljiškim dolgom v stečaju

mag. Miha Šlamberger, 13.10.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 39-40/2006Zemljiški dolg je stvarna pravica, ki jo je v slovenski pravni prostor vnesel stvarnopravni zakonik (SPZ).1 K hipotekarnemu zavarovanju denarne terjatve se je tako pridružilo še zavarovanje z zemljiškim dolgom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Kompenzacijske obresti

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 39-40/2006Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB) se zavrne. Sklep US RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Nasprotujoča si izpeljava

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 39-40/2006Serija Acu tetigisti - bolonjska reforma bi bila nepotrebna, če bi šlo za témo, ki je nesporna. Različni in tudi povsem nasprotni pogledi so normalni, biti pa morajo, vsak zase, koherentni in oprti na razloge, ki se ne izključujejo. Prispevek dr. Šimeta Ivanjka1 je primer razlogovanja, do katereg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Določitev plačilnega razreda za zaposlenega v javnem zdravstvenem zavodu

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Plače v negospodarstvu

, Pravna praksa, 39-40/2006V zvezi s pravilnikom o napredovanju, ki velja za delavce v zdravstvu, nas zanima, ali lahko delavec, ki je po poklicu tehnične usmeritve, z delovno dobo več kot 20 let in je v zdravstvenem zavodu začel opravljati enaka dela, kot jih je opravljal prej v zasebnem sektorju, napreduje. Omeniti je tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Obdavčitev naložbenih polic

Mojca Centa-Debeljak, 13.10.2006

Davki občanov in dohodnina

Mojca Centa-Debeljak, Pravna praksa, 39-40/2006Kakšen davčni režim velja za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, tj. za naložbena življenjska zavarovanja oz. naložbene police? Zakon o dohodnini navaja le dohodek iz življenjskega zavarovanja, s katerim so mišljeni vsi dohodki iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (življenjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Več obštudijskih dejavnosti

dr. Alenka Šelih, 13.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 39-40/2006Bolonjska deklaracija evropskih ministrov za šolstvo iz leta 1999 izhaja iz t. i. lizbonske strategije, ki je namenjena prestrukturiranju gospodarstva (in tudi družbe nasploh) članic EU. Ta strategija je razglasila težnjo EU, da do leta 2010 postane najbolj razvita gospodarska skupnost na svetu (kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 39-40/2006Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je podrobneje uredil enotirni sistem upravljanja in v tej zvezi tudi sodelovanje delavcev v enotirnem sistemu upravljanja. Ravno sodelovanje delavcev pri enotirnem upravljanju je bilo razlog za zamudo pri sprejemu ZGD-1, za katerega je bilo sprva predvideno, da b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

O univerzalnosti človekovih pravic

dr. Boštjan M. Zupančič, 13.10.2006

Človekove pravice

, Pravna praksa, 39-40/2006Danes je kliše reči, da svet postaja čedalje manjši, vse bolj medsebojno povezan zaradi intenzivnejše delitve dela in učinkovitejše medcelinske izmenjave dobrin in storitev. Govoriti na primer o univerzalnosti človekovih pravic je v današnjem »globaliziranem« kontekstu resnično bolj smiselno, kot je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2006(43)
> Oktober(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJ K L MNOP QR S Š T U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov