O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Delovna doba kot element za določanje plače

Jasmina Cigrovski, 13.10.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39-40/2006B.F. Cadman proti Health & Safety Executive (C-17/05 z dne 3. 10. 2006) Pritožnica Cadman je zaposlena v uradu za zdravje in varovanje (HSE) kot nadzornik naziva 2, kar je vodstveno delovno mesto. Ker so štirje moški kolegi, nadzorniki z istim nazivom, prejemali višje plače, je pred delovnim sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Schengenski sporazum in načelo ne bis in idem

Jasmina Cigrovski, 13.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39-40/2006Jean Leon Van Straaten proti Nizozemski in Italiji (C-150/05 z dne 28. 9. 2006) J. L. Van Straaten je bil preganjan tako na Nizozemskem kot v Italiji; na Nizozemskem zaradi posedovanja (en kilogram) in uvoza heroina ter posedovanja orožja, v Italiji pa zaradi posedovanja in večkratnega izvoza her...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu

dr. Liljana Selinšek, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39-40/2006Do nedavno je veljalo, da Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) tej instituciji ne daje pooblastil za opredeljevanje zakonskih znakov posameznih kaznivih dejanj oziroma okvirov kazni in drugih kazenskih sankcij za ta dejanja; domet Evropske unije (EU) na širšem področju kazenskega prava pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Kompenzacijske obresti

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 39-40/2006Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB) se zavrne. Sklep US RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Določitev plačilnega razreda za zaposlenega v javnem zdravstvenem zavodu

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Plače v negospodarstvu

, Pravna praksa, 39-40/2006V zvezi s pravilnikom o napredovanju, ki velja za delavce v zdravstvu, nas zanima, ali lahko delavec, ki je po poklicu tehnične usmeritve, z delovno dobo več kot 20 let in je v zdravstvenem zavodu začel opravljati enaka dela, kot jih je opravljal prej v zasebnem sektorju, napreduje. Omeniti je tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Obdavčitev naložbenih polic

Mojca Centa-Debeljak, 13.10.2006

Davki občanov in dohodnina

Mojca Centa-Debeljak, Pravna praksa, 39-40/2006Kakšen davčni režim velja za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, tj. za naložbena življenjska zavarovanja oz. naložbene police? Zakon o dohodnini navaja le dohodek iz življenjskega zavarovanja, s katerim so mišljeni vsi dohodki iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj (življenjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Več obštudijskih dejavnosti

dr. Alenka Šelih, 13.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 39-40/2006Bolonjska deklaracija evropskih ministrov za šolstvo iz leta 1999 izhaja iz t. i. lizbonske strategije, ki je namenjena prestrukturiranju gospodarstva (in tudi družbe nasploh) članic EU. Ta strategija je razglasila težnjo EU, da do leta 2010 postane najbolj razvita gospodarska skupnost na svetu (kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Izpodbijanje očetovstva

Matija Longar, 13.10.2006

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Matija Longar, Pravna praksa, 39-40/2006Ugotavljanje starševstva ima večplastne posledice, ki so najbolj očitne na področju družinskega in dednega prava. Obstoj tega razmerja vzpostavlja vzajemne pravice in obveznosti med starši in otrokom, zato je ugotavljanje njegovega obstoja v interesu vseh prizadetih oseb. Pravno razmerje med materjo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Lastninjenje naravnih znamenitosti

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Denacionalizacija in lastninjenje, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 39-40/2006Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB) se zavrne. Sklep US RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Odškodnina za duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Obligacije

, Pravna praksa, 39-40/2006Sodba in sklep II Ips 693/2004 z dne 24. 8. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1609/2003 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani III P 435/97) ZOR - prvi in drugi odstavek 200. člena ZPP - 305.a člen Samo dejstvo razžalitve, kakršnega sicer neko družbeno okolje sprejema kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Vzgoja in varstvo otroka – onemogočanje stikov

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 39-40/2006Sodba in sklep II Ips 356/2006 z dne 22. 6. 2005 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 2437/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti P 253/2004) ZZZDR - prvi in drugi odstavek 78. člena, šesti odstavek 106. členaPri ugotavljanju otrokove koristi je treba primerjati primernost in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Zastopanje po ZPP

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 39-40/2006Sklep US RS, št. U-I-326/05, Up-598/05 z dne 28. 9. 2006Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Nasprotujoča si izpeljava

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 39-40/2006Serija Acu tetigisti - bolonjska reforma bi bila nepotrebna, če bi šlo za témo, ki je nesporna. Različni in tudi povsem nasprotni pogledi so normalni, biti pa morajo, vsak zase, koherentni in oprti na razloge, ki se ne izključujejo. Prispevek dr. Šimeta Ivanjka1 je primer razlogovanja, do katereg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2006

Politične stranke, Sodišča

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 39-40/2006Podpora petih sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije enemu izmed kandidatov za ljubljanskega župana je nedopustna in v nasprotju z ustavo, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Ena izmed temeljnih človekovih pravic je pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Sodnik med politiko, etiko in pravom

Hinko Jenull, 13.10.2006

Politične stranke, Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 39-40/2006Sodni svet je, kot poročajo javna občila, sprejel stališče, da sodnikovo javno izražanje podpore kandidatom za politično funkcijo ni v skladu s sodniško etiko. Stališče je načelno in ne pomeni ocene etičnosti nobenega konkretnega ravnanja in ne zadeva nobenega sodnika, je še pojasnil sodni svet. Ker...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh?

Zoran Skubic, 13.10.2006

Človekove pravice, Sodišča

Zoran Skubic, Pravna praksa, 39-40/2006Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 5. oktobra 2006 Zvezno republiko Nemčijo obsodilo na plačilo 59.000 evrov v korist tožnika Jürgena Gräßerja, ker so nemški sodni mlini za reševanje njegove zadeve potrebovali več kot 30 let.1 Pri tem pa gre zgolj za zadnjo izmed zadev, ki kažejo na dej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z zemljiškim dolgom v stečaju

mag. Miha Šlamberger, 13.10.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 39-40/2006Zemljiški dolg je stvarna pravica, ki jo je v slovenski pravni prostor vnesel stvarnopravni zakonik (SPZ).1 K hipotekarnemu zavarovanju denarne terjatve se je tako pridružilo še zavarovanje z zemljiškim dolgom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

O univerzalnosti človekovih pravic

dr. Boštjan M. Zupančič, 13.10.2006

Človekove pravice

, Pravna praksa, 39-40/2006Danes je kliše reči, da svet postaja čedalje manjši, vse bolj medsebojno povezan zaradi intenzivnejše delitve dela in učinkovitejše medcelinske izmenjave dobrin in storitev. Govoriti na primer o univerzalnosti človekovih pravic je v današnjem »globaliziranem« kontekstu resnično bolj smiselno, kot je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Pristojnost Sodišča ES za razlago mednarodnih pogodb

Maja Smrkolj, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pomorski in rečni promet

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 39-40/2006V zadevi Komisija ES proti Irski je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da je izključno pristojno za razlago in uporabo tistih določb mednarodnih pogodb, konkretno Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti (ES). Obravnavani sta dve zanimivi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Malo dela – velika konkurenca?

Avtor ni naveden, 13.10.2006

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 39-40/2006Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je pripravil besedilo novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ta pa bo med drugim uzakonila t. i. kratkotrajno in malo delo, za katerega se sindikati in opozicija bojijo, da bi utegnilo postati še ena oblika nelojalne konkurence...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami?

Matej Tomažin, 13.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 39-40/2006Problem izkoriščanja notranjih informacij je pri nas medijsko »zaživel« s prevzemom Leka, kjer je bilo sicer veliko preiskovanja, a nikakršnih konkretnih rezultatov. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je sicer pokazala nekaj volje, toda očitno ni bilo dovolj moči za kakršen koli oprijemljiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem!

dr. Lojze Ude, 13.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2006Vprašanje, ki me v zadnjem času vse bolj vznemirja, je pravno odločanje. Bojim se, da se pri nas na vseh ravneh vse bolj uveljavlja formalizem in da lahko celo govorimo o nekakšnem strahu pred vsebinskim odločanjem. Vsebinsko odločanje je povezano z večjo preglednostjo, večjo možnostjo družbenega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Oškodovanec v kazenskem pravu

Nataša Skubic, 13.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nataša Skubic, Pravna praksa, 39-40/2006V prejšnjem terminološkem kotičku smo obravnavali storilca kaznivega dejanja, danes pa nas zanima oškodovanec, tisti torej, ki mu je kakšna osebna ali premoženjska pravica prekršena ali ogrožena s kaznivim dejanjem. V angleških pravnih besedilih je oškodovanec oziroma oškodovana stranka najpogost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Bar; natura vs. kultura

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2006

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 39-40/2006Po kosilu v prijetni družbi dveh prijateljev, sicer tudi pravniških kolegov, je padla nedolžna ideja, da bi šli na kavo v - Bar. O tem pa se je razvila krajša žolčna razprava, zaradi katere bi se skorajda razšli slabe volje. Eden od prijateljev je namreč trdil, da gre za gnusno mešanico prostitucije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄39-40

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 13.10.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/2006od 3. oktobra do 9. oktobra Torek, 3. 10. Vsak ima svoj grm. »Desetletja dolga zlepljenost oblasti, ko se v teh krajih ni trenirala neodvisnost sodnikov in sodišč, je oprtana na dilemo, ki so jo navrgle letošnje lokalne volitve: ali sme sodnik, ki ga v sodni dvorani, ko sodi, varuje in zavezuj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2006(43)
> Oktober(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJ K L MNOP QR S Š T U VWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov