O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Položaj tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja v RS

mag. Andreja Primec, 14.10.2005

Proračun

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 39-40/2005Področje javnega naročanja je v Sloveniji urejeno z dvema zakonoma: zakonom o javnih naročilih (ZJN-1),1 ki določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil, ter zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN),2 ki v teh postopkih ureja pravno varstvo ponudnikov in š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Posredovanje vseh bistvenih informacij delodajalcu

Boža Vončina, 14.10.2005

Delovna razmerja

Boža Vončina, Pravna praksa, 39-40/2005Kodeks ravnanja javnih uslužbencev iz leta 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) zavezuje javnega uslužbenca, da mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge (prvi odstavek 5. člena). Pojem lojalnosti je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot poštenost in odkritost v ravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine

Zvjezdan Radonjič, 14.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 39-40/2005Člen 203 kazenskega zakonika (KZ) se glasi: »(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo je po zakonu dolžan preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta. (2) Če je zaradi dejanja iz prejšnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Javno-zasebno partnerstvo: delitev tveganj med partnerjema

mag. Aleš Ferčič, 14.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 39-40/2005Ena izmed bistvenih lastnosti javno-zasebnega partnerstva je delitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. Vsaj delni prevzem tveganj s strani zasebnega partnerja je tako bistveni pogoj (condicio sine qua non) javno-zasebnega partnerstva.1 Delitev tveganj med partnerjema lahko odločilno vpli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku

dr. Marko Brus, 14.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Brus, Pravna praksa, 39-40/2005Evropska komisija je že leta 2004 objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta za uvedbo evropskega opominjevalnega postopka.1 Že precej pred tem, in sicer 20. decembra 2002, je bila objavljena Zelena knjiga2 o opominjevalnem postopku in ukrepih za preprostejšo in hitrejšo ureditev sporov ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Internet ogroža osebne podatke (3)

Mitja Podpečan, 14.10.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Poštni promet in telekomunikacije

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 39-40/2005V predhodnem prispevku sem se dotaknil načrtovane modernizacije varstva osebnih podatkov, kot jo predvideva program EU Privacy and Identity Managment for Europe (kratko PRIME). Da bi bralec lahko kar najbolje razumel, kaj program obsega, kakšen je njegov namen in na katerih sredstvih temelji, zadnji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Licence Creative Commons

mag. Maja Bogataj-Jančič, 14.10.2005

Obligacije

mag. Maja Bogataj-Jančič, Pravna praksa, 39-40/2005Avtorsko pravo je že od nekdaj v vojni z novimi tehnologijami.1 Zgodovina razkriva, da se njegove krize v različnih oblikah pojavlja že stoletja, oziroma vse, odkar je tisk povzročil revolucijo na področju širjenja idej,2 in se ponavljajo ob vsakem pojavu novih tehnologij, ki spreminjajo proces ustv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in uskladitev plač v letu 2005

mag. Janez Tekavc, 14.10.2005

Plače v gospodarstvu

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39-40/2005• Ali dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 tudi za leto 2005 nalaga strankam kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (KP) nalogo, da se dogovorijo o uskladitvi (povišanju) plač delavcev plačanih po kolek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odpravnina v primeru, ko delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev

mag. Nataša Belopavlovič, 14.10.2005

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2005V ZD se zaradi prehoda zobozdravnikov v zasebno zdravstveno dejavnost v celoti ukinja zobotehnična dejavnost, s tem pa postaja nepotrebno tudi delo zobotehnika. Delavka, ki opravlja zobotehnične storitve, bo imela na dan 30. 9. 2005 37 let pokojninske dobe in bo dopolnila starost 58 let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Dogodki-Izjave

Boštjan Koritnik, 14.10.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 39-40/2005Torek, 4. 10. Sodniški mandat s preizkusno dobo. Iz SNS so sporočili, da so predstavniki poslanskih skupin SDS, NSi in SLS, s katerimi so se pred dnevi pogovarjali o njihovem predlogu za začetek postopka za spremembo ustave na področju sodstva, zagotovili, da podpirajo določene spremembe oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini

mag. Špela Štebal, 14.10.2005

Civilni sodni postopki

mag. Špela Štebal, Pravna praksa, 39-40/2005Dokazovanje dejstev v civilnih sodnih postopkih se lahko izvaja na ozemlju države, kjer teče postopek, pogosto pa je treba za utemeljitev dejstev v sodnem postopku pridobiti dokaz v drugi državi. Pridobivanje dokazov zunaj ozemlja države, v kateri ima jurisdikcijo sodišče, ki vodi postopek, lahko im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Vsebina »Pravna Praksa« 39-40/2005

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/20053 UVODNIK 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2005 9 CIVILNO PRAVO mag. Špela Štebal Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini 12 CIVILNO PRAVO Mirjana Reberc, dr. Marko Brus Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku 15 JAVNO-ZA...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/20051. Razpis nadomestnih volitev enega člana personalnega sveta Višjega sodišča v Celju. (Ur. l. RS, št. 88/05) - na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o sodiščih; - volitve bodo 23. novembra na sedežu Višjega sodišča v Celju; - roki za volilna opravila tečejo od 29. septembra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Globus

Dean Zagorac, 14.10.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 39-40/2005Irak: nova protiteroristična zakonodaja 4. 10. – Iraška narodna skupščina je sprejela novo protiteroristično zakonodajo. Njena glavna značilnost so zelo stroge kazni za tiste, ki bodo spoznani za krive terorističnih dejanj. Za velik del kaznivih dejanj novi zakon predvideva tudi smrtno kazen, cel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Pravo in diplomacija

dr. Danilo Türk, 14.10.2005

Zunanje zadeve in diplomaija

dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 39-40/2005Odkar imamo Slovenici – prvič v svoji zgodovini – svojo lastno državo, ki je v polni meri subjekt mednarodnega prava, smo v enaki meri soočeni tudi z vprašanji diplomacije. Diplomacija je veščina urejanja odnosov med državami s pogajanji. Je v bistvu praktična in prilagodljiva, zahteva realizem v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2005

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 39-40/2005Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 23. junija v Pravni praksi, št. 25/2005, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje javne zdravstvene službe

Iztok Starc, 14.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Iztok Starc, Pravna praksa, 39-40/2005Podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje zdravstvene dejavnosti je urejeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),1 na podlagi katerega lahko zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi konce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Olajšanje naturalizacijskih postopkov

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 39-40/2005Sklep US RS, št. U-I-2/04 z dne 16. 6. 2005 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu RS (Ur. l. RS, št. 96/02) se zavrne. Pravice državljanov drugih držav naslednic SFRJ, ki so urejene v zakonu o urejanju statusa državlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Evropsko kmetijsko pravo

dr. Matjaž Tratnik, 14.10.2005

Kmetijstvo

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 39-40/2005Pri GV Založbi je izšla monografija dr. Francija Avseca in dr. Emila Erjavca Evropsko kmetijsko pravo. Njena avtorja sta priznana strokovnjaka na področju kmetijskega prava. S svojim najnovejšim delom sta se lotila zelo zahtevne naloge, saj gre za »najgosteje« urejeno področje prava Evropske skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Ekonomska analiza prava

Jernej Juren, 14.10.2005

Ostalo

Jernej Juren, Pravna praksa, 39-40/2005Več kot 50 predavateljev je na konferenci Evropskega združenja za pravo in ekonomijo, ki je potekala med 15. in 17. septembrom letos na PF v Ljubljani, predstavilo najnovejše raziskave na področju ekonomske analize prava. Gre za gibanje, ki uporablja ekonomske koncepte za razlago in reševanje pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Kako naj navedem spletni vir?

Nataša Logar, 14.10.2005

Kultura in umetnost

Nataša Logar, Pravna praksa, 39-40/2005Vse pogostejši vir podatkov v strokovnih besedilih so spletne strani. Seveda v besedilu tudi te zabeležimo, načinov za to pa je več. Včasih je naslov vpeljan z besedilom, denimo z »Na voljo na: www...«, »Dostopno na: www...«, »Dostopno prek: www...«, »Dostopno na URL: http...« (pri čemer dvopičje ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Garancija

dr. Marko Novak, 14.10.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 39-40/2005Izraz garancija je tujka, ki se v pravnem izrazju pojavlja v ožjem ali širšem pomenu. To besedo uporabljamo tako pogosto, da jo je Pravopis sprejel za »svojo«, namesto katere pa sicer predlaga uporabo lepših, bolj slovenskih besed. Izraz izhaja iz francoske besede garantie, ki naj bi – tako Slovar t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja

mag. Liljana Selinšek, 14.10.2005

Uprava, Sodišča

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39-40/2005Veliki senat Sodišča ES je 16. junija letos izdal zanimivo sodbo (zadeva C-105/03), ki se dotika nadvse aktualnega vprašanja neposredne uporabe aktov EU s širšega področja kazenskega prava. Konkretno se je italijanskim sodnim organom postavilo vprašanje, ali smejo določbe svojega kazenskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Direkt v pogubo

Tomaž Pavčnik, 14.10.2005

Javno obveščanje, Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 39-40/2005Čudna in brez notranje logike je ta družbena tektonika. Nekdaj, ko smo živeli še v času, ki ga ni krasil obstret svobode govora, sem bil priča zame zoprni, predvsem pa čez vse bizarni osnovnošolski priliki. V njej sem, brez krivde in ne po lastni volji, nemo nastopal kot žrtev učiteljičine pomanjklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Odvzeto premoženje v Srbiji

Avtor ni naveden, 14.10.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 39-40/2005Ljudska skupščina Republike Srbije je 30. maja 2005 sprejela zakon o prijavljanju in evidentiranju odvzetega premoženja (Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, Službeni glasnik Republike Srbije, št. 45/2005). Veljati je začel 8. junija 2005. Vsi nekdanji lastniki premoženja (fizi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2005(25)
> Oktober(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJ K L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov