O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu

Nina Scortegagna Kavčnik, 12.10.2012

Kultura in umetnost

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 39-40/2012Knjiga Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu (GV Založba in Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana 2012, 220 strani), ki jo je napisal dr. Andrej Veble, prihaja iz notarske hiše - pisec je namreč notarski pomočnik. V praksi se z dokaznimi učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu, med katere uvrščamo tudi notarske overitve, za zdaj srečujemo bolj poredko, vendar bo sčasoma postalo poznavanje dokaznih učinkov tako naših notarskih listin v tujini kot tudi tujih notarskih listin pri nas vsakodnevna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo

dr. Lojze Ude, 12.10.2012

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 39-40/2012Sedanji čas ni poseben in na neki način usoden le zaradi gospodarske krize, ki jo nekateri nameravajo premagovati predvsem z varčevanjem, temveč je zanj značilna tudi posebna povezanost pravnih, političnih in gospodarskih vprašanj, od katerih so nekatera za reševanje gospodarske krize odločilna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Le slike imamo v okvirju

dr. Nataša Hribar, 12.10.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 39-40/2012Kar sem napisala v naslovu, seveda ne drži povsem, a morda bo komu pomagalo, da si bo laže zapomnil, kdaj govorimo o okvirjih in kdaj "zgolj" o okvirih. Danes se bom lotila težave, ki jo imajo nekateri pisci in govorci pri uporabi samostalnika okvir. Ta samostalnik je namreč večpomenski. Pa saj to ni nič posebnega, boste rekli; takih samostalnikov je v slovenščini ogromno. Res je. A ta samostalnik je dejansko poseben, saj je od posameznega pomena odvisno, kako ga bomo sklanjali: pri nekem pomenu namreč osnovo podaljšujemo z -j (okvirja), pri drugem do take podaljšave ne pride (okvira).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Zbogom, orožje?

dr. Aleš Završnik, 12.10.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 39-40/2012Ideja o večji civiliziranosti zahodnih družb ždi v ozadju številnih sodobnih konfliktov, ki jih Zahod sproža po svetu. A kaj ta civiliziranost pomeni? Če jo razumemo kot zmanjševanje ubijanja iz oči v oči, potem postajamo bolj civilizirani. V sodobnih vojnah Zahod ubija na daljavo z daljinsko vodenimi letali, z ekonomsko močjo in pehanjem v revščino. Stopnje kriminalitete na Zahodu dejansko upadajo. Ali smo zato bolj civilizirani? Žal ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.10.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012Sjef van Erp in Bram Akkermans (ur.) Cases, Materials and Text on Property Law (Hart Publishing, 2012, 1252 strani) Delo ponuja primerjalnopravno analizo različnih evropskih ureditev lastninske pravice (tj. stvarnega prava nepremičnin, premičnin in zahtevkov). Avtorji pa ne p
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.10.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških starših

Aleš Velkaverh, 12.10.2012

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 39-40/2012Nekatere evropske države dopuščajo t. i. anonimna rojstva, pri katerih starši otroka oddajo v posvojitev (običajno imajo rok za preklic odločitve), njihova identiteta in osebni podatki pa ostanejo prikriti. V zadevi Godelli proti Italiji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo italijansko ureditev anonimnih rojstev in opozorilo, da lahko pretirano omejevanje dostopa otrok do podatkov o bioloških starših krši njihove konvencijske pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Neurejeno področje navideznega odkupa

Andreja Tratnik, 12.10.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 39-40/2012V zadevi Veselov in drugi proti Rusiji gre za tri skoraj identične zgodbe. Vi trije pritožniki so mlajši moški, ki prestajajo zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in preprodaje prepovedanih drog. Vsi trije so bili prvič obsojeni za tako kaznivo dejanje. In vsi trije zgolj zaradi vpletenosti informatorjev. Ti niso samo podali ovadbe proti njim, ampak so pozneje kot provokatorji tudi sodelovali pri izvedbi navideznega odkupa prepovedanih drog. Vsi trije so pred ruskimi sodišči zatrjevali, da je bila njihova kriminalna dejavnost izzvana s strani policije. Neuspešno. Drugačno držo pa je zavzelo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ko je odločalo o njihovih pritožbah, v katerih so zatrjevali kršitev prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), torej pravico do poštenega sojenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Veroizpoved kot razlog za preganjanje

Katarina Vatovec, 12.10.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 39-40/2012Pripadnika muslimanske skupnosti Ahmadija, katerih verske dejavnosti so v večinsko sunitskem Pakistanu znatno omejene, sta bila zaradi javnega izražanja svoje vere večkrat trpinčena. V Nemčiji sta zaprosila za mednarodno zaščito. Ali prosilca izpolnjujeta pogoje za priznanje statusa begunca po Direktivi 2004/83/ES? Kdaj je poseg v pravico do svobode veroizpovedi mogoče šteti za dejanje preganjanja? Sodba, v kateri je luksemburško Sodišče podalo razlago upoštevnih določb Direktive 2004/83/ES, bo nedvomno vplivala na azilne postopke v državah članicah, tudi v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Cilji predloga ZPIZ-2

Maja Orlić, 12.10.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Maja Orlić, Pravna praksa, 39-40/2012"Pred nami je resen problem, pokojninska reforma je nujna," je na članskem sestanku Pravniškega društva Ljubljana 4. oktobra v ljubljanskem City hotelu poudaril tokratni predavatelj Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne države

dr. Matej Avbelj, 12.10.2012

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 39-40/2012Pred kratkim sem bil povabljen, da kot zunanji strokovnjak s področja prava pripravim kratek prispevek za Strategijo razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020, ki jo snuje Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve. V njem sem kot osrednjo strateško prednostno nalogo poudaril vzpostavitev predpostavk za delovanje resnične pravne države. Ta prispevek sicer nadaljuje idejni lok, predstavljen že v Viziji 20 + 20. Ker ne dvomim, da je vprašanje pravne države na Slovenskem ena od poglavitnih skrbi, ki jo delijo vsi bralci te revije, v nadaljevanju z namenom spodbuditve širše razprave podajam nekaj svojih temeljnih tez iz obeh dokumentov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.10.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 73/12) - veljati začne 13. oktobra. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnin
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Vsebina PP št.40/2012

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012stran 3 UVODNIK dr. Lojze Ude Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo stran 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2012 stran 9 PRAVO IN DRUŽBA dr. Matej Avbel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012Ur. l. RS, št. 68/12 1. Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 6. december. Ur. l. RS, št. 73/12 2. Direktor (s štiriletnim mandatom) - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi; rok je 15. oktober. 3. Okrajni sodnik na Okrajne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 32. seji (4. oktobra 2012): - predlog Proračunskega memoranduma za leti 2013 in 2014 in predlog proračuna RS za leti 2013 in 2014; - predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Za
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/20122. oktober - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. 5. oktober - zahteva, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu; - Zakon o Slovenskem državnem holdingu; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavar
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2012

Avtor ni naveden, 12.10.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 24. maja 2012 v Pravni praksi, št. 20, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življenjsko delo, za pravnika leta, za mladega pravnika in za organizacijsko delo v zvezi ali njenih članih. Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije se na podlagi javnega razpisa podeljujejo za pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije. Predloge lahko posredujejo člani zveze in člani izvršilnega odbora zveze, lahko pa tudi drugi na podlagi posebne obrazložitve, poslati pa jih je bilo treba do 3. septembra 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Novela ZFPPIPP?

Irena Vovk, 12.10.2012

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012"Ocenjujem, da je sedanja insolvenčna zakonodaja napisana tako, da daje pristojnemu ministru zelo malo pooblastil. Insolvenčni postopki morajo biti učinkovitejši, cenejši in kratkotrajnejši," je 5. oktobra na novinarski konferenci, na kateri je razkril tudi sklepe s četrtkove seje Vlade, povedal minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič. Pravosodni minister ja namreč Vladi poročal, kaj se dogaja v insolvenčnih postopkih, katerih morebitna spornost je posledica prijateljevanja med sodniki in stečajnimi upravitelji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.10.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 39-40/201211. oktober 1977 - Osimski sporazumi Z ratifikacijo v jugoslovanskem in italijanskem parlamentu so začeli veljati Osimski sporazumi, mednarodno pravni akti, ki sta jih podpisali SFRJ in Italija. Osimske sporazume sestavljajo trije temeljni dokumenti ter 16 dodatkov: Pogodba med Jugoslavijo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

globus

Dean Zagorac, 12.10.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 39-40/2012Japonska: strožje varstvo avtorskih pravic 1. 10. - Japonce, ki si prek interneta nezakonito presnemavajo avtorsko zaščitena dela, lahko odslej doleti visoka kazen - do dveh let zapora in milijon jenov (približno 10.000 evrov). Do začetka veljavnosti teh zakonskih sprememb so visoke kazni veljale z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.10.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012od 2. do 8. oktobra Torek, 2. 10. Neto prejemnica. Slovenija bo v prihodnjem sedemletnem proračunu EU ostala neto prejemnica evropskih sredstev, je dejal evropski komisar za proračun Janusz Lewandowski. Po njegovem mnenju bi lahko neto plačnica postala le v primeru neuspelega črpanja pred
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem

Janez Kranjc, 12.10.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 39-40/2012Rek je sklepna misel konstitucije cesarjev Konstantina in Licinija iz leta 314 (C. 3, 1, 8). V prevodu bi se glasil: Obveljalo je, da imata pravičnost in nepristranskost v vseh zadevah prednost pred togim pravnim razmislekom. Rek načenja temeljno pravno vprašanje odnosa med zapisanim pravom in načelom pravičnosti. Ob tem ne gre le za vodilo pri razlagi zapisanega prava, temveč za splošno usmeritev pri njegovi uporabi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Mačkova očeta

dr. Jože Mencinger, 12.10.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 39-40/2012Za tiste, ki so že pozabili na dijaška leta, gre za črtico Janka Kersnika o "pokojninskem sistemu" njegovega časa. Ker je bil Kersnik notar, gre najbrž kar za izkušnje z delovanjem "sistema". Za socialno varnost starejših je takrat skrbela družina. Prvi zametki zdajšnjih pokojninskih in zdravstvenih sistemov, ki so dolžnost skrbeti za onemogle in bolne z družine prenesli na družbo, so šele nastajali. Ravnanje družbe z upokojenci je podobno ravnanju gospodarjev kmetij s preužitkarji. Lahko je dobro ali slabo - kot v Kersnikovi črtici.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2012(48)
> Oktober(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFG H IJK LM NO P QRS ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov