O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav

Lena Šutanovac, 9.10.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 39-40/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je vnovič soočilo z aktualnim vprašanjem, kako in v kakšnem obsegu lahko preiskovalni organi opravijo zakonito hišno preiskavo in preiskavo elektronske naprave, kadar se preiskava nanaša na odvetniško pisarno. V zadevi Sérvulo & Associados - Sodiedade de Advogados, RI proti Portugalski je ESČP presojalo, ali je bila obsežna preiskava odvetniške pisarne, predvsem pa široke elektronske baze podatkov, zakonita in v skladu z 8. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki varuje zasebnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015Razpisi Ur. l. RS, št. 65/15 1. Sedem okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani, s predvideno razporeditvijo na kazensko oziroma preiskovalno pravno področje (6 mest) in na področje družinskega sodstva (1 mesto) - Vrhovno sodišče; rok je 12. oktober. U
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Prestopi poslancev

dr. Katarina Žagar, 9.10.2015

Pravoznanstvo

dr. Katarina Žagar, Pravna praksa, 39-40/2015Moralne, tudi pravne posledice, ki nastanejo ob menjavi politične pripadnosti poslancev med opravljanjem poslanskega mandata so malo raziskana tema. Obravnava jo tudi Odbor za poslovnik, imuniteto in institucionalne zadeve Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je pred kratkim sprejel osnutek resolucije s priporočili za države članice oziroma njihove nacionalne parlamente. Poslanci izvršujejo svoj mandat svobodno, kljub temu pa gre za moralno pogodbo med volivci in poslanci, zato se ob menjavah politične pripadnosti poraja vprašanje o zaupanju javnosti v politično elito, prihaja pa lahko tudi do kritike v moralnem in etičnem smislu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za odpoved leta

Zoran Skubic, 9.10.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 39-40/2015Sodišče (EU) je po skoraj enoletnem premoru obravnavalo še eno pomembno, pravzaprav ključno vprašanje v zvezi z Uredbo 261/2004 o odškodnini in pomoči letalskim potnikom. Tako so ti ob večji zamudi prevoznika ali celo odpovedi leta - upoštevajoč smernice doktrine Sturgeon - upravičeni do izplačila pavšalne odškodnine v razponu od 250 do 600 evrov. Prvi, nižji znesek odškodnine se nanaša na zamudo, daljšo od treh ur, pri letih z dolžino do vključno 1.500 kilometrov. Zahtevek se vloži z izpolnitvijo preprostega spletnega obrazca. Letalski prevoznik pa po Uredbi 261/2004 ni zavezan k plačilu odškodnine, če lahko s primerno gotovostjo dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, ki se jim preprosto ne bi bilo mogoče izogniti, pa tudi če bi bili (morda) sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Vendar pa je to (od zdaj) skorajda probatio diabolica, saj je Sodišče v nedavni sodbi presodilo, da niti nepričakovanih tehničnih težav na letalu (praviloma) ni mogoče šteti za "neizogibne izredne razmere" po Uredbi 261/2004, ki bi upravičevale zamudo - brez odškodnine potnikom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Kdo ve, kaj je v dobro pacientov?

mag. Sandi Kodrič, 9.10.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 39-40/2015Ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt je nekoč primerjal upravljanje države z vprego s tremi konji, ki ponazarjajo zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Ocenil je, da nacija lahko napreduje le, če vsi trije konji vlečejo v isto smer. Tri akterje ima tudi naš zdravstveni sistem: oblast (ministrstvo za zdravje), civilno družbo (ZZZS) in stroko (zdravniška zbornica). Žal lahko tudi laiki vidimo, da požrtvovalno in uspešno delo zdravnikov in drugega osebja ni medijsko predstavljeno toliko kot nenehne (upravičene ali neupravičene) afere v zdravstvu. K temu precej prispeva prav to, da trije akterji ne vlečejo v isto smer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015 9. oktober 1967 - Ubit "Che" Guevara V gverilskem spopadu pri Higuerasu v Boliviji so bolivijske vladne sile ubile južnoameriškega revolucionarja in zdravnika Ernesta Rafaela "Che" Guevaro de la Serna. "Che" Guevara je bil soborec Fidela Castra, kot sredstvo proti kapitali
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Priznanja in nagrade 2015

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 2. julija 2015 v Pravni praksi, št. 26, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življenjsko delo, za pravnika leta, za mladega pravnika in za organizacijsko delo v zvezi ali njenih članih. Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije se na podlagi javnega razpisa podeljujejo za pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije. Predloge lahko posredujejo člani zveze in člani izvršilnega odbora zveze, lahko pa tudi drugi na podlagi posebne obrazložitve, poslati pa jih je bilo treba do 7. septembra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (28. september 2015): - Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (30. september 2015): - predlog zakona o spremembah in dop
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

GV Založba

Irena Vovk, 9.10.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2015GV Založba ima več kot petdesetletno tradicijo in je največja slovenska založba pravnih knjig in periodičnih publikacij. Njeni začetki segajo v leto 1958, od leta 2013 pa je del družbe IUS SOFTWARE, ki ponuja tehnološke rešitve in celovite pravne informacije. Rek, da je kovačeva kobila vedno bosa, ne drži: GV Založba se lahko pohvali z novo spletno stranjo, ki sledi modernimin tehnološkim smernicam razvoja ter oblikovanja spletnih strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi

Grlica Ivo, Pirnat Sabina, 9.10.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Ivo Grlica, Sabina Pirnat, Pravna praksa, 39-40/2015S predlagano novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se v slovenski pravni red uvaja institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma med davčnim zavezancem in davčnim organom (angl. advance pricing agreement - APA). Novi institut prinaša poleg številnih koristi tudi kar nekaj pasti. Poglejmo si jih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Javni sektor je del rešitve, ne del problema

Irena Vovk, 9.10.2015

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2015"Strateške reforme javnega sektorja so za napredek in povečanje konkurenčnosti potrebne prav tako kot denimo reforma šolstva ali zdravstva. S tem vidimo, da mora biti javni sektor del rešitve, in ne del problema, kot se velikokrat razume," je uvodoma dejal predsednik programskega odbora dr. Aleksander Aristovnik na 22. Dnevih slovenske uprave, ki so 24. in 25. septembra 2015 potekali pod okriljem Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Rdeča nit tokratnega srečanja zaposlenih v javni upravi je bila pred nekaj meseci sprejeta Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, ki je zapolnila desetletje dolgo praznino delovanja javne uprave brez strateškega dokumenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 9.10.2015

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2015Od strokovne delavke na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo dobili informacijo, da lahko Zavod delavca, ki ima priznano III. kategorijo invalidnosti in dela s krajšim delovnim časom od polnega, ponovno pozove na pregled.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo

Miha Šercer, 9.10.2015

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 39-40/2015Na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten delavec, je naš pooblaščeni zdravnik medicine dela ugotovil, da delavec zdravstveno ni zmožen opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Ali lahko temu delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o agrarnih skupnostih - ZAgrS (Ur. l. RS, št. 74/15) - veljati začne 17. oktobra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - ZVISJV-D (Ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.10.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Čista teorija prava kot izziv

dr. Aleš Novak, 9.10.2015

Kultura in umetnost

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 39-40/2015Ciceronova krilatica, da je tisti, ki ne pozna zgodovine, podoben nedoraslemu otroku (Orator XXXIV, 120), je pogosto navajana, a redko razumljena. Cena za omalovaževanje zgodovine ali ravnodušnosti do nje, pa naj gre za splošno zgodovino ali zgodovino posamezne vede, so povsem odvečni napori utiranja poti, ki je bila že uhojena, in ponavljanja napak, ki bi se jim lahko izognili. Nepoznavanje zgodovine nas spremeni v otroke, ki se vedno znova učijo tisto, kar bi že morali znati. Delo profesorja PF Univerze v Ljubljani, akademika dr. Marijana Pavčnika Čista teorija prava kot izziv - Reine Rechtslehre als Anregung (GV Založba, IUS SOFTWARE, Ljubljana 2015, 188 strani) je lep prikaz, kako bogata zakladnica poučnih spoznanj so lahko dela naših predhodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.10.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2015 Sodbe Sodišča 29. september Vstavi izbrisano tabelo 1. oktober Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 30. sep
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Za javne informacije

Irena Vovk, 9.10.2015

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2015Transparency International Slovenia (TI Slovenija) opozarja, da je predlog sprememb 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), ki je v zakonodajnem postopku, v nasprotju z mednarodnimi standardi in Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Zakon ne odpravlja trenutno nezakonitega zaračunavanja stroškov dela javnih uslužbencev za posredovanje informacij, temveč ga celo legalizira in še naprej omogoča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Nove vrednote skozi oči pravne filozofije

Luka Mišič, 9.10.2015

Pravoznanstvo

Luka Mišič, Pravna praksa, 39-40/2015Na PF Univerze v Ljubljani je 2. oktobra potekal Simpozij za pravno in socialno filozofijo, ki sta ga organizirala Društvo za pravno in socialno filozofijo ter Katedra za teorijo in sociologijo prava. Na enodnevnem simpoziju smo tako lahko prisluhnili enajstim referentom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti korupciji

dr. Andrej Friedl, 9.10.2015

Kaznovalno pravo

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 39-40/2015Pod vplivom odmevnih podkupovalnih afer se je Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce - ICC) že leta 1977 med prvimi odzvala na uničujoče posledice korupcije v mednarodnem poslovanju in izdala avtonomna pravila za njeno preprečevanje, ki jih je potem večkrat revidirala in dopolnila tudi z drugimi protikorupcijskimi orodji. Veliko je prispevala tudi k sprejetju mednarodnih protikorupcijskih konvencij in nacionalnih zakonov, ki imajo danes že impresiven obseg. Pravila ICC za boj proti korupciji in Protikorupcijsko klavzulo ICC sem že predstavil v PP, št. 24-25/2013. Tokrat bom obravnaval le glavni konvencijski okvir in nekatera druga protikorupcijska orodja ICC kot pomoč podjetjem pri samoregulaciji na tem področju. Na koncu se bom dotaknil tudi pomembnih pobud Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC za spoprijemanje arbitraže s korupcijo. Za nas je obravnavana problematika še posebej aktualna, saj je letošnja raziskava Ernst&Young o zaznavi korupcije med menedžerji postavila Slovenijo v Evropi na drugo mesto, za Hrvaško in pred Srbijo. Po raziskavi Transparency International pa se je Slovenija tudi letos uvrstila med države, ki za preprečitev "izvoza" korupcije storijo malo ali nič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Aliquando enim et vivere fortiter facere est

Janez Kranjc, 9.10.2015

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 39-40/2015Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 78, 2). Slovensko bi se glasila "Včasih je tudi živeti pogumno dejanje". Seneka pripoveduje, kako je v mladosti ob hudi bolezni razmišljal o samomoru. Misel, da bi to hudo prizadelo očeta, ga je od tega odvrnila. Spričo tegob bolezni je bila, kot pravi, odločitev za življenje pogumno dejanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Nina Židanik, 9.10.2015

Kazenski postopek

Nina Židanik, Pravna praksa, 39-40/2015Ustavno sodišče RS je v odločbi Up-6/14 z dne 5. marca 2015 vnovič opredelilo omejitve, ki se nanašajo na dopusten obseg začasnega zavarovanja glede na vrednost domnevno pridobljene premoženjske koristi in glede na zmožnost posameznika za preživljanje po zamrznitvi njegovega premoženja. Nedvomno uporaba instituta začasnega zavarovanja posega v človekove pravice domnevnega prejemnika protipravne premoženjske koristi, vendar prevelika formalnost in strogi pogoji za njegovo odreditev v praksi povzročajo nemalo težav, kar lahko vodi do nezmožnosti odvzema pridobljene premoženjske koristi po pravnomočno končanem kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Organ se mora do vsebine peticije izreči, ne se z njo samo seznaniti

Avtor ni naveden, 9.10.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2015Pobudnik je na Državni zbor in Vlado julija 2012, decembra 2013 in julija 2014 naslovil tri peticije, na katere pa ni dobil ustreznega odgovora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄39-40

Je odvetnik potrošnik?

Kim Sotlar, 9.10.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kim Sotlar, Pravna praksa, 39-40/2015Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki v pogodbah, zajetih v Direktivi Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, deluje za namene, ki so izven njene poslovne in poklicne dejavnosti. Sodišče je pojem potrošnika že razlagalo na različnih področjih prava EU, vendar v sodni praksi pojem potrošnika na področju Direktive 93/13/EGS še ni bil izčrpno preučen. V obravnavanem primeru je obstajal dvom, ali je poklicnega pravnika - odvetnika mogoče šteti kot potrošnika pri sklenitvi kreditne pogodbe, zavarovane z nepremičnino v lasti njegove samostojne odvetniške pisarne. Tako se je postavilo vprašanje vpliva, ki ga imajo posebne sposobnosti in znanja osebe na njen status potrošnika, na drugi strani pa vprašanje o tem, kakšen je vpliv vloge, ki jo ima ta oseba v okviru akcesorne pogodbe o zavarovanju, na njen položaj potrošnika v okviru glavne kreditne pogodbe.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2015(47)
> Oktober(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJ K LM N OP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov