O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Šola plavanja

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Letna šola v naravi (oziroma šola plavanja) ene od osnovnih šol vsako leto poteka v Pacugu, ki je v lasti Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič. Učitelji plavanja so učitelji, sicer zaposleni na osnovni šoli, z opravljenim izpitom za učitelja plavanja. Na obali, kjer se izvaja učenje plavanja, prostor nima statusa kopališča niti niso postavljene opozorilne table (na primer kopanje na lastno odgovornost).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Zablodele pravice

Tomaž Pavčnik, 14.10.2011

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 39-40/2011Zamislimo si samozadovoljen izraz na obrazu odvetnika, ki je zlorabljal procesne pravice, pa zdaj - za televizijske kamere - pod krinko strokovnosti svoj navidezni procesni prav preobrača v materialnopravnega. Ali pa na drugi strani sodnika, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ob deseti obletnici sprejema statuta Societas Europaea

Hojnik Janja, Prostor Jerneja, 14.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Jerneja Prostor, Pravna praksa, 39-40/2011V teh dneh mineva deset let od sprejema zakonodaje EU, ki omogoča ustanovitev evropske delniške družbe (Societas Europaea). Obletnica je dobra priložnost za presojo uspehov in neuspehov te evropske statusnopravne oblike, njenih prednosti, pa tudi nekaterih pomanjkljivosti, ki bi jih bilo v prihodnjih novelah (ki so že na vidiku) vredno vnovič pretehtati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Lokacijska zasebnost - naslednje bojno polje varstva zasebnosti

mag. Andrej Tomšič, 14.10.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Andrej Tomšič, Pravna praksa, 39-40/2011V svetu, ki se pospešeno digitalizira, je ohranitev zasebnosti soočena s prav posebnimi izzivi, ki jih v analognih časih nismo poznali. Analogni svet morda ni omogočal številnih novih storitev, a je za posameznika pomenil neko vgrajeno varovalko pred posegi v njegovo zasebnost. Če se vrnemo v času za dvajset let nazaj, je bila mobilna telefonija šele v povojih, internet in svetovni splet še nekaj let od množičnejše uporabe, televizija še zelo analogna, naš avtomobil pa je sosed lahko popravil brez kančka računalniške izobrazbe. Vsa ta področja so se v vmesnem času močno digitalizirala, s tem pa smo se nekako digitalizirali tudi mi. O nas se zbira precej več podatkov kot pred petimi, desetimi ali dvajsetimi leti. Trgovci beležijo podrobne podatke o naših nakupih, ponudniki digitalne televizije lahko razberejo, katere televizijske kanale gledamo in kdaj, ponudniki spletnih vsebin nas poznajo bolje kot marsikateri prijatelj. Čakajo nas pametni videonadzor in pametni števci porabe električne energije. Polja anonimnosti, ko smo lahko računali na to, da se sami odločamo o tem, kaj, kdaj in s kom bomo delili podatke, so se močno zožila in ta trend se še vedno nadaljuje. Če naš trgovec še pred petimi leti ni vedel, kaj točno kupimo in kdaj, si danes z uporabo kartic zvestobe "zvesto" zabeleži vsak posamezni artikel, ki ga odnesemo na blagajno. Včasih so morali plačevati gospodinjstvom, da so si namestila posebno napravo, s katero so lahko merili gledanost oddaj in kanalov, danes pa to nevede plačujemo mi. Pred leti smo se lahko gibali bolj ali manj anonimno - danes to anonimnost sami ukinjamo in objavljamo podatke o naših lokacijah ali pa podatke o naših lokacijah zbirajo drugi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Še o poslovodenju po upokojitvi

Romana Hieng, 14.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Romana Hieng, Pravna praksa, 39-40/2011Iz članka Gregorja Verbajsa Ali lahko lastnik družbe, ki je hkrati poslovodna oseba, po upokojitvi še vedno opravlja poslovodno funkcijo, objavljenega v PP, št. 38/2011, je razbrati, da po avtorjevem mnenju upokojenec, ki je družbenik in hkrati opravlja funkcijo poslovodje ali prokurista, izgubi pravico do pokojnine, če njegov mesečni dohodek po upokojitvi presega minimalno plačo, ki trenutno znaša 748 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

(Ne)varna javna otroška igrala

mag. Matjaž Debelak, 14.10.2011

Obligacije

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 39-40/2011Na temo otroških igrišč je bil pred kratkim v Pravni praksi že objavljen prispevek Uroša Pavline, v katerem je avtor obravnaval odgovornost za poškodbe, ki jih otrok utrpi na otroških igriščih v nakupovalnih središčih, in nepotrebnost oziroma brezpredmetnost podpisovanja izjav o uporabi igral na lastno odgovornost ob oddaji otroka v varstvo na tako igrišče. Tema mojega prispevka se z že objavljenim dopolnjuje, s to razliko, da je njegov namen opozoriti na veljavne varnostne standarde glede javnih otroških igrišč, prikazati, da igrala niso nevarna stvar, in s sklepom, da je ob upoštevanju veljavnih standardov odgovornost za nezgode le izjemoma na strani upravljavca oziroma lastnika zemljišča, spodbuditi občine, da se bodo pogosteje odločale za bodisi izgradnjo novih bodisi obnovitev obstoječih javnih otroških igrišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča

dr. Matej Avbelj, 14.10.2011

Ustavno sodišče

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 39-40/2011V Republiki Sloveniji oblastni organi ne smejo poimenovati javnih objektov, na primer ulic ali cest, po osebah, ki simbolizirajo totalitarne režime. To jim prepoveduje Ustava, konkretno njena vrhovna vrednota človekovega dostojanstva. Tako je presodilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-109/10-11 z dne 26. septembra 2011, s katero je odpravilo 2. člen Odloka mestne občine Ljubljana o poimenovanju ceste po Josipu Brozu Titu. Ta sodba je ena najpomembnejših odločitev Ustavnega sodišča v vsej njegovi zgodovini. Njena obrazložitev je hkrati: primer dobre ustavnosodne strategije, saj zelo zanimivo prikazuje javno izraženi nepopoln teoretičen sporazum sodnikov in, kar ni nepomembno, pušča odprta nekatera bistvena ustavnopravna in epistemološko-hermenevtična vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ustavno omejevanje javne porabe - načelo izravnanega proračuna in fiskalno pravilo

mag. Jorg Kristijan Petrovič, 14.10.2011

PRORAČUN

mag. Jorg Kristijan Petrovič, Pravna praksa, 39-40/2011Vse več držav se reševanja javnofinančnih težav loteva tudi na najvišji pravni ravni, to je v svojih ustavah. Spremembe ustav v smeri omejevanja javne porabe so tako izvedle Švica (2001), Nemčija (2009), Madžarska (april 2011) in Španija (september 2011). Nekaj držav je na dobri poti, da jih izvedejo (Francija in ZDA). Ideje o ustavnem omejevanju javne porabe so bile predstavljene tudi v Sloveniji. Načini omejevanja javne porabe so zelo različni in le nekatere rešitve so se izkazale za uspešne. Te bi veljalo umestiti v naš pravni red in si tako zagotoviti dolgoročno vzdržnost naših javnih financ. Globoko se namreč strinjam z ugotovitvijo dr. Janje Hojnik iz uvodnika PP, št. 38/2011, da je: prednostna naloga Slovenije ureditev njenih javnih financ, s čimer bo ne le ustavila padanje bonitetnih ocen, temveč tudi zaščitila svojo fiskalno avtonomijo in preprečila, da bi uslužbenci evropske komisije sedeli na Ministrstvu za finance".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu lastninske pravice

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Obligacije

Nina Scortegagna Kavčnik, Pravna praksa, 39-40/2011Pri overitvi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu mora notar paziti na veliko zakonskih določb. Namen prispevka je na enem mestu zbrati vsa zakonska določila in pravila, ki jih je treba upoštevati pri overitvi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pri prenosu lastninske pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011j je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT-B (Ur. l. RS, št 77/11) - veljati začne 18. oktobra. 2. Zakon o dopolnitvi Zakona o upravljanju kapita
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.10.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011R Radio Slovenija Prvi program, 17.05, četrtek, 13. oktobra 2011Studio ob sedemnajstih Splošno mnenje je, da delovna okolja postajajo delavcem vedno bolj neprijazna. Je prijazno delovno okolje v časih ekonomske, moralne in politične krize sploh mogoče? Odgovor bomo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/20111 10. oktober 2011 zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s točko dnevnega reda: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. 7. oktober 2011 - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-G) - nujni postopek; - pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 153. seji (6. oktober 2011) predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 - Evropska konvencija o zaščiti živali med mednarodnim prevozom; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah; - predloga zakona o spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Ko pravično ni nujno koristno

mag. Robert Kleindienst, 14.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 39-40/2011Prav bizarno je, da so grehi Grčije, države, katere gospodarstvo tvori borno petdesetino bruto družbenega proizvoda EU, v ospredju vprašanja obstoja Evropske monetarne unije (EMU), finančnega projekta stoletja. Naključnim opazovalcem, še zlasti iz discipliniranih gospodarstev, kot je nemško, se po drugi strani zdi bizarno sploh razmišljati o pomoči državi, ki je na javnofinančnem področju grešila tako očitno, kot je grešila Grčija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 14.10.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 39-40/201115. oktober 1844 - Friedrich Wilhelm Nietzsche V Röckenu pri Leipzigu se je rodil Friedrich Wilhelm Nietzsche, nemški filozof in klasični filolog. Nacisti so v svoji propagandi pogosto uporabljali njegove izraze, kot denimo "nadčlovek" (nadčlovek je utelešenje volje do moči, ki onstran
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Vsebina PP št.40/2011

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011stran 3 UVODNIK Janja Roblek Močno sodstvo - garant pravne države stran 6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2011 stran 9 JAVNE FINANCE mag. Jorg Kristijan Petrovič Us
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Obdelava podatkov o vzroku invalidnosti

Irena Vovk, 14.10.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2011Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov odloča o pravici invalida do subvencije plače. V postopku odločanja o tej pravici mora sklad pridobiti oceno doseganja delovnih rezultatov brezposelnih invalidov, ki jo pripravi pooblaščeni izvajalec zaposlitvene rehabilitacije. Sklad je od enega od teh izvajalcev po prejemu ocene zahteval še pojasnilo o tem, katera bolezen je bila razlog ugotovljene invalidnosti. Ali ima sklad pravno podlago za obdelavo podatkov o bolezni, ki je bila vzrok za invalidnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev - poslovodnih oseb

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011P Pojasnilo DURS, št. 4251-2597/2011-3, 23. september 2011 Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Pred 1. januarjem 2011 so prispevke za zavarovance - poslovodne osebe v večini primerov plačevale njihove družbe in jih kot stroške, ki so povezani z opravljanjem del
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Poimenovanje ceste po Titu je prepovedano

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Člen 2 Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana se odpravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Evropa

Irena Vovk, 14.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2011Torek, 4. 10. Kompromis. Finančni ministri držav članic EU so na zasedanju v Luksemburgu formalno potrdili kompromis z Evropskim parlamentom o svežnju šestih zakonodajnih predlogov (petih uredb in ene direktive), t. i. six pack, ki med drugim predvideva večjo disciplino pri izvajanju pak
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Pobotanje v stečajnem postopku - uporaba OZ

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Sodba III Ips 18/2010, 13. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cpg 264/2008) ZPPSL - 117. člen OZ - 316. člen Ureditev pobotanja po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ni izključevala uporabe 316. člena Obligacijskega zakonika. Iz obrazložitve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Priznanja in nagrade za leto 2011

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 26. maja 2011 v Pravni praksi, št. 20, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življenjsko delo, za pravnika leta, za mladega pravnika in za organizacijsko delo v zvezi ali njenih članih. Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije se na podlagi javnega razpisa podeljujejo za pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije. Predloge lahko posredujejo člani zveze in člani izvršilnega odbora zveze, lahko pa tudi drugi na podlagi posebne obrazložitve, poslati pa jih je bilo treba do 5. septembra 2011.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄39-40

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 14.10.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-1544/2011-4, 5. oktober 2011 Dne 5. oktobra 2011 je bil v Ur. l. RS, št. 78/11 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki začne veljati in se uporabljati 20. oktobra 2011. Nekatere zakonske določbe pa se bodo zače
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39-40

Leto objave

< Vsi
2011(41)
> Oktober(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJK LMNOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov