O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Glasilo Odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 21-22/1999Članki - razprave - pobude * dr. Aleš Galič: Praksa Ustavnega sodišča glede sredstev za varstvo pravice do sojenja v razumnem roku ( v pravdnem postopku) * dr. Konrad Plauštajner: Znižana stopnja DDV v Evropi za pravne storitve? * mag. Goran Klemenčič: Prikriti (kriminalistični) preiskovalni ukre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kriminalistično preiskovanje

Irena Vovk, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 21-22/1999V Izobraževalnem centru policije so v okviru usposabljanja policistov kriminalistov, novembra in decembra preteklega leta v Gotenici, pripravili zbirko Kriminalistično preiskovanje. Zbirka prispevkov je namenjena tudi izobraževanju nanovo zaposlenih kriminalistov na kriminalističnem tečaju. V ome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Revija za kriminalistiko in kriminologijo - 1999 št. 2

Marija Milenković, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 21-22/1999Tako kot vsako leto začenja drugo številko revije statistični pregled kriminalitete in kriminalističnega dela v preteklem letu. Preglede že nekaj let pripravlja Staš Svetek. Ugotavlja, da je obseg kriminalitete v letu 1998 presegel doslej največje število kaznivih dejanj, ki je bilo ugotovljeno v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Državljanstvo RS s sodno prakso

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 21-22/1999Državljanstvo RS s sodno prakso Vrhovnega sodišča v letih med 1995 in 1998 je nova knjiga izpod peresa Vasilija Poliča. Knjiga je namenjena vsem državnim organom, sodnikom, državnim pravobranilcem, državnim tožilcem, visokošolskim ustanovam, odvetnikom, notarjem, študentom prava in vsem drugim, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 29.7.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21-22/1999V zadnji številki smo iz slovenskih dnevnikov povzeli pomanjkljive podatke v zvezi z imenovanjem izvršiteljev. Ministrstvo za pravosodje je v Ur. l. RS 40/99 objavilo poziv za oddajo prijav k opravljanju izpita za izvršitelja. Izvršitelje imenuje minister, pristojen za pravosodje. Eden izmed pogojev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ali uprava delniške družbe odgovarja tudi disciplinsko?

mag. Božidar Merc, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 21-22/1999Glede na nastale družbene spremembe pri nas v obdobju tranzicije lahko ugotovimo, da so v in med določenimi segmenti družbenih struktur, tudi na pravnem področju, nastale nekatere neusklajenosti. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) je relativno zelo zgodaj postavil solidno prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Novo tisočletje v novih prostorih

Jaka Repanšek, 29.7.1999

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 21-22/1999Intervju z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani, prof. dr. Janezom Kranjcem Selitev Pravne fakultete v Ljubljani s sedanje lokacije na Kongresnem trgu 12, kjer domuje že od svoje ustanovitve, na novo lokacijo pri Zmajskem mostu ob Ljubljanici, je tema, o kateri smo v naši reviji že pisali. Posvet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Policija: Policijska dejavnost v večkulturni družbi

Ivan Šelih, 29.7.1999

Kultura in umetnost

Ivan Šelih, Pravna praksa, 21-22/1999V času od 17. do 21. maja je na Češkem (ta je odlično poskrbela za tehnično plat izvedbe programa) v Pragi, potekal modul z naslovom: Policijska dejavnost v večkulturni družbi (Policing a Multicultural Society). Modul sta izvedli Nizozemska in Velika Britanija, poleg osmih predstavnikov iz Slovenije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes - politične stranke

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v Mesto Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 39/97) se zavrže. Politična stranka izkazuje pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Informatizacija sodnih postopkov

Roman Završek, 29.7.1999

Uprava

Roman Završek, Pravna praksa, 21-22/1999Smo na pragu 21. stoletja, dobe informacijske tehnologije, ko se vse vrti okoli svetovnega medmrežja (world wide web - www), ki omogoča hitrejši in cenejši prenos podatkov in ob tem zagotavlja tudi pravo mero varnosti tistim, ki poslujejo v medmrežju. Drugi izraz za medmrežje, ki sicer ni čisto ustr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Odločbe in sklepi ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/1999Pred kratkim je Pravno informacijski center Ustavnega sodišča izdal 2. knjigo VII. letnika zbirke odločb in sklepov US, ki zajemajo ustavnosodno presojo od 1. junija do 31. decembra 1998: - V tem obdobju je US odločalo na 22 sejah in eni javni obravnavi. Od skupno 107 rešenih zadev jih je 51 rešilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: APP - sodelovanje delavcev pri upravljanju

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Tretji odstavek 63. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. l. RS, št. 48/94 in 58/95) je v neskladju z Ustavo, ker ne ureja načina in pogojev sodelovanja delavcev pri upravljanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. Ugotovljeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

VS RS - Občna seja 16. junija 1999; Načelna pravna mnenja in pravna mnenja

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 21-22/1999Civilna sodna praksa Spor o izključitvi člana lovske družine 59. člen zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. l. SRS, št. 25/76, IN 29/86), 1. člen zakona o pravdnem postopku, tretji odstavek 1. člena zakona o upravnem sporu, prvi in drugi odstavek 75. člena zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Razporejeni v drugo družbo - plača

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21-22/1999Delavec, ki je bil za nedoločen čas zaposlen v gospodarski družbi XX, je bil s sklepom o imenovanju razporejen na delovno mesto direktorja v gospodarsko družbo YX. Po prerazporeditvi je delavec obdržal status zaposlenega v svoji gospodarski družbi XX ter za opravljeno delo prejemal plačo v enakem zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Po KZ še ZOPOKD

Alenka Leskovic, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 21-22/1999Ministrstvo za pravosodje je v zadnjih mesecih krepko zagrizlo v zaostrovanje kazenske represije na slovenskih tleh. Pod veliko ogrinjalo prilagajanja slovenske zakonodaje predpisom Evropske unije je pred časom strpalo zaostritev pravil v kazenskem procesu, sledile so spremembe kazenskega zakonika i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v zakonodaji in praksi

Tatjana Falout, 29.7.1999

Proračun

Tatjana Falout, Pravna praksa, 21-22/1999Revizijska komisija za javna naročila prejema številne zahteve za revizijo, ki posredno ali neposredno izvirajo iz napačnega razumevanja tistih določb Zakona o javnih naročilih (ZJN), ki urejajo merila za izbiro najugodnejše ponudbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Vrednostni papirji: Vinkulacija imenskih delnic

Vladimir Višner, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 21-22/1999V zvezi z delnico je potrebno izhajati iz opredelitve, da je načeloma prosto prenosljiv vrednostni papir. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/1993, 29/1994 in 82/1994; v nadaljevanju ZGD) pri tem izhaja iz načela proste prenosljivosti. V delnici so namreč inkorporirana premoženjska in up...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Sprememba statuta d.d. pri odobrenem kapitalu

mag. Saša Prelič, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je potrebno pri povečanju osnovnega kapitala delniške družbe iz naslova odobrenega kapitala po 328. členu ZGD na skupščini sprejeti dopolnitev statuta v delu, kjer je določen osnovni kapital družbe, sprejeti prečiščeno besedilo statuta ter ga hkrati s prilogami po 12. členu uredbe o vpisu družb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Opis meril za izbiro najugodnejše ponudbe v razpisni dokumentaciji

Vida Kostanjevec, 29.7.1999

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 21-22/1999Zakon o javnih naročilih (ZJN) v 21. členu določa, da mora naročnik "... v razpisni dokumentaciji natančno navesti merila, način uporabe meril ter pomen posameznih meril, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb".
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Podatki - le prek zakonsko pooblaščenih

Dario Šilc, 29.7.1999

Odvetništvo in notariat

Dario Šilc, Pravna praksa, 21-22/1999K zapisu Hinka Jenulla o pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov (v pp, št. 18/99) in "odmevu" Jerneja Rovška (v pp, št. 19-20/99) naj dodam: Vsak, ki uveljavlja pravice, se mora začeti posluževati tudi tistih, ki pa jih zakon izrecno pooblašča prav v ta namen - tudi glede pridobivanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: Kriminalitetna politika evropskih držav v tranziciji - pogled Sveta Evrope

dr. Damjan Korošec, 29.7.1999

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/1999Izdajateljsko središče Sveta Evrope je nedavno objavilo obsežno analizo odzivov evropskih držav v tranziciji na gibanje obsega in strukture kriminalitete. V bistvu gre za razširjeno poročilo Sveta Evrope (Odbora Ministrov oziroma specializiranih strokovnih služb Sveta Evrope) o uresničevanju Priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Pravica do solidarnostne pomoči

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Delavka je bila na bolniški več kot 3 mesece v obdobju maj - avgust 1997. V aprilu letos je (že upokojena delavka) vložila zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči za bolezen, daljšo od treh mesecev v skladu z določili tretje alinee 102. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prenehanje delovnega razmerja delavcu, kateremu ni mogoče zagotoviti dela

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Skladno s 36.e členom zakona o delovnih razmerjih preneha delavcu, ki mu ni mogoče trajno zagotoviti dela, delovno razmerje po preteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. 6-mesečni rok začne teči, ko se delavec vrne na delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu

Alenka de Jong-Nemanič, 29.7.1999

Društva, javni shodi, prireditve

Alenka de Jong-Nemanič, Pravna praksa, 21-22/1999Nevladne organizacije (NVO) že vse od začetka devetdesetih let pridobivajo na pomenu. Za društva, kot najbolj razširjeno organizacijsko obliko delovanja NVO, je bila v letu 1995 uveljavljena nova zakonska ureditev, s katero je predvideno da tista društva, katerih delovanje presega interese članov, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/19991. Za odločanje o zahtevi A. P. K. za denacionalizacijo nepremičnin je pristojna Upravna enota Celje. Arondacijskega sporazuma, sklenjenega med arondacijskim postopkom, ni mogoče šteti za samostojni pravni posel, ki bi bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka. Zato je Ustavno sodišče ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21-22

Leto objave

< Vsi
1999(54)
> Julij(54)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov