O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Občinska taksa na posest psov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 21-22/1999Odlok o občinski taksi na posest psov (Uradne objave Mestne občine Koper, št. 25/95) se razveljavi. Odlok o občinski taksi na posest psov je v nasprotju z 10. in 80. členom Zakona o varstvu okolja, ker gre dejansko za takso na posest psov, ne pa za takso zaradi obremenjevanja okolja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Še tretjič o varstvu in pridobivanju osebnih podatkov

Hinko Jenull, 29.7.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 21-22/1999Na moj prispevek, ki zadeva položaj in pravice odvetnika v sistemu varstva osebnih podatkov(*1) se je odzval kolega Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic RS. V svojem prispevku(*2) nasprotuje mojemu stališču o posebni zakonski pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov. Menim,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Evropski sporazum o pridružitvi - 3 vprašanja

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 21-22/1999V zvezi z uveljavljenim Evropskim sporazumom o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) in delovanjem Evropske unije se še nadalje odpira vrsta vprašanj. Na nekatera - tokrat tri - nudijo svoje poglede naši sodelavci: Tomaž Ilešič, Petra Jug in Primož Vehar. Pravna osebnost EU Ali je po Amsterdamski p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Je bilo prisilno delo med vojno delovno razmerje?

dr. Lev Svetek, 29.7.1999

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 21-22/1999Kakor v drugih po Nemcih okupiranih "državna predvsem vzhodne in jugovzhodne Evrope, je bilo mnogo žrtev vojnega nasilja tudi iz nekdanje Jugoslavije in seveda takrat vanjo vključene Slovenije. Šlo je predvsem za internirance, izgnance, pa tudi za prisilno angažirane delavce v takratna - in delno še...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Predlog zakona: Bolniško zagovorništvo in varstvo pravic na področju duševnega zdravja

Miha Cigler, 29.7.1999

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Miha Cigler, Pravna praksa, 21-22/1999Slovenska zakonodaja obravnava postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah v dveh zakonih in sicer v zakonu v nepravdnem postopku in zakonu o zdravstveni dejavnosti. Zakon o nepravdnem postopku tako določa, da v postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Podatki - le prek zakonsko pooblaščenih

Dario Šilc, 29.7.1999

Odvetništvo in notariat

Dario Šilc, Pravna praksa, 21-22/1999K zapisu Hinka Jenulla o pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov (v pp, št. 18/99) in "odmevu" Jerneja Rovška (v pp, št. 19-20/99) naj dodam: Vsak, ki uveljavlja pravice, se mora začeti posluževati tudi tistih, ki pa jih zakon izrecno pooblašča prav v ta namen - tudi glede pridobivanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Pokojninska reforma - "stranski učinki"

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 29.7.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 21-22/1999Pravni položaj zavarovancev in upokojencev se vrednoti tudi z vidika uresničevanja temeljnih ustavnih pravil in ustavnih človekovih pravic, med njimi tudi izhodiščnega pravila o enakosti pred zakonom in človekove pravice do socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do pokojnine. Po slovenski usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Informacijski viri v EU (21. del)

Jaka Repanšek, 29.7.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 21-22/1999Informacije o delovanju institucij ES in drugi viri informacij iz življenja in delovanja Evropske unije so bile teme naše rubrike v preteklem letu. Večinoma smo predstavljali informacije, ki jih je moč dobiti "on-line", saj je vsesplošna naravnanost institucij in organov ES in držav članic, da se in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Izvršilni postopek: Izvršba za izsilitev nenadomestnega dejanja in zaporna kazen

mag. Tomaž Keresteš, 29.7.1999

Civilni sodni postopki

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 21-22/1999Ena od novosti, ki jih je uvedel novi zakon o izvršbi in zavarovanju(*1) (v nadaljevanju: ZIZ) je tudi denarna kazen in možnost njene spremembe v zaporno. Denarno kazen ZIZ na splošno ureja v 33. členu in določa, da jo lahko sodišče izreče dolžniku: * če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Smešnice novega ZPP

dr. Andrej Berden, 29.7.1999

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 21-22/1999- V gospodarskih sporih je rok za napoved pritožbe 8 dni ter za pritožbo prav tako 8 dni (3. točka 493. člena ZPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Letni dopust

Vojko Čujovič, 29.7.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Vojko Čujovič, Pravna praksa, 21-22/1999V PP, št. 19/20/1999 je bil v rubriki Vprašanja - Odgovori objavljen odgovor sodelavcev Inštituta za delovna razmerja v zvezi s pravico do izrabe dopusta in regresa. Vprašanje se je glasilo, ali je delavec pri prvem delodajalcu upravičen do letnega dopusta sorazmernega času, prebitem na delu in s te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prenos članstva v zadrugi

Peter Podgorelec, 29.7.1999

Zadruge

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je v primeru, da član zadruge zaradi starosti ali drugih podobnih razlogov sklene s svojim potomcem pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali izročilno pogodbo, na podlagi katere posameznik prične obdelovati vinogradniške površine člana zadruge, mogoč prenos članstva v zadrugi na potomca? Ali je dovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Pravica do solidarnostne pomoči

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Delavka je bila na bolniški več kot 3 mesece v obdobju maj - avgust 1997. V aprilu letos je (že upokojena delavka) vložila zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči za bolezen, daljšo od treh mesecev v skladu z določili tretje alinee 102. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Razporejeni v drugo družbo - plača

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21-22/1999Delavec, ki je bil za nedoločen čas zaposlen v gospodarski družbi XX, je bil s sklepom o imenovanju razporejen na delovno mesto direktorja v gospodarsko družbo YX. Po prerazporeditvi je delavec obdržal status zaposlenega v svoji gospodarski družbi XX ter za opravljeno delo prejemal plačo v enakem zn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Dopustnost omejitve prenosljivosti delnic

Dagmar Komar-Jadek, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 21-22/1999Napočil je čas, ko morajo uprave izdajateljev vrednostnih papirjev, za katere je zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99 - ZNVP) določil obveznost nematerializacije vrednostnih papirjev, po sprejetju ustreznih sklepov tudi izpolniti vse zakonske zahteve, da bo Klirinško...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prenehanje delovnega razmerja delavcu, kateremu ni mogoče zagotoviti dela

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21-22/1999Skladno s 36.e členom zakona o delovnih razmerjih preneha delavcu, ki mu ni mogoče trajno zagotoviti dela, delovno razmerje po preteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. 6-mesečni rok začne teči, ko se delavec vrne na delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Invalid II. kategorije in prerazporejanje delovnega časa

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 21-22/1999Ali sme delodajalec zahtevati tudi od delavca - delovnega invalida II. kategorije, ki ima priznano pravico do dela s skrajšanim delovnim časom, da dela določene dneve v podaljšanem delovnem času? Ali delodajalec delovnega invalida II. kategorije, ki ima pravico do dela s skrajšanim delovnim časom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Poklicni predsednik sveta delavcev

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21-22/1999Predsednik zelo dejavnega Sveta delavcev se namerava profesionalizirati po drugem odstavku 64. člena ZSDU. Kako si razlagati tretji odstavek tega člena: - Ali je mišljena plača, ki jo prejemajo zaposleni v družbi z enako izobrazbo kot povprečna plača vseh takih zaposlenih ali kot najvišja plača ene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Vsebina "Pravna praksa" 437/1999

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 21-22/1999mag. Božidar Merc Ali uprava delniške družbe odgovarja tudi disciplinsko mag. Saša Prelič Sprememba statuta d.d. pri odobrenem kapitalu Vladimir Višner Vinkulacija imenskih delnic dr. Šime Ivanjko Akcept na hrbtni strani menice mag. Tomaž Keresteš Letno poročilo kot izvršilni naslov ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Izbris iz registra - kdaj pa poslovna dokumentacija?

mag. Janez Toplišek, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 21-22/1999Novi zakon o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) določa v 23. in naslednjih členih postopek izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije. Zanimivo pa je, da v teh zakonskih določbah nikjer ni kaj rečenega, kaj se zgodi s poslovno dokumentacijo takšnega podjetja, katero j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Vrednostni papirji: Akcept na hrbtni strani menice

dr. Šime Ivanjko, 29.7.1999

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 21-22/1999Menica, "hudičev papir", kot so ga imenovali trgovci, je kot nepogrešljivo sredstvo urejanja finančnih in drugih transakcij znan že več kot 700 let, če upoštevamo, da je po dokaj zanesljivih podatkih prva ohranjena menica bila izdana 1384. leta v Genovi. Ni sporno , da se je menici podoben papir upo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Izvršilni postopek: Letno poročilo kot izvršilni naslov ali verodostojna listina po ZIZ

mag. Tomaž Keresteš, 29.7.1999

Civilni sodni postopki

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je lahko s strani skupščine delniške družbe potrjeno letno poročilo, katerega revidirani računovodski izkazi izrecno izkazujejo obveznost do določenega subjekta, izvršilni naslov oziroma verodostojna listina? Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Revija za kriminalistiko in kriminologijo - 1999 št. 2

Marija Milenković, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 21-22/1999Tako kot vsako leto začenja drugo številko revije statistični pregled kriminalitete in kriminalističnega dela v preteklem letu. Preglede že nekaj let pripravlja Staš Svetek. Ugotavlja, da je obseg kriminalitete v letu 1998 presegel doslej največje število kaznivih dejanj, ki je bilo ugotovljeno v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Policija: Policijska dejavnost v večkulturni družbi

Ivan Šelih, 29.7.1999

Kultura in umetnost

Ivan Šelih, Pravna praksa, 21-22/1999V času od 17. do 21. maja je na Češkem (ta je odlično poskrbela za tehnično plat izvedbe programa) v Pragi, potekal modul z naslovom: Policijska dejavnost v večkulturni družbi (Policing a Multicultural Society). Modul sta izvedli Nizozemska in Velika Britanija, poleg osmih predstavnikov iz Slovenije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Novo tisočletje v novih prostorih

Jaka Repanšek, 29.7.1999

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 21-22/1999Intervju z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani, prof. dr. Janezom Kranjcem Selitev Pravne fakultete v Ljubljani s sedanje lokacije na Kongresnem trgu 12, kjer domuje že od svoje ustanovitve, na novo lokacijo pri Zmajskem mostu ob Ljubljanici, je tema, o kateri smo v naši reviji že pisali. Posvet...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21-22

Leto objave

< Vsi
1999(54)
> Julij(54)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov