O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Iz torkle: Vprašanje, katerega nisem mogel postaviti

dr. Marko Pavliha, 27.7.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21-22/2000Sredi junija sem prejel mikavno vabilo od okrožnega sodnika in predsednika Slovenskega sodniškega društva, zavidljivo podjetnega in sposobnega Aleša Zalarja, naj se na sam dan ameriške neodvisnosti kot gost udeležim okrogle mize z naslovom "Univerzalni vidiki neodvisnosti sodstva". Dogodek je bil iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vrednostni papirji: Pokojninski bon in skrbniški račun

Snežana Harnik, 27.7.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 21-22/2000Pokojninski bon je otrok Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb(*1) (v nadaljevanju: ZPSPID) oziroma je domislek Vlade RS v težnji k čimprejšnjemu pokritju ali prikritju privatizacijske vrzeli. V skladu z zakonsko dikcijo pa je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vacatio legis je mimo

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 21-22/20001. Iz Ur. l. RS, št. 61/00 - velja od 21. julija: Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja - na novo določa, da ima zavod pravico in dolžnosti zahtevati plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, če ugotovi, da jih zavezanec ne plačuje; kot osnova za obračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Temeljne pravice: Sublimacijska podoba

Jurij Žurej, 27.7.2000

Človekove pravice, Javno obveščanje

Jurij Žurej, Pravna praksa, 21-22/2000Sublimacija pomeni, da nekaj obstoji in deluje v podzavesti. Namen sublimacije je v spodbujanju naše zavesti. Na podlagi spodbude (stimulacije), ki nam je posredovana, naj se sproži diskretno občutenje podzavesti, ki pa je dovolj močno, da spodbudi spremembo ali aktivnost miselnih procesov ali obnaš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Protokol št. 12 k EKČP: Podrobneje o prepovedi diskriminacije

mag. Jasna Murgel, 27.7.2000

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 21-22/2000Ministrski odbor Sveta Evrope (SE) je dne 26. junija 2000 sprejel Protokol št. 12 k EKČP (v nadaljevanju: Protokol),(*1) ki se nanaša na prepoved diskriminacije. Načelo prepovedi diskriminacije je eno temeljnih načel varstva človekovih pravic, ki se je uveljavilo po II. svetovni vojni. Vsebuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Mednarodno sodstvo: Sodišče, ki pravico deli le s soglasjem strank

Gorazd Bohte, 27.7.2000

Sodišča

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 21-22/2000Meddržavno sodišče v Haagu (II) V prejšnji številki smo predstavili temeljne podlage za ustanovitev in delovanje tega mednarodnega sodišča - tokrat zaokrožamo predstavitev tudi s prikazom nekaj značilnih in pomembnih odločitev ... Obveznost odločitev ICJ Odločitve ICJ so zavezujoče samo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Mednarodno sodstvo: Borba za nasledstvo SFRJ

dr. Božo Cerar, 27.7.2000

Sodišča

dr. Božo Cerar, Pravna praksa, 21-22/2000Do posredne odločitve o kontinuiteti ZRJ prišlo v okviru Meddržavnega sodišča v Haagu? Vse od razpada SFRJ poteka borba za njeno nasledstvo. Od leta 1992 se ta odvija predvsem v okviru OZN. To je razumljivo, saj se bo odločitev o takšnem ali drugačnem statusu Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vsebina "Pravna praksa" 021/2000

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 21-22/2000Irena Vovk Proti posegom v zasnovo notariata Martina Kocjan "Ustavi" EU naproti Damijan Florjančič Sodniki porotniki - Moč ali nemoč soodločanja v sodnih postopkih Marta Jelačin Znova o krogu dedičev denacionalizacijskega premoženja Snežana Harnik Pokojninski bon in skrbniški račun VS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (X.del)

Andraž Zidar, 27.7.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 21-22/2000Privilegij zoper samoobtožbo V tem prispevku bomo obravnavali primere, ki se nanašajo na privilegij zoper samoobtožbo. V primeru Khan v. Združeno kraljestvo je bilo priznanje obsojenca pridobljeno s prisluškovanjem in v odsotnosti zakonodaje, ki bi urejala policijsko prisluškovanje. Kljub kršitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Izključitev otroka iz vrtca zaradi neplačila

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Predšolska vzgoja

, Pravna praksa, 21-22/2000Drugi odstavek 16. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Mednarodni seminar: Usklajeno proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi

dr. Damjan Korošec, 27.7.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/2000Svet Evrope je v sodelovanju z nekaterimi drugimi mednarodnimi organizacijami oziroma njihovimi službami v Atenah v dneh od 29. junija do 1. julija letos pripravil seminar o problematiki zatiranja trgovine z ljudmi, ki se je v zadnjem času še posebej razmahnila prav v jugovzhodni Evropi. Cilj semina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Borzno pravo

dr. Miha Juhart, 27.7.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 21-22/2000Relativno skromno ponudbo strokovne literature, ki obravnava trg vrednostnih papirjev, je pred kratkim obogatila knjiga mag. Miloša Časa in Simone Jamnik Borzno pravo. Kot je verjetno znano, sta oba avtorja tudi profesionalno povezana z Ljubljansko borzo, zato jima je problematika organiziranih trgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Slovenščina v pravni praksi (27.del): Vejica in "nagajivčki": veznik ali

dr. Monika Kalin-Golob, 27.7.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 21-22/2000Ostanimo v teh poletnih mesecih še pri vejici, in sicer tako, kot smo začeli, paberkujoče, nesistematično, glede na besedila, objavljena v Pravni praksi. Ob vezniku in sem pogosto opazila omahovanje še pri veznikih ali in kot. Oba sodita med "nagajive" veznike, ker pred njima vejico pišemo in ne piš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Zakon o ustavnem sodišču s pojasnili

dr. Franc Grad, 27.7.2000

Ustavno sodišče

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 21-22/2000Avtor dela, ki ga predstavljamo, je že vrsto let uveljavljen kot strokovnjak za pravno informatiko na področju ustavnega sodstva, ne samo pri ans, temveč tudi v tujini. V zadnjih letih pa se vse bolj uveljavlja tudi v strokovnih krogih, ki se vsebinsko ukvarjajo z ustavnopravno problematiko, in mu g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Pogled na modela kazenskega postopka

Blaž Kovačič, 27.7.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 21-22/2000Ciklus predavanj profesorja Damaške na podiplomskem študiju kazenskega prava na PF v Ljubljani Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v okviru podiplomskega študija kazenskega prava, ki ga organizira Katedra za kazenskopravne znanosti, opravil v tednu od 12. do 16. junija 2000 ciklus predavanj Mirjan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vrhovno sodišče RS: Izključitev iz družbe - nična določba družbene pogodbe

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Sodišča

, Pravna praksa, 21-22/2000436. člen ZGD, 103. člen ZOR Z družbeno pogodbo ni mogoče pooblastiti nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo niti njene skupščine, da odloča o izključitvi družbenika iz družbe. Takšna določba v družbeni pogodbi je nična.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Obdobni zdravstveni pregled - odsotnost z dela in nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 21-22/2000Delodajalec pošlje delavca na redni (obdobni) zdravstveni pregled. Stroške zdravstvenega pregleda nosi delodajalec. Ali je v primeru, ko je zdravstveni pregled v času delovnega časa delavca, potrebno šteti odsotnost delavca kot odsotnost z dela z nadomestilom plače in kako je v primeru, ko je zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Delovna razmerja: Denarna nadomestilo med brezposelnostjo in zamudne obresti

Martina Šetinc-Tekavc, 27.7.2000

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 21-22/2000Primer: Delavcu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu, pri čemer je delodajalec delavcem ponudil, da lahko soglašajo z opredelitvijo za tehnološki presežek, delavec pa je to možnost sprejel. Zavod za zaposlovanje(*1) delavcu na podlagi 16. alinee 1. odstavka 19. člena zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem

Jože Kuhelj, 27.7.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 21-22/2000Delavka je bila zaposlena v tekstilnem podjetju, v katerem je bil lani uveden stečajni postopek. Vse do tedaj je delala na delovnem mestu, na katerem se ji je štela zavarovalna doba s povečanjem po stopnji 12/14. Prispevki za štetje zavarovalne dobe s povečanjem pa so bili plačani le do junija 1994....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Delovna razmerja: Plačilo preventivnega zdravstvenega pregleda

Miran Kalčič, 27.7.2000

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Miran Kalčič, Pravna praksa, 21-22/2000Ni to "drug prejemek iz delovnega razmerja" - niti za managerje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - Uradni list, RS št. 56/99) je začel veljati 28. 7. 1999. S tem dnem je prenehal veljati prejšnji Zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in 25/86), ki je na ožji način ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Orožno pravo: "ZOro-1" - skladnost z evropskim pravom?

mag. Tomaž Keresteš, 27.7.2000

Obramba

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 21-22/2000Najprej sem spoštovanim bralcem dolžan pojasnilo: "Nisem strokovnjak za orožno pravo in vsa sledeča dognanja so plod mojega enotedenskega ukvarjanja s to problematiko!" V tem smislu tudi dopuščam možnost, da so nekateri moji izsledki povsem zgrešeni, pa vendar me je ob branju ZOro-1, s katerim sem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Državljani nekdanje SFRJ - dovoljenje za stalno prebivanje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 21-22/2000Prva alinea 3. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99) se razveljavi. Druga in tretja alinea 3. člena zakona iz prejšnje točke se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sprememba imena po razvezi zakonske zveze (v ZR Nemčiji)

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 21-22/2000Slovenka, ki se je v času začasnega dela v Zvezni republiki Nemčiji tam poročila z nemškim državljanom in ima z njim 15-letnega otroka, se hoče vrniti z otrokom v domovino in se zaposliti doma. Zato je zaprosila pristojne nemške oblati, da ji dovolijo vrnitev prejšnjega slovenskega priimka z izbriso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Preverjanje znanja v OŠ

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2000Četrti odstavek 40. člena in peti odstavek 64. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 in 33/97) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - najemno razmerje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/2000Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena, drugega, šestega in sedmega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 56/92-odl. US, 13/93-odl. US, 31/93, 24/95-odl. US, 20/97-odl. US, 23/97-od...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21-22

Leto objave

< Vsi
2000(34)
> Julij(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐ EF G H IJ K LM NOP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov