O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

US predstavilo poročilo o delu

Toni Tovornik, 12.4.2018

Ustavno sodišče

Toni Tovornik, Pravna praksa, 14/2018Na Ustavnem sodišču narašča pripad novih zadev, ob tem pa se podaljšuje tudi povprečno trajanje njihovega reševanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Evropa

Patricij Maček, 12.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 14/2018 Torek, 27. 3. Trg dela. Evropski statistični urad Eurostat je objavil poročilo o mobilnosti mladih na trgu dela leta 2016. Polovica brezposelnih mladih v starosti 20-34 let v Evropski uniji (EU) se zaradi službe ne bi preselila, 21 odstotkov bi jih menjalo kraj zaposlit
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 30. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani. 3. april - predlog zakona o ratifikaci
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Državni proračun v prvih dveh mesecih z nižjim primanjkljajem kot lani

Avtor ni naveden, 12.4.2018

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018Državni proračun je v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležil 1,446 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 0,6 odstotka na 1,554 milijarde evrov. Primanjkljaj, ki je v tem delu leta med drugim zaradi izplačil obresti običajno višji, pa je v prvih dveh mesecih dosegel 108,4 milijona evrov. To je sicer manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta, ko je znašal 154,2 milijona evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Pogoji za koncesijo za rabo vode

dr. Miha Juhart, 12.4.2018

Varstvo okolja

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 14/2018•Ali je posest kot pogoj za podelitev koncesije za rabo podzemne vode, ki ga na podlagi Zakona o vodah (ZV-1) določa koncesijski akt Vlade RS (primer: Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč), treba tolmačiti kot pravno ustaljeni pojem, definiran v 24. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), torej kot dejstvo, in ne kot pravico do posesti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Varstvo okolja - od teorije k praksi (2. del)

mag. Senka Šifkovič Vrbica, 12.4.2018

Varstvo okolja

mag. Senka Šifkovič-Vrbica, Pravna praksa, 14/2018Pravni red RS omogoča kar nekaj možnosti varovanja okolja in pravice do zdravega življenjskega okolja. Varovanje se lahko uresničuje skozi upravnopravne, civilnopravne in kazenskopravne institute, vendar je obseg sodne prakse nesorazmerno majhen glede na širino področja. Razlogi za to se kažejo v tem, da je področje zelo normirano, na njem pa deluje malo pravnikov oziroma odvetnikov; primeri so zelo kompleksni, zato zahtevajo veliko časa za preučitev stanja in možnosti ukrepanja, sodelovati pa je treba tudi s strokovnjaki z drugih področij (kemiki, biologi in drugimi naravoslovni strokovnjaki).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Odškodnina namesto transformacije v primeru veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Špela Lovšin, 12.4.2018

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Špela Lovšin, Pravna praksa, 14/2018Porast sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki s seboj pogosto prinesejo tudi problem slabs?ih delovnih pogojev in oz?anja obsega pravic delavcev, je eden izmed aktualnejs?ih problemov delovnega prava, s katerim se pogosto srečuje tudi Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče). Slednje se je nedavno v zadevi Santoro soočilo z vprašanjem, do kakšne odškodnine je upravičen delavec iz javnega sektorja v primeru veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Google Inc. ni odgovoren za žaljive komentarje v blogovskem zapisu

mag. Polona Merc, 12.4.2018

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Polona Merc, Pravna praksa, 14/2018Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Tamiz proti Združenemu kraljestvu odločalo o odgovornosti družbe Google Inc. kot ponudniku storitev informacijske družbe za žaljive komentarje, objavljene na blogerski platformi Blogger.com, zapisane proti angleškemu politiku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 Ur. l. RS, št. 23/18 1. Državni tožilec (tri prosta delovna mesta) na Specializirano državno tožilstvo RS - Državnotožilski svet; rok je 21. april. 2. Sodnik (dva prosta delovna mesta) na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje; r
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve ustavnih pravic

dr. Andraž Teršek, 12.4.2018

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 14/2018Avtor prispevka v celoti soglašam s pravnim mnenjem kolega prof. dr. Jurija Toplaka v predmetni zadevi in glede naslovnega vprašanja. Konkretno: glede zahteve za izločitev sodnice v zadevi II K 3140/17 z dne 13. marca 2018 in sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru v zadevi Su 258/2018 z dne 15. ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča

dr. Andraž Teršek, 12.4.2018

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 14/2018Ustavna pritožba s pobudo za oceno ustavnosti, predlogom za začasno zadržanje in s predlogom za absolutno prednostno obravnavo zoper izpodbijani akt - sklep Državne volilne komisije o določitvi datuma ponovnega glasovanja št. 042-1/2018-1 z dne 27. marca 2018, vložena na Ustavno sodišče 28. marca 2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Consumer Law Ready

Patricij Maček, 12.4.2018

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 14/2018Spletna stran Consumer Law Ready nudi posebne izobraževalne programe o nacionalnem potrošniškem pravu in potrošniškem pravu Evropske unije (EU) za mikro, mala in srednja podjetja ter posameznike, ki želijo o tem izobraževati podjetnike. Projekt financirata Evropski parlament in Evropska komisija (EK), v sodelovanju z Gospodarsko zbornico v Bruslju in Evropskim združenjem obrtnikov pa ga vodi Evropska potrošniška organizacija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Zamuda v primeru zamude povezovalnih letov - kje tožiti?

Zoran Skubic, 12.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 14/2018Skupna pravila odškodninske odgovornosti letalskih prevoznikov za primere zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude so še vedno izredno dinamično področje prava EU, vsaj kar zadeva razvoj sodne prakse Sodišča EU. Letimo pač (skoraj) vsi, pri čemer je v času, ko konkurenca na nebu letalske prevoznike sili k vse večji stroškovni učinkovitosti, njihova ponudba neposrednih letov vse manjša in manjša. Tako so povezovalni leti, tj. leti, ki jih letalski prevoznik na podlagi pogodbe s potnikom deloma opravi s pomočjo drugega letalskega prevoznika, ki s potnikom nima sklenjene neposredne pogodbe, pravzaprav že kar stalnica sodobnega letalskega potniškega prevoza. Zlasti v primeru, ko se letalski prevoz opravi s pomočjo več tovrstnih vmesnih prevoznikov, pa utegnejo postati daljše zamude precej bolj realna možnost za povprečnega potnika. Pravo EU, zlasti pa Uredba št. 261/2004 o odškodnini za letalske potnike, v primeru večje zamude prizadetemu potniku daje več pravic, zlasti seveda znesek pavšalne denarne odškodnine, a kaj ko jih je treba občasno tudi sodno uveljavljati. To pa lahko s seboj prinese zaplete v luči Uredbe Bruselj I (tj. Uredbe št. 44/2001 oziroma njene naslednice Uredbe št. 1215/2012). Treba je na primer odgovoriti na vprašanje, kje lahko potnik toži, če je veliko zamudo pri povezovalnih letih zakrivil eden od predhodnih (nepogodbenih) letalskih prevoznikov iz druge države članice, ne pa neposredno njegov pogodbeni prevoznik. Prav o tem vprašanju je med drugim v nedavni sodbi odločalo Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Hramba podatkov o prijavljenem gostu

Matej Vošner, 12.4.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 14/2018Kako dolgo lahko marina hrani osebne podatke, ki jih v poseben računalniški program vnese zaradi pobiranja turistične takse, saj se mnogi gosti v marino vračajo večkrat letno? Ali je v zvezi s tem marina dolžna sprejeti kakšen pravni akt?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Poseg v lastninsko pravico (2. del)

mag. Mateja Likozar Rogelj, 12.4.2018

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 14/2018V obrazložitvi te odločbe je sodišče med drugim zapisalo, da je bila pravica uporabe že leta 1952 z dogovorom prenesena na pravnega prednika obdarjenke in da je vknjižena lastninska pravica v zemljiški knjigi na ime zadruge napačna oziroma da vknjižba ne ustreza resničnemu lastniškemu stanju. Zemljišče bi se moralo prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na podlagi določb drugega odstavka 74. člena Zakona o zadrugah (ZZad) in omogočena bi bila vrnitev agrarni skupnosti, ker pa se to ni zgodilo, ker zemljišče ni več kmetijsko, je vpis napačen. Vprašanje, zakaj ni sodišče zemlje potemtakem preprosto podarilo Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ne pa fizični osebi, ostaja odprto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Sua servat, qui salva esse vult communia

Janez Kranjc, 12.4.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 14/2018Slovensko bi se rek glasil: "Svoje rešuje, kdor hoče, da je rešeno skupno". Njegov avtor je Publilij Sirec. Z njim povzema bistveno vprašanje odnosa, ki bi ga moral posameznik imeti do skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Koliko so vredne "izmerjene" številke iz predvolilnih anket?

mag. Sandi Kodrič, 12.4.2018

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 14/2018Spet smo v obdobju pogostih predvolilnih anket, ob katerih se spomnimo na (domnevno Churchillov) cinični rek: "Verjamem samo tisti statistiki, ki jo sam ponaredim." Zakaj se slovenske napovedi po navadi krepko razlikujejo od dejanskih izidov na volitvah in zakaj pogosto ostane vtis, da služijo kot orodje za manipuliranje z volilnim telesom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic!

dr. Andraž Teršek, 12.4.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 14/2018Seveda ne vem, ali bo čez čas obsodilna sodba v zadevi Tošić in ostali obsojenci morda razveljavljena - pred Ustavnim sodiščem. Obstajajo pa stvarno utemeljeni razlogi, ki te možnosti z gotovostjo ne izključujejo. A tu tega vprašanja ne naslavljam neposredno. Tudi v tem primeru se mi zdi bistveno tisto, kar je v ozadju, nezapisano in neizrečeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Nova višina prispevkov za vrednotnico s 1. aprilom 2018

Avtor ni naveden, 12.4.2018

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala novo Odredbo o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki je objavljena v Ur. l. RS, št. 18/18. Na podlagi Odredbe znaša višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico od 1. aprila 2018 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 evra in za zdravstveno zavarovanje 2,11 evra (skupaj 9,48 evra).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

18. člen EKČP - varovalka pred zlorabo vladavine prava?

dr. Jernej Letnar Černič, 12.4.2018

Človekove pravice

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 14/2018Vladavina prava je v Vzhodni Evropi vsakodnevno v primežu različnih interesov močnih interesnih, političnih, poslovnih, hudodelskih in ostalih skupin. Te se vsakodnevno bodisi skrivoma bodisi javno spopadajo za oblastne privilegije, pri čemer ne izbirajo sredstev za dosego svojih ciljev. Vladavina prava se v vzhodnoevropskem miljeju pogosto spremeni v vladavino močnejših, ki pravo nato zlorabijo za odstranitev svojih političnih nasprotnikov. Različni opozicijski politiki ali civilnodružbeno dejavni aktivisti se tako pogosto znajdejo v priporih ali zaporih, kamor jih, pogosto pod pretvezo kazenskih postopkov, pošlje trenutna oblast - po navadi zmagovita stran v političnih obračunavanjih. Ta kazenskopravni aparat tako uporablja za izključitev osebe iz političnega in javnega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 12.4.2018

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Pravni napovednik

Patricij Maček, 12.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 14/2018Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Kdo je potrošnik v digitalnem okolju?

Petra Weingerl, 12.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Weingerl, Pravna praksa, 14/2018Evropska unija (EU) se ponaša z relativno visoko ravnjo varstva potrošnikov. Pravila s področja potrošniškega prava se uporabljajo kot lex specialis v odnosu do splošnega obligacijskega prava držav članic in pridejo v poštev zgolj v primerih, ko gre za pogodbe, sklenjene med trgovci in potrošniki (B2C), ne pa tudi za pogodbe, ki so sklenjene med trgovci (B2B), ter za pogodbe, ki jih potrošniki sklepajo med seboj (C2C oziroma P2P). Politika varstva potrošnikov v EU namreč temelji na logiki, da je potrošnik šibkejša pogodbena stranka, ki potrebuje posebno varstvo, kar upravičuje odmik od splošnega načela avtonomije volje strank. Pri tem se postavi vprašanje, kdo je potrošnik, torej subjekt, ki ga je treba v pogodbenem razmerju posebej zaščititi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Vsebina PP št.14/2018

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/20183 UVODNIK dr. Andraž Teršek V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic! 6-9 STVARNO PRAVO mag. Mateja Likozar Rogelj Poseg v lastninsko pravico (2. del) 9-10 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI dr. Luka Martin Tomažič in dr. Borut Bratina Poslovna praksa in
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 12.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2018 12. april 1913 - Predavanje Slovenci in Jugoslovani Ivan Cankar je imel v Ljubljani predavanje Slovenci in Jugoslovani, ki je bilo nedvomno vrh vsega, kar je bilo pri nas pred prvo svetovno vojno izrečenega o jugoslovanskem vprašanju in njegovi rešitvi. 13. apri
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2018(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFGH IJ K L M NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov