O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Odločba BPP nadomešča strankino pooblastilo

Andrej Kristan, 10.4.2008

Odvetništvo in notariat

Andrej Kristan, Pravna praksa, 14/2008magister filozofije prava, spec. za pravno argumentacijo pripravnik v odvetniški pisarni Jože Kristan v Kranju Kot štipendist odvetnika Senice je avtor v letu 2006/07 študiral na Evropski akademiji za teorijo prava. Kranjsko okrožno sodišče je v neki zadevi brezplačne pravne pomoči (BPP) odvetn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Izvršljivost, dokončnost in pravnomočnost upravnih aktov

Matjaž Remic, 10.4.2008

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 14/2008Polona Kovač, dr. pravnih znanosti, višja predavateljica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Matjaž Remic, univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu RS za javno upravo V teoriji in praksi upravnega procesnega prava predstavljajo instituti izvršljivosti, dokončnosti in pravnomočnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 14/2008 Ur. l. RS, št. 31/08 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in v Slovenj Gradcu ter predsednik Okrajnega sodišča v Krškem in v Mariboru - RS, Sodni svet; rok je 29. april. 2. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, podpredsednik Okrajnega sodišča v Cerknici, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 14/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 164. seji (3. april 2008): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku; ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 14/2008 Številka 46 (31. 3. 2008): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Državnem svetu (ZDSve-B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o subvencioniranju prehrane v osnovni šoli (ZSPOŠ) - prva obravnava; - predlog zakona o temeljnih razvojnih programih na področju znanosti in visoke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 14/2008 je (ali bo) mimo: 1. Uradna prečiščena besedila - Statut Univerze v Mariboru - Statut UM-UPB5 (Ur. l. RS, št. 32/08) - Statut Zavoda RS za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 34/08) 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Spet spremembe nepremičninske zakonodaje

dr. Matjaž Tratnik, 10.4.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 14/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Mariboru Vlada je v začetku leta poslala v parlamentarno obravnavo štiri zakonske predloge, ki naj bi prinesli pomembne spremembe v nepremičninsko zakonodajo, in sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1A),1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Pogodbene klavzule o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti

dr. Vesna Kranjc, 10.4.2008

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 14/2008dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Mariboru Pogodbeni dogovori o izključitvi in omejitvi odškodninske odgovornosti so med gospodarskimi subjekti pogosti, predvsem pri sklepanju kompleksnejših in dolgoročnejših razmerij. Pogodbene klavzule o izključitvi ali omejitvi odškodninske o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 10.4.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2008 10. 4., 9.00 Javna naročila Seminar bo tudi 18. novembra 2008. Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani; (www.fu.uni-lj.si). 10. 4., 9.00 Izvršba po novem Nebra; (www.nebra.si). 10. 4., 10.00 Pogodba o zaposlitvi v praksi uveljavljanja novega ZDR Evropska hiša Ljubljana; (www.evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Gospodarjenje v paradigmi informacijskih in prožnih tehnologij

dr. France Križanič, 10.4.2008

Ostalo

dr. France Križanič, Pravna praksa, 14/2008dr. ekonomskih znanosti, direktor Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani Svetovno gospodarstvo je na vrhu dolgoročnega ciklusa, v katerem je gospodarjenje utemeljeno na množični uporabi informacijskih in temu primerno prožnih tehnologij. Večina procesov gospodarjenja se je "digitaliz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Globus

Dean Zagorac, 10.4.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 14/2008 Ogrožanje olimpijske zapuščine 1. 4. - Amnesty International je objavila poročilo Kitajska: Olimpijsko odštevanje - zatiranje aktivistov ogroža olimpijsko zapuščino, pri čemer je pozvala kitajske oblasti, naj takoj prenehajo uporabljati represivne ukrepe proti kitajskim zagovornikom človekovih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Dve leti .eu

Boštjan Koritnik, 10.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2008Prav v prvem prispevku v rubriki Spletni smerokaz (PP, št. 18/2006) smo pisali o novih naslovih spletišč evropskih institucij, ki so začela delovati pod državno domensko končnico ".eu", v PP, št. 39/2007, pa je bilo govora že kar o novi spletni identiteti EU, ki jo ta končnica prinaša. Kar je bilo t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Evropa

Boštjan Koritnik, 10.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2008 1. 4. Poljska za Lizbonsko pogodbo. Spodnji dom poljskega parlamenta je z veliko večino (384 glasov za, 56 proti, 12 vzdržanih) sprejel zakon, ki predsedniku države Lechu Kaczynskemu omogoča ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Skupina Future o prihodnosti. Na Brdu pri Kranju se je sestala visoka p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Korak nazaj

Alenka Leskovic, 10.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 14/2008 Kranjski deželni privilegiji je Arhiv Republike Slovenije naslovil razstavo, ki prikazuje pergamentne in tiskane zapise o privilegijih deželnih knezov med leti 1336 in 1736. Gre za zametke deželne stanovske ustave, ki so se ji zaobljubili vladarji na slovenskih tleh, ko so prisegli, da bodo spošto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Kaj je (bil) problem Kosova

dr. Ivan Kristan, 10.4.2008

Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 14/2008dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor PF Univerze v Ljubljani Dr. Božidar Veljković je v PP, št. 11/2008, kritiziral Republiko Slovenijo, ker je priznala Republiko Kosovo.1 Po njegovem je to dejanje Slovenije tako zgrešeno, da se sprašuje, ali to ni pogreb prava. Zdi se mi, da se sporočilo pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Informativni izračuni bodo letos v večini primerov nadomestili klasične dohodninske odločbe

mag. Mojca Kunšek, 10.4.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2008Informativni izračuni bodo letos v večini primerov nadomestili klasične dohodninske odločbe Davčna uprava je že odposlala prvi sveženj informativnih izračunov, ki bodo nadomestili klasičen institut dohodninske odločbe. To pa ne pomeni, da davkoplačevalci nimamo več nobenih možnosti za popravljanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 10.4.2008

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2008 Razbremenitev družin s plačili za vrtec Dne 29. marca je začela veljati novela Zakona o vrtcih (ZVrt), s katero si zakonodajalec med drugim prizadeva doseči 90-odstotni delež vključenosti otrok drugega starostnega obdobja v vrtce, zagotavljati kakovost predšolske vzgoje ter zagotoviti primerlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Še enkrat o odcepitvi, pravici do samoodločbe in priznanju Kosova

mag. Dominika Švarc, 10.4.2008

Pravoznanstvo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 14/2008mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani, raziskovalna asisitentka na Inštitutu za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani, raziskovalna asistentka na London School of Economics V eni od prejšnjih številk Pravne prakse je dr. Božidar Veljković svoje pisanje o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 14/2008Likvidnostne težave podjetja pomenijo resno opozorilo Slabo ekonomsko finančno stanje podjetja se navzven praviloma najprej izkazuje v likvidnostnih težavah, kar lahko za druge udeležence že pomeni resno opozorilo, ki zahteva posebno skrbnost pri poslovanju s takim podjetjem.1 V obravnavanem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Uporaba določb Novele ZIZ-E

Dida Volk, 10.4.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 14/2008Izvršba univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani V praksi se je pojavilo vprašanje, kdaj in v katerih primerih lahko organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi sodišču po treh mesecih, če na dolžnikovem računu ni priliva sredstev, oz. ga vrne kar takoj po prejemu,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Nedovoljeno razpolaganje strank - pripoznava tožbenega zahtevka

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 14/2008Sodba II Ips 831/2005, 31. januar 2008 (v zvezi s sobo Višjega sodišča v Kopru I Cp 763/2004) ZPP - tretji odstavek 3. člena, drugi odstavek 7. člena, 316. člen ZZZDR - drugi odstavek 59. člena V nasprotju z moralnimi pravili in zato nedovoljeno je razpolaganje strank, s katerim skušajo v pravd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Zahteva za presojo ustavnosti ali zakonitosti splošnega akta, ki jo vloži Računsko sodišče

Avtor ni naveden, 10.4.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 14/2008Sklep US RS, št. U-I-28/08 z dne 20. marca 2008 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 35., 35.a in 36. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Objava posnetkov na internetu

Irena Vovk, 10.4.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-294/2008/2, 27. marec 2008 Dijaki so s pomočjo mobitelov posneli kratke filme in jih objavil na internetu. V dveh prizorih je bilo posneto nasilje, ki ga dijaki uprizarjajo med seboj in na račun šibkejših dijakov. V enem filmu pa so posneli prizor med šolsko uro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine

mag. Matej Avbelj, 10.4.2008

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 14/2008Sodišče ES mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorski raziskovalec na European University Institute v Firencah Maruko, C-267/06, 1. april 2008 Ali in pod katerimi pogoji pravo EU istospolnemu partnerju zagotavlja pravico do vdovske pokojnine po njegovem umrlem istospolnem partnerju, kadar tega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 10.4.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2008(31. marec - 4. april)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> April(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGHIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov