O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Osebne premoženjske pravice - prenosljivost zapadlih zneskov rente

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Zapadli zneski rente izgubijo osebno naravo z zapadlostjo in ne šele s pravnomočnostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Plača na podlagi delovne uspešnosti

mag. Slavi Pirš, 8.4.2010

Delovna razmerja

mag. Slavi Pirš, Pravna praksa, 14/2010Smo proizvodno podjetje, za katero se uporablja Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki v 45. členu določa plačo na podlagi delovne uspešnosti. Imamo postavljena merila za nagrajevanje delavcev, ki so bila vnaprej znana, in pri tem ni težav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Zaračunavanje fotokopij zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Na podlagi katerega predpisa lahko oziroma mora izvajalec zdravstvene storitve zaračunati izdelavo fotokopij zdravstvene dokumentacije za paciente, ki zahtevajo fotokopije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez privolitve

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda po ZDZdr pomeni odvzem prostosti v smislu tretjega odstavka 19. člena Ustave. Za izrek ukrepa morajo biti ugotovljene in v sodni odločbi obrazložene konkretne okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati na realno ogrožanje naravnih dobrin, določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV - tudi zaradi obstoja suma zlorabe identifikacije za namene DDV (missing traderji)

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost, prinaša novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B),1 je javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Oprostitve za blago v osebni prtljagi potnikov

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Za katero blago, ki je v osebni prtljagi potnika in je namenjeno za njegovo zasebno ali družinsko rabo ali za darila, velja oprostitev plačila dajatev (carine, DDV in trošarine)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek za potrebe vodenja postopkov iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)

Avtor ni naveden, 8.4.2010

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Naročnik javnega naročila lahko v skladu z točko e oziroma f tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)1 določi, da bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil kandidata ali ponudnika (v nadaljevanju: ponudnik), če ni izpolnjeval obveznosti, povezane s plačili davkov oziroma pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Odgovornost v primeru razpršenega onesnaževanja

mag. Katarina Vatovec, 8.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Vatovec, Pravna praksa, 14/2010Po temeljnem načelu "plača povzročitelj obremenitve" Direktive o okoljski odgovornosti1 mora izvajalec, ki je povzročil okoljsko škodo ali neposredno nevarnost škode, zanjo finančno odgovarjati. V obravnavani zadevi je Sodišče EU podrobneje razložilo uporabo tega načela v primeru razpršenega onesnaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Biti individuum

dr. Matjaž Ambrož, 8.4.2010

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 14/2010V zahodni družbi je posameznik že dolgo soočen z naporno nalogo: biti ustrezno konformen (tak kot drugi), a hkrati vsaj malo drugačen, poseben. To dvojnost je lepo opisal Erich Fromm, ki je ugotovil, da se ljudje v glavnem počutijo prijetno, kadar se njihovi nazori ujemajo z nazori večine (splošno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Obligacijsko pravo: splošni del

dr. Špelca Mežnar, 8.4.2010

Kultura in umetnost

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 14/2010Pred nedavnim je pri GV Založbi izšla knjiga Obligacijsko pravo: splošni del (2009, 1174 strani) avtorjev dr. Nine Plavšak, dr. Mihe Juharta in dr. Renata Vrenčurja. Gre za eno tistih del, ki jih lahko označimo kot temeljna na področju civilnega prava, saj so njihova glavna "konkurenca" učbeniki in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli

Andreja Tratnik, 8.4.2010

Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 14/2010Da so Romi občutljiva in ranljiva etnična manjšina, ki je v zelo neugodnem položaju, je v mednarodni skupnosti splošno sprejeto dejstvo. Na to kažejo številni dokumenti, sprejeti tako na regionalni kot tudi na mednarodni ravni, posebej za to ustanovljeni odbori, komisije in agencije1 in navsezadnje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Podatki o porabi elektrike najemnika

Irena Vovk, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Ali je podjetje za distribucijo električne energije lastniku neprofitnih stanovanj (Javni sklad Mestne občine Koper) upravičeno zavrnilo zahtevo za posredovanje podatkov o porabljeni električni energiji, sklicujoč se na 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Položnice za plačilo elektri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 8.4.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (1)

Emilija Horvat, 8.4.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Emilija Horvat, Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 14/2010S 1. januarjem 2010 je začela veljati Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih,1 ki ureja t. i. program prizanesljivosti (angl. Leniency programme). Slednji je bil v slovenski pravni red sicer uveden že s sprejemom novega Zakona o preprečevanju omejevanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja

mag. Andraž Rangus, 8.4.2010

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 14/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 24. marca 2010 predstavilo težko pričakovani predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Ta je prvi večji poseg v sistem pokojninskega zavarovanja po letu 2000, ko je bila izpeljana zadnja reforma pokojninskega in inval...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 8.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 14/2010V PP, št. 12/2010, je bil objavljen prispevek dr. Mateja Avblja Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi. V njem je zelo dobro in temeljito prikazal razloge za neposredno uporabo direktiv pri upravnem odločanju. Ko pa je prešel na probleme v praksi, je zatrdil, da večina upravnih organov ni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Prenehanje delovnega razmerja v času napotitve na čakanje

Maja Skorupan, 8.4.2010

Delovna razmerja

Maja Skorupan, Pravna praksa, 14/2010Vprašanje dopustnosti prenehanja delovnega razmerja, ko delavec, ki ga je delodajalec napotil na t. i. čakanje na delo (ker mu dela ne more zagotavljati), med odpovednim rokom nastopil bolniško (oziroma dosledne uporabe tretjega odstavka 116. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR1), je v zadnjem č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Svetovanje javnim naročnikom po novem

Mateja Dren, 8.4.2010

PRORAČUN

Mateja Dren, Pravna praksa, 14/2010Dne 11. aprila 20101 začneta veljati noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)2 - ZJN-2B3 - in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)4 - ZJNVETPS-B.5 Noveli v postopek oddaje javnega naročila prinašata nekaj novosti in sprememb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Nakup tobačnih izdelkov po internetu

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (1)

Miha Verčko, 8.4.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Miha Verčko, Pravna praksa, 14/2010Sprejem Družinskega zakonika bo na področje premoženjskopravnih razmerij med zakoncema prinesel veliko novost in bo v liberalistično-demokratičnem duhu osvobodil strog premoženjskopravni koncept skupnega premoženja partnerjev. Zakoncem in zunajzakonskim partnerjem bo omogočeno, da bodo s sklenitvijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva okolja in DDV

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Davčni zavezanec navaja, da lahko lokalna skupnost izvajalcu javne službe subvencionira del cene storitev varstva okolja. Občina bo denimo subvencionirala oskrbo s pitno vodo, kar pomeni, da bodo uporabniki plačali storitve po nižji ceni, saj razliko izvajalcu javne službe pokrije občina. Ali se o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Obdavčitev regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja po ZDDDČPNO

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Ali so drugi dohodki iz delovnega razmerja podvrženi dodatnemu davku po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)?1
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Opravljanje finančnih storitev osebam s sedežem v drugi državni in vpis v DDV evidence

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010• Davčni zavezanec navaja, da v okviru svoje dejavnosti opravlja obdavčene transakcije in tudi transakcije, ki so oproščene plačila DDV na podlagi 4. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)1 (finančne transakcije). V zvezi s spremembami ZDDV-1, ki so začele veljati 1. januarja 201...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih plačil

Danilo Ukmar, 8.4.2010

Obligacije

Danilo Ukmar, Pravna praksa, 14/2010Pred časom so bila v PP objavljena različna razmišljanja spoštovanih in cenjenih kolegov sodnikov, povezana s stališči Vrhovnega sodišča iz načelnega pravnega mnenja, sprejetega na občni seji 26. junija 2002,1 ki so obravnavala problematiko zamude, zapadlosti in valorizacije plačil na račun (delnih ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2010(47)
> April(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov