O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 7.4.2016

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2016Do sprejema novele ZV-1B je Zakon o vodah (ZV-1) določal, da je treba za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, za pristanišče in sidrišče ter za gojenje morskih organizmov in gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah s površino vode, večjo od 0,5 kvadratnega kilometra, pridobiti koncesijo. Težava te ureditve je bila, da je morala (oziroma naj bi morala) oseba, ki je želela na lastnem zemljišču na primer proizvajati električno energijo v mali hidroelektrarni, konkurirati z drugimi zainteresiranimi subjekti v negotovem postopku javnega razpisa, nazadnje pa so lahko pridobili koncesijo prav ti drugi subjekti. Zakonodajalec je z novelo ZV-1B to anomalijo odpravil, vendar pa je to storil na način, ki verjetno povzroča več težav, kot jih odpravlja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Pravica do poštenega sojenja in uporaba nezakonitih dokazov

Martina Greif, 7.4.2016

Varstvo človekovih pravic

Martina Greif, Pravna praksa, 14/2016Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) glede dopustnosti dokazov uporablja metodo tehtanja poštenosti postopka in s tem dopušča primere, ko se sodba lahko opira tudi na nezakonito pridobljen dokaz. Eden takih primerov je prav zadeva Prade proti Nemčiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Nočni delavci

Miha Šercer, 7.4.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 14/2016Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 151. člena določa, da uživajo posebno varstvo delavci, ki delajo ponoči vsaj tretjino svojega delovnega časa. V naši družbi delavci delajo v treh izmenah, od katerih nočna izmena traja od 22. do šeste ure naslednjega dne. Izmene se periodično izmenjujejo. Glede na to, da delavci devet dni v letu 2016 ne bodo delali zaradi praznikov in da bodo odsotni zaradi izrabe letnega dopusta, obdobnih zdravstvenih pregledov, izobraževanj, morebitnih bolniških ipd., dejansko ni mogoče, da bi tretjino letnega delovnega časa delali ponoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.4.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Evropa

Irena Vovk, 7.4.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016 Torek, 21. 3. Iskalci mednarodne zaščite. V skladu z dogovorom med EU in Turčijo o vračanju migrantov je Evropska komisija predstavila predlog spremembe direktive o premestitvi iskalcev mednarodne zaščite iz Italije in Grčije. S spremembo bo 54.000 mest, ki so bila prvotno
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016 7. april 1948 - Svetovna zdravstvena organizacija Pri Združenih narodih so ustanovili Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health Organization - WHO), ki ima vodilno vlogo na področju zdravstvenih vprašanj na globalni ravni, oblikuje zdravstvene raziskave, posta
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Dostojno delo

Irena Vovk, 7.4.2016

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016Glavni cilj reforme trga dela iz leta 2013 je bil zmanjšanje segmentacije na trgu dela med pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas. "Tri leta pozneje ugotavljamo, da rezultati so in da se razkorak zmanjšuje. Hkrati pa so se na trgu dela pojavili novi strukturni izzivi, ki povečujejo prepad med zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ter tistimi, ki delo opravljajo v drugih oblikah dela," je ob predstavitvi dokumenta Za dostojno delo 21. marca dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih - ZMed-C (Ur. l. RS, št. 22/16) - veljati začne 9. aprila. 2. Zakon o mednarodni zaščiti - ZMZ-1 (Ur. l. RS, št. 22/16) - veljati začne 24. aprila. 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico - 2.

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož, kolikor kategorizira javno pot "Petek" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 501/4, k. o. Velika Nedelja, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico - 1.

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 32/14), kolikor kategorizira javno pot "Bistričica-Zakal" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 381/0, 383/0, 390/1 in 392/1, vse k. o. Bistričica, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Nezgoda na delovnem mestu

Janja Cigoj, 7.4.2016

Delovna razmerja

Janja Cigoj, Pravna praksa, 14/2016Na delovnem mestu se je delavcu pripetila nezgoda. Ker v trenutku nezgode ni čutil nikakršne bolečine, o nezgodi ni obvestil delodajalca. Čez tri dni je delavec zaradi bolečine v prsih obiskal osebnega zdravnika, ta pa je ugotovil poškodbo prsnega rebra. O zdravstvenem stanju in nesreči na delovnem mestu je delavec obvestil delodajalca po pregledu pri osebnem zdravniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 81. redni seji (24. marec 2016): - o varnosti slovenskih državljanov v Bruslju in v nekaterih drugih evropskih prestolnicah; - osnutek Nacionalnega reformnega programa 2016-2017; - predlogi za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Ev
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Dejanska etažna lastnina - navidezna solastnina - aktivna in pasivna legitimacija

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Položaj navidezne solastnine predpostavlja, da je bila stavba v naravi razdeljena na posamezne dele, v zemljiški knjigi pa se je izvedla le z vpisom solastniških idealnih deležev posameznih etažnih lastnikov na zemljiški parceli, na kateri stavba stoji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Poseg v pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega otroka

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ustavno sodišče, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Člen 222 Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Oglaševanje prek TV-sprejemnika

Irena Vovk, 7.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016Posameznik je pri gledanju televizije na svoj digitalni kabelski sprejemnik dobil tekstovno obvestilo (t. i. bmail), ki mu ga je poslal njegov operater in v katerem ga obvešča o mobilnih paketih in možnosti nakupa vinjete na obroke. Ali je tako oglaševanje v slovenski zakonodaji urejeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Sodna presoja sklenjenega sporazuma o priznanju krivde

Lea Devjak, 7.4.2016

Kazenski postopek

Lea Devjak, Pravna praksa, 14/2016Zakonodajalec je z novelo K Zakona o kazenskem postopku (ZKP) omogočil sporazumno reševanje kazenskih zadev v okviru pogajanj o krivdi, ki se končajo s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde med državnim tožilcem in obdolžencem. O tem je bilo napisanih že veliko razprav, pa vendar še vedno ostajajo odprta vprašanja, kot na primer, kako taka ureditev vpliva na delo sodnikov, kako naj bi potekala presoja sklenjenega sporazuma in na kaj bi morali biti pozorni pri sami presoji. Odgovore na ta vprašanja sem poskušala najti s spremljanjem predobravnavnih narokov na izbranih sodiščih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Razlogi za vse glasnejše pozive po (vnovični) prenovitvi Dublinske uredbe

Martina Greif, 7.4.2016

Človekove pravice

Martina Greif, Pravna praksa, 14/2016V povezavi z izjemnim povečanjem prosilcev za mednarodno zaščito v EU v letu 2015 se v medijih pogosto omenja t. i. Dublinska uredba, češ da je države članice ne spoštujejo in da je "mrtva". V resnici je ta uredba, ki je osrednji pravni akt dublinskega sistema, problematična že dlje časa in tudi pozivi po njeni koreniti spremembi še zdaleč niso novi, so pa čedalje pogostejši in glasnejši. Namen prispevka je predstaviti uredbo in najpomembnejše razloge za njeno nujno spremembo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Kršitev volilne pravice bolnika v bolnišnici

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Pobudnik, ki je bil 17. decembra 2015 hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice, je v nedeljo, 20. decembra 2015, želel glasovati na referendumu o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zdravnica je na njegovo prošnjo poklicala Državno volilno komisijo (DVK), da bi mu omogočili glasovanje na zaprtem oddelku. Na DVK naj bi zdravnici pojasnili, da je rok za priglasitev te oblike glasovanja potekel. Na Varuha se je pobudnik obrnil, ker je menil, da mu je bila kršena pravica do glasovanja na referendumu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Pogodbeno pravo 2 - Elementi pogodbe

dr. Matija Damjan, 7.4.2016

Kultura in umetnost

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 14/2016V drugi knjigi iz zbirke Pogodbeno pravo z naslovom Pogodbeno pravo 2 - Elementi pogodbe (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 392 strani), ki jo je napisal dr. Luigi Varanelli, so osrednja tema konstitutivni in stranski elementi pogodbe. Sicer pa avtor v zbirki celovito obravnava slovensko pogodbeno pravo v teoriji in sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Od 22. marca do 4. aprila

Irena Vovk, 7.4.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016 Torek, 22. 3. Probacijska služba. Na povabilo ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča se je v Sloveniji mudil Willem van der Brugge, generalni sekretar Evropskega združenja probacijskih služb (CEP). Namen njegovega obiska je bil predvsem seznanitev s prizadevanji za u
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Kako varno bo za Ščitom zasebnosti?

Jelena Burnik, 7.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jelena Burnik, Pravna praksa, 14/2016Edward in Max sta zdaj že stara znanca, ki sta (ne)posredno povzročila, da je lani propadel Varni pristan - dogovor, ki je omogočal neproblematičen pretok osebnih podatkov iz EU v ZDA. Tako smo lahko enostavno uporabljali komunikacijske storitve ameriških ponudnikov, hranili podatke v oblaku itd. Dokler ni Edward Snowden razkril podrobnosti o delovanju varnostno-obveščevalnih služb - predvsem ameriških, ki pa plodno sodelujejo s podobnimi službami drugih držav - da prestrezajo ogromne količine vsakodnevnih komunikacij, internetnih in telefonskih, da imajo kopico programov za analizo teh podatkov, filtriranje in profiliranje, da lahko na ameriških tleh preprosto in zakonito (!) pridobivajo podatke od ponudnikov komunikacijskih storitev. Zgodbo je nadaljeval Max Schrems, ki je zaradi teh razkritij prignal pred Sodišče EU svojo pritožbo proti omrežju Facebook. Njegovi osebni podatki bi morali biti namreč po načelih Varnega pristana pri prenosu v ZDA ustrezno varovani, pa so razkritja Snowdna črno na belem pokazala, da ni tako, ampak so podatki enostavno dostopni množičnemu nadzoru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Varnost po bruseljskih napadih

dr. Aleš Završnik, 7.4.2016

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 14/2016Ideje, da je treba obrniti ISIL-ovo skripto "nasilje-na-nasilje", da je nujno neposredno silo pospremiti z nevtralizacijo seduktivne moči skrajnega islama v pritegovanju mladih v evropskih getih in - in to je bistveno - da je potrebno osredotočeno delovanje varnostnih in obveščevalnih služb na izbrane tarče, in ne preventiven množični nadzor, so pogosto histerično označene za nazadnjaške. Bavarski krščanski socialisti vzklikajo: "Bombe pokajo, mi pa smo zaskrbljeni za varstvo osebnih podatkov?!" A zahteve po ustanovitvi "varnostne unije" so igranje "varnostnega teatra".
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016 23. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano; 25. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa; - predlog zakona o ratifikaciji Spora
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Glasovne variante

dr. Nataša Hribar, 7.4.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 14/2016Minuli teden smo v jezikovnem kotičku obravnavali vprašanje glasovnih premen. Dotaknili smo se le premen po zvenečnosti, ki se v določenih glasovnih sklopih zgodijo nezvočnikom. Tokrat si bomo ogledali manj pogosto omenjane spremembe nekaterih fonemov, t. i. glasovne variante.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2016(40)
> April(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov