O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 14.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Razsojeno

Toni Tovornik, 14.4.2011

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Pravna praksa, 14/2011Tožnik je zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja vložil zahtevek za plačilo pogodbene kazni, v katerem je od tožene stranke zahteval 3.000 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Pridobivanje podatka o prejemkih s strani humanitarne organizacije

Irena Vovk, 14.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2011Ali lahko prostovoljci humanitarne organizacije pri dodeljevanju hrane od prosilcev zahtevajo vpogled v osebne podatke in dokazila o prejemkih (na primer socialna pomoč, pokojnina, plača)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Stoletna pivovarska vojna se nadaljuje

Maja Smrkolj, 14.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2011Sodišče EU je pri obravnavanju pritožbe zoper odločitev splošnega sodišča vnovič odločalo o več kot sto let starem sporu o izključni rabi imen Budweiser in Bud med ameriško družbo Anheuser-Busch in češko družbo Bud?jovický Budvar. Tokrat je šlo za razlago četrtega odstavka 8. člena Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 42272004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Zbiranje elektronskih naslovov učencev

Irena Vovk, 14.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2011Osnovna šola za potrebe vstopanja in dela v šolskih spletnih učilnicah potrebuje elektronske naslove učencev. Ali je zbiranje teh podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 14.4.2011

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2011Pregled slovenske zakonodaje Prijava v obvezna zavarovanja na enem mestu S spremembo Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMPEIZ) se s 1. junijem ukinja krajevna pristojnost za vlaganje p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Popolna ponudba - vstopnica za uspešno konkuriranje pri javnem naročilu

Tanja Bratina, 14.4.2011

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 14/2011Popolno ponudbo opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) v podpoglavju Definicije pojmov, ki v 2. členu določa, da je popolna tista ponudba, ki je 1. pravočasna, 2. formalno popolna, 3. sprejemljiva, 4. pravilna in 5. primerna. Popolna ponudba je osnova za sodelovanje in konkuriranje pri pridobitvi javnega naročila, saj mora naročnik vse ponudbe, ki niso popolne, izločiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011- v zvezi z določitvijo diferencirane višine takse za pridobitev slovenskega državljanstva (Samo Bevk);- v zvezi s pritiski na državne tožilce (Jože Tanko); - v zvezi z izvajanjem disciplinske odgovornosti stečajnih upraviteljev (dr. Vinko Gorenak); - v zvezi s sprejetim Odlokom o ustanovitvi, obm
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

ADP ali Saintgermainska pogodba?

Mirjam Škrk, 14.4.2011

Akti o nasledstvu, Varstvo človekovih pravic

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 14/2011Pred kratkim smo izvedeli, da je bil na slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem naslovljen predlog, da glede krajevnih napisov sprejme rešitev, ki bi odražala najmanj 17,5-odstotno poseljenost manjšine v krajih z narodnostno mešanim prebivalstvom. Vest me je neprijetno presenetila, še toliko bolj, ker je sledila novici, da je avstrijsko Ustavno sodišče pred nedavnim vnovič potrdilo svojo prvotno odločitev iz leta 2001, da je merilo za postavitev krajevnih napisov v naseljih, v katerih je zastopanost manjšine vsaj 10-odstotna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Dr. Janez Šmidovnik - devetdesetletnik

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Čas je sam po sebi brez nas prazen prostor. Izpolnjujejo ga dogodki, misli, občutja, zmage, hotenja, porazi, vzponi, padci, pričakovanja, zadovoljstva. V različnem vrstnem redu, z različno silovitostjo. Z vsakim gre drugače: z nekom v koraku, z nekom v zaostanku, z nekom v teku, z nekom pa obstane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Potrebna bo sprememba postopka v zvezi z imuniteto

Dušan Štrus, 14.4.2011

Kazenski postopek, Sodišča

dr. Dušan Štrus, Pravna praksa, 14/2011Po odmevu vodje kazenskega oddelka na Vrhovnem sodišču sodnika Marka Šorlija v članku Le z dovoljenjem Državnega zbora je mogoče pripreti sodnika, objavljenem v PP, št. 13/2011, sem dolžan dodatno pojasniti nekatere navedbe v svojem prejšnjem članku o imuniteti sodnika. Glede na to, da se z institutom imunitete v praksi ukvarjam v Državnem svetu, teoretično pa na Fakulteti za upravo, v primer pripora sodnika Škoberneta nisem bil vpleten. S primerom sem se začel ukvarjati šele po sodbi Vrhovnega sodišča, ko sem prebral razloge za razveljavitev sklepa o priporu in predvsem, ko sem razmišljal, kako bodo potekali naslednji primeri odločanja o imuniteti v Državnem zboru (in Državnem svetu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Sporna Dublinska uredba končno dobiva vsebino

Nana Weber, 14.4.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 14/2011Azilni postopek v državah EU ureja Dublinska uredba. Da sistem v praksi ne deluje, že dlje časa opozarjajo mednarodne in nevladne organizacije, vključno z Evropsko komisijo, ki je 3. decembra 2009 predlagala več sprememb za zagotovitev pravične in enake obravnave vseh prosilcev. Do danes se ni nič spremenilo, zato je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) naredil pomemben korak, ko je v zvezi z uporabo uredbe ugotovil kršitev prepovedi mučenja in pravice do učinkovitega pravnega sredstva, ki ju varuje Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP). ESČP je določbe uredbe doslej presojalo le enkrat, vendar kršitev EKČP ni ugotovilo. Po januarskih podatkih čaka na obravnavanje pred ESČP še 960 zadev s tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Ur. l. RS, št. 100/10 1. Štipendije za doktorski študij na EUI - European University Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012; - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij; rok je 27. maj. Ur. l. RS, št. 105/10 2. Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini za leto
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 128. seji (7. april 2011): - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o družbi Slovenske železnice; - predlog zakona o osebni izkaznici; - predlog sklepa o določitvi skupnih javnih naročil za leto 2011. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na s
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Dodatek za praznično in nadurno delo

Nataša Belopavlovič, 14.4.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2011Imamo pet- oziroma šestdnevni delovni teden. Delavec (petdnevni) dela v soboto nadure, drugi delavec (šestdnevni) pa ima redni delovni dan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Zavarovanje D & O kot korporativno zavarovanje in kot zavarovanje fizičnih oseb

Miha Bratina, 14.4.2011

ZAVAROVALNIŠTVO

Miha Bratina, Pravna praksa, 14/2011V zadnjem času je vprašanje odgovornosti vodilnih menedžerjev in nadzornikov v gospodarskih družbah vse aktualnejše. Razlogi za to so predvsem globalna gospodarska kriza, številni postopki zaradi insolventnosti in sporni menedžerski prevzemi. Posledično pa narašča tudi število odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne osebe, kar tako na strani oškodovancev kot tudi na strani odgovornih oseb in družb, v katerih te osebe opravljajo svoje funkcije, odpira vprašanja glede zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora, ki je pri nas še precejšnja neznanka. Na kratko bom predstavil tako zavarovanje in predvsem dve najpogostejši obliki, v katerih se lahko sklene, njune bistvene značilnosti in nekatere "pasti".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji

Nina Šavli, 14.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Šavli, Pravna praksa, 14/2011Posvojitev je ukrep družbenega varstva, ki je usmerjen predvsem v koristi otroka, upošteva pa tudi potrebe drugih udeležencev, in sicer otrokovih bioloških staršev ter posvojiteljev. Posvojitev otrok spada med institute družinskega prava - s posvojitvijo otroka biološkim staršem povsem prenehajo njihove pravice in dolžnosti. Med posvojiteljem in posvojencem se vzpostavi "naravna vez", kot je obstajala med posvojencem in njegovimi biološkimi starši pred posvojitvijo. Zaradi velikega nesorazmerja med številom posvojenih otrok in številom parov, ki želijo posvojiti otroka, so posvojitve v svetu že nekaj časa deležne precejšnje medijske pozornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Predlog nove madžarske ustave - vrh ledene gore spornih reform vladajoče stranke

Maja Smrkolj, 14.4.2011

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2011Vse od absolutne, več kot dvotretjinske zmage desnosredinskega Fidesza na madžarskih parlamentarnih volitvah aprila lani evropska javnost z vse večjo zaskrbljenostjo spremlja reforme, ki se jih je lotila nova vlada. Ta v prvi polovici tega leta predseduje tudi Evropski uniji. Skrb vzbujajoče poteze Fidesza, na čelu z njegovim predsednikom, premierjem Viktorjem Orbánom, se kar vrstijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Arbitražna klavzula v gospodarski pogodbi

Marko Ketler, 14.4.2011

Obligacije

Marko Ketler, Pravna praksa, 14/2011Večina mednarodnih gospodarskih arbitraž je začetih na podlagi arbitražnih klavzul, ki so vsebovane v gospodarskih pogodbah. Mogoče je sicer, da se stranki, ki sta v sporu, naknadno dogovorita, da bosta nastali spor rešili s pomočjo arbitraže, vendar se je o načinu reševanja spora po njegovem nastanku pogosto zelo težko pogajati in dogovoriti. Arbitražna klavzula v pogodbi, ki odraža potrebe in želje pogodbenih strank, je prvi korak na poti do učinkovitega in uspešnega reševanja sporov. Neustrezna arbitražna klavzula lahko pri reševanju spora povzroči nevšečnosti, kot sta zavlačevanje postopka in povišanje stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Za celovito pravno ureditev lobiranja

Roman Medved, 14.4.2011

Uprava

Roman Medved, Pravna praksa, 14/2011Zanimanje javnosti v preteklem mesecu gotovo ni obšlo aktualne afere, povezane z lobiranjem in poslanci Evropskega parlamenta. Britanski tednik Sunday Times štiri evropske poslance, zdaj že nekdanjega slovenskega evropskega poslanca in člana stranke SD Zorana Thalerja, nekdanjega romunskega namestnika predsednika vlade Adriana Severina, nekdanjega avstrijskega notranjega ministra Ernsta Strasserja in španskega poslanca Pabla Zalba Bidegaina obtožuje korupcije - prejemanja podkupnine. Novinarji so pod krinko lobistov vsem štirim poslancem za uslugo, da bi v Evropskem parlamentu vložili dopolnila k zakonom, bili pripravljeni plačati 100.000 evrov. Pojem lobiranja v negativnem smislu se s tem v očeh javnosti samo potrjuje in kaj hitro postane jasno, da bi bilo področje smiselno nekoliko bolj oprijemljivo urediti, tako v Evropskem parlamentu kot tudi v Sloveniji. Pa vendar lobiranje ni nov pojav, zato je razumno vprašanje, zakaj ni enotno pravno urejeno. Je področje sploh možno pravno urediti ob dejstvu, da je zelo veliko lobistov nekdanjih vplivnih politikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Civilnopravne sankcije zaradi neveljavnosti sklepa nadzornega sveta d. d. - analogna uporaba OZ - pravni interes delničarja za tožbo za ničnost vpisa v sodni register in za tožbo za ničnost sklepa nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Če sklepu nadzornega sveta ZGD-1 (ali statut) pripiše učinek nastanka, spremembe ali prenehanja pravic in dolžnosti v konkretnem pravnem razmerju, je tak sklep lahko podvržen tudi civilnopravnim sankcijam za primer njegove morebitne neveljavnosti. To zahtevajo že razlogi pravne varnosti. Le če so okoliščine posameznega primera v bistvenem podobne zakonsko urejenemu dejanskemu stanu, lahko utemeljimo analogno (in na podlagi 14. člena OZ smiselno) uporabo sankcij, ki jih pozna domače obligacijsko pravo za neveljavnost pogodb, v primeru domnevno "neveljavnih" sklepov nadzornega sveta z oblikovalnim učinkom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Prepoved objave raziskav javnega mnenja v medijih pred glasovanjem

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Politične stranke

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Drugi odstavek 5. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 14.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/20118. april - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju znanosti in kulturi (BAMIZK); - predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BX
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

ZPotK-1 prinaša boljše informiranje kreditojemalcev in strožja merila za delovanje kreditodajalcev

Mojca Kunšek, 14.4.2011

Monetarni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 14/2011S 1. aprilom je začel veljati zadnji od predpisov, ki se nanaša na izvajanje določb Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in določa boljše obveščanje potrošnikov - kreditojemalcev, ter strožja merila za posredovanje kreditov in kazni.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2011(43)
> April(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov