O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države

Katarina Zidar-Al-Mutairi, 9.4.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 14/2009Izplačevanje pokojnin je še eden od številnih tranzicijskih problemov, ki so po razpadu socialističnih zvez v marsikateri državi prizadeli ali pa še vedno prizadevajo del prebivalstva na način, ki je lahko z vidika spoštovanja Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) vprašljiv. Da pomeni sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj

Jasmina Arnež, 9.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jasmina Arnež, Jasmina Arnež, Pravna praksa, 14/2009Alternativne tretmanske metode za storilce spolnih kaznivih dejanj so po dognanjih strokovnjakov lahko učinkovitejše pri zmanjševanju njihovega recidivizma in tako pri zmanjševanju katastrofalnih posledic, ki jih imajo ta kazniva dejanja za viktimizirane ženske ali otroke. Žal so mnoge še vedno poma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. marec 2009 Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen 31. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Prepoved kajenja ni prekomeren poseg v splošno svobodo ravnanja

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009Prvi stavek prvega odstavka 16. člena in četrta alineja prvega odstavka 17. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 57/96, 119/02, 101/05, 17/06 - UPB in 60/07) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2009, 18. marec 2009 • Ali lahko podjetje izplačila, ki jih na podlagi dogovora, tj. pogodbe o načinu in pogojih delovanja sindikata mesečno nakazuje sindikatu v dogovorjenem znesku na člana - zaposlenega, prikaže kot dodatno članarino, ki jo plačuje podjetje (višina je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Popravek osnove za obračun DDV pri pridobitvi blaga zaradi vračila okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-33/2009, 2. marec 2009 Zavezanci smo obračunavali DDV od nepravilne osnove, ker smo vanjo vključili tudi okoljsko dajatev, ki smo jo kasneje dobili vrnjeno. • Ali moramo davčni zavezanci davčno osnovo za obračun DDV od pridobitve avtomobilov naknadno popraviti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Zavarovanje za posebne primere PIZ - dopolnilna dejavnost na kmetiji

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4251-3/2009, 26. marec 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)1 v tretjem odstavku 27. člena določa, da se oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu (zavarovalni podlagi 051 in 052), po četrti alineji prvega odstavka 26. člena (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2009-2, 13. marec 2009 • Kako je z obdavčitvijo uporabe fitnes objektov? Uporaba fitnes objektov in uporaba objektov za vadbo aerobike se štejeta za uporabo športnega objekta in sta kot taki obdavčeni po nižji stopnji DDV. V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve - zavrnitev dokaznih predlogov obrambe

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009Sodba I Ips 115/2008, 8. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 332/2007) ZKP - drugi odstavek 371. člena, 4. točka 372. člena KZ - prvi in tretji odstavek 169. člena, 171. člen Če gre za očitek nekega dogodka ali določenega objektivnega in subjektivnega stanja oz. dejstva, kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 9.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Problem (ne)pristranskosti in (ne)odvisnosti zagovornika načela enakosti

mag. Neža Kogovšek, 9.4.2009

Človekove pravice, Uprava

mag. Neža Kogovšek, mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 14/2009Dne 23. marca 2009 je zagovornik načela enakosti izdal mnenje, v katerem je navedel, da pri preselitvi družine Strojan jeseni 2006, njeni naselitvi v nekdanji begunski zbirni center v Postojni ter preprečitvi, da bi se vrnila na svoje zemljišče v Ambrusu, oblasti niso ravnale diskriminatorno.1 Mnenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Snemanje zvoka v službenih prostorih

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Delodajalec naj bi v službene prostore poleg že obstoječega videonadzora namestil tudi naprave za snemanje zvoka (mikrofon in snemalnik). Ali sta taka postavitev naprav in snemanje zvoka dovoljena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije

Maja Smrkolj, 9.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2009Sodišče ES je potrdilo sodbo Sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo predlog za razglasitev ničnosti oziroma spremembo odločbe Komisije, s katero je ta zavrnila pritožbo družbe SELEX. V njej je družba zatrjevala, da je Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) kršila določbe Pogodbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Ali šola lahko posreduje osebne podatke otroka, ki je učenec te šole, policiji, ne da bi o tem obvestila otrokove starše kot njegove zakonite zastopnike?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Nočno delo

mag. Nataša Belopavlovič, 9.4.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2009 Delavci stalno delajo od 20. do 3. ure ali pa od 21. do 4. ure oz. od 22. do 5. ure. Delodajalec zatrjuje, da delavci ne delajo v nočni izmeni in da v tem primeru njihovih izjav ne potrebuje. • Ali je takšno razumevanje četrtega odstavka 150. člena ZDR, ki določa, da mora delodajalec pridobiti pis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic

Simon Umek, 9.4.2009

Človekove pravice

Simon Umek, Simon Umek, Pravna praksa, 14/2009Slovenska javnost je ob odkritju množičnega grobišča v Barbara rovu pri Laškem obnemela. Dejstvo, da je na slovenskem ozemlju do danes evidentiranih že skoraj 600 prikritih grobišč, je tragično in žalostno. Zločin ne more in ne sme ostati prikrit ali celo pozabljen. Vprašanje je, kaj nam glede odpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu

Jasna Rupnik, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jasna Rupnik, Jasna Rupnik, Pravna praksa, 14/2009 Na šoli imamo dobro razvito raziskovalno dejavnost. Na naši spletni strani bi želeli objaviti raziskovalno nalogo Vodnjaki v Ljubljani v celoti, in sicer: - slike vodnjakov v zasebni lasti, - naslove hiš, kjer so ti vodnjaki, - imena strokovnjakov, ki so pri nalogi sodelovali, ter avtorjev, tj....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji

Mateja Tamara-Fajs, 9.4.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mateja Tamara-Fajs, Mateja Tamara-Fajs, Pravna praksa, 14/2009Gre za problem neurejenega lastništva nad funkcionalnim zemljiščem znotraj nekdanje tovarne. Podjetje je imelo v lasti zemljišče in večje število objektov (pretežno industrijskih hal), ki pa jih je prodalo. Ker je bilo samo zemljišče okrog objektov predmet denacionalizacije, ga podjetje ni prodalo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Homines sacri - izbrisani kot konstitutivni element slovenske države

mag. Benjamin Flander, 9.4.2009

Človekove pravice

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2009Italijanski filozof in pravnik Giorgio Agamben je leta 1995 objavil knjigo Homo sacer - suverena oblast in golo življenje. Gre za enega najodmevnejših novejših "klasikov" s področja kritične pravne in politične filozofije, ki dokaj argumentirano podvomi o nekaterih splošno uveljavljenih "resnicah" l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Nestrinjati se dostoj(anstve)no

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.4.2009

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 14/2009Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 20. seji (2. april 2009): - predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti s strani Evropske skupnosti; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika; - predlog zakona o spremembah in dopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Molk organa mora škodovati organu in ne stranki

dr. Rajko Pirnat, 9.4.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 14/2009dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na PF Univerze v Ljubljani
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Komisije (ES) št. 273/2009 z dne 2. aprila 2009 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti z odstopanjem od nekaterih določb Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 91) - veljati začne 10. apri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Ur. l. RS, št. 12/08, in Ur. l. RS, št. 7/09 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; sprva določen rok je podaljšan do 30. aprila oz. do podelitve kreditov v vrednosti 1,25 milijona evrov. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> April(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K LM NO P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov