O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Snemanje zvoka v službenih prostorih

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Delodajalec naj bi v službene prostore poleg že obstoječega videonadzora namestil tudi naprave za snemanje zvoka (mikrofon in snemalnik). Ali sta taka postavitev naprav in snemanje zvoka dovoljena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije

Maja Smrkolj, 9.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 14/2009Sodišče ES je potrdilo sodbo Sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo predlog za razglasitev ničnosti oziroma spremembo odločbe Komisije, s katero je ta zavrnila pritožbo družbe SELEX. V njej je družba zatrjevala, da je Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) kršila določbe Pogodbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 9.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Popravek osnove za obračun DDV pri pridobitvi blaga zaradi vračila okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-33/2009, 2. marec 2009 Zavezanci smo obračunavali DDV od nepravilne osnove, ker smo vanjo vključili tudi okoljsko dajatev, ki smo jo kasneje dobili vrnjeno. • Ali moramo davčni zavezanci davčno osnovo za obračun DDV od pridobitve avtomobilov naknadno popraviti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Oddajanje skupnega premoženja v najem

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 42140-4/2009, 4. marec 2009 Zakonca oddajava v najem več nepremičnin, ki so bile pridobljene v času trajanja zakonske zveze in predstavljajo skupno premoženje. Dohodek od najema dveh stanovanj prejema žena, od ostalih nepremičnin pa mož. Pri tem je kot lastnik vseh nepremičnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Ali šola lahko posreduje osebne podatke otroka, ki je učenec te šole, policiji, ne da bi o tem obvestila otrokove starše kot njegove zakonite zastopnike?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve - zavrnitev dokaznih predlogov obrambe

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009Sodba I Ips 115/2008, 8. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 332/2007) ZKP - drugi odstavek 371. člena, 4. točka 372. člena KZ - prvi in tretji odstavek 169. člena, 171. člen Če gre za očitek nekega dogodka ali določenega objektivnega in subjektivnega stanja oz. dejstva, kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države

Katarina Zidar-Al-Mutairi, 9.4.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 14/2009Izplačevanje pokojnin je še eden od številnih tranzicijskih problemov, ki so po razpadu socialističnih zvez v marsikateri državi prizadeli ali pa še vedno prizadevajo del prebivalstva na način, ki je lahko z vidika spoštovanja Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) vprašljiv. Da pomeni sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Predsodki iz pravne zgodovine (4)

dr. Katja Škrubej, 9.4.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 14/2009 V novembru 1918 Narodna vlada SHS v Ljubljani razpusti odbor deželnega parlamenta dotedanje vojvodine Kranjske in prevzame njegove posle, ukine organe deželne uprave ter razglasi "naredbo o prehodni upravi" tudi za "Goriško, slovenski del Istre, mesto Trst z okolico in za Štajersko in Koroško, koli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa

mag. Janez Tekavc, 9.4.2009

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 14/2009V zbirki predpisov založbe Uradni list Republike Slovenije je izšla knjiga Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Ljubljana 2008, 165 strani). Čeprav se knjigam ob izidu po navadi ne zaželi, da bi jih kmalu povozil čas, tej verjetno mnogi želijo prav to.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

So mašila vedno mašila?

mag. Tina Verovnik, 9.4.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 14/2009Dolgoletni bralci PP se morda še spomnite kotička Monike Kalin Golob, v katerem je pisala o tako imenovanih mašilih - ali pa ste ga nemara pozneje prebrali v njenih Jezikovnih režah (GV Revije, 2001). Avtorica mašilo opredeljuje kot "vsako jezikovno sredstvo, ki ga v svojem govoru uporabljamo brez p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009 Jeremy Levitt (ur.) Africa: Mapping New Boundaries in International Law (Hart Publishing, 2008, 350 strani) Afrike se že od nekdaj (ne)upravičeno drži vzdevek pozabljena celina. Na področju pravne strokovne literature, ki je na voljo zahodnemu svetu, je v tem vzdevku tudi nekaj resnice. Pri z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Umetnost vojskovanja

Slađana Miškić, 9.4.2009

Ostalo

Slađana Miškić, Slađana Miškić, Pravna praksa, 14/2009Laži zlorabljamo vsi, odkrivajo pa jih le redki, je na četrtkovem srečanju Pravniškega društva Ljubljana povedal priznani poligrafski preiskovalec Andrej Juratovec z instituta Pares. Osrednja nit predavanja so bile namreč zavajanje, laži, resnice in tehnike njihovega odkrivanja, pa tudi širše možnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Noveliranje KZ-1

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Na Ministrstvu za pravosodje so pripravili novelo Kazenskega zakonika, ki jo je Vlada potrdila na seji v četrtek, 2. aprila, in jo poslala v Državni zbor. Veljavni Kazenski zakonik (KZ-1) namreč dopušča različne razlage tega, ali so mladoletni storilci kaznivih dejanj po novem kazensko sploh odgovor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji

Mateja Tamara-Fajs, 9.4.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mateja Tamara-Fajs, Mateja Tamara-Fajs, Pravna praksa, 14/2009Gre za problem neurejenega lastništva nad funkcionalnim zemljiščem znotraj nekdanje tovarne. Podjetje je imelo v lasti zemljišče in večje število objektov (pretežno industrijskih hal), ki pa jih je prodalo. Ker je bilo samo zemljišče okrog objektov predmet denacionalizacije, ga podjetje ni prodalo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Problem (ne)pristranskosti in (ne)odvisnosti zagovornika načela enakosti

mag. Neža Kogovšek, 9.4.2009

Človekove pravice, Uprava

mag. Neža Kogovšek, mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 14/2009Dne 23. marca 2009 je zagovornik načela enakosti izdal mnenje, v katerem je navedel, da pri preselitvi družine Strojan jeseni 2006, njeni naselitvi v nekdanji begunski zbirni center v Postojni ter preprečitvi, da bi se vrnila na svoje zemljišče v Ambrusu, oblasti niso ravnale diskriminatorno.1 Mnenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Homines sacri - izbrisani kot konstitutivni element slovenske države

mag. Benjamin Flander, 9.4.2009

Človekove pravice

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2009Italijanski filozof in pravnik Giorgio Agamben je leta 1995 objavil knjigo Homo sacer - suverena oblast in golo življenje. Gre za enega najodmevnejših novejših "klasikov" s področja kritične pravne in politične filozofije, ki dokaj argumentirano podvomi o nekaterih splošno uveljavljenih "resnicah" l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu

Jasna Rupnik, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jasna Rupnik, Jasna Rupnik, Pravna praksa, 14/2009 Na šoli imamo dobro razvito raziskovalno dejavnost. Na naši spletni strani bi želeli objaviti raziskovalno nalogo Vodnjaki v Ljubljani v celoti, in sicer: - slike vodnjakov v zasebni lasti, - naslove hiš, kjer so ti vodnjaki, - imena strokovnjakov, ki so pri nalogi sodelovali, ter avtorjev, tj....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic

Simon Umek, 9.4.2009

Človekove pravice

Simon Umek, Simon Umek, Pravna praksa, 14/2009Slovenska javnost je ob odkritju množičnega grobišča v Barbara rovu pri Laškem obnemela. Dejstvo, da je na slovenskem ozemlju do danes evidentiranih že skoraj 600 prikritih grobišč, je tragično in žalostno. Zločin ne more in ne sme ostati prikrit ali celo pozabljen. Vprašanje je, kaj nam glede odpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - sodba Emmely

mag. Judita Dolžan, 9.4.2009

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 14/2009Dne 24. februarja 2009 je drugostopenjsko delovno sodišče dežele Berlin-Brandenburg1 potrdilo odločitev prvostopenjskega delovnega sodišča v Berlinu2 v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi uslužbenki samopostrežne trgovine Kaisers zaradi izmaknitve dveh bonov za kavcijo v vrednosti 1,30 evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Zavarovanje za posebne primere PIZ - dopolnilna dejavnost na kmetiji

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4251-3/2009, 26. marec 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)1 v tretjem odstavku 27. člena določa, da se oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu (zavarovalni podlagi 051 in 052), po četrti alineji prvega odstavka 26. člena (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Nočno delo

mag. Nataša Belopavlovič, 9.4.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2009 Delavci stalno delajo od 20. do 3. ure ali pa od 21. do 4. ure oz. od 22. do 5. ure. Delodajalec zatrjuje, da delavci ne delajo v nočni izmeni in da v tem primeru njihovih izjav ne potrebuje. • Ali je takšno razumevanje četrtega odstavka 150. člena ZDR, ki določa, da mora delodajalec pridobiti pis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj

Jasmina Arnež, 9.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jasmina Arnež, Jasmina Arnež, Pravna praksa, 14/2009Alternativne tretmanske metode za storilce spolnih kaznivih dejanj so po dognanjih strokovnjakov lahko učinkovitejše pri zmanjševanju njihovega recidivizma in tako pri zmanjševanju katastrofalnih posledic, ki jih imajo ta kazniva dejanja za viktimizirane ženske ali otroke. Žal so mnoge še vedno poma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2009, 18. marec 2009 • Ali lahko podjetje izplačila, ki jih na podlagi dogovora, tj. pogodbe o načinu in pogojih delovanja sindikata mesečno nakazuje sindikatu v dogovorjenem znesku na člana - zaposlenega, prikaže kot dodatno članarino, ki jo plačuje podjetje (višina je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike

Avtor ni naveden, 9.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2009-2, 13. marec 2009 • Kako je z obdavčitvijo uporabe fitnes objektov? Uporaba fitnes objektov in uporaba objektov za vadbo aerobike se štejeta za uporabo športnega objekta in sta kot taki obdavčeni po nižji stopnji DDV. V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> April(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K LM NO P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov