O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Poslovni SOS - reši težavo z državo!

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pred kratkim je začelo delovati spletno mesto poslovni SOS, ki je namenjeno samo poslovnim subjektom - gospodarskim družbam, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, zagonskim podjetjem ipd. Tako se želi Vlada seznaniti s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kaznivo dejanje

Nataša Skubic, 9.4.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravnem redu poznamo tri temeljne vrste kaznivih ravnanj, in sicer disciplinske prestopke, prekrške in kazniva dejanja. Po splošni zakonski opredelitvi kaznivega dejanja, kot je zapisana v Kazenskem zakoniku (KZ-1), je kaznivo dejanje človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.4.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015 Governance of the Illegal Trade in E-Waste and Tropical Timber - Case Studies on Transnational Environmental Crime Lieselot Bisschop (Ashgate, 2015, 220 strani) Knjiga je odgovor na pozive, da bi potrebovali več raziskav o tr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Ur. l. RS, št. 17/15 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Idriji - Sodni svet RS; rok je 12. april. Ur. l. RS, št. 19/15 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije - Urad predsednika RS; rok je 11.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pomlad

Matej Tomažin, 9.4.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2015Pomlad je tisti letni čas, ko se narava začne prebujati. Podobno se prebujajo tudi zahodnoevropske borze. Na Ljubljanski borzi pa pomladi žal še ni mogoče čutiti. So naše Alpe res tako visoke, da obilica kapitala, ki v obdobju nizkih obrestnih mer išče priložnosti, ne zaide v našo deželo? V naših krajih se namreč skriva kar nekaj lepih priložnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Odpovedni rok za delavca s petimi leti delovne dobe

Miha Šercer, 9.4.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 14/2015Delavcu nameravamo odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, imamo pa težavo z razlago 94. člena ZDR-1 glede izračuna odpovednega roka, saj je napisan zelo nejasno, dobivamo pa tudi različne razlage. • Koliko dni odpovednega roka pripada delavcu, ki je v našem podjetju dopolnil pe
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Afera honorarji in kavza

Tomaž Pavčnik, 9.4.2015

Uprava, PRORAČUN

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 14/2015Zgodba je razvpita in razgreta. Osrednje netivo ji dajejo tri dejanske okoliščine. Prva plaši z višino zneska. Za honorarje po avtorskih in podjemnih pogodbah naj bi bilo v zadnjih 11 letih plačano več kot milijardo evrov. Tudi druga okoliščina razburja predvsem z višino zneska: ministrica, ki je odšla, naj bi sama prejela več kot pol milijona evrov. Tretja okoliščina pa je način, na katerega nam je sel prinesel vse te informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Usodni let Germanwings 4U 9525 - odškodnina po evropskem in mednarodnem pravu

dr. Marko Pavliha, 9.4.2015

Zračni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 14/2015"Upajmo ... Bomo videli ... Zdaj lahko greste," so bilezadnje besede duševno razbrazdanega kopilota Andreasa Lubitza tistega srhljivega dopoldneva 24. marca 2015, preden je storil najhujše, kar človek sploh lahko naredi sebi in soljudem. Spet je odpovedal človeški faktor, s katerim se ne more kosati niti najboljši računalnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju

Aleš Velkaverh, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 14/2015V praksi se vse pogosteje srečujemo z izpodbijanjem neodplačnih pravnih dejanj dolžnika v stečaju. Neodplačne posle (na primer darilne pogodbe) praviloma sklepajo fizične osebe, zato je razumljivo, da se z vse večjim številom osebnih stečajev povečuje tudi število takih izpodbojnih tožb. Kljub temu pa mnoga vprašanja v zvezi s pogoji in posledicami izpodbijanja neodplačnih pravnih dejanj še niso bila podrobneje obravnavana. Mednje spada tudi vprašanje, ali morata upravitelj in upnik, kadar izpodbijata neodplačna pravna dejanja v stečaju, dokazati še dodatno predpostavko, ki iz zakona izrecno ne izhaja, in sicer da je bil dolžnik insolventen že v trenutku, ko je bilo dejanje opravljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sklanjanje prevzetih imen

dr. Nataša Hribar, 9.4.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 14/2015Ko v slovenskih besedilih uporabljamo prevzeta imena, predvsem lastna ohranjajo izvirno obliko zapisa, a moramo jim dodajati slovenske končnice oziroma pripone. Stik tuje osnove s slovensko končnico oziroma pripono pa nam pogosto dela preglavice, zato se danes lotevam sklanjanja prevzetih imen. Za zglede sem izbrala avtomobilske znamke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa referenduma

Zagorc Saša, Štajnpihler Tilen, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Saša Zagorc, dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 14/2015Vsako predrugačenje ustavnega okvira glede dopustnosti zakonodajnega referenduma, bodisi (neposredno) s spremembo Ustave bodisi (posredno) s spremembo ustavnosodne prakse, spremeni pravna in politična razmerja med nosilnimi deležniki, tj. Državnim zborom, Ustavnim sodiščem, predlagateljem referenduma, predlagateljem zakona in volivci. Njihova vloga se posledično prilagodi novi realnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin

Zoran Skubic, 9.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 14/2015Lastninska pravica je v moderni družbi, utemeljeni na razmeroma novih postulatih trajnostnega razvoja, vzdržne gospodarske rasti ter na pogostokrat kontradiktorno nastrojenih tendencah po varstvu narave, daleč od zgodovinske absolutnosti erga omnes. Lastniki tudi glede na določbe 67. člena Ustave RS svoje lastnine preprosto ne morejo (več) uporabljati brez ozira na njeno gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo. Lastninska pravica je torej tudi v Sloveniji izrecno omejena z javnim interesom, ki je opredmeten prav z omenjenimi ključnimi funkcijami, kar lastnike dostikrat v bistvenem ovira pri brezskrbnem uživanju njihove lastnine. Vprašanje pa je, kolikšna obremenitev lastnikov je po pravu EU še dopustna, ko gre za vprašanje razvrednotenih zemljišč, če njihov trenutni lastnik za njihovo onesnaženje ni neposredno odgovoren.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vsebina PP št.14/2015

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/20153 UVODNIK mag. Miroslav Mozetič Kaj je pravica - kaj je resnica? 6 INSOLVENČNO PRAVO Aleš Velkaverh Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju 9 GOSPODARSKO PRAVO dr. Aleksij Mužina in dr. Klemen Pohar Upr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 29. redni seji (2. april 2015): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini; - predlog zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja; - poslovni in finančni načrta Eko sklada, Slovenskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 9.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2015Že odkar je Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) v prehodnih določbah razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), ki sta urejala sprejemanje poslovnega poročila in imenovanje direktorja javnega podjetja, se postavlja vprašanje, kdo in kako je pristojen za upravljanje javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je lokalna skupnost. Nejasno je namreč, ali je ZUKN posegel v ZGJS le glede javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ali tudi glede javnih podjetij lokalnih skupnosti. Po nekaj letih negotovosti se zdi, da se je nedavno, šele leto in pol po prenehanju veljavnosti ZUKN, tehtnica dokončno prevesila v prid ene od možnih razlag obsega razveljavitve ZGJS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko repu
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Enake možnosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Do 30. aprila bo v javni razpravi predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020. Gre za strateški dokument Vlade, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih življenja žensk in moških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015"Če vam premik ure povzroča težave, se obrnite na Ustavno sodišče," je z iskrico, ki jo je predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič prebral v enem od dnevnih časopisov, 31. marca na novinarski konferenci začel predstavitev dela tega sodišča v preteklem letu. Prepričan namreč je, da je iskrica zelo povedna. "Me pa vse bolj skrbi, da nam take in podobne misli hočejo povedati, da je v naši državni skupnosti nekaj hudo narobe."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 9. april 1626 - Francis Bacon Umrl je angleški državnik, filozof in mislec Francis Bacon. Zavračal je Aristotelov pogled in filozofijo ter si prizadeval, da bi dobila ugled eksperimentalna znanost. Velja za znanstvenega utemeljitelja empirizma. 10.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kaj je pravica - kaj je resnica?

mag. Miroslav Mozetič, 9.4.2015

Pravoznanstvo

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 14/2015Ali so te besede našega velikega pravnika še vedno veljavne? Morale bi biti. On je govoril tudi o "človečnem" pravu. Govoril je o pravu, katerega namen (bit) je, da služi pravičnosti, da je "človečno". In, da pravo, ki ni človečno, ni pravo. Ne služi pravičnosti. Prepričan sem, da je v mesecu, ko Ustavno sodišče razgrne pred javnostjo poročilo o svojem delu v preteklem letu, prav, da se spomnimo teh besed. Pa ne le spomnimo, tudi zamisliti bi se morali ob njih, zlasti tisti, ki smo tako ali drugače aktivno vpleteni v različne pravne postopke. Pri tem si velja postaviti tudi nekaj vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pripadnik romske skupnosti iz romskega naselja Goriča vas navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Župan je sicer že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Otrokove pravice v Sloveniji

Vlasta Nussdorfer, 9.4.2015

Kultura in umetnost

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 14/2015Ob 25-letnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je izšel zbornik Otrokove pravice v Sloveniji - od normativnih standardov do učinkovitega varstva (Ministrstvo za zunanje zadeve RS in založba FDV Univerze v Ljubljani, zbirka Mednarodno pravo, urednica Irena Jager Agius, 2014, 274 strani), ki vsebuje prispevke vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja otrokovih pravic. Konvencija je popolnoma spremenila naše razumevanje otrokovih pravic, saj je jasno in nedvoumno tudi otroka opredelila za nosilca političnih, socialnih in kulturnih človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Tožba za nedopustnost izvršbe - aktivna stvarna legitimacija

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Za izločitveno tožbo in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku velja, da mora tožnik oziroma tretji v izvršilnem postopku verjetno izkazati, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje. Tožnici pa imata le položaj upnic z obligacijsko pravico do izpolnitve darilne oz. prodajne pogodbe, katerih predmet je sporna nepremičnina.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> April(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH IJKL M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov