O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vsebina PP št.14/2015

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/20153 UVODNIK mag. Miroslav Mozetič Kaj je pravica - kaj je resnica? 6 INSOLVENČNO PRAVO Aleš Velkaverh Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju 9 GOSPODARSKO PRAVO dr. Aleksij Mužina in dr. Klemen Pohar Upr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sklanjanje prevzetih imen

dr. Nataša Hribar, 9.4.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 14/2015Ko v slovenskih besedilih uporabljamo prevzeta imena, predvsem lastna ohranjajo izvirno obliko zapisa, a moramo jim dodajati slovenske končnice oziroma pripone. Stik tuje osnove s slovensko končnico oziroma pripono pa nam pogosto dela preglavice, zato se danes lotevam sklanjanja prevzetih imen. Za zglede sem izbrala avtomobilske znamke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Poslovni SOS - reši težavo z državo!

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pred kratkim je začelo delovati spletno mesto poslovni SOS, ki je namenjeno samo poslovnim subjektom - gospodarskim družbam, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, zagonskim podjetjem ipd. Tako se želi Vlada seznaniti s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pomlad

Matej Tomažin, 9.4.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 14/2015Pomlad je tisti letni čas, ko se narava začne prebujati. Podobno se prebujajo tudi zahodnoevropske borze. Na Ljubljanski borzi pa pomladi žal še ni mogoče čutiti. So naše Alpe res tako visoke, da obilica kapitala, ki v obdobju nizkih obrestnih mer išče priložnosti, ne zaide v našo deželo? V naših krajih se namreč skriva kar nekaj lepih priložnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Kaznivo dejanje

Nataša Skubic, 9.4.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 14/2015V slovenskem pravnem redu poznamo tri temeljne vrste kaznivih ravnanj, in sicer disciplinske prestopke, prekrške in kazniva dejanja. Po splošni zakonski opredelitvi kaznivega dejanja, kot je zapisana v Kazenskem zakoniku (KZ-1), je kaznivo dejanje človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Tožba za nedopustnost izvršbe - aktivna stvarna legitimacija

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Za izločitveno tožbo in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku velja, da mora tožnik oziroma tretji v izvršilnem postopku verjetno izkazati, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje. Tožnici pa imata le položaj upnic z obligacijsko pravico do izpolnitve darilne oz. prodajne pogodbe, katerih predmet je sporna nepremičnina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin

Zoran Skubic, 9.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 14/2015Lastninska pravica je v moderni družbi, utemeljeni na razmeroma novih postulatih trajnostnega razvoja, vzdržne gospodarske rasti ter na pogostokrat kontradiktorno nastrojenih tendencah po varstvu narave, daleč od zgodovinske absolutnosti erga omnes. Lastniki tudi glede na določbe 67. člena Ustave RS svoje lastnine preprosto ne morejo (več) uporabljati brez ozira na njeno gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo. Lastninska pravica je torej tudi v Sloveniji izrecno omejena z javnim interesom, ki je opredmeten prav z omenjenimi ključnimi funkcijami, kar lastnike dostikrat v bistvenem ovira pri brezskrbnem uživanju njihove lastnine. Vprašanje pa je, kolikšna obremenitev lastnikov je po pravu EU še dopustna, ko gre za vprašanje razvrednotenih zemljišč, če njihov trenutni lastnik za njihovo onesnaženje ni neposredno odgovoren.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih dejanj v stečaju

Aleš Velkaverh, 9.4.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 14/2015V praksi se vse pogosteje srečujemo z izpodbijanjem neodplačnih pravnih dejanj dolžnika v stečaju. Neodplačne posle (na primer darilne pogodbe) praviloma sklepajo fizične osebe, zato je razumljivo, da se z vse večjim številom osebnih stečajev povečuje tudi število takih izpodbojnih tožb. Kljub temu pa mnoga vprašanja v zvezi s pogoji in posledicami izpodbijanja neodplačnih pravnih dejanj še niso bila podrobneje obravnavana. Mednje spada tudi vprašanje, ali morata upravitelj in upnik, kadar izpodbijata neodplačna pravna dejanja v stečaju, dokazati še dodatno predpostavko, ki iz zakona izrecno ne izhaja, in sicer da je bil dolžnik insolventen že v trenutku, ko je bilo dejanje opravljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa referenduma

Zagorc Saša, Štajnpihler Tilen, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Saša Zagorc, dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 14/2015Vsako predrugačenje ustavnega okvira glede dopustnosti zakonodajnega referenduma, bodisi (neposredno) s spremembo Ustave bodisi (posredno) s spremembo ustavnosodne prakse, spremeni pravna in politična razmerja med nosilnimi deležniki, tj. Državnim zborom, Ustavnim sodiščem, predlagateljem referenduma, predlagateljem zakona in volivci. Njihova vloga se posledično prilagodi novi realnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu

dr. Judita Dolžan, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 14/2015Tako kot druga tuja sodišča se tudi čedalje več nemških sodišč in upravnih organov v zadnjem času vse pogosteje ukvarja s primeri, ko pari z otrokom, ki ga je rodila nadomestna mati, želijo pripotovati ali so že pripotovali v ZRN in predlagajo naknadni vpis v tujini nastalega matičnega dejstva oziroma priznanje tuje sodne odločbe, s katero je pristojni organ v tujini odločil, da so otrokovi starši. Vse več ljudi, ki po naravni poti ne morejo postati starši in so v svoji matični državi izčrpali vse dopustne možnosti, se namreč odloči za nadomestno materinstvo v državah, v katerih je to dopustno, saj je to poleg posvojitve edini način, da lahko postanejo starši. Sodna praksa se v teh primerih zelo razlikuje, pri čemer je odločitev sodišč pogosto odvisna od naključnih dejstev in individualnih pravnih mnenj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Od 31. marca do 6. aprila

Irena Vovk, 9.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015 Torek, 31. 3. Sklad za reševanje bank. Banka Slovenije je v skladu s konec leta 2014 sprejetim Zakonom o organu in skladu za reševanje bank vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Ustanovitvena sredstva v višini 191,07 milijona evrov so vplačale banke in hranilnice, z
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Položaj starih staršev v družinskem življenju

Lena Šutanovac, 9.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 14/2015Družina v širšem pomenu poleg zakoncev in njunih otrok obsega tudi stare starše in druge sorodnike. Ne gre zgolj za skupino ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi, ampak gre za enoto, ki se poleg tega tudi medsebojno vzdržuje, se vzgaja in skrbi za svoje člane. Prekinitev stikov med bližnjimi sorodniki ima zato lahko velike posledice na družinske člane, še zlasti tiste najmlajše, za katere je družina mikrookolje, ki jih močno izoblikuje. Tako mnenje je zavzelo tudi ESČP, ki je v zadevi Manuello in Nevi proti Italiji obravnavalo meje dopustnega omejevanja stikov med starimi starši in vnuki. Pritožnika sta zatrjevala kršitev 8. člena EKČP, saj so jima državni organi kar 12 let onemogočali neposredne stike z vnukinjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vključujoča družba in sodobni izzivi

Matej Cerar, 9.4.2015

Pravoznanstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 14/2015Državni svet RS je 27. marca 2015 gostil prvi posvet na temo vključujoče družbe, ki sta ga pripravila Inštitut za razvoj vključujoče družbe in Inštitut za ustavno pravo. Na posvetu so predavatelji pod moderatorstvom dr. Igorja Pribca s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavili svoje poglede na stanje vključenosti posameznih skupin prebivalstva v Sloveniji in izzive za v prihodnje. Posvet je prevevalo prepričanje, da mora biti vključevanje vrednota in moramo k njej stremeti, saj nas razlike bogatijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Št. 3.2-35/2014, 18. november 2014 Pobudnica je marca lani v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero je bila zavrnjena zahteva njene matere za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo tudi vlagatelja

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pobudnik je zaradi zdravstvenih težav na okrožno sodišče naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno ustanovo. Ker na svoje vloge ni dobil nobenega odgovora, se je pritožil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko obsojenec na prestajanju kazni zapora svobodno izbira slikarske motive v okviru delovne terapije in prostočasnih dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Pripadnik romske skupnosti iz romskega naselja Goriča vas navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Župan je sicer že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Sodnik mora spoštovati roke

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015Okrajno sodišče v Novem mestu je v zapuščinskih zadevah na naroku junija lani zapuščinsko obravnavo končalo in sklenilo, da sklep o dedovanju izda pisno. Ker dediči pol leta pozneje sklepa še niso prejeli, so za pomoč prosili Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 9. april 1626 - Francis Bacon Umrl je angleški državnik, filozof in mislec Francis Bacon. Zavračal je Aristotelov pogled in filozofijo ter si prizadeval, da bi dobila ugled eksperimentalna znanost. Velja za znanstvenega utemeljitelja empirizma. 10.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015"Če vam premik ure povzroča težave, se obrnite na Ustavno sodišče," je z iskrico, ki jo je predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič prebral v enem od dnevnih časopisov, 31. marca na novinarski konferenci začel predstavitev dela tega sodišča v preteklem letu. Prepričan namreč je, da je iskrica zelo povedna. "Me pa vse bolj skrbi, da nam take in podobne misli hočejo povedati, da je v naši državni skupnosti nekaj hudo narobe."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Enake možnosti

Irena Vovk, 9.4.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Do 30. aprila bo v javni razpravi predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020. Gre za strateški dokument Vlade, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih življenja žensk in moških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko repu
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti

Mužina Aleksij, Pohar Klemen, 9.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Aleksij Mužina, dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 14/2015Že odkar je Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) v prehodnih določbah razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), ki sta urejala sprejemanje poslovnega poročila in imenovanje direktorja javnega podjetja, se postavlja vprašanje, kdo in kako je pristojen za upravljanje javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je lokalna skupnost. Nejasno je namreč, ali je ZUKN posegel v ZGJS le glede javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ali tudi glede javnih podjetij lokalnih skupnosti. Po nekaj letih negotovosti se zdi, da se je nedavno, šele leto in pol po prenehanju veljavnosti ZUKN, tehtnica dokončno prevesila v prid ene od možnih razlag obsega razveljavitve ZGJS.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
2015(42)
> April(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GH IJKL M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov