O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Skupščina Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 12-13/1992Delegati društev - članov Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije so se (po enoletni zamudi, opravičeni zaradi lanskih dogodkov) zbrali na skupščini zveze 19. junija in sicer v Laškem (zakaj prav tu: oživelo je celjsko društvo, prijazno zdraviliško in pivovarsko okolje je bilo pripravljeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah

dr. Ljubo Bavcon, 25.6.1992

Človekove pravice

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 12-13/1992Z mednarodnimi priznanji in s sprejemom med članice OZN so se Sloveniji odprle priložnosti za vključitev v različne oblike mednarodnega sodelovanja na svetovni in na regionalnih ravneh na številnih področjih od ekonomskih, socialnih, političnih in pravnih do humanitarnih. Seveda pa gre za zdaj bolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 12-13/1992Št. 29 (12. 6. 1992) Iz skupščinskih odločitev so tokrat objavljena številna imenovanja in izvolitve - med njimi Franca Testena za sodnika Vrhovnega sodišča RS, Miodraga Hordeviča za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani in Borisa Podobnika za sodnika TS v Kranju. Vlada objavlja tri odloke, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 12-13/1992Št. 28 (10. 6. 1992) Predsedstvo RS objavlja sestavo komisije (in njene naloge) za odlikovanja, vlada pa s sklepom določa 27. junij za dan slovenske policije. Vladna akta sta tudi sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi (od 15. junija znaša 6,50 SLT) in soglasje k tarifnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 12-13/1992Št. 30 ( 15. 6. 1992) Spremembe in dopolnitve zakona o financiranju javne porabe omogočajo začasno financiranje občin, mesta Ljubljana in skupnosti obalnih občin. Razglašen je zakon o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč beguncem (v juniju po stopnji 2,5 % od bruto plač oziroma njihovih nadom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 12-13/1992Št. 31 (19. 6. 1992) Z ukazom Predsedstva R Slovenije je dr. Anton Bebler imenovan za veleposlanika - vodjo stalne misije RS pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, Ferenc Hajoš pa " za izrednega in pooblaščenega veleposlanika R Slovenije v Republiki Madžarski.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Prepoved konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja - odškodnina

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 12-13/1992Temeljna načela pogodbenih razmerij, med njimi tudi načelo ekvivalence v odplačnih pogodbenih razmerjih, so pridobitev pravne civilizacije in jih je zato vsekakor treba šteti med načela pravne države. Zakonsko dopuščanje pogodbene ureditve delovnega razmerja, s katero delojemalec pristane na omejite...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Kolokvij in seminar o človekovih pravicah

mag. Vid Jakulin, 25.6.1992

Človekove pravice

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12-13/1992Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v sodelovanju z Direktoratom za človekove pravice Sveta Evrope 10. in 11. junija v Ljubljani organiziral kolokvij z naslovom "Slovenija in evropska konvencija o človekovih pravicah", 12. junija pa informativni seminar o izvajanju evropske k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Sporočilo o bančnih vlogah sodišču

Avtor ni naveden, 25.6.1992

Sodišča, Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 12-13/1992Podatkov o bančnih vlogah lastnikov, proti katerim ni uveden kazenski ali drug sodni postopek po določbah ZKP, ni dovoljeno zahtevati. Z nujnimi preiskovalnimi dejanji po 156. členu ZKP se kazenski postopek ne začne; zato med ta dejanja ni mogoče uvrstiti zahteve sodišča, naj banka sporoči podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Študij prava na vrhunskih ameriških univerzah

dr. Bogomil Ferfila, 25.6.1992

Višje in visoko šolstvo

dr. Bogomil Ferfila, Pravna praksa, 12-13/1992Težko najdemo državo, kjer bi bila kompetitivnost na vseh področjih tako pomemben regulator in vzvod dogajanja kot je to Amerika. Rezultat kompetitivnosti pa je rangiranje in seveda - elite. O ameriških univerzah ne moreš govoriti kolikor toliko zaokroženo, če ne omeniš tudi njihovih univerzitetn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Skupnost neodvisnih držav in varstvo industrijske lastnine

Alenka Košak, 25.6.1992

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Alenka Košak, Pravna praksa, 12-13/1992Ni dolgo tega, kar je v letu 1991, Sovjetska zveza sprejela nov zakon o varstvu industrijske lastnine ter napovedala svoje približevanje evropski patentni zakonodaji in tudi praksi. Kot je mogoče razbrati iz razmeroma skopih informacij, je patentni urad bivše Sovjetske zveze - GASPATENT prenehal ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Računalniški program za izračun obresti v sodnih postopkih

Alenka Jelenc-Puklavec, 25.6.1992

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 12-13/1992Na pobudo sodišč, ki so zamudne obresti izračunavala tudi s pomočjo različnih računalniških programov smo na Vrhovnem sodišču R Slovenije v decembru 1990 predlagali Ministrstvu za pravosodje in upravo nakup računalniškega programa za izračun obresti. Po nakupu programa v letu 1991 za potrebe vseh so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Dokupljena leta študija in vojaškega roka

Jože Kuhelj, 25.6.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12-13/1992Kako se štejejo dokupljena leta študija ali vojaškega roka? Ali se vštevajo v delovno dobo ali pa se štejejo samo v pokojninsko dobo? Ali se tako priznana doba šteje tudi v osnovo za izračun pokojnine? Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se čas zaključenega rednega šolanja na višj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Denacionalizacija - nedopustno razpolaganje

Alojz Flack, 25.6.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 12-13/1992Ali se imetniku stanovanjske pravice lahko proda stanovanje v objektu, ki je bil pred vojno last cerkve, med vojno so ga zaplenili Nemci, po vojni pa je bil objekt podržavljen kot premoženje okupatorja, cerkev pa v roku, ki je bil takrat določen, ni zahtevala vrnitve premoženja? Po določbi 88. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 25.6.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12-13/1992Vprašanje: Delavec je rojen 1. 1. 1940. Na dan 31. 12. 1997 bo dopolnil 38 let pokojninske dobe. Ali bo delavec na ta dan dopolnil 58 let starosti (če je smatrati da traja leto od 1.1. do 31.12.) in lahko uveljavil pravico do predčasne pokojnine? Odgovor: Delavec bo dopolnil 58 let starosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Pogodbe o zaposlitvi - aneksi s konkurenčno prepovedjo

mag. Drago Mežnar, 25.6.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 12-13/1992Vprašanje: V skladu s 7. členom ZDR bodo v podjetju s splošnim aktom določili dela, ki jih delavci med trajanjem delovnega razmerja ne smejo opravljati za svoj ali tuj račun. Na tej podlagi bodo delavcem ponujeni aneksi k pogodbam o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Nakup računalnika za pravniška opravila

Rastislav Vintar, 25.6.1992

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 12-13/1992Namen uporabe računalnika Še pred nekaj leti so bili pravniki, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik, zelo redki. Dandanes pa je vpliv računalniške revolucije prisoten že na vseh področjih našega življenja in tudi vedno več pravnikov se odloča za uporabo računalnikov. Tisti, ki se odločijo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Rapolaganje bank z devizami občanov

Jože Dernovšek, 25.6.1992

Devizno poslovanje

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 12-13/1992Poslovne banke v Sloveniji, pa tudi v drugih delih bivše SFRJ, so delno ob koncu leta 1990, v celoti pa spomladi 1991 prenehale izplačevati deponirana devizna sredstva fizičnih oseb (prihranke na deviznih hranilnih knjižicah in deviznih računih). Sprva so se sklicevale na (Markovičev) odlok o nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Ustavno sodišče RS v mednarodni izmenjavi podatkov o ustavnosodni praksi

dr. Arne Mavčič, 25.6.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 12-13/1992Ustavno sodišče Republike Slovenije se od 4. junija 1991 vključuje v mednarodno dokumentacijsko mrežo ustavnih sodišč in s tem po vezani projekt mednarodnega dokumentacijskega centra za področje ustavnega sodstva ter mednarodne baze podatkov za ustavno sodstvo. Ta dejavnost poteka vzporedno z razšir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Kriminaliteta v zvezi z računalniki

mag. Vid Jakulin, 25.6.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12-13/1992Računalništvo kot veda se zelo hitro razvija. Temu razvoju z manjšim zamikom sledi uporaba računalnikov v vsakdanjem življenju. Nenehno izpopolnjujejo računalniško opremo in računalniške programe na tržišče prihajajo vedno boljši računalniki z vedno večjimi zmogljivostmi, vzpostavljajo velike računa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Lex superior derogat legi inferior

dr. Janez Kranjc, 25.6.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 12-13/1992Pravno pravilo, ki ga imamo pred seboj, zelo verjetno ni rimskega izvora. Zakoni v rimskem pravu niso igrali posebno važne vloge. Klasiki se zato niso kaj prida ukvarjali z načelnim problemom postavljenega prava. Pri zakonu ali drugem splošnem aktu jih je zanimala v glavnem le njegova vsebina. Zato ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
1992(21)
> Junij(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K LM NOP QRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov