O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Knjiga "Razor-Wired" (prosti prevod bi se lahko glasil "Rezalno obžičeni") obravnava obdobje med septembrom in decembrom 2015, čas tako imenovane begunske krize. Njen cilj je predstaviti dejstva, pojasniti spremembe v državni politiki in postopkih z begunci ter kritično analizirati stanje, medije in odzive širše javnosti. Napisana je v angleškem jeziku, saj želi prispevati k razpravi o vprašanju migracij in begunstva na mednarodni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Kršitev z znaki kaznivega dejanja

Miha Šercer, 24.3.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 12-13/2016Ugotovili smo, da je naš zaposleni poneverjal službeno dokumentacijo in se tako želel okoristiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ureditev prometa oziroma parkiranja

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Točke 1, 2, 4 in 5 prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pravica do stavke

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Prvi odstavek 99. člena Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Odjava stalnega bivališča

dr. Nana Weber, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 12-13/2016Leta 2014 sva s partnerjem kupila stanovanje. Prejšnja lastnica ima na tem naslovu še vedno prijavljeno stalno bivališče in se noče odjaviti. Ko sem poskušala na upravni enoti odjaviti njeno stalno bivališče, so mi pojasnili, da to lahko stori samo ona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Ur. l. RS, št. 21/16) - veljati začne 1. aprila. 2. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je pobudnica v individualnem delovnem sporu vložila v letu 2013 na Delovno sodišče v Mariboru, se je obrnila na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Bogate dividende privabljajo

Matej Tomažin, 24.3.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 12-13/2016Izbrana podjetja, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, bodo letos delničarje spet razveselila z večodstotnimi dividendami. Seveda je pri tem vprašanje, koliko bančnih varčevalcev bo "nagrajevanje" delničarjev samo nemo opazovalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Delo na domu

Nataša Skubic, 24.3.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 12-13/2016Delo na domu oziroma delo od doma, delo na daljavo oziroma teledelo so prožne oblike zaposlitve, ki so v različnih pravnih sistemih urejene že dlje časa, tudi v slovenskem. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je bila urejena že v prejšnjem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), ureditev pa je ostala enaka tudi v veljavnem zakonu (ZDR-1), v katerem je delo na domu opredeljeno kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Oseba, ki dela na domu ali na daljavo po določilih ZDR-1, ima status delavca in sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, v kateri so določene enake pravice in obveznosti kot za delavce, ki delajo v prostorih delodajalca, z nekaterimi posebnostmi, ki jih določa zakon za to obliko pogodbe o zaposlitvi (68. do 72. člen ZDR-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Ur. l. RS, št. 15/16 1. Direktor - Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije; rok je 29. marec. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Krškem - Sodni svet RS; rok je 28. marec. 3. Podpredsednik Okrožnega sodišča na Ptuju - Sodni svet RS; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude letalskega prevoznika

Zoran Skubic, 24.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12-13/2016Pravne posledice zamude letalskih prevoznikov so postale že stalnica obravnavanja Sodišča EU, zlasti ko to odloča o vprašanjih v zvezi z ureditvijo Uredbe 261/2004 o odškodnini in pomoči letalskim potnikom. Ta določa, da so vsi potniki, upoštevajoč smernice doktrine iz zadeve Sturgeon, v primeru zamude prevoznika upravičeni do izplačila pavšalne odškodnine v razponu od 250 do 600 evrov. Prvi, nižji znesek odškodnine se nanaša na zamudo, daljšo od treh ur, pri letih z dolžino do vključno 1.500 kilometrov. Zahtevek se vloži z izpolnitvijo razmeroma preprostega spletnega obrazca. Letalski prevoznik pa ni zavezan k plačilu te odškodnine, če lahko s primerno gotovostjo dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, ki se jim preprosto ne bi bilo mogoče izogniti. Toda kako ravnati, če letalski prevoznik kljub ugotovljeni odgovornosti preprosto noče plačati? Se lahko za uveljavljanje pravic potnik obrne na nacionalni organ, ki ga mora vsaka država članica določiti za izvajanje Uredbe 261/2004?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Evropski portal naložbenih projektov

Irena Vovk, 24.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP) oziroma stična točka nosilcev projektov in vlagateljev je nov spletni portal, na katerem lahko javni in zasebni nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o prenehanju društev?

Jelka Lugarič, 24.3.2016

Uprava

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 12-13/2016Društvo preneha po volji članov ali na druge načine, določene v Zakonu o društvih (ZDru-1). Po njem, razen določenih izjem, sprejmejo člani društva sklep o prenehanju društva ali pa prenehanje društva ugotovi pristojni organ, ki akt o prenehanju društva objavi na oglasni deski organa in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje državnih organov. Če smo upnik društev, nas utegne zanimati, kje in kako si lahko sklepe o prenehanju društev ogledamo, ne da bi morali fizično obiskati upravne enote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 24.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016 Sodbe Sodišča 17. marec Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 15. marec Vstavi izbrisano tabelo 16. marec
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Analiziranje računovodskih izkazov

Mihael Kranjc, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Mihael Kranjc, Pravna praksa, 12-13/2016Računovodski izkazi v predpisani obliki prikazujejo poslovanje preteklega in tekočega obdobja. V času, ko jih beremo, gre dejansko za poročilo o preteklem in predpreteklem obdobju, saj so - vsaj obračunski izkazi - sestavljeni za nazaj. Vendar nam zgolj denarno izražene postavke ponujajo omejene informacije. Če pa zneske pretvorimo v deleže, nam to ponudi možnost primerjati izkaze med seboj in tudi z drugimi. Pri preiskovanju in odkrivanju prevar v računovodskih izkazih je pomembno odkriti, zakaj je prišlo do (bistvenih) sprememb v razmerjih med kategorijami. Bistvene spremembe usmerjajo preiskovalca k odkrivanju morebitnih prevar. Pri dovolj velikem obsegu prevare napačna navedba spremeni računovodske izkaze do te mere, da postanejo razmerja med zneski vprašljiva. Nekatere prevare pridejo na dan ravno zato, ker računovodski izkazi, ko jih pogledamo pobližje, niso smiselni in/ali logični.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Čist šport je realnost in ne utopija!

Janko Dvoršak, 24.3.2016

Šport in organizacije

Janko Dvoršak, Pravna praksa, 12-13/2016Tako kot šport je tudi doping globalen, ima pa vsaj tri razsežnosti: medicinsko, ker pri znanstvenem razvoju zdravil že v poldrugem letu razvoja na novo razvite snovi pridejo v uporabo profesionalnim športnikom, in ker so to nove snovi, je zato treba razviti metodo odkrivanja in jo znanstveno potrditi; pravno, ker je treba medicinske dosežke in zlorabo zdravil izpeljati preko zahtevnih disciplinskih postopkov, v katerih so ob znanih športnikih pogosto prisotne tudi močne odvetniške družbe, in ker v številnih državah preganjanje dopinga nima ustrezne zakonske podlage; in seveda športno razsežnost, ker si organizacije, kot je naša, prizadevajo zaščititi čiste športnike, da si pridobijo zaupanje v globalni in nacionalni protidopinški program.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Dovoljenost revizije - kolizija ustavnih pravic - prepoved retroaktivnosti - sodelovanje javnosti v postopku priprave predpisa

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Vrhovno sodišče o dovoljenosti revizije odloča na podlagi ZUS-1 ob primerni uporabi določb ZPP. V postopku odločanja o dovoljenosti revizije po 83. členu ZUS-1 procesno jamstvo obrazloženosti ni niti primarno niti odločilno. Vrhovno sodišče je v zvezi s tem že vzpostavilo obsežno prakso, iz katere je razvidno, na podlagi kakšnih zahtev bo revizijo dovoljevalo in s tem že doseglo stopnjo jasnosti in preglednosti, ki strankam omogoča jasno zavedanje njihovih procesnih možnosti glede dovoljenosti revizije. Vrednotenje teh zahtev v konkretnem primeru pa je kot presoja zakonskega prava v končni pristojnosti Vrhovnega sodišča samega. Niti z vidika ustavnih niti zakonskih zahtev Vrhovno sodišče ne vidi dolžnosti vsebinsko podrobneje obrazložiti odločitev o tem, da ne bo dovolilo revizije kot izrednega pravnega sredstva, ki ga človekove pravice ne terjajo. Tudi ob odsotnosti podrobnejše obrazložitve takega sklepa pa se v postopku njegove izdaje Vrhovno sodišče seveda vselej seznani z argumenti strank v postopku, ki se na dovoljenost revizije nanašajo, in opravi njihovo skrbno vsebinsko presojo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja iz tujine

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pobudnik, zaposlen v Avstriji, je v letu 2014 predložil davčno napoved na podlagi samoprijave za pet let nazaj (2009-2013). Odmere za dohodnino so prihajale vsake tri tedne, povračila državi so znašala med 400 in 800 evri, razen za leto 2010, ko so obračunali več kot 6.000 evrov davčne obveznosti. Kot je izhajalo iz priložene odločbe, davčni organ kar naenkrat kot davčne olajšave ni več upošteval stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom. Pobudnik se je najprej pritožil na Ministrstvo za finance, a ni uspel, zato se je obrnil še na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Diplomatsko pravo: izbrane konvencije

mag. Natali Gak, 24.3.2016

Kultura in umetnost

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 12-13/2016Pri Založbi FDV je v zbirki Mednarodno pravo izšel priročnik Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (glavni urednik Iztok Simoniti), v katerem so na 724 straneh zbrane najpomembnejše konvencije in drugi dokumenti s področja diplomatskega in konzularnega prava v angleškem in slovenskem jeziku. Gre za prvi tak priročnik, ki se pridružuje drugim publikacijam s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, pri čemer ne gre zgolj za preprost zbir dokumentov, ampak strnjen in praktičen prikaz bistvenih vprašanj in aktov s tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 24. marec 1835 - Jožef Stefan V Sv. Petru na Koroškem se je rodil eden najpomembnejših znanstvenikov slovenskega rodu, fizik in matematik Jožef Stefan. 1. april 1815 - Otto von Bismarck Rodil se je pruski diplomat, politik in ministrski predse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 80. redni seji (16. marec 2016): - Pomladanska napoved 2016; - predlog zakona o postopku priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev; - predlog zakona o varnosti na smučiščih; - Smernice za delovanje Družbe za upr
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pomladanska napoved

Irena Vovk, 24.3.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Gospodarska aktivnost se bo v letošnjem letu povečala za 1,7 odstotka, v letih 2017 in 2018 pa za 2,4 oziroma 2,3 odstotka, kaže Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki so jo pripravili pri Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), z njo pa se je na seji 16. marca seznanila tudi Vlada. "Upočasnitev glede na leto 2015 bo predvsem posledica znatno nižjega obsega državnih investicij po izteku možnosti črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive," je pojasnil direktor urada Boštjan Vasle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in mediacije

Lena Šutanovac, 24.3.2016

Pravoznanstvo

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 12-13/2016Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je v sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) 15. marca v Ljubljani že drugo leto zapored organizirala mednarodno konferenco o reševanju sporov. Dogodka so se udeležili številni mednarodni strokovnjaki s področja arbitraže in alternativnega reševanja sporov. Udeleženci iz 18 različnih držav so imeli priložnost poslušati številne razprave in štiri okrogle mize o najaktualnejših temah s področja zunajsodnega reševanja sporov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
2016(49)
> Marec(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK L MN OP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov