O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem povečanju osnovnega kapitala d. o. o.

dr. Saša Prelič, 24.3.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 12-13/2016Družba, ki je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, lahko poveča osnovni kapital efektivno, z novimi vložki, ali pa nominalno, torej iz sredstev družbe. Pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala se postavlja vprašanje, ali je kapitalska razmerja po povečanju osnovnega kapitala dopustno urediti tudi z izdajo novih poslovnih deležev, upoštevaje določbo petega odstavka 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po kateri je treba zaradi povečanja povečevati osnovne vložke družbenikov, in - če to ni dopustno -, ali je mogoče kapitalska razmerja urediti tudi kako drugače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je pobudnica v individualnem delovnem sporu vložila v letu 2013 na Delovno sodišče v Mariboru, se je obrnila na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

VII. Pitamičevo tekmovanje: izjemen odziv in prav tak finale

Lazarevič Padar Kristina, Štefanec Iztok, 24.3.2016

Ostalo

Kristina Lazarevič-Padar, Iztok Štefanec, Pravna praksa, 12-13/2016V petek, 18. marca, je, kot to veleva tradicija, na Ustavnem sodišču Republike Slovenije potekal finale največjega slovenskega moot court tekmovanja, ki ga v sodelovanju z mariborsko in "novogoriško" pravno fakulteto organizira PF Univerze v Ljubljani. Že VII. Pitamičevega tekmovanja ne bomo pomnili le po zanimivem hipotetičnem primeru tekmovanja, ki je v središče pravnega argumentiranja postavilo vprašanje zlorabe pravne oblike akta, povezanega s financiranjem zasebnih osnovnih šol brez koncesije, temveč tudi po eni najboljših udeležb študentov prava v zgodovini tekmovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Dovoljenost revizije - kolizija ustavnih pravic - prepoved retroaktivnosti - sodelovanje javnosti v postopku priprave predpisa

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Vrhovno sodišče o dovoljenosti revizije odloča na podlagi ZUS-1 ob primerni uporabi določb ZPP. V postopku odločanja o dovoljenosti revizije po 83. členu ZUS-1 procesno jamstvo obrazloženosti ni niti primarno niti odločilno. Vrhovno sodišče je v zvezi s tem že vzpostavilo obsežno prakso, iz katere je razvidno, na podlagi kakšnih zahtev bo revizijo dovoljevalo in s tem že doseglo stopnjo jasnosti in preglednosti, ki strankam omogoča jasno zavedanje njihovih procesnih možnosti glede dovoljenosti revizije. Vrednotenje teh zahtev v konkretnem primeru pa je kot presoja zakonskega prava v končni pristojnosti Vrhovnega sodišča samega. Niti z vidika ustavnih niti zakonskih zahtev Vrhovno sodišče ne vidi dolžnosti vsebinsko podrobneje obrazložiti odločitev o tem, da ne bo dovolilo revizije kot izrednega pravnega sredstva, ki ga človekove pravice ne terjajo. Tudi ob odsotnosti podrobnejše obrazložitve takega sklepa pa se v postopku njegove izdaje Vrhovno sodišče seveda vselej seznani z argumenti strank v postopku, ki se na dovoljenost revizije nanašajo, in opravi njihovo skrbno vsebinsko presojo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Analiziranje računovodskih izkazov

Mihael Kranjc, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Mihael Kranjc, Pravna praksa, 12-13/2016Računovodski izkazi v predpisani obliki prikazujejo poslovanje preteklega in tekočega obdobja. V času, ko jih beremo, gre dejansko za poročilo o preteklem in predpreteklem obdobju, saj so - vsaj obračunski izkazi - sestavljeni za nazaj. Vendar nam zgolj denarno izražene postavke ponujajo omejene informacije. Če pa zneske pretvorimo v deleže, nam to ponudi možnost primerjati izkaze med seboj in tudi z drugimi. Pri preiskovanju in odkrivanju prevar v računovodskih izkazih je pomembno odkriti, zakaj je prišlo do (bistvenih) sprememb v razmerjih med kategorijami. Bistvene spremembe usmerjajo preiskovalca k odkrivanju morebitnih prevar. Pri dovolj velikem obsegu prevare napačna navedba spremeni računovodske izkaze do te mere, da postanejo razmerja med zneski vprašljiva. Nekatere prevare pridejo na dan ravno zato, ker računovodski izkazi, ko jih pogledamo pobližje, niso smiselni in/ali logični.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.3.2016

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 12-13/2016Neenakomerna prerazporeditev polnega delovnega časa delodajalcem v praksi povzroča nemalo težav. Na videz povsem preproste določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v praksi odpirajo pomembna vprašanja, predvsem z vidika varovanja pravic delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vsebina PP št.13-14/2016

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/20163 UVODNIK Janko Dvoršak Čist šport je realnost in ne utopija! 6-8 GOSPODARSKO PRAVO dr. Saša Prelič Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem povečanju osnovnega kapitala d. o. o. 8-9 UPRAVNO PRAVO Jelka Lugarič Zakaj bi ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Glasovne premene

dr. Nataša Hribar, 24.3.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 12-13/2016V kotičku minuli teden smo se spopadli z besedami, v katerih drug ob drugem nastopata bodisi dva enaka soglasnika bodisi dva enaka samoglasnika. Ta tema odpira vprašanje glasovnih premen oziroma sprememb, do katerih prihaja v posebnih glasovnih sklopih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Osebni podatki nekdanjega zaposlenega

Irena Vovk, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Gospodarsko družbo zanima, ali je dolžna uradu BH Innsbruck iz Avstrije posredovati osebne podatke nekdanjega zaposlenega, ki jih vodi v svojem arhivu, ali mu lahko odgovori, da oseba ni več zaposlena pri njih. Gre namreč za obvestilo o cestnoprometnem prekršku voznika, ki ni več zaposlen v gospodarski družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Psihometrični testi, podlaga in hramba

Irena Vovk, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Kadrovska agencija, ki za svojega naročnika izvaja psihometrična testiranja zaposlenih, želi rezultate testiranj arhivirati v personalnih mapah zaposlenih. Ali za hranjenje takih podatkov obstaja pravna podlaga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Mednarodni strokovnjaki o aktualnih vprašanjih arbitraže in mediacije

Lena Šutanovac, 24.3.2016

Pravoznanstvo

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 12-13/2016Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je v sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) 15. marca v Ljubljani že drugo leto zapored organizirala mednarodno konferenco o reševanju sporov. Dogodka so se udeležili številni mednarodni strokovnjaki s področja arbitraže in alternativnega reševanja sporov. Udeleženci iz 18 različnih držav so imeli priložnost poslušati številne razprave in štiri okrogle mize o najaktualnejših temah s področja zunajsodnega reševanja sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 24. marec 1835 - Jožef Stefan V Sv. Petru na Koroškem se je rodil eden najpomembnejših znanstvenikov slovenskega rodu, fizik in matematik Jožef Stefan. 1. april 1815 - Otto von Bismarck Rodil se je pruski diplomat, politik in ministrski predse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom

Špela Kogovšek, 24.3.2016

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 12-13/2016Razmerje med pacientom in zdravnikom se je z razvojem bistveno spremenilo. Iz paternalističnega smo prišli v partnerski odnos med zdravnikom in pacientom, pri čemer je nova predvsem pacientova aktivna vloga. Obravnavano razmerje pa je zanimivo tako z medicinskega in pravnega zornega kota kot tudi z etičnega ter psihološkega vidika. To je bila tudi osrednja tema letošnjega mednarodnega posveta Medicina in pravo, ki sta ga 18. in 19. marca 2016 v Mariboru že 25. organizirali Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju z MF in PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pomladanska napoved

Irena Vovk, 24.3.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Gospodarska aktivnost se bo v letošnjem letu povečala za 1,7 odstotka, v letih 2017 in 2018 pa za 2,4 oziroma 2,3 odstotka, kaže Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki so jo pripravili pri Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), z njo pa se je na seji 16. marca seznanila tudi Vlada. "Upočasnitev glede na leto 2015 bo predvsem posledica znatno nižjega obsega državnih investicij po izteku možnosti črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive," je pojasnil direktor urada Boštjan Vasle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ustavna pravica do gotovine

dr. Janja Hojnik, 24.3.2016

Človekove pravice

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 12-13/2016Kljub hitri digitalizaciji vseh področij našega delovanja je, upoštevajoč število transakcij, gotovinsko plačevanje v evrskem območju še zmeraj prevladujoče - če upoštevamo dejansko vrednost teh transakcij, pa so digitalne transakcije že zasenčile bankovce in kovance. Upoštevajoč skokovit porast bankomatov in bančnih kartic v zadnjem desetletju, je bilo na zadnjem zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma slišati, da bo zaradi novih finančnih instrumentov, vključno z virtualnimi valutami, kakršna je bitcoin, pa tudi zaradi drugih digitalnih tehnologij, ki omogočajo plačilo brez gotovine, gotovina v desetih letih zgolj še stvar zgodovine. Nekateri bančniki pravijo, da je gotovina zelo neučinkovita in jo je zato treba iztrebiti, pri družbi PayPal pa poudarjajo naraščajočo digitalizacijo denarja, ki bo "neizogibno" pripeljala do ukinitve gotovinskega poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo sindikalnega predstavnika

Peter Golob, 24.3.2016

Delovna razmerja

Peter Golob, Pravna praksa, 12-13/2016Na moj prispevek je odgovorilo Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in nanizalo nekaj enostranskih pravnih razlag statuta Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in ratificiranih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), kar kaže na odkrito zavračanje uveljavljene mednarodnopravne zaščite sindikalnih predstavnikov. Zaskrbljujoče je, da taka stališča zagovarja MZZ, ki se sicer predstavlja kot promotor spoštovanja in varstva človekovih pravic in mednarodnega prava v mednarodni skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pojasnilo FURS. št: 0920-3564/2016-2, 7. marec 2016 • Kako se v skladu z novim 15.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2M) pravilno davčno obravnavajo rezervacije, pripoznane v drugem vseobse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Diplomatsko pravo: izbrane konvencije

mag. Natali Gak, 24.3.2016

Kultura in umetnost

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 12-13/2016Pri Založbi FDV je v zbirki Mednarodno pravo izšel priročnik Diplomatsko pravo: izbrane konvencije (glavni urednik Iztok Simoniti), v katerem so na 724 straneh zbrane najpomembnejše konvencije in drugi dokumenti s področja diplomatskega in konzularnega prava v angleškem in slovenskem jeziku. Gre za prvi tak priročnik, ki se pridružuje drugim publikacijam s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, pri čemer ne gre zgolj za preprost zbir dokumentov, ampak strnjen in praktičen prikaz bistvenih vprašanj in aktov s tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Evropa

Irena Vovk, 24.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016 Torek, 15. 3. Pomoč Siriji. Evropska komisija je v sklopu svojih zavez, ki jih je dala v začetku tega leta na konferenci o podpori Siriji in regiji v Londonu, napovedala 445 milijonov evrov humanitarne pomoči za obvladovanje sirske krize v letu 2016. Sirija bo prejela 140 m
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 15. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. 18. marec - predlog zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikac
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016FURS, 18. marec 2016 Tistim kmečkim gospodinjstvom, ki so se s 1. januarjem 2016 odločila za izstop iz načina ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi knjigovodstva (z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in nor
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Bogate dividende privabljajo

Matej Tomažin, 24.3.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 12-13/2016Izbrana podjetja, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, bodo letos delničarje spet razveselila z večodstotnimi dividendami. Seveda je pri tem vprašanje, koliko bančnih varčevalcev bo "nagrajevanje" delničarjev samo nemo opazovalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Odjava stalnega bivališča

dr. Nana Weber, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 12-13/2016Leta 2014 sva s partnerjem kupila stanovanje. Prejšnja lastnica ima na tem naslovu še vedno prijavljeno stalno bivališče in se noče odjaviti. Ko sem poskušala na upravni enoti odjaviti njeno stalno bivališče, so mi pojasnili, da to lahko stori samo ona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pravica do stavke

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Prvi odstavek 99. člena Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Knjiga "Razor-Wired" (prosti prevod bi se lahko glasil "Rezalno obžičeni") obravnava obdobje med septembrom in decembrom 2015, čas tako imenovane begunske krize. Njen cilj je predstaviti dejstva, pojasniti spremembe v državni politiki in postopkih z begunci ter kritično analizirati stanje, medije in odzive širše javnosti. Napisana je v angleškem jeziku, saj želi prispevati k razpravi o vprašanju migracij in begunstva na mednarodni ravni.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
2016(49)
> Marec(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK L MN OP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov