O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Še o protiustavnem napadu na sindikalno svobodo s premestitvijo sindikalnega predstavnika

Peter Golob, 24.3.2016

Delovna razmerja

Peter Golob, Pravna praksa, 12-13/2016Na moj prispevek je odgovorilo Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in nanizalo nekaj enostranskih pravnih razlag statuta Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in ratificiranih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), kar kaže na odkrito zavračanje uveljavljene mednarodnopravne zaščite sindikalnih predstavnikov. Zaskrbljujoče je, da taka stališča zagovarja MZZ, ki se sicer predstavlja kot promotor spoštovanja in varstva človekovih pravic in mednarodnega prava v mednarodni skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vsebina PP št.13-14/2016

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/20163 UVODNIK Janko Dvoršak Čist šport je realnost in ne utopija! 6-8 GOSPODARSKO PRAVO dr. Saša Prelič Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki ob nominalnem povečanju osnovnega kapitala d. o. o. 8-9 UPRAVNO PRAVO Jelka Lugarič Zakaj bi ka
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Osebni podatki nekdanjega zaposlenega

Irena Vovk, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Gospodarsko družbo zanima, ali je dolžna uradu BH Innsbruck iz Avstrije posredovati osebne podatke nekdanjega zaposlenega, ki jih vodi v svojem arhivu, ali mu lahko odgovori, da oseba ni več zaposlena pri njih. Gre namreč za obvestilo o cestnoprometnem prekršku voznika, ki ni več zaposlen v gospodarski družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 15. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. 18. marec - predlog zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikac
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pojasnilo FURS. št: 0920-3564/2016-2, 7. marec 2016 • Kako se v skladu z novim 15.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2M) pravilno davčno obravnavajo rezervacije, pripoznane v drugem vseobse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Evropa

Irena Vovk, 24.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016 Torek, 15. 3. Pomoč Siriji. Evropska komisija je v sklopu svojih zavez, ki jih je dala v začetku tega leta na konferenci o podpori Siriji in regiji v Londonu, napovedala 445 milijonov evrov humanitarne pomoči za obvladovanje sirske krize v letu 2016. Sirija bo prejela 140 m
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. majem 2016

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016FURS, 15. marec 2016 Trgovino znotraj držav članic in dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU "trenutno" (do vključno 30. aprila 2016) ureja Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001 s spremembami. Ta uredba bo razveljavljena, saj so določbe v zvezi z notranjim trgom EU
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Psihometrični testi, podlaga in hramba

Irena Vovk, 24.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016Kadrovska agencija, ki za svojega naročnika izvaja psihometrična testiranja zaposlenih, želi rezultate testiranj arhivirati v personalnih mapah zaposlenih. Ali za hranjenje takih podatkov obstaja pravna podlaga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016FURS, 18. marec 2016 Tistim kmečkim gospodinjstvom, ki so se s 1. januarjem 2016 odločila za izstop iz načina ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi knjigovodstva (z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in nor
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Ustavna pravica do gotovine

dr. Janja Hojnik, 24.3.2016

Človekove pravice

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 12-13/2016Kljub hitri digitalizaciji vseh področij našega delovanja je, upoštevajoč število transakcij, gotovinsko plačevanje v evrskem območju še zmeraj prevladujoče - če upoštevamo dejansko vrednost teh transakcij, pa so digitalne transakcije že zasenčile bankovce in kovance. Upoštevajoč skokovit porast bankomatov in bančnih kartic v zadnjem desetletju, je bilo na zadnjem zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma slišati, da bo zaradi novih finančnih instrumentov, vključno z virtualnimi valutami, kakršna je bitcoin, pa tudi zaradi drugih digitalnih tehnologij, ki omogočajo plačilo brez gotovine, gotovina v desetih letih zgolj še stvar zgodovine. Nekateri bančniki pravijo, da je gotovina zelo neučinkovita in jo je zato treba iztrebiti, pri družbi PayPal pa poudarjajo naraščajočo digitalizacijo denarja, ki bo "neizogibno" pripeljala do ukinitve gotovinskega poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Od 15. do 21. marca

Irena Vovk, 24.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12-13/2016 Torek, 15. 3. ZFPPIPP-G. Odbor Državnega zbora za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), s katerim se prenavlja postopek osebnega stečaja in od
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Delo na domu

Nataša Skubic, 24.3.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 12-13/2016Delo na domu oziroma delo od doma, delo na daljavo oziroma teledelo so prožne oblike zaposlitve, ki so v različnih pravnih sistemih urejene že dlje časa, tudi v slovenskem. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je bila urejena že v prejšnjem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), ureditev pa je ostala enaka tudi v veljavnem zakonu (ZDR-1), v katerem je delo na domu opredeljeno kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Oseba, ki dela na domu ali na daljavo po določilih ZDR-1, ima status delavca in sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, v kateri so določene enake pravice in obveznosti kot za delavce, ki delajo v prostorih delodajalca, z nekaterimi posebnostmi, ki jih določa zakon za to obliko pogodbe o zaposlitvi (68. do 72. člen ZDR-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Ur. l. RS, št. 15/16 1. Direktor - Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije; rok je 29. marec. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Krškem - Sodni svet RS; rok je 28. marec. 3. Podpredsednik Okrožnega sodišča na Ptuju - Sodni svet RS; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Argument, da zakon konkretne pravice istospolnim partnerjem ne daje, ni zadosten

Martina Greif, 24.3.2016

Varstvo človekovih pravic

Martina Greif, Pravna praksa, 12-13/2016V zadevi Pajić proti Hrvaški je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) sledilo svojim odločitvam v zadevah Karner, Kozak ter P. B. in J. S. in v odsotnosti prepričljivih in tehtnih razlogov za različno obravnavanje istospolnih partnerjev ugotovilo kršitev prepovedi diskriminacije (14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP) v povezavi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Meje kolektivnega uveljavljanja pravic potnikov v primerih zamude letalskega prevoznika

Zoran Skubic, 24.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12-13/2016Pravne posledice zamude letalskih prevoznikov so postale že stalnica obravnavanja Sodišča EU, zlasti ko to odloča o vprašanjih v zvezi z ureditvijo Uredbe 261/2004 o odškodnini in pomoči letalskim potnikom. Ta določa, da so vsi potniki, upoštevajoč smernice doktrine iz zadeve Sturgeon, v primeru zamude prevoznika upravičeni do izplačila pavšalne odškodnine v razponu od 250 do 600 evrov. Prvi, nižji znesek odškodnine se nanaša na zamudo, daljšo od treh ur, pri letih z dolžino do vključno 1.500 kilometrov. Zahtevek se vloži z izpolnitvijo razmeroma preprostega spletnega obrazca. Letalski prevoznik pa ni zavezan k plačilu te odškodnine, če lahko s primerno gotovostjo dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, ki se jim preprosto ne bi bilo mogoče izogniti. Toda kako ravnati, če letalski prevoznik kljub ugotovljeni odgovornosti preprosto noče plačati? Se lahko za uveljavljanje pravic potnik obrne na nacionalni organ, ki ga mora vsaka država članica določiti za izvajanje Uredbe 261/2004?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Zakaj bi kazalo spremeniti mesto za objavljanje sklepov o prenehanju društev?

Jelka Lugarič, 24.3.2016

Uprava

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 12-13/2016Društvo preneha po volji članov ali na druge načine, določene v Zakonu o društvih (ZDru-1). Po njem, razen določenih izjem, sprejmejo člani društva sklep o prenehanju društva ali pa prenehanje društva ugotovi pristojni organ, ki akt o prenehanju društva objavi na oglasni deski organa in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje državnih organov. Če smo upnik društev, nas utegne zanimati, kje in kako si lahko sklepe o prenehanju društev ogledamo, ne da bi morali fizično obiskati upravne enote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Posvet na temo razmerja med pacientom in zdravnikom

Špela Kogovšek, 24.3.2016

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 12-13/2016Razmerje med pacientom in zdravnikom se je z razvojem bistveno spremenilo. Iz paternalističnega smo prišli v partnerski odnos med zdravnikom in pacientom, pri čemer je nova predvsem pacientova aktivna vloga. Obravnavano razmerje pa je zanimivo tako z medicinskega in pravnega zornega kota kot tudi z etičnega ter psihološkega vidika. To je bila tudi osrednja tema letošnjega mednarodnega posveta Medicina in pravo, ki sta ga 18. in 19. marca 2016 v Mariboru že 25. organizirali Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju z MF in PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Pravica do obrambe v kazenskem postopku - pravica do neposrednega zaslišanja izvedenca

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016V situaciji iz drugega odstavka 340. člena ZKP, ko sta stranki dali soglasje, da se na glavni obravnavi prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju priče ali izvedenca oziroma njegov pisni izvid in mnenje, gre za strankino odpoved pravici do kontradiktornosti ob izvedbi tega dokaza. Glede na dano soglasje se odpoved pravici do neposrednega zaslišanja domneva; ni pa soglasja obrambe mogoče razumeti kot popolno, jasno in izrecno odpoved pravici, da (v nadaljevanju postopka) zahteva neposredno izvedbo takega dokaza (toliko bolj, če izvedenec za obdolženca obremenjujoč izvid in mnenje v postopku poda le pisno). Zato je treba po izvedbi dokaza na način iz drugega odstavka 340. člena ZKP, ob upoštevanju tudi določbe 342. člena ZKP ugotoviti, ali se obramba odpoveduje pravici do neposrednega zaslišanja izvedenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Obveznost novega lastnika stanovanja za dolgove prejšnjega lastnika

dr. Anita Napotnik, 24.3.2016

Obligacije, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 12-13/2016Ali je novi lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je stanovanje kupil od prejšnjega lastnika, dolžan poravnati stroške v zvezi s stanovanjem, ki jih njegov predhodnik ni poravnal?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 80. redni seji (16. marec 2016): - Pomladanska napoved 2016; - predlog zakona o postopku priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev; - predlog zakona o varnosti na smučiščih; - Smernice za delovanje Družbe za upr
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Ur. l. RS, št. 21/16) - veljati začne 1. aprila. 2. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Samoprijavitelji in uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja iz tujine

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Pobudnik, zaposlen v Avstriji, je v letu 2014 predložil davčno napoved na podlagi samoprijave za pet let nazaj (2009-2013). Odmere za dohodnino so prihajale vsake tri tedne, povračila državi so znašala med 400 in 800 evri, razen za leto 2010, ko so obračunali več kot 6.000 evrov davčne obveznosti. Kot je izhajalo iz priložene odločbe, davčni organ kar naenkrat kot davčne olajšave ni več upošteval stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane med delom. Pobudnik se je najprej pritožil na Ministrstvo za finance, a ni uspel, zato se je obrnil še na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan skoraj 21 mesecev po vložitvi tožbe v individualnem delovnem sporu

Avtor ni naveden, 24.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2016Zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je pobudnica v individualnem delovnem sporu vložila v letu 2013 na Delovno sodišče v Mariboru, se je obrnila na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Mehka moč in voditeljstvo

Igor Vuksanović, 24.3.2016

Kultura in umetnost

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 12-13/2016Za koncept mehke moči sem prvič slišal v zvezi s harvardskim politologom Josephom Nyejem. Nye je namreč "oče" teorije o mehki moči, ki jo Wikipedia opisuje kot zmožnost prepričevanja s privlačnostjo in vključevanjem namesto s prisilo, grožnjo ali podkupovanjem. Namesto 6. flote in Zveri iz Kandaharja torej Leonardo di Caprio in praznovanje valentinovega ... Šalo na stran, saj je o mehki moči mogoče napisati povsem spodobno in resno knjigo. Govor bo o delu dr. Anje Fabiani Mehka moč in voditeljstvo (zbirka Acta Diplomatica, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2015, 176 strani), ki je ta koncept raziskovala tudi pri pripravi doktorata, zaposlena pa je na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Posodabljanje nadzora nad trgovanjem z izdelki z dvojno rabo in razsežnosti mednarodne varnosti

dr. Irena Peterlin, 24.3.2016

TRGOVINA

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 12-13/2016Nadzor nad izdelki z dvojno rabo (angl. dual-use goods) je pomembna komponenta Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, katere namen je "preprečiti, odvrniti, zaustaviti in, če je mogoče, odpraviti programe orožja za množično uničevanje po vsem svetu". Republika Slovenija kot članica EU izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti tudi v okviru članstva v EU in strategije zunanje ter skupne trgovinske politike EU. Slovenija skrbi za implementacijo vseh zavez, ki so usmerjene k zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti, med katere spada tudi nadzor nad izdelki z dvojno rabo. Za izdajo dovoljenj, ki se nanašajo na izdelke z dvojno rabo in zagotavljanje tehnične pomoči, je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, za nadzor pa carinski organi RS.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
2016(49)
> Marec(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK L MN OP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov