O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Od 21. do 27. marca

Patricij Maček, 30.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017 Torek, 21. 3. Predavanje komisarja Sveta Evrope. V okviru Mednarodnega foruma je na PF Univerze v Ljubljani predaval komisar Sveta Evrope za človekove pravice dr. Niels Muižnieks. Na predavanju z naslovom Human Rights under Attack: current challenges in Europe je
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih

Tomaž Mavri, 30.3.2017

Varstvo okolja

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 12-13/2017Na podlagi 147. in 148. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) je zemljiškoknjižni postopek strogo formalen, saj v njem zemljiškoknjižno sodišče odloča le o tem, ali so podani pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo, in sicer na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi. Pa je takšno postopanje morda tu in tam preveč togo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne zmožnosti

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Pobudnik (delavec) je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca (invalidsko podjetje), saj je menil, da je ta s prestavitvijo na drugo lokacijo znotraj poslovne stavbe, v kateri mora delavec opravljati delo, kršil omejitve, ki izhajajo iz odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vpogled v posnetke videonadzora

Toni Tovornik, 30.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Ali lahko detektiv oziroma odvetnik za določen dan vpogleda v posnetek posamezne kamere, ki jo podjetje uporablja za videonadzor garaž, in ali je treba za to predložiti posebna zaprosila ali druge papirje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravica do sodnega varstva v primeru namestitve v psihiatrično bolnišnico

Alenka Antloga, 30.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Alenka Antloga, Pravna praksa, 12-13/2017Senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v primeru pritožnika Marca Brauerja soglasno odločil, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Pritožnik je zatrjeval kršitev pravice do sodnega varstva, ker Zvezno sodišče Nemčije ni dovolilo vrnitve v prejšnje stanje zaradi zamude roka za vložitev pritožbe zoper kazensko sodbo prvostopenjskega sodišča, s katero je bil pritožniku odrejen ukrep zdravljenja v psihiatrični bolnišnici, in je posledično pritožbo kot prepozno zavrglo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Odškodninska odgovornost - škoda zaradi poplav - kršitev razpravnega načela

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Odškodninska odgovornost človeka ali pravne osebe za škodo, ki je posledica naravnega pojava (na primer obilnega deževja), je lahko vzpostavljena šele posredno - prek umetno vzpostavljene vzročne zveze za opustitveno ravnanje. Prvi pogoj za to je, da bi odgovorna oseba z določenim ravnanjem lahko preprečila škodo, ki je posledica naravnega pojava, ali pa jo vsaj zmanjšala. Drugi pogoj pa je ta, da konkretni osebi sploh lahko pripišemo položaj odgovorne osebe. To je mogoče le, ko bi ta osebo škodo ne le lahko, marveč s konkretnim ravnanjem tudi morala preprečiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati pa se začne 13. aprila. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uredi
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci

dr. Jože Mencinger, 30.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 12-13/2017So tri besede, ki zaznamujejo zdajšnji čas. Razprava o dogajanjih v družbi brez uporabe vsaj ene ali pa dveh med njimi je komaj mogoča; v politiki so najbolj zaželene kombinacije vseh treh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 12-13/2017V praksi javnega naročanja je včasih intuitivni odziv ponudnikov, katerih ponudba je bila izločena iz postopka, ugotoviti, ali izbrana ponudba izpolnjuje vse zahtevane pogoje, in v primeru njihovega neizpolnjevanja to uveljavljati v postopku pravnega varstva. Vendar pa je pravno varstvo v postopkih javnega naročanja s tega vidika razmeroma omejeno, zato v večini primerov takšen pristop ne more biti uspešen. Običajno namreč ponudnik, čigar ponudba ne ustreza zakonodajnim in razpisnim zahtevam, niti teoretično več ne more pridobiti javnega naročila, zato mu pravo ne daje možnosti izpodbijanja naročnikove odločitve. Kljub temu v praksi včasih prihaja do tovrstnega uveljavljanja pravnega varstva, o enem od takih primerov pa je nedavno odločalo tudi Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških

Jure Praprotnik, 30.3.2017

Šport in organizacije

Jure Praprotnik, Pravna praksa, 12-13/2017Nogomet ima veliko pozitivnih vidikov, vendar po drugi strani prinaša tudi določene nevarnosti, med katere moramo uvrstiti vse številnejše resne poškodbe igralcev. Praviloma so sicer lažje narave, redkejše imajo za posledico tudi okvaro zdravja in zmanjšano življenjsko aktivnost športnika. Pravni strokovnjaki doma in v tujini temu področju namenjajo manj pozornosti, kar me čudi glede na popularnost, ki ga kolektivni športi oziroma konkretno nogomet v svetu in ne nazadnje tudi v Sloveniji uživa. V slovenski literaturi je o športu napisanih sorazmerno malo strokovnih del. Prvi resnejši korak v tej smeri je bilo leta 2008 objavljeno delo skupine avtorjev z naslovom Šport in pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod segajo nacionalni interesi v pravu WTO

dr. Irena Peterlin, 30.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 12-13/2017Leto 2017 se je z vidika mednarodnih gospodarskih dogajanj začelo zelo pestro. Zaključila sta se dva zelo pomembna svetovna dogodka, ki nakazujeta trende na področju globalnega razvoja in mednarodne trgovine ter prihodnosti EU. V Davosu se je zaključil Svetovni gospodarski forum (WEF) in Združene države Amerike (ZDA) imajo novega predsednika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kolektivni delovni spor - reprezentativnost sindikata - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Iz določbe 9. člena ZRSin je mogoče sklepati, da je 15 odstotni prag članstva za priznanje reprezentativnosti predviden le v primeru sindikatov v organizaciji (pri delodajalcu), ki niso včlanjeni v zvezo ali konfederacijo za območje države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Stopničasta tožba - institut, ki ga uvaja novela ZPP-E

Maja Pangeršič, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Maja Pangeršič, Pravna praksa, 12-13/2017Državni zbor je 17. februarja 2017 sprejel novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), katere cilji so poenostavitev, racionalizacija in pospešitev postopka, uskladitev postopka z novejšimi svetovnimi trendi ter poenotenje sodne prakse. Novela ZPP-E, ki se bo začela uporabljati šest mesecev po uveljavitvi, torej v začetku septembra 2017, prinaša v slovenski pravni red nov institut, t. i. stopničasto tožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Listina EU

Lora Briški, 30.3.2017

Ostalo

Lora Briški, Pravna praksa, 12-13/2017Listina EU (ang. EU Charter) je aplikacija Agencije EU za temeljne pravice (FRA), ki se ukvarja z zbiranjem in analizo podatkov v Evropski uniji (EU) ter na ta način v sodelovanju z institucijami EU, državami članicami in ostalimi mednarodnimi, evropskimi in nacionalnimi organizacijami igra pomembno vlogo pri uresničevanju temeljnih pravic za vse prebivalce EU. Cilj FRA je prispevati k popolnemu spoštovanju temeljnih pravic v celotni EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 Ur. l. RS, št. 13/17 1. Notarski pomočnik pri notarki Maši Mažgon - Notarska zbornica Slovenije; rok je 1. april. 2. Notarski pomočnik pri notarki Editi Špitalar - Notarska zbornica Slovenije; rok je 1. april. 3. Okrožni državni tožilec - Ministrstvo za p
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Hrvaški notarji - in slovenski CoVL - niso "izvršilna sodišča" po pravu Unije

Zoran Skubic, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12-13/2017Marca je Sodišče (EU) razglasilo več pomembnih sodb s področja notariata. Tako je v zadevi Leopoldine Gertraud Piringer odločilo, da pravo Unije ne nasprotuje avstrijski ureditvi, v skladu s katero lahko zgolj notarji overjajo podpise na listinah, ki so potrebne za nastanek (prenos) stvarnih pravic na nepremičninah, in tako izključuje možnost, da bi se v tej državi priznala tovrstna overitev, ki jo je opravil odvetnik s sedežem v Češki republiki, pa čeprav v skladu s češkim pravom. Istočasno pa je Sodišče v dveh drugih odločitvah ocenjevalo hrvaško ureditev notariata tako z vidika Uredbe (ES) št. 805/2004 (evropski nalog za izvršbo) kot tudi Uredbe (EU) št. 1215/2012 (izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah) in ugotovilo, da hrvaška ureditev, ki (zgolj) za tamkajšnje notarje določa pristojnost izdajanja sklepov o izvršbi na podlagi verodostojne listine, nima čezmejnih učinkov. Tako sklepa o izvršbi, ki ga izda notar na Hrvaškem na podlagi verodostojne listine in zoper katerega ni bil podan ugovor, ni mogoče potrditi kot evropski nalog za izvršbo, ker se ne nanaša na nesporni zahtevek v smislu člena 3(1) Uredbe št. 805/2004. Odločitvi utegneta imeti pomembne implikacije tudi glede obravnavanja (tudi domnevno) neplačanih parkirnin slovenskih turistov na hrvaški obali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Problematika odpovedi iz krivdnega razloga

Klemen Starič, 30.3.2017

Delovna razmerja

Klemen Starič, Pravna praksa, 12-13/2017Krivdni razlog spada med redne odpovedne razloge pogodbe o zaposlitvi, pri njem gre po 3. alineji prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) za kršitve pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Drugače kot pri izredni odpovedi gre pri krivdnem razlogu za "lažje" kršitve delavčevih obveznosti. Da je odpoved zakonita, mora delavec izvršiti vsaj dve kršitvi. Za prvo kršitev bo delavec (navadno) prejel pisno opozorilo, po drugi kršitvi pa mu lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi. Članek kritično obravnava in prikazuje nekatere zaplete, ki se v praksi pojavljajo pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča

Alenka Dolinšek, 30.3.2017

Uprava

Alenka Dolinšek, Pravna praksa, 12-13/2017Prosilci so 7. februarja 2017 na Upravno sodišče vložili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. V njej so zahtevali javno objavo vseh tožb, odgovorov na tožbe, vse pripravljalne vloge in ostale vloge strank ter sklepe, sodbe in ostale odločbe zunanjega oddelka Upravnega sodišča v Mariboru v vseh zadevah, ki so pripadle na sodišče v letu 2016 in ki so bile rešene v letu 2016. Nadalje so zahtevali objavo vseh vlog in sodnih odločb tudi v bodoče. Celotna zahteva prosilcev je bila objavljena v Pravni praksi, zato sodišče kot odgovor objavlja bistvene argumente iz odločbe, ki je bila izdana 14. marca 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Teran - kdo ima prav?

Patricij Maček, 30.3.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Kdo ima prav v zvezi z vprašanjem pravne zaščite terana - Slovenija ali Hrvaška? Na to vprašanje so odgovarjali razpravljavci okrogle mize z naslovom Pravna zaščita avtohtonih slovenskih proizvodov: teran in še kaj, ki je potekala 14. marca na PF Univerze v Ljubljani. Okroglo mizo, ki jo je moderiral profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Klemen Podobnik, so organizirali Študentski svet, Študentska organizacija in študentska skupina PANDA te fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kako pišemo imena prebivalcev

dr. Nataša Hribar, 30.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 12-13/2017V minulem kotičku, v katerem smo obravnavali veliko začetnico pri imenih bitij, se nam je zaradi prostorske stiske izmuznila ena skupina - imena prebivalcev. Da bo tema povsem obdelana, jim namenjam tokratni kotiček.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 22. marec - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o bančništvu. 24. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Homo doctus in se semper diuitias habet

Janez Kranjc, 30.3.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12-13/2017Avtor reka je basnopisec Gaj Julij Fedrus (23,1). Slovensko bi se glasil: Izobražen človek ima (svoje) bogastvo vedno v sebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pritiski po razkrivanju virov

Toni Tovornik, 30.3.2017

JAVNO OBVEŠČANJE

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Novinarji so pozvali KPK, naj preneha s stopnjevanjem pritiskov na njihovo delo. KPK pa v odzivu izpostavlja nujnost zagotavljanja nedotakljivosti prijaviteljev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Evropa

Patricij Maček, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017 Torek, 21. 3. Obisk na Japonskem. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sta obiskala japonskega premierja Šinza Abeja. Tam sta se med drugim pogovarjala o pogajanjih za sklenitev dvostranskega trgovinskega sporazuma.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12-13

Leto objave

< Vsi
2017(42)
> Marec(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GH IJK L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov