O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Šolski okoliš

Avtor ni naveden, 13.6.2013

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2013Starejši otrok obiskuje šolo v občini, v kateri nima stalnega bivališča. V šolskem letu 2012/13 pa so starši nameravali na to šolo v prvi razred vpisati še drugega otroka. Šola jim je vpis zavrnila s pojasnilom, da bi bil njihov otrok 29. - ta pa deli razred na dva dela. Zato so otroka prijavili na drugem naslovu (tj. v šolskem okolišu), da so ga lahko vpisali v prvi razred. • Ali lahko otrok nadaljuje šolanje na tej šoli, tudi če starši spremenijo naslov njegovega bivališča (tj. zunaj šolskega okoliša)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Pravica do nedotakljivosti stanovanja - navzočnost prič pri hišni preiskavi brez odredbe

Avtor ni naveden, 13.6.2013

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 23/2013Pri hišni preiskavi brez odredbe, ki jo je med drugim mogoče opraviti v primeru, če imetnik stanovanja to želi (prvi odstavek 218. člena ZKP), je obvezna navzočnost dveh polnoletnih prič (drugi odstavek 218. člena ZKP). Njuna odsotnost je mogoča le ob pogojih iz tretjega odstavka 218. člena ZKP, razlogi za preiskavo brez navzočnosti prič pa morajo biti navedeni v zapisniku o preiskavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Ali naslov IP spada med podatke o naročniku

Irena Vovk, 13.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-92/2011/2, 4. junij 2013 Ali je naslov IP naročniški podatek po 4. točki prvega odstavka 110. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom)? Ali gre za podatek, ki sodi v sklop hranjenih podatkov po 107.b členu ZEKom (kategorije podatkov, ki se hranijo)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Predvajanje prisluhov na glavni obravnavi

Irena Vovk, 13.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013Posameznik pojasnjuje, da so se v sodnem postopku med drugimi prisluhi predvajali tudi prisluhi njegovemu zasebnemu telefonskemu pogovoru z obdolžencem, ki pa se ni nanašal na predmet sodne obravnave. V sodni dvorani so namreč nekatere prisluhe posneli in jih potem objavili na družbenem omrežju Facebook. Meni, da slog pogovora v prisluhih na mnogih mestih ni njegov slog; kaj se je v resnici na sodišču predvajalo, pa ne ve. Posameznik je prepričan, da je sodišče grobo poseglo v njegovo zasebnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 13.6.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 23/2013Pregled slovenske zakonodaje Plače v javnem sektorju Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) od 1. junija dalje uvaja novo plačno lestvico, s katero so v obdobju do konca leta 2014 določene progresivno znižane osnovne plače po posameznih
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta

dr. Marko Novak, 13.6.2013

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 23/2013Več kot dvajset let je že od sprejetja slovenske Ustave. V tem času so se nekatere ustavne institucije in instituti že dodobra uveljavili v družbenem življenju, nekateri pa so v tem času tudi že pokazali pomanjkljivosti in smo jih spremenili. Ena od institucij, za katero pa se zdi, da še ni polno zaživela v svojem smislu in pomenu, je gotovo Sodni svet. Zdi se namreč, da mu v normativno-stvarni razsežnosti našega vsakdana še nismo zagotovili prave vloge in ta tako ostaja bolj ali manj obrobna. Toda tudi to je lahko simbolni pokazatelj razmer v našem sodstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 13.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD-1

Kristijan Anton Kontarščak, 13.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton-Kontarščak, Pravna praksa, 23/2013Ustavno sodišče je 25. aprila 2013 izdalo odločbo št. U-I-311/11, s katero je odločilo o ustavnosti določb 10.a in 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki sta bili v ZGD-1 vključeni z Zakonom o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost - zbudimo se!

Andrejka Grlić, 13.6.2013

Delovna razmerja

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 23/2013Glede na trenutne razmere v naši državi, ko smo priča negativnim novicam, povezanim s stagnacijo gospodarstva, odpuščanjem zaposlenih, neizplačilom plač, delu in zaposlovanju na črno, sivi ekonomiji in zdaj še opozorilu Evropske komisije, sem preprosto začutila potrebo, da moram o tem tudi jaz javno spregovoriti. Nikoli si nisem predstavljala, da bom kot pravnica pisala o ekonomskih temah, morali in etiki. Mislim, da je skrajni čas, da si vsi skupaj nalijemo čistega vina in ugotovimo, da smo za položaj, v katerem smo, krivi tudi sami. In če želimo, da se stanje spremeni, moramo sami tudi nekaj storiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

ZDR-1 za večje varstvo delavcev

mag. Nana Weber, 13.6.2013

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2013"Krize ni povzročila delovnopravna zakonodaja in socialne pravice. Absurdno je pričakovati, da bodo reforme v smeri zniževanja in krčenja pravic rešile krizo in jo popeljale v nov zagon," je uvodoma na okrogli mizi, ki je potekala v okviru XII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti v organizaciji Inštituta za delo pri PF v Ljubljani, Društva za delovno pravo in socialno varnost ter Planeta GV 3. in 4. junija v Portorožu, poudarila njena vodja in profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Barbara Kresal ter pri tem dodala: "Tako prepričanje izhaja iz napačnih predpostavk in prav je, da se sprašujemo o temeljih družbene ureditve."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Na televiziji

dr. Matjaž Ambrož, 13.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 23/2013V kazenskopravnem pogledu so bili, to že lahko rečemo, pretekli tedni precej razburljivi. Sodišče prve stopnje je razsodilo v zadevi Patria, pred tem pa smo lovili Hildo Tovšak in spremljali, kako nekateri obsojenci v zadevi Čista lopata do zadnjega na pošti niso prevzeli pravnomočne sodbe. Pri poročilih je bilo kar nekaj spektakla. Nekateri očividci so se zaklinjali, da so Hildo Tovšak videli na letališču v Frankfurtu, drugi na Hrvaškem, tretji na poti v Makedonijo, res pa je, da je ves čas obstajal tudi resen sum, da je odpotovala v podsaharsko Afriko, kjer naj bi prebivali neki njeni sorodniki. Posamezne verzije so se med sabo sicer delno izključevale, a to je normalno: človek navsezadnje ne more biti na več mestih hkrati. Pravi direndaj, skratka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.6.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 23/2013Upnik je vložil predlog za ugotovitev terjatve in ločitvene pravice, s katero je terjatev zavarovana, ter zahtevo za prednostno plačilo te terjatve.Sodišče prve stopnje je ta predlog upnika G., d.o.o., s sklepom zavrnilo. V predlogu je zahteval, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 13.6.2013

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 23/2013Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) je bil sprejet sicer že leta 2011, vendar je bila njegova veljavnost odložena. Uporabljati se začne 1. septembra 2013 in bo zamenjal istoimenski zakon iz leta 2000. V postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vnaša pomembne spremembe, predvsem glede oblike in izvajanja dodatne strokovne pomoči kot ene pomembnih oblik zagotavljanja podpore otrokom s posebnimi potrebami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Le še nekaj dni za vzpostavitev davčno ustreznega blagajniškega poslovanja

mag. Mojca Kunšek, 13.6.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 23/2013Na podlagi sprememb novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), ki je začela veljati v začetku tega leta, bodo morali po določbah Pravilnika o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu (Pravilnik) davčni zavezanci do 1. julija vzpostaviti tako poslovanje prek registrskih blagajn oziroma s tako računalniško opremo, ki bo zagotavljala sledljivost zapisov iz naslova blagajniškega poslovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Google, Google, daj, povej, kdo je kdo na Zemlji tej!

mag. Rosana Lemut Strle, 13.6.2013

Ostalo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 23/2013V času razcveta interneta pojem identitete posameznika dobiva nove razsežnosti. Predvsem v sociološkem smislu, posledično pa novo razumevanje identitete vpliva tudi na naš pravni položaj, na naša pričakovanja, pravice in obveznosti. Če je včasih veljalo, da sem, kar pravim, da sem, danes vse bolj velja, da si, kar Google pravi, da si. Priča smo torej nekakšnemu procesu ekspropriacije identitete. O novih znancih več ne poizvedujemo pri prijateljih, sosedih ... Še manj se nam jih zdi vredno spoznavati v neposrednem pogovoru. Praviloma preprosto vtipkamo njihovo osebno ime v Google in si tako ustvarimo mnenje o njih. Pa Google res ve, kdo smo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

dogodki - izjave

Irena Vovk, 13.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013od 4. do 10. junija Torek, 4. 6. Korupcija. Letno poročilo 2012, ki ga je Komisija za preprečevanje korupcije konec maja poslala v Državni zbor, vsebuje obsežno vsebinsko stanje na področju korupcije in nasprotja interesov. Ocena stopnje korupcije v posamezni državi je pretežno odraz delova
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Pravni napovednik

Irena Vovk, 13.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Evropski varuh človekovih pravic

Irena Vovk, 13.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013(www.ombudsman.europa.eu) Jezik: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: video, interaktivni vodnik, e-publikacije, vložitev pritožbe, zahtevek za informacije ipd. Povezava z uporabniki: vs
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Evropa

Irena Vovk, 13.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2013Torek, 4. 6. Protidampinške dajatve. Odločitev Evropske komisije, da uvede začasne dajatve na uvoz sončnih panelov, celic in rezin s Kitajske, je posledica temeljite in poglobljene preiskave ter obširnih razprav z udeleženci na trgu. Schengen. Tretji polletni pregled delovanja schen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 13.6.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 23/201313. junij 323 pr. n. št. - Aleksander Veliki Umrl je makedonski vladar Aleksander Veliki, ki je bil eden najboljših antičnih vojskovodij in eden najbolj zaslužnih za razširitev grške kulture po tedaj znanem svetu. 1966 - The Miranda rigths Vrhovno sodišče ZDA je v sodbi Miranda v.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Mednarodna pogodba

Nataša Skubic, 13.6.2013

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 23/2013Serijo kotičkov o pravnih virih nadaljujemo z najpomembnejšim virom mednarodnega prava, tj. mednarodno pogodbo, ki je v slovenskem pravnem redu v hierarhiji pravnih aktov med ustavo in zakonom. To določa tudi Ustava RS, ki zahteva, da so zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Zakaj meni nihče ne piše sodb v Murglah?

dr. Vesna Bergant Rakočević, 13.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 23/2013Zadnje čase veliko razmišljam o Severni Koreji. Berem namreč letošnjega Pulitzerjevega nagrajenca Adama Johnsona, The Orphan Master's Son (Sin gospodarja sirot). Kot je v Delu zapisala Zorana Baković, gre za mojstrsko zasnovano vohunsko srhljivko s prvinami politične grozljivke, ki je ne le sad večletnega Johnsonovega proučevanja severnokorejske teme (apostrofirajte po želji!) in obiska te države, temveč tudi briljantna analiza psihologije posameznikov v kolektivu, kjer je psiha ujetnica, individualnost pa kazniva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Preslepitve na meji in onkraj pregona

dr. Andreja Tratnik, 13.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 23/2013"(Scena: kavarna v bližini Pravne fakultete v Ljubljani, nekaj dni pred rokom za oddajo disertacije, na mizi, zraven skodelice bele kave, je odprta knjižica Andreja O. Župančiča z naslovom 'O ustvarjalnosti v znanstvenem raziskovanju', in sicer na strani z zapisom 'Med ustvarjalnostjo in neplodno prismuknjenostjo je za las razlike'. Po uvodnih banalnostih sledi pogovor o že spisanem grobem osnutku prvih treh delov disertacije in o konceptu še nedokončanega predzadnjega, meta- refleksivnega dela disertacije...) C. K.: Š...] torej, kakšna je ocena, ima zadeva rdečo nit? Kako bi opredelila 'sažetak' za tiste, ki se jim ne ljubi brati cele zadeve? Muza: Hmmm, Š...] ... Gre za postopno izgradnjo koncepta družbeno škodljivih preslepitev in trasiranje meja najbolj škodljivih oz. kazensko pregonljivih preslepitev, ki jih sam opredeliš za skupino goljufivih preslepitev, preko konkretnih zadev. Zapolnjevanje (in s tem zamejevanje) relativno nedoločnih zakonskih pojmov preko konkretnih zadev oziroma kazuistike je rdeča nit, ponavljajoči se leitmotiv pa problematika, povezana z načelom zakonitosti in enakosti v mejnih zadevah in zgodovinski trend širjenja cone kriminalnosti."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Uvod v filozofijo prava

dr. Tilen Štajnpihler, 13.6.2013

Kultura in umetnost

dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 23/2013Isaiah Berlin je v eseju, ki ga je naslovil Namen filozofije, med drugim zapisal: "Naloga filozofije Š...] je torej, da izmota in osvetli skrite kategorije in vzorce, v obliki katerih ljudje razmišljamo (to je naše uporabljanje besed, predstav in drugih simbolov), da razkrije, kaj je v njih nepreglednega in protislovnega, da opredeli in razloči konflikte med njimi, ki preprečujejo postavitev ustreznejših načinov organiziranja, opisovanja in pojasnjevanja naših izkušenj". Gre za nalogo, ki je "pogosto težka in boleča", je še pripomnil Berlin. Med drugim gotovo zato, ker tudi če jo omejimo le na kategorije in vzorce, v obliki katerih razmišljamo o pravu, ni nikoli končana, bi dodal sam. A čeprav ne poznam odgovora na vprašanje, kako to nalogo končati, vem, kje jo lahko začnemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Občutljivost komentiranja

Matej Tomažin, 13.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 23/2013Slovenska vlada je kapitalskemu trgu z napovedanim umikom države iz petnajstih družb sporočila, da se bo privatizacija le nadaljevala. Za vlagatelje je to odlična novica, saj bo pozitivno vplivala tako na borzno vzdušje kot tudi na obseg trgovanja. Da pa dneva ne hvalimo pred večerom, je treba tudi pri tej privatizaciji izpostaviti občutljivo temo - način komentiranja družb, ki so oziroma bodo v postopku prodaje.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 23

Leto objave

< Vsi
2013(36)
> Junij(36)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov