O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Zakon o prekrških v luči davčnih prekrškov

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Prekrški

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Primerjava veljavne ureditve s predlogomnovega zakona V pravnem redu Republike Slovenije se trenutno vzpostavljajo novi temelji za ureditev prava o prekrških. Reforma poteka v obliki priprav novega zakona o prekrških, ki je potreben iz dveh razlogov: * v prvi vrsti je nujna uskladitev prava o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Davki: Offshore družbe

Klemen Šešok, 4.7.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 24/2002Učinkovito poslovno orodje ali ogrožanjetradicionalnih davčnih sistemov Offshore jurisdikcije(*1), med katere uvrščamo tiste z nižjimi oziroma ničtimi stopnjami obdavčitve, so trn v peti tradicionalnim davčnim sistemom. Mnenja o tem, ali so offshore družbe učinkovito poslovno ogrodja ali zgolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Policija: Posredovanje policije v stvarnopravnih sporih

Srečko Jarc, 4.7.2002

Uprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Srečko Jarc, Pravna praksa, 24/2002Vsaka policijska enota se pri opravljanjusvojih nalog sooča tudi z ukrepanjem oziroma posredovanjem v sporih, kjer je vzrok konflikta poseg ene osebe v lastninsko pravico druge. Število posredovanj posamezne policijske enote je odvisno od velikega števila dejavnikov (temperamenta, izobraženosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Vsebina "Pravna praksa" 024/2002

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 24/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (16): Sta personalizacija in proporcionalnost združljivi? Srečko Jarc Posredovanje policije v stvarnopravnih sporih Borut Pogačnik Sodno izvedenstvo - Zmote in napake Klemen Šešok Offshore družbe - Učinkovito poslovno orodje ali ogrožanje tradicionalnih davčnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Evropski civilni zakonik - kakšen, kdaj?

dr. Verica Trstenjak, 4.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 24/2002Težnje k poenotenju civilnega prava naozemlju Evrope niso nove. Že cesarico Marijo Terezijo je motila "razdrobljenost" civilnega prava v 18. stoletju. In tudi v okviru Evropske unije so že več let zelo živahna prizadevanja za poenotenje (tudi) tega pravnega področja. Ne gre torej več le za uresničen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Sta personalizacija in proporcionalnost združljivi?

dr. Ciril Ribičič, 4.7.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 24/2002Ustavne teme (16) Vladati pomeni izbirati Filippo Pananti Razprave o volilnem sistemu so se po ustavnih spremembah iz leta 2000, objavi Mnenja Beneške komisije in parlamentarnih volitvah po dolgih šestih letih umaknile s prvih strani. Pristaši večinskega volilnega sistema so utihnili, ker je usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Sodno izvedenstvo: Zmote in napake

Borut Pogačnik, 4.7.2002

Sodišča

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 24/2002Stroke se med seboj tudi delomaprekrivajo, so komplementarne in druga drugi pojasnjevalne. Čeprav so izvedenstva kot ekspertna področja med seboj zelo strogo ločena, pa so primeri, ko mora izvedenec poseči tudi na področje, za katerega ni eksplicitno imenovan, pa vendar pozna, tako iz logike kot iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju davčne zatajitve

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Kaznivo dejanje davčne zatajitve jedoločeno v 254. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99). Gre za splošno kaznivo dejanje, blanketno normo, namerni delikt itd., ki je določen z objektivnim pogojem kaznivosti. Formulacija objektivnega pogoja kaznivosti pri davčni zatajit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 24/20021. Pravilnik o pogojih hrambe inupravljanja z zaseženimi predmeti, o postopku za vpis v register pooblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za plačilo dela in stroškov pooblaščenega izvršitelja. (Ur. l. RS, št. 54/02) - velja od 22. junija; - objavljena sta tudi obrazca ZASEG št. 1 (obrazec prevzemneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Koliko?

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 24/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Odločbe Tarifna št. 3 Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa: 200 točk ali 3.200 SIT. Opombi: (1) Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba vroči. (2) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

INTELEKTUALNA LASTNINA: Teritorialnost ali konkordanca

Vinko Skubic, 4.7.2002

Intelektualna lastnina

Vinko Skubic, Pravna praksa, 24/2002Upravni spor, sodno varstvo in sodnouveljavljanje patenta RS je ratificirala pogodbo o patentnem pravu (MPPP) in pripravlja se ratifikacija Konvencije (EPK) o evropskem patentu (EP). V naši državi bosta torej že v kratkem v veljavi paralelno dva patentnopravna reda - poleg nacionalnega (ZIL-1) re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Športno pravo: Hitro sojenje brez pravice do pritožbe

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 4.7.2002

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 24/2002Se zdi naslov nenavaden? Naj takoj nazačetku povem, da ne gre za nikakršno provokacijo, niti ne bo govor npr. vprašljivosti zgodovinskih naglih vojaških sodišč. Sodniki, o katerih govorim, so možje z avtoriteto, zoper njihove odločitve, ki jih dejansko sprejemajo v trenutku, pa ni pravnega sredstva....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

US RS, odločeno na sejah 16. 5. 23. 5., 30. 5., 6. 6. in 13. 6. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/20021. U-I-49/00: odlok o nadomestilu zauporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur. RS, št. 3/98, 31/98 in 98/99). 2. U-I-167/00): 87. člen zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Varstvo osebnih podatkov - EMŠO

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/2002Zakon o centralnem registru prebivalstva(Ur. l. RS, št. 1/99) ni v neskladju z Ustavo. Zaradi povezovalne vloge enotne matične številke občanov (EMŠO) zakon o centralnem registru prebivalcev ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

IZ TORKLE: Tudi odvetniki so odgovorni za (pravo)sodne zaostanke!

dr. Marko Pavliha, 4.7.2002

Odvetništvo in notariat

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 24/2002Odprta je divja jaga na slovenske sodnicein sodnike. Brezsrčno jih napadajo, čeprav so krvosesni jagerji često bolj zaostali od sodnih zaostankov. Redkokdaj so razkriti preostali krivci za maličenje pravnih zadev v jare kače, največkrat zaradi želje po mastnem zaslužku, ne glede na pričakovanja in k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Upravna sekcija

Boštjan Kavčič, 4.7.2002

Uprava

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 24/2002VIII. Dnevi javnega prava Inštitut za javno upravo pri PF v Ljubljani in ljubljanska pravna fakulteta, v sodelovanju z vrhovnim sodiščem in upravnim sodiščem, sta med 10. in 12. junijem v Portorožu priredila že osme dneve javnega prava. Na upravni sekciji - potekala je prvi dan - je sodelovalo devet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Slovenščina v pravni praksi (91.del): Jedrnatost, vikanje in uradni dopisi

dr. Monika Kalin-Golob, 4.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2002Kolegica mi je pred nekaj dnevi vsaogorčena izročila dopis, ki ga je prejela od nekega sodnega organa. Ob glavi in dokumentacijski številki ter podpisu je bilo besedilo približno takšnole: Spoštovana! Prosimo, da nam v najkrajšem času v zvezi z vašo zadevo dostavite manjkajoče dokumente ali kopij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

ZDR - z uvodnimi pojasnili

mag. Bojan Kukec, 4.7.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 24/2002Avtorica: Nataša BelopavlovičIzdal in založil: Uradni list RS, d.o.o., Ljubljana, 2002, 270 strani Pomen tu prikazane "knjižice" (kot jo pre- skromno imenuje avtorica) je hitra in poljudna seznanitev bralcev z vsebino novega zakona o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 26. junija do 1. julija

Irena Vovk, 4.7.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2002Sreda, 26. 6. O domnevnem prisluškovanju dr. Petru Čeferinu. Na tiskovni konferenci se generalna državna tožilka ni mogla izogniti novinarskemu vprašanju o domnevnem prisluškovanju dr. Čeferinu. "Na to vprašanje ne morem odgovoriti, saj bi s tem storila kaznivo dejanje izdaje uradne skrivnosti," ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - počitniške enote

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 24/2002Prvi in drugi odstavek ter 1. točkačetrtega odstavka 5. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur. l. RS, št. 3/98, 31/98 in 98/99) se v delu, ki se nanaša na počitniške enote, razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Državni tožilci: Od ovadbe do obtožbe povprečno tri mesece

Irena Vovk, 4.7.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2002Poročilo o delu državnih tožilstev v letu2001 Generalna državna tožilka Zdenka Cerar je z vodjem oddelka za gospodarski in organiziran kriminal pri ljubljanskem okrožnem tožilstvu Miranom Železnikom in vrhovnim državnim tožilcem Silvijem Šinkovcem predstavila skupno poročilo o delu državnih tožil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Nepristojnost US

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti akta o razpisu volitev v Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v Mariboru z dne 3. 10. 2001 se zavrže. Ustavno sodišče ugotavlja, da navedbe pobudnikov v obravnavani pobudi niso takšne, ki bi lahko privedle do drugačne odločitve Ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2002Za odločanje o sanaciji in zavarovanjuspornega opornega zidu Podutiške ceste je pristojen Prometni Inšpektorat RS. Sporni oporni zid je bil zgrajen zaradi avtoceste, zato ga je šteti za del premostitvenega objekta preko državne ceste, ki ga v skladu z določbo 42. člena zakona o javnih cestah v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Najem posode za odpadke

Avtor ni naveden, 4.7.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 24/2002Sklep občinskega sveta Občine Žalec z dne23. 4. 1998 o obveznem najemu posode za odpadke ni začel veljati in se ne sme uporabljati. Z izpodbijanim sklepom so bili pobudniki seznanjeni šele ob prejemu računa za najem posode namenjene odpadkom. Sklep, ki je po vsebini predpis, zato ni začel veljati...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
2002(24)
> Julij(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov