O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Varstvo lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/19961. Določbe 1. točke 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Ur. l. RS, št. 51/91 in 14/93 ter Uradno glasilo občin Mozirje..., št. 3/95) niso bile v skladu z ustavo in zakonom, kolikor so dopuščale le gradnjo izrecno naštetih objektov in ne tudi drugih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Obvezna vsebina statuta javnega podjetja - delniške družbe

Saša Prelič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1996Katere določbe je potrebno upoštevati pri sestavi statuta delniške družbe, če se upošteva (ne)usklajenost 282. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah? Na podlagi zastavljenega vprašanja sklepamo, da se bo gospodarska javna služba zagotavljala v oblik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Položaj mladoletnika v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 24/1996Določbe prvega in drugega odstavka 473. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 63/94 in 70/94) in drugega stavka v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Ur.l. SRS, št. 22/81) niso v neskladju s točko c) 37. člena Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Varstvo kmetijskih zemljišč - graditev objektov

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/19961. Izpodbijana določba 50. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84 itd. in Ur. l. RS, št. 26/90 itd. - ZUN), ki kot splošno pravilo določa, da si mora investitor za graditev objektov in naprav in druge posege v prostor pridobiti lokacijsko dovoljenje, je te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvršitev občinskega proračuna - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Proračun

, Pravna praksa, 24/1996Izvršitev proračuna in proračun sam ne posegata v pravice, pravne koristi ali pravni položaj pobudnika niti kot člana občinskega sveta niti kot občana, zato ni podan njegov pravni interes za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti proračunskih odlokov, ki jih je spreje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Pogoji za ustanovitev in delo družbe in podjetnika

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 24/1996Zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS, št. 64/94) z določitvijo najnižje potrebne izobrazbe za opravljanje poslov iz 50. člena določa pogoje za ustanovitev in delovanje družbe in podjetnika in zato ne posega v pravico do proste izbire zaposlitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Odločanje na skupščini družbe

Damjan Belič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1996Zakon o gospodarskih družbah pri določanju potrebne večine za sprejem posameznih odločitev v družbi uporablja različne izraze oziroma besedne zveze. Tako na primer v 319. členu govori o treh četrtinah pri sklepanju zastopanega kapitala, v 266. in 296. členu pa o večini oddanih glasov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Pravotvornost

dr. Andrej Berden, 28.11.1996

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 24/1996Slovenci se prepričujemo, da smo državotvoren narod, pri tem pa pozabljamo, da je element državotvornosti tudi pravotvornost, saj ni države brez prava in obratno seveda. Na letošnjih pravniških dnevih se je v zvezi s tem pojavilo zlasti vprašanje kodifikacije civilnega prava in z njim povezanih prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Šale in anekdote

Jaka Repanšek, 28.11.1996

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 24/1996Moštvi iz Nebes in Pekla se srečata na nogometni tekmi. Tik pred koncem pride do pretepa, v katerem nastane precejšnja premoženjska škoda. Sveti Peter zahteva od Satana, da povrne škodo, le-ta pa si izgovori nekaj časa, češ da se mora posvetovati s svojimi pravniki. Čez nekaj dni pokliče Nebesni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Kaj delajo...

Miloš Likar, 28.11.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1996"V Belinki delam že dvajset let, vseskozi sem član vodilne ekipe. Podjetje je že od nekdaj povezano s tujino ne zgolj prek uvoza surovin in izvoza izdelkov, marveč zlasti preko tehnično tehnološkega sodelovanja s tujimi partnerji. Belinka je našla svoj pravni okvir v številnih licenčnih pogodbah za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Prenehanje delovnega razmerja presežnim delavcem - letni dopust

Vojko Čujovič, 28.11.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Vojko Čujovič, Pravna praksa, 24/1996V PP, št. 22-23/96 mag. Tanja Dobrin z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v rubriki Vprašanja - Odgovori zagovarja stališče, ki je po mojem mnenju pravno sporno. V svojem prispevku trdi, da je obseg pravic delavca do letnega dopusta odvisen od trajanja nepretrganega dela v koledarskem letu, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Spomin na ugledna domačina - kolega

mag. Janez Kramarič, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 24/1996Pretežni del programa letošnjega Dneva belokranjskih pravnikov (v drugi polovici oktobra) smo izpolnili s spominsko svečanostjo, namenjeno dvema domačinoma, pokojnima strokovnima kolegoma: dr. Martinu Malnariču, pravniku, kulturnemu zgodovinarju in etnografu ob njegovi 111. obletnici rojstva in Mati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

"Slovenski Pravnik" - pred 115 leti

Miloš Likar, 28.11.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1996S tem nadaljevanjem končujemo "povzetek" iz obsežnega spisa dr. Ivana Tavčarja, ki ga je v letih 1883 do 1888 objavil pod skupnim naslovom "Poduk o najpotrebniših zakonih" v Slovenskem Pravniku Kako se piše testament Kdor zna sam pisati, mu pisanje testamenta ne povzroča nikakršne sitnosti. Te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Civilni sodni postopki, Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja po določbah 11. do 17. člena ter prenos posestnih meja v naravo po določbi 33. člena Zakona o zemljiškem katastru (Ur. l. SRS štev. 16/74 in 42/86) ni zavezujoče nadomestilo za sodno urejanje spornih mej, ni predpogoj za vložitev predloga za ureditev mej v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ostalo

, Pravna praksa, 24/1996Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida: od 1. 7. 1996 se uskladijo za 6,5 %, tako da usklajena odmerna osnova znaša 98.619 SIT... glej sklep v Ur. l. RS, št. 54/96 Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov: od 1. septembra 1996 ... glej sklepe v Ur. l. RS, št. 55/96 Statut Odvetnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

O značilnostih davka na dodano vrednost

Branka Neffat, 28.11.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

Branka Neffat, Pravna praksa, 24/1996Novembrski članski sestanek je bil posvečen davku na dodano vrednost, katerega splošne značilnosti in predlagano ureditev v novem slovenskem zakonu je predstavil Andrej Šircelj, direktor oddelka za davčno svetovanje v družbi Deloitte-Touche. Davek na dodano vrednost naj bi pri nas, kot je znano, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Pravniška diskusijska lista

Anton Tomažič, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

Anton Tomažič, Pravna praksa, 24/1996Sekcija za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana obvešča vse kolege - slovenske pravnike, ki že imajo svoj naslov za elektronsko pošto, da pripravlja prvo odprto in splošno pravniško diskusijsko listo (Mailing list). Predvidevamo, da bi na začetku obstajala ena sama lista, ko pa bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

O upravljanju večstanovanjskih zgradb

Aleš Kobal, 28.11.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Aleš Kobal, Pravna praksa, 24/1996Tema novembrskega srečanja društva pravnikov Maribor je bila osredotočena na nekatera vprašanja, ki so se v praksi pojavila v zvezi z izvajanjem stanovanjskega zakona. Problematiko je z nekaterih vidikov osvetlila kolegica Lilijana Plut - Vovšek, sicer zaposlena na Staninvestu v Mariboru kot vodja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Mednarodni simpozij o ptujskem mestnem pravu iz leta 1376

mag. Borut Holcman, 28.11.1996

Pravoznanstvo

mag. Borut Holcman, Pravna praksa, 24/1996Od 17. do 18. oktobra je na Ptuju potekal mednarodni simpozij o ptujskem mestnem pravu iz 14. stoletja. Pravnozgodovinski inštitut Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Zgodovinski arhiv Ptuj sta ob projektu faksimilne izdaje Statuta iz leta 1376, ki v zadnjih letih spada med glavne aktivnosti Zgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Simpozij o evropskem družinskem pravu

Suzana Kraljić, 28.11.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

Suzana Kraljić, Pravna praksa, 24/1996Med 24. in 26. oktobrom je v Regensburgu potekal že tretji simpozij evropskega družinskega prava s temo: "Družinska solidarnost - ustanovitev in meje dolžnosti preživljanja med sorodniki v evropski primerjavi". Namen simpozija je bil doseči primerjavo med različnimi nacionalnimi pravnimi sistemi in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Upravni postopek - uporaba podzakonskega akta

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Upravni postopek in upravne takse

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996V postopku, ki ga vodijo geodetski upravni organi, uporabljajo Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. l. SRS, št. 2/96), ki v 2. odstavku 14. člena določa: "Meje parcel iz prejšnjega odstavka se ugotovijo in zamejničijo v mejnem ugotovitvenem postopku; morebitno nesog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Slovenski notariat po prvem letu obstoja

Jože Dernovšek, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24/1996Po dobrem letu dni, odkar je bil po polstoletni prekinitvi pri nas ponovno vzpostavljen notariat, je treba odgovoriti na vprašanje, kako notarji izpolnjujejo naloge, ki so jim bile zaupane z zakonom o notariatu (ZN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Družinsko pravo

dr. Rafael Cijan, 28.11.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Rafael Cijan, Pravna praksa, 24/1996Doslej so študentje Višje pravne šole oziroma Visoke pravne šole, sedanje Pravne fakultete Univerze v Mariboru, imeli na razpolago zapiske predavanj z naslovom "Družinsko pravo", ki jih je založila Višja pravna šola Univerze v Mariboru leta 1979, zatem pa učbenik "Družinsko pravo SFRJ" v dveh delih,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zneski povračil v državnih organih

Taja Plešnik, 28.11.1996

Uprava, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1996Kakšen naj bo način plačila stroškov za prenočevanje v hotelu, kije nižje kategorije od de luxe? Ali gre povrniti stroške na podlagi računa, izstavljenega za stroške nočitve, ko pa je znesek v hotelu nižje kategorije od kategorije de luxe višji od maksimuma, določenega za povračilo stroškov prenočev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 24/1996Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje dopolnitve 1994, za območje nove občine Domžale ter odlok o lokacijskem načrtu za rekonstru...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
1996(32)
> November(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGH IJK L MN OP QR SŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov