O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Izterjava neplačanih davkov in prispevkov

Dida Volk, 10.12.1998

Davki občanov in dohodnina

Dida Volk, Pravna praksa, 24/1998Davčni organ nam pošilja izvršljive sklepe o prisilni izterjavi dolga, ki se nanaša na davke (dohodnina) ali prispevke (mestno zemljišče). Dolžniki so naši delavci, sklepi se nanašajo na razpoložljivi del plače le-teh, mi jih izvršujemo torej kot dolžnikov dolžnik. Vse do sedaj prejete sklepe smo re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Ustava in ZOR: Osebnostne pravice - posredovanje izvedenskega mnenja

Avtor ni naveden, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 24/1998Podatki iz psihiatrovega izvedenskega mnenja o tožnikovem zdravljenju, diagnozi njegove duševne bolezni, osebnostnih lastnostih in siceršnjih osebnih in družinskih razmerah so po svoji naravi zaupni. Njihova posebna zakonska opredelitev kot zaupnih v razmerju do posameznih uporabnikov zato ni potreb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Tomaž Keresteš, 10.12.1998

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 24/1998Zakon od dedovanju(*1) (v nadaljevanju: ZD) v 117. členu opredeljuje pogodbo o dosmrtnem preživljanju kot pogodbo, s katero se en pogodbenik zaveže, da bo do smrti preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega in v kateri drugi pogodbenik izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

XXXIV. letno srečanje ELSA

David Boroje, 10.12.1998

Ostalo

David Boroje, Pravna praksa, 24/1998Rim 30.10 -7.11.1998 ICM (International Council Meeting) v prijetno toplem jesenskem Rimu je bilo že 34. srečanje delegacij nacionalnih predsedstev ELSA. Prisotnih je bilo prek 300 predstavnikov ELSA, sorodnih organizacij (ILSA) in združenj s področja prava (ELS). Slovenijo je predstavljala deleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pobuda za pripravo posebnega zakona

Boris Fanin, 10.12.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Boris Fanin, Pravna praksa, 24/1998Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo Stvarno pravo pozna dva načina pridobitve lastninske pravice na določeni stvari in sicer: izvirnega in izvedenega. Izvirni način v primeru stavb v etažni lastnini na področju Republike Slovenije pomeni zgraditev stavbe, ko investitor na njej pridobi last...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Urad RS za varnost in zdravje pri delu

Miloš Likar, 10.12.1998

Varstvo pri delu

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor mag. Milan Srna: "V prvih letih po osamosvojitvi je začela naša država oblikovati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu in tako pripravljati pravno osnovo za sprejem tovrstnih aktov. Pojavila se je potreba po službi, ki bi med drugim spremljala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji

Stanko Pristovnik, 10.12.1998

Geodetske službe, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1998Zemljiški kataster Navezujem se na članke, objavljene v PP, št. 9/98, 14-15/98 in 18/98, avtorjev gospoda Boža Demšarja, dipl. ing. geod. in Tomaža Kocuvana, dipl. prav., ki obravnavajo problematiko neenotne in vprašljive uporabe pojmov parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji, zapisnik o mejn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Preoblikovanje d.d. v d.o.o.

Damjan Belič, 10.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 24/1998Družba se želi preoblikovati iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, za kar so tudi podani razlogi. Eden ob obstoječih družbenikov je medtem umrl. Zapuščinski postopek se je zavlekel. Ali lahko družba izpelje preoblikovanje, ne da bi čakali na pravnomočnost sklepa o dedovanju? Za pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Poslovodja d.o.o. v nemškem delovnem pravu

dr. Drago Mežnar, 10.12.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 24/1998Družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) v nemškem pravu deluje na hierarhični osnovi. Skupščina družbenikov je najvišji organ, poslovodja (direktor) pa predstavlja družbo. Pravice in dolžnosti poslovodje so predpisane v zakonu o družbi z omejeno odgovornostjo (GmbHG)(*1). Dolžnost poslovodje je upošte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Zakon o zemljiški knjigi

Irena Vovk, 10.12.1998

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998Seminar "Zakon o zemljiški knjigi", ki ga je 2. decembra organiziral Gospodarski vestnik - Izobraževanje, je pritegnil veliko število udeležencev, ki so skoraj v celoti zasedli veliko dvorano v poslovni stavbi Dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Žrtve vojnega nasilja - denarna renta

Avtor ni naveden, 10.12.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 24/1998Z zadnjo novelo k zakonu o žrtvah vojnega nasilja (glej Ur. l. Rs, št. 70/79!) je bila žrtvam vojnega nasilja-prisilnim slovenskim mobilizirancem v nemško vojsko priznana posebna ugodnost povečanja pokojnine za pokojninsko dobo prek 40 let zaradi naknadnega priznanja služenja v nemški vojski v slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Vloga ekonomsko-socialnega sveta v socialni državi

dr. Albin Igličar, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 24/1998Zaradi dogajanj ne ekonomskem, socialnem, političnem in kulturnem področju je država iz liberalnega tipa prešla v intervencionistično obliko delovanja. Za liberalno državo je bila značilna njena omejenost na sfero političnega, medtem ko prične intervencionistična država posegati v civilno družbo. In...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Nemški predpisi o rentah

dr. Lev Svetek, 10.12.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 24/1998Poslabšan položaj priseljencev - tudi slovenskih - v ZRN Priseljenci - delavci iz vzhodno evropskih držav - tudi iz Slovenije - (t.i. Gastarbeiterji) so se v nemškem rentnem zavarovanju do nedavnega obravnavali glede pravic iz nemškega zavarovanja enako, kakor nemški državljani s stalnim prebival...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in odločanje revizijske komisije

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1998

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1998Javna naročila Javno naročanje je v Sloveniji vsaj za širši krog ljudi novejše pravno področje. Že zaradi tega se v praksi porajajo številna vprašanja. Ob tem pa gre za pravno področje, katero posega v raznolike veje prava - obligacijsko, finančno, upravno, civilno procesno, konkurenčno pravo. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

O začasni uporabi mednarodnih pogodb

Matjaž Dovžan, 10.12.1998

Obligacije

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 24/1998"Dne 20. novembra 1998 se je na letališču Cerklje z uradno otvoritvijo začela mednarodna vojaška vaja Cooperative Adventure Exchange. Vaja, na kateri skupno sodeluje prek 5500 vojakov iz osemnajstih držav, od tega skoraj 1500 slovenskih....(*1)" Moramo priznati, da je "skupna vaja CAE" predstavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Predsedniški kodeks

Dušan Skok, 10.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 24/1998Prvi generaciji članov nadzornih svetov kar nekaj (naših) gospodarskih družb mineva prvi mandat. Prenekateri med njimi so že dodobra izkusili, kaj jim nudijo oziroma zaupajo zakonska pooblastila, koliko so priročna in razjasnjena, v čem in kako bi jih kazalo nemudoma spremeniti ali dopolniti. Analiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Državna pokojnina

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 10.12.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 24/1998Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju V predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Poročevalec državnega zbora, št.54/98) je v delu zakona, ki je naslovljen "Starostna pokojnina" (členi 35 do 54), poleg pravice do starostne pokojnine, ki ima naravo dajatve iz za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Začasne odredbe po ZIZ

Irena Vovk, 10.12.1998

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998Tema seminarja, ki ga je 25. novembra organiziral Gospodarski vestnik - Izobraževanje, so bile začasne odredbe po novem Zakonu o izvršbi iz zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98). Seminar so predavatelji razdelili na tri sklope. Mag. Miha Šipec je predstavil "redni" pravdni in "skrajšani" postopek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Informacijski viri EU (6.del)

Jaka Repanšek, 10.12.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 24/1998V nadaljevanju naše rubrike o informacijskih virih EU v Sloveniji in po svetu vam bomo predstavili nekatere organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami na področju informacij o Evropski uniji v Sloveniji. Tokrat govorimo le na kratko o predstavitvi teh organizaci, na nedavnem srečanju ob ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Kako do nemške starostne rente

Avtor ni naveden, 10.12.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24/1998Slovenski delavec je uveljavil v Zvezni republiki Nemčiji invalidsko renot na podlagi zgolj štirih let nemške zavarovalne dobe, kateri pa se je prištela spričo velja konvencije o socialni varnosti med Slovenijo in Zvezno republiko nemčijo zaradi ugotovitve pravice tudi slovenska zavarovalna doba 31 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mednarodni kolokvij v spomin na Andreja Novaka

Irena Vovk, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998V Ljubljani je 3. in 4. decembra potekal že tradicionalni mednarodni kolokvij, ki sta ga pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani in Svet Evrope v spomin na Andreja Novaka, novinarja, publicista in prvega diplomatskega predstavnika RS v Svetu Evrope. Andrej Novak je pričel svojo diplomatsko pot leta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mladostniki - storilci in žrtve kaznivih dejanj

mag. Jože Friedl, 10.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Jože Friedl, Pravna praksa, 24/1998Od 18. do 22. septembra 1998 je bilo v Hamburgu 24. posvetovanje sodnikov za mladoletnike, državnih tožilcev in drugih strokovnjakov, socialnih delavcev specialnih pedagogov in psihologov, ki sodelujejo v kazenskih postopkih proti mladoletnikom ali jim nudijo pomoč in so vključeni v strokovno združe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

ZKP Hrvaške

dr. Zvonko Fišer, 10.12.1998

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 24/1998Komentar, literatura in sodna praksa Komaj leto dni po tem, ko je izšel njihov novi zakon o kazenskem postopku(*1), so v sosedni Hrvaški že dobili obsežen komentar zakona, ki ga je sestavil tudi pri nas dobro znani profesor in dekan Pravne fakultete na Reki dr. Berislav Pavišič, s sodelavci mag. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Davčno inšpiciranje in cenitev davčne osnove

Biserka Ošlaj, 10.12.1998

Davki občanov in dohodnina

Biserka Ošlaj, Pravna praksa, 24/1998Davčna stroka se je pri nas zaradi zgodovinskih razlogov začela razvijati pozno, pravzaprav šele pred nekaj leti, ob začetku slovenske davčne reforme leta 1991. V večini držav Evropske unije pa so se vsi sedanji davčni zavezanci že rodili v sistemu dohodnine, prometni davek v obliki davka na dodano ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
1998(24)
> December(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHI JK L M NO P QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov