O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Nadomestilo za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 24/19951. Izpodbijana določba 26. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti omogoča podaljšanje izplačevanja nadomestila za primer brezposelnosti tistim starejšim delavcem, ki jim ni mogoče zagotoviti zaposlitve in jim do izpolnitve pogojev za upokojitev manjkajo največ tri leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Ustavna pritožba - izčrpana pravna sredstva

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če v konkretni zadevi pritožnik ne izčrpa vseh pravnih sredstev. Sklep US RS, št. Up-129/95 z dne 12. 9. 1995 Pomanjkljiva obrazložitev v posamičnih pravnih aktih, s katerim se odloča o pravicah, pomeni kršitev pravice do (učinkovite) pritožbe iz 25. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanja denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/19951. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. IIps 133/93 z dne 30. 6. 1993 se zavrne. 2. Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi zakona o uporabi denarne enote in uzakonjeni kot zakonito plačilno sredstvo, so bili denar - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Varstvo osebnih podatkov - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 73., 128., tretjega odstavka 240. člena in prvega odstavka 331 . člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94) se zavrže. Z možnostjo, da se zakonske določbe enkrat v bodoče uporabijo za pobudnika, kakor tudi za vsakega drugega posameznika...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Matuša in Marijana Poljška volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki se glasi: "Ali ste za to, da Državni zbor RS sprejme zakon o odvzemu državljanstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Tudi prilagoditev socialne politike pogoj za vključevanje v Evropsko unijo

Nataša Belopavlovič, 14.12.1995

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24/1995V okviru priprav za vključevanje držav srednje in vzhodne Evrope v notranji trg Evropske unije je Evropski svet decembra 1994 v Essnu sprejel predpristopno strategijo, katere rezultat je bila tudi priprava posebne Bele knjige. Bela knjiga je le eden od kamenčkov v mozaiku, ki naj tem državam poma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Igralni avtomati - komunalne takse

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 24/19951. Določbe 2. t. prvega odstavka 1. člena, ki uvajajo komunalno takso za igralna sredstva v javnih lokalih, ter določbe 5. alinee tarifne številke 2 odloka o komunalnih taksah v Občini Piran niso v neskladju z zakonom. 2. Določbe 4. t. prvega odstavka 2. člena in 1. alinee tarifne številke 4 odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Invalid - prerazporeditev - upokojitev

Jože Kuhelj, 14.12.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1995Delavec je v podjetju delal pred nastankom invalidnosti kot varnostnik. Na podlagi mnenja invalidske komisije je bil razvrščen zaradi bolezni v III. kategorijo invalidnosti, tako da za svoje delo varnostnika ni več zmožen lahko pa dela lažje delo, pri katerem ni izpostavljen veliki vročini, soncu, b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zaposlitev delavca

mag. Tanja Dobrin, 14.12.1995

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 24/1995Kaj pomeni pojem "zaposlitev delavca"? Ali se pod tem pojmom razume redna zaposlitev delavca za določen oziroma nedoločen čas v sklada s pogodbo o zaposlitvi ali se v ta pojem vključuje tudi opravljanje dela (zaposlitev) po pogodbi o delu po 107. členu zakona o delovnih razmerjih oziroma po avtorski...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Reorganizacija družbe

mag. Tanja Dobrin, 14.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 24/1995V gospodarski družbi je bila opravljena reorganizacija in posledično spremenjen akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Ali so delavci lahko za nedoločen čas razporejeni na druga delovna mesta le v okviru tarifnih razredov delovnih mest, ki jih sedaj zasedajo? Glede na navedbe v vpraša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Kmetovanje - vstop v pokojninsko zavarovanje

Jože Kuhelj, 14.12.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1995Delavki je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja podjetja. Mož ima doma kmetijo, zato razmišlja, da bi si nadaljnje zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotovila na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Ali obstajajo kakšni zdravstveni pogoji za vstop v zavarovanje? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Konkurenčna klavzula

Ivan Robnik, 14.12.1995

Varstvo konkurence, cene

Ivan Robnik, Pravna praksa, 24/1995Konkurenčno klavzulo je pri nas urejal zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90) v 4. do 6. odst. 7. člena, za podjetja organizirana po zakonu o podjetjih, je predvidena konkurenčna klavzula v 178. a členu tega zakona (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Egon Schneider: Logika za pravnike

Matjaž Nahtigal, 14.12.1995

Pravoznansto

Matjaž Nahtigal, Pravna praksa, 24/1995Pri Cankarjevi založbi je v zbirki Pravna obzorja izšla že tretja knjiga in sicer prevod dela nemškega avtorja Egona Schneiderja Logika za pravnike kot predstavitev nauka o rigoroznem mišljenju in njegovi uporabi v pravu. Avtor že v predgovoru pojasnjuje, da je njegova predstavitev nastala na tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je v postopku, ki ga je začelo na zahtevo Državnega zbora, v zadevi, št. U-I-266/95 na sejah 16. in 20. novembra 1995 odločilo takole: I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Motuša in Marijana Pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Kakšen pravni red ustvarjamo - kaj sploh hočemo?

mag. Peter Skok, 14.12.1995

Plačilni promet

mag. Peter Skok, Pravna praksa, 24/1995Že poznano je dejstvo, da sta osrednji področji delovanja izvršilne oblasti v državi v procesu transformacije, sprememba sistemskega okvira in makroekonomska stabilizacija. Prav tako poznano pa je tudi dejstvo, da v tem procesu ni za vse veljavnih receptov, hkrati pa se nakazuje izjemni pomen čimbol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Osebna preiskava (pregled) in pregled preiskave - pooblastilo trgovca, varnostnika ali policije?

Miroslav Žaberl, 14.12.1995

Uprava, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 24/1995Demokratizacija družbe je v našo mlado pravno državo zanesla tudi zahodnjaške primesi tako na področju ekonomije kot prava. K nam so prineseni tuji trgovinski sistemi vključno s firmami. V teh trgovinah pa lahko ob blagajniškem pultu zasledimo zanimiv napis, ki obvešča nakupovalce o naslednjem: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanje denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je na seji 3.11. 1995 v zadevi Up-40/94 zavrnilo ustavno pritožbo A. A. zoper sodbo VS RS, št. I Ips 133/93 z dne 30. 6. 1995, odločilo pa tudi, da vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Iz odločbe izhaja naslednji evidenčni stavek: Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Vnovčevanje čekov

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 14.12.1995

Menica in ček

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 24/1995V Uradnem listu RS, št. 68/95 (24. 11. 1995) je bilo objavljeno "navodilo o načinu vnovčevanja čekov", ki ga je predpisala Banka Slovenije, z veljavnostjo 8 dni po objavi. S tem navodilom bo od 1. 1. 1996 dalje spremenjen sedanji način sprejemanja čekov občanov na vnovčenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in drugih delavcev v pravosodju

Špela Majcen, 14.12.1995

Sodišča, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Špela Majcen, Pravna praksa, 24/1995Področju izobraževanja sodnikov in državnih tožilcev je v zakonu o sodniški službi in zakonu o državnem tožilstvu, ki sta bila sprejeta v lanskem letu, namenjena posebna pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Javna objava sklica skupščine delniške družbe

mag. Janko Arah, 14.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 24/1995Predstavitev problema Nekateri notarji v Sloveniji so sprejeli stališče, da mora biti sklic skupščine delniške družbe v vsakem primeru objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Svojo odločitev utemeljujejo z določbami prvega odstavka 10. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Poročila, spremembe statuta in kodeksa - kritično o notariatu

Dušan Škrbec, 14.12.1995

Odvetništvo in notariat

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 24/1995V začetku tega meseca smo se odvetniki ponovno srečali na že kar tradicionalni decembrski skupščini. Tokrat smo, poleg običajnih obravnavanj poročil o delu zbornice, o zaključnem računu in o finančnem poslovanju, izvedli tudi volitve in izvolili člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora discip...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

O izvajanju sodniške zakonodaje in predlagani noveli zakona o sodniški službi

Jadranka Sovdat, 14.12.1995

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 24/1995V dnevnem časopisju je bilo objavljeno stališče Sodnega sveta Republike Slovenije, po katerem okrajni sodnik ne more biti imenovan za predsednika okrožnega sodišča, ampak je sodnik določenega sodišča lahko imenovan le za predsednika sodišča na enaki ali nižji stopnji. Menim, da je mogoče zakon o sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Sindikalni zaupnik in podatki o zaposlenih v podjetju

Slobodan Dujić, 14.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 24/1995Podjetje je, sklicajoč se na zakon o varstvu osebnih podatkov, odklonilo zahtevo sindikalnega zaupnika za dajanje podatkov o zaposlenih delavcih ob dveh zahtevah: * sindikat je zahteval podatke o zaposlenih delavcih za določen čas (osebni podatki, razlogi za zaposlitev za določen čas...); * podjet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Ob Dnevu človekovih pravic

Ivan Bizjak, 14.12.1995

Človekove pravice

Ivan Bizjak, Pravna praksa, 24/1995Vsako leto se na Dan človekovih pravic spominjamo sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic. Generalna skupščina Združenih narodov jo je sprejela in razglasila 10. decembra 1948 kot "skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov". Porojena je iz tragičnih izkušenj druge svetovne vojne, ko sta "za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Plača za poklicnega predsednika sindikata

Mato Gostiša, 14.12.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Mato Gostiša, Pravna praksa, 24/1995Podjetje in sindikat sta sklenila dogovor o prefesionalizaciji funkcije predsednika sindikata in ta od podjetja prejema plačo v skladu z aneksom k njegovi pogodbi o zaposlitvi. Naknadno so se v sindikat podjetja včlanili tudi delavci hčerinskih podjetij in vratarji, ki so sicer zaposleni v varnostni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
1995(27)
> December(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEFG HIJK LM N OPQR S Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov