O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Tožilstvo: Uspehi majhne četice tožilcev

Irena Vovk, 10.7.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2002 Generalna državna tožilka Zdenka Cerar, vrhovni državni tožilec svetnik Silvij Šinkovec in vodja državnotožilskega sveta Andrej Polak so na novinarski konferenci 1. julija predstavili poročilo o delu tožilstva v letu 2002, ki ga je Cerarjeva dan pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

SODSTVO: Začasno vodstvo ljubljanskega okrajnega sodišča

Irena Vovk, 10.7.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Potem ko je 23. maja nepreklicno odstopila predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Tadeja Zima - za odstop se je odločila, ker brez podpore drugih organov ni mogla prevzeti odgovornosti na tem sodišču, je 18. junija predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej Potočar z odločbo za začasnega preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Sodstvo: Širše spremembe šele po poglobljeni analizi

Katarina Krapež, 10.7.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 24/2003Konferenca o učinkovitosti sodstva "Stanje v pravosodju trenutno ni takšno, da bi potrebovalo takojšnjo reformo. Imamo dovolj časa, da celovito pregledamo in analiziramo delo posameznih sodišč ter na temelju ugotovitev pripravimo širše spremembe. Menim, da bi na hitro pripravljene rešitve povzroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

MKS: Še o privilegiranih pričah

Dean Zagorac, 10.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 24/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XIX.) Status privilegirane priče, ki ga Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) priznava novinarjem pod določenimi pogoji, je bila sicer - kot smo predstavili v prejšnjem prispevku - precej odmevna odločitev tega sodišča, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Nova pravila igre na trgu znanja

Katarina Krapež, 10.7.2003

Intelektualna lastnina

Katarina Krapež, Pravna praksa, 24/2003"Sistem varstva intelektualne lastnine je, kot vsi podobni sistemi, podvržen globalizaciji. Z vstopom v EU prihajajo v Slovenijo družbe iz razvitejših sosednih in drugih držav Unije. Ta tuja podjetja že dalj časa uspešno uporabljajo evropski sistem zaščite intelektualne lastnine. Z mehanizmi, ki naj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela ZKP-E: Zapovedano popravljanje

Hinko Jenull, 10.7.2003

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/2003Peta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-E; Uradni list RS, št. 56/03) začne veljati 13. julija 2003. Najpomembnejši novosti - način zagotovitve ustavne skladnosti zbiranja policijskih obvestil in uvedba kaznovalnega naloga - sta v strokovni in splošni javnosti izzvali številne in različne odme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela zakona o policiji

Domen Neffat, 10.7.2003

Uprava

Domen Neffat, Pravna praksa, 24/2003Pravniško društvo Ljubljana Zadnje srečanje članov Pravniškega društva pred poletnimi počitnicami - 12. junija - je bilo prirejeno v Pivovarni Union d.d.. Gost članskega sestanka je bil (eden izmed ustanoviteljev in tudi nekdanji predsednik društva, zdaj pa minister za notranje zadeve) dr. Rado B...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Vsi za enega, eden za vse!

Alenka Košorok-Humar, 10.7.2003

Višje in visoko šolstvo

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 24/2003IV. poletna šola francoskega in evropskega prava Slogan "Treh mušketirjev" se je v IV. poletni šoli francoskega in evropskega prava na ljubljanski PF med 23. in 27. junijem s pomočjo in denarno podporo francoske vlade (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Francoskim kulturnim inš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Uredba

dr. Marko Novak, 10.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 24/2003Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) bodo v Sloveniji tudi formalno pričeli veljati najpomembnejši pravni akti sekundarne zakonodaje EU, namreč uredbe. Resda smo že veliko pravnega reda EU prek direktiv (directives), ki seveda niso neposredno zavezujoče, sprejeli v svojo notranjo zakonodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Strateško usmerjena organizacija

mag. Bećir Kečanović, 10.7.2003

Ostalo

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 24/2003Obvladovanje hitrih sprememb in vedno novih izzivov terja prav tako hiter in učinkovit odziv, kar se v vlogi sodobne države odraža predvsem v zahtevi po uspešnem razreševanju družbenih problemov. Sposobnost njenih organov in institucij, da čim bolj natančno predvidijo bodoča dogajanja in tako z večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Mednarodne konvencije: Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih

dr. Jasna Murgel, 10.7.2003

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 24/2003Na svetu je več kot 150 milijonov migrantov. Med njimi so delavci migranti, begunci, iskalci pribežališča, stalni priseljenci in drugi. Te osebe delajo v državah, ki so različne od držav njihovega rojstva oziroma državljanstva. Po številu predstavljajo omenjene skupine ljudi dva odstotka svetovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Oprostitev plačila sodnih taks

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 24/2003Šesti odstavek 168. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur.p.b.) se, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Povračilo stroškov

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Prvi odstavek 36. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) se razveljavi, kolikor določa, da zavarovanec, ki v socialnem sporu uspe, ne more zahtevati povračila stroškov postopka od (zavarovalnega zavoda) skladno z načelom uspeha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Organiziran prevoz na delo in stroški prevoza

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.7.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24/2003Delodajalec v kovinski in elektroindustriji za svoje delavce organizira avtobusne prevoze za prihod na delo. Delavcem, katerih bivališče je na liniji teh prevozov, ne plačuje nadomestila stroškov prevoza na delo, četudi prevoza iz različnih razlogov ne morejo uporabljati. Drugim delavcem pa plačuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Odpoved iz razloga nesposobnosti in denarno nadomestilo med brezposelnostjo

Vojko Čujovič, 10.7.2003

Delovna razmerja

Vojko Čujovič, Pravna praksa, 24/2003Po tem naslovom sem v PP, št. 22-23/03 prebral zanimiv odgovor mag. Martine Šetinc Tekavc, vendar se z njenim izvajanjem ne strinjam v delu, ko trdi, da delavcem, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ne gredo pravice po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer br...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Dodatek za pomoč in postrežbo

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 24/2003Tretji odstavek 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/20, 124/20, 109/01, 108/02 in 26/03 - ur. p. b.) se razveljavi kolikor se nanaša na izplačevanje dodatka za pomoč in postrežbo ter na izplačevanje invalidnine po pravnomočnih odločbah, ki so bile u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Namensko turistično pristanišče v Izoli

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Odlok o namenskem turističnem pristanišču (Ur. objave Občine Izola, št. 9/00) se razveljavi. Razveljavitev 2. člena odloka iz prejšnje točke začne učinkovati 31. 12. 2003. Do takrat je sedanji upravljalec turističnega pristanišča dolžan izvajati nujne ukrepe za zagotovitev varnosti v turističnem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Zdravniška zbornica - financiranje s članarino

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10., 12., 22. in 23. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 14/03 in 45/03 ur.p.b.) in za oceno ustavnosti in zakonitosti šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena ter dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Letni dopust - celotni ali sorazmerni del

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 24/2003Z večjim številom delavcev so v družbi sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen čas v trajanju: 1. od 15. aprila do 31. oktobra: koliko dni letnega dopusta pripada tem delavcem in kako ga bodo izkoristili? 2. 8 ali 9 mesecev letos: ali pripada tem delavcem celotni dopust ali le sorazmerni del? V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Zakonodajni postopek: Mnenja k predlogom zakonov v nujnem in skrajšanem postopku

Dušan Štrus, 10.7.2003

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 24/2003Državni svet V skladu z ustavo lahko daje Državni svet Državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti (97. člen ustave). Tako posreduje in uveljavlja v Državnem zboru interese vseh interesnih skupin (delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Koliko?

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 24/2003JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija RS za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu ZGD (Ur. l. RS, št. 13/03 in 31/03) I. Javna objava letnih poročil na spletni strani * javna objava letnega poročila gospodarske družbe: (a) letno poročilo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

2. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Nataša Belopavlovič, 10.7.2003

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24/2003Udeleženci drugega srečanja, posebej namenjenega vprašanjem s področja delovnega prava in socialne varnosti - 3. in 4. junija letos v Portorožu - so predavateljem v zvezi izvajanjem novega ZDR postavili vrsto vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

DELOVNA RAZMERJA: Novi ZDR

mag. Darja Senčur-Peček, 10.7.2003

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 24/2003Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vodilnimi delavci) Izziv za ta zapis je vprašanje, ki je prispelo v uredništvo PP: "S poslovodnimi delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas, smo po novem ZDR sklenili pogodbe o zaposlitvi za določeno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Dovoljenje za prebivanje za državljane EU/EEA in njihove družinske člane

Jože Oberstar, 10.7.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Oberstar, Pravna praksa, 24/20031. Na kratko o problematiki dovoljenja za prebivanje v EU in Sloveniji 2. Posledice vstopa Slovenije v EU za državljane tretjih držav 3. Dovoljenje za prebivanje za državljane držav članic EU/EEA 3.1. Pravni red EU 3.2. Pravni red in praksa nekaterih držav članic 4. Slovenija in usklajenost s pravni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
2003(35)
> Julij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H IJ K LM N O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov