O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Tožilstvo: Uspehi majhne četice tožilcev

Irena Vovk, 10.7.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2002 Generalna državna tožilka Zdenka Cerar, vrhovni državni tožilec svetnik Silvij Šinkovec in vodja državnotožilskega sveta Andrej Polak so na novinarski konferenci 1. julija predstavili poročilo o delu tožilstva v letu 2002, ki ga je Cerarjeva dan pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Zdravniška zbornica - financiranje s članarino

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10., 12., 22. in 23. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 14/03 in 45/03 ur.p.b.) in za oceno ustavnosti in zakonitosti šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena ter dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

SODSTVO: Začasno vodstvo ljubljanskega okrajnega sodišča

Irena Vovk, 10.7.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2003Potem ko je 23. maja nepreklicno odstopila predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Tadeja Zima - za odstop se je odločila, ker brez podpore drugih organov ni mogla prevzeti odgovornosti na tem sodišču, je 18. junija predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej Potočar z odločbo za začasnega preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Sodstvo: Širše spremembe šele po poglobljeni analizi

Katarina Krapež, 10.7.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 24/2003Konferenca o učinkovitosti sodstva "Stanje v pravosodju trenutno ni takšno, da bi potrebovalo takojšnjo reformo. Imamo dovolj časa, da celovito pregledamo in analiziramo delo posameznih sodišč ter na temelju ugotovitev pripravimo širše spremembe. Menim, da bi na hitro pripravljene rešitve povzroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

MKS: Še o privilegiranih pričah

Dean Zagorac, 10.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 24/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XIX.) Status privilegirane priče, ki ga Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) priznava novinarjem pod določenimi pogoji, je bila sicer - kot smo predstavili v prejšnjem prispevku - precej odmevna odločitev tega sodišča, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Mednarodne konvencije: Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih

dr. Jasna Murgel, 10.7.2003

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 24/2003Na svetu je več kot 150 milijonov migrantov. Med njimi so delavci migranti, begunci, iskalci pribežališča, stalni priseljenci in drugi. Te osebe delajo v državah, ki so različne od držav njihovega rojstva oziroma državljanstva. Po številu predstavljajo omenjene skupine ljudi dva odstotka svetovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Oprostitev plačila sodnih taks

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 24/2003Šesti odstavek 168. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur.p.b.) se, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

USTAVNO SODIŠČE RS: Namensko turistično pristanišče v Izoli

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/2003Odlok o namenskem turističnem pristanišču (Ur. objave Občine Izola, št. 9/00) se razveljavi. Razveljavitev 2. člena odloka iz prejšnje točke začne učinkovati 31. 12. 2003. Do takrat je sedanji upravljalec turističnega pristanišča dolžan izvajati nujne ukrepe za zagotovitev varnosti v turističnem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Nova pravila igre na trgu znanja

Katarina Krapež, 10.7.2003

Intelektualna lastnina

Katarina Krapež, Pravna praksa, 24/2003"Sistem varstva intelektualne lastnine je, kot vsi podobni sistemi, podvržen globalizaciji. Z vstopom v EU prihajajo v Slovenijo družbe iz razvitejših sosednih in drugih držav Unije. Ta tuja podjetja že dalj časa uspešno uporabljajo evropski sistem zaščite intelektualne lastnine. Z mehanizmi, ki naj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela ZKP-E: Zapovedano popravljanje

Hinko Jenull, 10.7.2003

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/2003Peta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-E; Uradni list RS, št. 56/03) začne veljati 13. julija 2003. Najpomembnejši novosti - način zagotovitve ustavne skladnosti zbiranja policijskih obvestil in uvedba kaznovalnega naloga - sta v strokovni in splošni javnosti izzvali številne in različne odme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela zakona o policiji

Domen Neffat, 10.7.2003

Uprava

Domen Neffat, Pravna praksa, 24/2003Pravniško društvo Ljubljana Zadnje srečanje članov Pravniškega društva pred poletnimi počitnicami - 12. junija - je bilo prirejeno v Pivovarni Union d.d.. Gost članskega sestanka je bil (eden izmed ustanoviteljev in tudi nekdanji predsednik društva, zdaj pa minister za notranje zadeve) dr. Rado B...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

O dopisih

Tanja Jeras, 10.7.2003

Kultura in umetnost

Tanja Jeras, Pravna praksa, 24/2003Številni evropski jeziki natančno določajo pravila za pisanje in oblikovanje dopisov, nemška natančnost seže celo tako daleč, da je določeno število vrstic med posameznimi sestavinami dopisa. Pri nas trdnih pravil o tem doslej nismo imeli, knjižica O dopisih, skupna izdaja revije Tajnica in GV Založ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Slovenščina v pravni praksi (122): Nova sova

dr. Monika Kalin-Golob, 10.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2003Raziskovalci vsakič, ko se lotimo študija posameznega področja, obupujemo nad množico besedil, ki nam jih našteva računalnik. Vse to je že napisano o tem? Vse je nemogoče prebrati, kako izbrati prave? Če pa se lotimo področja, ki ni naše matično, ampak po naključju ali zaradi meddisciplinarnosti ven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Strateško usmerjena organizacija

mag. Bećir Kečanović, 10.7.2003

Ostalo

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 24/2003Obvladovanje hitrih sprememb in vedno novih izzivov terja prav tako hiter in učinkovit odziv, kar se v vlogi sodobne države odraža predvsem v zahtevi po uspešnem razreševanju družbenih problemov. Sposobnost njenih organov in institucij, da čim bolj natančno predvidijo bodoča dogajanja in tako z večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Vsi za enega, eden za vse!

Alenka Košorok-Humar, 10.7.2003

Višje in visoko šolstvo

Alenka Košorok-Humar, Pravna praksa, 24/2003IV. poletna šola francoskega in evropskega prava Slogan "Treh mušketirjev" se je v IV. poletni šoli francoskega in evropskega prava na ljubljanski PF med 23. in 27. junijem s pomočjo in denarno podporo francoske vlade (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Francoskim kulturnim inš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Uredba

dr. Marko Novak, 10.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 24/2003Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) bodo v Sloveniji tudi formalno pričeli veljati najpomembnejši pravni akti sekundarne zakonodaje EU, namreč uredbe. Resda smo že veliko pravnega reda EU prek direktiv (directives), ki seveda niso neposredno zavezujoče, sprejeli v svojo notranjo zakonodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Zakonodajni postopek: Mnenja k predlogom zakonov v nujnem in skrajšanem postopku

Dušan Štrus, 10.7.2003

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 24/2003Državni svet V skladu z ustavo lahko daje Državni svet Državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti (97. člen ustave). Tako posreduje in uveljavlja v Državnem zboru interese vseh interesnih skupin (delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Dovoljenje za prebivanje za državljane EU/EEA in njihove družinske člane

Jože Oberstar, 10.7.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Oberstar, Pravna praksa, 24/20031. Na kratko o problematiki dovoljenja za prebivanje v EU in Sloveniji 2. Posledice vstopa Slovenije v EU za državljane tretjih držav 3. Dovoljenje za prebivanje za državljane držav članic EU/EEA 3.1. Pravni red EU 3.2. Pravni red in praksa nekaterih držav članic 4. Slovenija in usklajenost s pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

PRAVNA PRAKSA

dr. Monika Kalin-Golob, 10.7.2003

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2003Spoštovana, V Pravni praksi št. 17, ki je izšla dne 15. maja 2003, smo zasledili Vaš članek z naslovom "Sedaj vem - vsega je kriva država", ki zagotovo tudi širšemu bralstvu ni ostal neopažen. Glede na nekatere navedbe v njem pa menimo, da smo Vam (in bralcem) dolžni podati strokovno pojasnilo. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Z obrobja postave: Derogacija na referendumu?

Tomaž Pavčnik, 10.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 24/2003Milan Kundera je v svojem eseju Umetnost romana na nekem mestu primerjal razmerje med komunistično partijo in prestrašenimi državljani z odnosom pokroviteljske matere samohranilke do svojega edinca. Poanta je bila v tem, da ustrahovanemu in podrejenemu subjektu sicer njegova nesvoboda ni prav nič pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

JAVNI USLUŽBENCI: ZJU - status nekaterih bivših funkcionarjev

Neda Golobič, 10.7.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 24/2003Z dnem uporabe Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 - v nadaljevanju: ZJU) se je pričela že dalj časa načrtovana reforma javne uprave, s katero so postavljeni standardi uslužbenskega sistema oziroma sistema javnih uslužbencev kot najpomembnejšega elementa spreminjanja javne uprave, kakr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 10.7.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 24/20031. Zakon o javnih uslužbencih - ZJU. (Ur. l. RS, št. 56/02) - velja od 13. 7. 2002, uporablja pa se od 28. 6. 2003; - sledi seznam predpisov, sprejetih na podlagi ZJU: * Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Še enkrat o državi, ki da je kriva vsega

dr. Monika Kalin-Golob, 10.7.2003

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 24/2003Moj prispevek v PP, ki je izšel 15. maja 2003, je povzročil nekaj nemirne krvi. Predstavnica za odnose z javnostmi pri Ministrstvu za notranje zadeve je posredovala odgovor, na domači naslov pa je prispelo pismo gospoda M. Š., ki je navdušeno podprl mojo idejo o državljanski nepokorščini in svojo vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

DELOVNA RAZMERJA: Novi ZDR

mag. Darja Senčur-Peček, 10.7.2003

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 24/2003Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vodilnimi delavci) Izziv za ta zapis je vprašanje, ki je prispelo v uredništvo PP: "S poslovodnimi delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas, smo po novem ZDR sklenili pogodbe o zaposlitvi za določeno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
2003(35)
> Julij(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG H IJ K LM N O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov