O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Solidarnostna pomoč

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997V skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe med delavci in podjetji drobnega gospodarstva pripada delavki ob smrti ožjega družinskega člana (moža) ena povprečna republiška plača kot solidarnostna pomoč. Družba, v kateri je bil zaposlen pokojni mož, pa je delavki izplačala dve povprečni plači. Ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Povračilo za prevoz na delo in z dela

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se stroški za prevoz na delo in z dela nadomestijo v višini stroškov javnega prevoza. Ali je delavec upravičen do povračila teh stroškov ali do stroška v višini kilometrine, ki je nižja od cene javnega prevoza? Do kakšnega (ali sploh) povračila stroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Dnevnica - kolikšen del

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Kolikšen del dnevnice pripada delavcu, ki je bil službeno poslan v drug kraj (oddaljen več kot 50 km) za več dni, plačano pa je imel prenočišče, zajtrk in kosilo ter prevoz s službenim avtom? Za opravljanje določenih del in nalog na službenem potovanju je delavec upravičen do povračila stroškov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Družba želi z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo, katere predmet bi bilo zavarovanje odgovornosti članov uprave oziroma nadzornega sveta, ki je vzpostavljena na korporacijski podlagi v členih 258 oziroma 279 ZGD.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

O fleksibilnem pojmovanju človekovih pravic

dr. Dragan Petrovec, 11.12.1997

Človekove pravice

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/1997Nekoliko neprimerno tujko sem namenoma pustil v naslovu, ker utegne izvirno besedilo "flexible notion of human rights" ustvariti bralcu več asociacij kot moj morebitni prevod o upogljivosti pravic (in zlasti ljudi). Besedna zveza je nastala ob soočenju vzhoda in zahoda, ob trku preizkušene na eni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve članov nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997V neki delniški drubi je oblikovan nadzorni svet, ki šteje deset članov, od katerih je polovica predstavnikov zaposlenih v družbi. Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta. Članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, poteče mandatna doba 8. 11. 1998, članom, ki zastopajo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Tuja državljanka - nadomestilo za porodniški dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavka - tuja državljanka je na podlagi delovnega dovoljenja zaposlena za določen čas enega leta do oktobra 1998. V januarju bo delavka nastopila porodniški dopust. Ali je delavka upravičena do nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma ali bo nadomestilo prejemala le v času veljavnosti delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Delo v Švici in nova konvencija

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 24/1997Mnogo slovenskih strokovnjakov - predvsem ekonomistov in zdravnikov - se je po nekaj letih dela odpravila za večjim kosom kruha v bogato Švico. Nedavno tega je pričela veljati med Republiko Slovenijo in Švico na področju socialne varnosti nova konvencija, ki je v glavnem povzela določila dosedanje k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Žrtev vojnega nasilja med drugo svetovno vojno

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 24/1997Slovenca, ki je pred drugo svetovno vojno živel v Beogradu, so zaradi protifašističnega delovanja okupatorji v Beogradu aretirali in odpeljali v taborišče Rawensbrück. Tam se je seznanil z interniranko - Slovenko in se ob koncu vojne z njo tudi poročil. Oba sta se vrnila po osvoboditvi v moževo stan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Nadomestilo plače za praznik

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Direktor podjetja je ustno odredil, da se delavcem praznikov ne plača oziroma delavci za praznik ne dobijo nobenega nadomestila plače. Poleg tega morajo delavci svoj morebitni primanjkljaj ur "pokriti" z urami svojega letnega dopusta. Ali je taka praksa dopustna? Glede praznikov in dela prostih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zamenjava delodajalca - izplačilo regresa za letni dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavec je med letom zamenjal delodajalca in sicer brez prekinitve dela. Pri prvem delodajalcu je izkoristil le del letnega dopusta za leto 1997 in sprejel sorazmerni del regresa za letni dopust. Delavec se z drugim delodajalcem ni dogovoril o prenosu letnega dopusta, tudi ne o plačilu preostalega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Omejitev normativne funkcije druge veje oblasti

dr. Janez Šinkovec, 11.12.1997

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 24/1997Več odločb Ustavnega sodišča je že obravnavalo omejeno normativno funkcijo druge veje oblasti (izvršilna in upravna) ter je odpravilo ali razveljavilo podzakonske akte, ker ta veja oblasti ni imela ustavne podlage za normiranje. Taki problemi pa se še vedno neprestano ponavljajo, zato jih poskušamo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pismo o nameri in javno naročanje

dr. Vesna Kranjc, 11.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1997Pismo o nameri se uvršča med institute, katere je oblikovala poslovna praksa v zvezi s fazo sklepanja pogodb, predvsem za tiste primere, ko so pogajanja dolgotrajna in ko gre za zahtevnejše posle (gradbene pogodbe, nakup investicijske opreme,..). Tovrstne posle sklepajo tudi osebe, katere so po uvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Iz šeste novele zakona o delavcih v državnih organih

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24/1997Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO - Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I 4/93 in 70/97) je dobil 29. 10. 1997 že šesto novelo. Pri tem je treba upoštevati, da je od zadnje, pete spremembe ZDDO minilo skoraj pet let in da se je na tem področju v tem času veliko zgodilo: sprejeti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Delna odškodnina prisilno mobiliziranim Slovencem v nemško vojsko

dr. Lev Svetek, 11.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 24/1997V Državnem zboru Republike Slovenije je bila s strani prisilnih mobilizirancev v nekdanjo nemško vojsko sprožena pobuda za priznanje denarne odškodnine v obliki mesečne rente, podobno kakor drugim žrtvam vojnega nasilja, predvsem zapornikom taboriščnikom, internirancem itn. Pri tem so se pobudniki z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Ali državno pravobranilstvo odpravlja sodno varstvo delavcev pred delovnimi sodišči?

Vinko Kastelic, 11.12.1997

Sodišča, Državno tožilstvo in javno pravobranilsto

Vinko Kastelic, Pravna praksa, 24/1997Državno pravobranilstvo v vseh primerih, ko delavci državne uprave vlagajo tožbe na delovna sodišča v skladu s pravnim poukom v drugostopnih odločbah delodajalca, kjer je določen 15-dnevni prekluzivni rok za vložitev tožbe, predlaga sodiščem zavrženje tožbe. Pri tem se sklicuje na 14. člen zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Novela zakona o lokalni samoupravi

Vesna Juvan-Gotovac, 11.12.1997

Lokalna samouprava

Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 24/1997Državni zbor Republike Slovenije je 30. oktobra 1997 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št 70/97. Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samou...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pravilna objava sklica skupščine d.d.

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Ob odločitvi VS RS (III Ips 22/97) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dalo dokončen odgovor na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, zadeva v sodni presoji, postalo pa tudi predmet vrste kritičnih razprav v pravni literaturi. Svoj epilog je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Taksa za obremenjevanje vode

Adrijana Viler-Kovačič, 11.12.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 24/1997Takso za obremenjevanje vode je uvedel zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), ko je v 80. členu določil, da onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode. Obveznost plačila te takse izhaja iz enega izmed temeljnih načel tega zakona, to je načela plačila za obremenjevanje(*1),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zunajzakonska skupnost in posvojitev

dr. Karel Zupančič, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 24/1997Odgovoriti je treba zlasti na dve vprašanji: 1. ali lahko zunajzakonska partnerja skupaj posvojita (v razmerju do obeh tujega) otroka in 2. ali lahko zunajzakonski partner (partnerka) posvoji otroka svoje partnerke (partnerja) oziroma ali lahko zunajzakonski partner posvoji tudi otroka, ki ni otrok ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Kje in kako urediti pravno razmerje med članom nadzornega sveta in družbo

dr. Borut Bratina, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 24/1997Pravice, obveznosti in dolžnosti posameznega člana nadzornega sveta so izčrpno določene z zakonodajo in splošnimi akti družbe, tako da ni potrebno sklepati z vsakim posameznim članom nadzornega sveta še posebne individualne pogodbe, to velja za upravo družbe. Čeprav torej ni potrebno, pa lahko družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Kaj delajo...

Miloš Likar, 11.12.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 24/1997mag. Dagmar Šuster, dipl. pravnik, direktor D. A. Šuster d. o. o.: "Čeprav sem diplomirani pravnik, nisem v svoji petintridesetletni delovni dobi opravljal tega poklica. Diplomiral in magistriral sem iz kazenskopravne usmeritve. S kazenskim pravom se v življenju res nisem ukvarjal. Ves pravni štu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije

Dušan Škrbec, 11.12.1997

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 24/1997Odvetniki smo se tudi letos, ob koncu novembra (28. 11.), zbrali na redni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Poleg potrditve poročil o delu OZS, o zaključnem računu, o finančnem poslovanju in o delu disciplinskih organov, smo sprejeli finančni načrt za prihodnje leto in veliko govorili o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

Hinko Jenull, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/1997Založba je izbrala pravi trenutek in pravo osebo za pripravo komentarja leta 1993 sprejetega in leta 1997 spremenjenega in dopolnjenega stečajnega zakona. Pravi trenutek: zaradi obsežne novele, ki je terjala pripravo neuradnega prečiščenega besedila, dalje zaradi obsežnejše sodne prakse, ki se je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

< Vsi
1997(42)
> December(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI J K L MNOP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov