O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Res iudicata

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009Dejansko podlago tožbenega zahtevka je treba razumeti kot sklop dejstev, ki opredeljujejo nek historični dogodek. Na isti dejstveni kompleks zato ni mogoče opreti vsebinsko enakega tožbenega predloga, čeprav se posamezna dejstva dodajo ali izpustijo. Nova tožba z enakim tožbenim predlogom bi bila do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Sodna taksa za prijavo terjatve v insolvenčnem postopku

Brigita Kraljič, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Brigita Kraljič, Pravna praksa, 47/2009Pred nekaj več kot letom dni je začel veljati novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1).1 Praktično hkrati so se začela pojavljati tudi vprašanja razlage zakona in primeri, kjer zakon povsem jasno določa nerazumljivo visoko sodno takso brez manevrskega prostora za ustavno skladno razlago. Tak primer je dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse

Ana Testen, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Ana Testen, Pravna praksa, 47/2009Pred uveljavitvijo Zakona o sodnih taksah (ZST-1)1 sta postopek za uveljavitev taksnih oprostitev urejala Zakon o pravdnem postopku (ZPP)2 in Zakon o sodnih taksah (ZST),3 z uveljavitvijo ZST-1 in novele ZPP-D4 pa je postopek za uveljavitev taksnih oprostitev v celoti urejen v ZST-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Davčna številka potrošnika v osebnem stečaju

Irena Vovk, 3.12.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009Ali je za vpogled v AJPES-ove evidence nujna davčna številka stečajnega dolžnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Posredovanje osebnih podatkov policiji s strani šole

Irena Vovk, 3.12.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009Ali je policija upravičena, da pridobiva osebne podatke otrok in drugih polnoletnih posameznikov od šole? Ali je ravnateljica oziroma šola dolžna, da o posredovanju teh osebnih podatkov policiji obvesti posameznike, na katere se nanašajo, in otrokovega zakonitega zastopnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - vročitev sklepa o priporu

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009ZKP - četrti odstavek 120. in 420. člena, prvi odstavek 129. člena Če sklep o odreditvi pripora (še) ni bil vročen obtožencu, temveč le zagovorniku, ne more postati pravnomočen in zahteva za varstvo zakonitosti zoper tak sklep ni dovoljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prva obravnava v slovenščini

Saša Sever, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 47/2009Na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu se bo 7. decembra ob 9.30 začela obravnava v zadevi Detiček (C-403/09). Gre za še eno od mnogih obravnav, bi kdo lahko rekel. Toda ta je nekaj posebnega. Ne le da gre za slovensko zadevo, ki jo Sodišče obravnava po nujnem postopku (na Sodišče je prispela 20. o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Omejitve pravice do svobode izražanja

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 6164/2006 z dne 24. januarja 2007 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2756/2005 z dne 16. maja 2006 se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 3.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2009Z delavcem je bila sklenjena pogodba za določen čas od 4. julija 2007 do 3. julija 2009. Kolikšna višina regresa mu pripada za leto 2009?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Nekaj misli o dometu kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in drugih državnih organov

Sašo Jovanovič, 3.12.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Sašo Jovanovič, Pravna praksa, 47/2009Kazenski zakonik, ki je začel veljati 1. novembra 2008 (KZ-1), je med drugim v domači pravni red vnesel novo kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov, ki je vsebovano v njegovem 286. členu. Ker gre za novo inkriminacijo, se pojavljajo različni pogledi na to, katera dejanska st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Državna revizijska komisija kot tribunal po 234. členu PES

Borut Smrdel, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Borut Smrdel, Pravna praksa, 47/2009Evropski parlament in Svet Evropske unije sta decembra 2007 sprejela Smernico 2007/66/ES, s katero se spreminjata obstoječi "pravovarstveni" Smernici 89/665/EGS in 92/13/EGS. Rok za implementacijo Smernice 2007/66/ES v notranji pravni red poteče 20. decembra 2009. Smernica 2007/66/ES v nasprotju z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije

mag. Rosana Lemut-Strle, 3.12.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 47/2009Pred kratkim smo se pri Informacijskem pooblaščencu srečali z vprašanjem, komu so dostopni podatki o naslovu internetnega protokola, ki se hranijo na podlagi 107.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom).1 Vprašanje je zagovarjalo tezo, da so podatki o naslovu internetnega protokola dostop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH

dr. Jernej Letnar-Černič, 3.12.2009

Civilno pravo

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 47/2009Mag. Simona Drenik, vodja Sektorja za mednarodno pravo z Ministrstva za zunanje zadeve in članica pogajalske delegacije za Arbitražni sporazum, je v PP, št. 45, predstavila in analizirala Arbitražni sporazum med RS in RH.1 Želim se opredeliti do nekaterih nejasnosti oziroma dvoumnosti, ki izhajajo i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.12.2009

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009 Peter De Cruz Family Law, Sex & Society (Routledge-Cavendish, 2009, 250 strani) Kritična in ponekod zelo "živahna" knjiga na več mestih posebno pozornost namenja pravnemu statusu neporočenih očetov ter neporočenim in istospolnim parom. Avtor v knjigi obravnava različna pravna področja, in sic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Brigita Rajšter-Vranović, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Evropa

Irena Vovk, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009 Torek, 24. 11. Telekomunikacijski sveženj. Evropski parlament je v tretjem branju potrdil telekomunikacijski sveženj EU (direktivo o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, direktivo o varstvu zasebnosti in pravicah uporabnikov zakonodaje o telekomunikacijah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (prvi del)

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

DURS, Pravna praksa, 47/2009Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)1 se od 1. januarja 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).2 V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009- glede postavitve terminala za utekočinjen zemeljski plin v Luki Koper (dr. Luka Juri); - glede upravljanja s premoženjem države (Tadej Slapnik); - v zvezi z izvajanjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Miro Petek).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Razpisi

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 94/09 2. Trije pomočniki okrožnega državnega t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.12.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Lizbonska pogodba: trajna začasnost sprememb

dr. Maja Brkan, 3.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 47/2009Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 56. seji (26. november 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo; - Akcijski n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009 Številka 151 (24. november 2009): - predlog zakona o gradnji prioritetnih odsekov železniških prog v Republiki Sloveniji (ZGPOŽP) - prva obravnava; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 3.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Izračun zamudnih obresti

Irena Vovk, 3.12.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2009http://izo.sodisce.si Jezik: slovenščina Tip: del spletišča Vrhovnega sodišča Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: brez Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševanje na portalu: brez oglaševanja Nova spletna aplikacija za izračun zamudnih obresti je nastala pod okriljem Vrhovne...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> December(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF G H IJ K L MNOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov