O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Predlagane novosti na področju starševskega varstva

Jamnik Nataša, Trtnik Urša, 5.12.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nataša Jamnik, Urša Trtnik, Pravna praksa, 47/2013Trenutno pravice do starševskega varstva in družinskih prejemkov ureja 12 let star Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). Predlog novega zakona je bil potreben zaradi prenosa Direktive o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (Direktiva), ki določa, da ima vsak od staršev pravico do štirimesečnega starševskega dopusta, en mesec dopusta pa je neprenosljiv. Prav tako pa so se v razmeroma kratkem obdobju izvajanja veljavnega zakona pokazale nekatere nejasnosti pri nekaterih členih, pomanjkljivosti in medsebojna nasprotja, zaradi česar je bilo smiselno pripraviti predlog novega zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, kar bo med drugim omogočalo učinkovitejše izvajanje zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Ekonomska kriza in človekove pravice

Sancin Vasilka, Žgur Matija, 5.12.2013

Človekove pravice

dr. Vasilka Sancin, mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 47/2013Dne 10. decembra 1948 je Generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je pomenila začetek "dobe človekovih pravic" - dobe, ki jo zaznamuje radikalna sprememba politične paradigme: odnosi med vladajočimi in tistimi, ki jim ti vladajo, se ne presojajo več z vidika prvih, temveč z vidika slednjih. Letos obeležujemo tudi 20. obletnico Svetovne konference človekovih pravic, ki je med drugim pozvala k ustanovitvi Urada visokega komisarja za človekove pravice. V sklepih konference je bilo poudarjeno, da "se države članice OZN svečano zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in k posamičnemu ter kolektivnemu ukrepanju, da bi uživanje človekovih pravic postalo realnost za vsakega človeka". Danes, 65 let od sprejema Splošne deklaracije in 20 let od zavez držav na dunajski konferenci človekovih pravic, se tudi zaradi ekonomske krize univerzalno priznanje in uveljavitev človekovih pravic kažeta kot ideal, ki se vse bolj izmika uresničitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Tudi v primeru, ko kolektivno pogodbo na strani delodajalcev sklene poleg asociacije z obveznim članstvom tudi asociacija s prostovoljnim članstvom, v katero pa določen delodajalec ni včlanjen, kolektivna pogodba za tega delodajalca (ne pa tudi za druge delodajalce, ki so člani) preneha veljati z iztekom prehodnega obdobja iz 32. člena ZKOLP (na dan 6. maja 2009).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o evidenci volilne pravice - ZEVP-2 (Ur. l. RS, št. 98/13) - veljati začne 14. decembra, uporabljati pa se začne devet mesecev po njegovi uveljavitvi (tj. 14. septembra), razen določb 6., 7. in 8. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi

dr. Matjaž Jager, 5.12.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 47/2013Zbornik Crime and Transition in Central and Eastern Europe (Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi), ki sta ga uredila Alenka Šelih in Aleš Završnik ter ga je izdala ugledna mednarodna založba Springer (New York 2012, 282 strani), je posvečen kriminaliteti v družbenoekonomski tranziciji Srednje in Vzhodne Evrope. Ta izrazito večplastna vprašanja so avtorji - ugledni profesorji prava in kriminologije - analizirali na primeru Poljske, Češke, Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Postavili so si nekako naslednje vprašanje: Kaj je družbenoekonomska preobrazba po koncu različnih oblik socialistične družbenoekonomske ureditve pomenila za razvoj kriminalitete in kriminalne politike nasploh in po posameznih področjih še posebej?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/20132. december. - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. 29. november - predlog zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. 28. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora; - zaht
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje - novela ZZVZZ-M

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) s 1. februarjem 2014 oziroma za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja tudi spremembe pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Poenotenje osnove za prispevke
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - presežni delavci

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Če se določeno delo pri delodajalcu pojavlja v različnih oddelkih oziroma organizacijskih enotah z določenimi specifičnostmi, delavci v drugih oddelkih, v katerih se potreba po njihovem delu ne spreminja, pri reševanju manjšega števila presežnih delavcev zgolj v eni organizacijski enoti oziroma oddelku ne morejo biti zajeti v krog izbire delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu podjetniku

Irena Vovk, 5.12.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013Ali je operater dolžan na podlagi 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) posredovati podatke iz retencijske baze po 163. in 164. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), in sicer izpiske odhodnih in dohodnih klicev, posamezniku, ki hkrati nastopa v vlogi fizične in pravne osebe (samostojni podjetnik posameznik)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Beštiarij

Tomaž Pavčnik, 5.12.2013

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 47/2013Sem in tja, zdaj bolj, drugič še bolj, se nam stvari potujijo. Kdaj le za hip, spet drugič pusti dogodek v nas usedlino neresničnosti, lahko tudi tesnobe, strahu, norosti. Neko dopoldne sem zavil kot običajno navzgor po Prečni ulici. Slišal sem, kako je gospodarica poklicala svojega psa. Sem res slišal prav in mu je rekla Stalin? Ali pa je bil morda Taras? Potem sem se zazrl v ta pasji obraz in res: pod smrčkom se je košatila siva dlaka, njegov pogled izpod prav tako sivih pasjih obrvi pa je bil pasje nepredvidljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi 6. 12. 2013 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali med mednarodnim prevozom (spremenjena) 6. 12. 2013 Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Potrebujemo inflacijo!?

dr. Jože Mencinger, 5.12.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 47/2013Inflacija in brezposelnost sta kot suša in povodenj dolgo veljali za zamenljivi gospodarski nadlogi. Odnos med njima kaže Phillipsova krivulja. Po njej zmanjševanje inflacije povečuje brezposelnost, zmanjševanje brezposelnosti pa povečuje inflacijo. Ekonomska veda je to razlago spreminjala, jo opuščala in se k njej spet vračala podobno kot k drugim ekonomskim "zakonitostim".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

"Finančna kriza" in Evropska konvencija o človekovih pravicah

Katarina Zidar Al Mutairi, 5.12.2013

Varstvo človekovih pravic, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 47/2013Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) varuje posameznika pred neupravičenimi posegi države v njegovo življenje, fizično integriteto, svobodo gibanja, zasebnost itd. Varuje tudi njegovo pravico do premoženja; tistega, ki ga ima, in tistega, do katerega je v skladu z veljavno distribucijo upravičen. Vprašanje, ki si ga zlasti v časih ekonomske krize postavljajo mnogi, pa je, ali oziroma kako EKČP varuje človekove pravice v razmerju do socialnih in ekonomskih politik države. Celovit odgovor je težko izluščiti iz zgornje, tradicionalne podobe državljanskih in političnih pravic kot mehanizma, ki omejuje državo pri njenih "prirojenih" nagnjenjih k omejevanju svobode posameznikov. Odgovor je večinoma povezan z dvema evolutivnima konceptoma, ki izhajata iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Prvi so pozitivne obveznosti, ki od države pričakujejo, da sprejme ukrepe za učinkovito varstvo človekovih pravic. Drugi je razumevanje EKČP kot dinamičnega instrumenta, ki se prilagaja novodobnim razmeram. Slednje omogoča širitev varstva tudi na področja socialne in ekonomske politike, na katerih politične in državljanske pravice prvotno niso bile prisotne. Če kdaj, potem je ta širok pristop pomemben zdaj v času finančne krize in kriznih ukrepov, ki poslabšujejo življenjski standard večine prebivalcev Evrope in izrivajo nekatere ranljive skupine na rob preživetja in socialne izločitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Začasna uporaba osebnega vozila za lastni namen in posebna ureditev za rabljeno blago in DDV

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Davčni zavezanec je kot obdavčljivi preprodajalec kupil rabljeni avtomobil po posebni ureditvi za rabljeno blago od drugega preprodajalca z namenom nadaljnje prodaje, vendar ga začasno uporablja za lastne potrebe, pozneje pa ga namerava prodati. Kako naj ravna ob prodaji osebnega avtomobila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

razpisi

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Ur. l. RS, št. 94/13 1. Generalni direktor Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - Ministrstvo za kulturo; rok je 5. december. Ur. l. RS, št. 96/13 2. Trije okrožni sodniki na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (eno mesto za delovnopravno področje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Turpis feneratio est beneficium expensum ferre

Janez Kranjc, 5.12.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 47/2013Misel, ki bi se po naše glasila "Nizkotno oderuštvo je, če knjižimo dobroto kot izdatek", je vzeta iz Senekovega spisa o dobrih delih (De beneficiis I, 2, 3). Seneka ga je napisal leta 63, tj. dve leti pred svojo smrtjo. V njem v sedmih knjigah obravnava vprašanje dobrote in dobrih del, njihov smisel, vprašanje hvaležnosti itd. Med drugim ugotavlja, da dobrot ne znamo ne dajati ne sprejemati. Pogosto so izgubljene že v trenutku, ko jih opravimo. Razlogov za to je več. Prvi je, da zanje ne izberemo ljudi, ki bi jih bili vredni. Če posojamo denar, vedno preverimo primernost dolžnika, ko pa delimo dobrote, jih bolj razmetavamo, kot pa dajemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Priprava zakona je resno in odgovorno strokovno delo, in ne sredstvo samopromocije

dr. Nina Plavšak, 5.12.2013

Pravoznanstvo

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 47/2013Nina Plavšak, dr. pravnih znanosti Državni zbor je na seji 27. novembra 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F). Najpomembnejše spremembe in dopolnitve, ki jih bo uveljavila ta novela,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Dosmrtno zastaranje

Hinko Jenull, 5.12.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 47/2013"Ne glede na določbe zakona, ki ureja kazniva dejanja, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, kazniva dejanja in odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora bank, ki so povezana z opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali nadzora banke, zastarajo v roku, ki je štirikratnik splošnih zastaralnih rokov, kot jih določata zakon, ki ureja kazniva dejanjaŠ,] ter zakon, ki ureja obligacijska razmerja." Če verjamete ali ne, ta določba je bila vključena v Zakon o bančništvu z novelo ZBan-1L in tako velja od 23. novembra 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Naštevanje

dr. Nataša Hribar, 5.12.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 47/2013Zadnjih nekaj kotičkov sem vam dala mir s slovnico in pravopisom. S tokratnim pa se spet vračamo k tem temam. Na moj elektronski naslov je prišel spodnji zgled: Otrokom grozijo, jih strašijo, jim govorijo, da bodo morali beračiti, če se ne bodo učili, jih tepejo, kaznujejo itd. itd. itd. Vprašanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Pismo Kasiju o strukturnih spremembah sodobnega kazenskega procesnega prava in vzniku kazministrativnega prava

dr. Ciril Keršmanc, 5.12.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 47/2013Pozdravljen, Kasij, S. V. B. E. E. V., čeprav je moja dolga tišina graje vredna, me ne grajaj, prijatelj. Vem, že dolgo se nisva slišala, a sledim načelu, da je bolje biti tiho kot pisati neumnosti. Zadnjič sem ti pisal ob priliki nadvse zanimive razprave o obrnjenem dokaznem bremenu na Vrhovnem sodišču RS. Slišim, da ZOPNI, ki ga nekateri ljubkovalno imenujejo tudi ZOMBI zakon, kmalu prihaja pred Ustavno sodišče RS. Pravim ti, to bo še zanimivo! A o tem kdaj drugič, danes pišem z namenom, da ti predstavim nekaj misli z mednarodne konference o strukturnih spremembah kazenskega procesnega prava, ki jo je 8. novembra 2013 PF Univerze v Ljubljani organizirala skupaj s SAZU-jem in Društvom za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa zavarovalnih poslov

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Druga pojasnila Pojasnilo DURS, št. 4235-35/2013-1, 21. november 2013 Zavarovanje prevozniške odgovornosti, ki je samostojno sklenjeno, je predmet davka od prometa zavarovalnih poslov v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedeže
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Cena enotne cene knjige

Irena Vovk, 5.12.2013

Varstvo konkurence, cene

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013Kljub nasprotovanju Agencije RS za varstvo konkurence je Vlada 14. novembra 2013 sprejela predlog zakona o enotni ceni knjige. Na agenciji so prepričani, da je določanje fiksnih cen, še zlasti če tak ukrep vsebuje določanje minimalne cene, ena izmed najbolj občutljivih tem v konkurenčnem pravu, saj to lahko privede do najhujših kršitev oziroma negativnih učinkov na trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem - adhezijski postopek

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Ukrep odvzema premoženjske koristi je v razmerju do premoženjskega zahtevka subsidiarne narave. Ker iz opisa dejanja v izreku izpodbijane sodbe izhaja, da so si obsojenci s kaznivim dejanjem prilastili stvari in denar v skupni vrednosti najmanj 65.429,88 evra, bi moralo sodišče prve stopnje glede na sklep, da oškodovanca s celotnim premoženjskopravnim zahtevkom napoti na pravdo, ugotoviti, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izrek ukrepa odvzema premoženjske koristi. Podani so bili pogoji za odvzem premoženjske koristi najmanj v višini, kot izhaja iz izreka sodbe ugotovljena vrednost premoženjske koristi. Ker sodišče prve stopnje te premoženjske koristi obsojencem ni odvzelo, je kršilo prvi odstavek 75. člena KZ-1.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2013(39)
> December(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov