O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Priprava zakona je resno in odgovorno strokovno delo, in ne sredstvo samopromocije

dr. Nina Plavšak, 5.12.2013

Pravoznanstvo

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 47/2013Nina Plavšak, dr. pravnih znanosti Državni zbor je na seji 27. novembra 2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F). Najpomembnejše spremembe in dopolnitve, ki jih bo uveljavila ta novela,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Beštiarij

Tomaž Pavčnik, 5.12.2013

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 47/2013Sem in tja, zdaj bolj, drugič še bolj, se nam stvari potujijo. Kdaj le za hip, spet drugič pusti dogodek v nas usedlino neresničnosti, lahko tudi tesnobe, strahu, norosti. Neko dopoldne sem zavil kot običajno navzgor po Prečni ulici. Slišal sem, kako je gospodarica poklicala svojega psa. Sem res slišal prav in mu je rekla Stalin? Ali pa je bil morda Taras? Potem sem se zazrl v ta pasji obraz in res: pod smrčkom se je košatila siva dlaka, njegov pogled izpod prav tako sivih pasjih obrvi pa je bil pasje nepredvidljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

razpisi

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Ur. l. RS, št. 94/13 1. Generalni direktor Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - Ministrstvo za kulturo; rok je 5. december. Ur. l. RS, št. 96/13 2. Trije okrožni sodniki na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (eno mesto za delovnopravno področje
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi 6. 12. 2013 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali med mednarodnim prevozom (spremenjena) 6. 12. 2013 Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

"Finančna kriza" in Evropska konvencija o človekovih pravicah

Katarina Zidar Al Mutairi, 5.12.2013

Varstvo človekovih pravic, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 47/2013Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) varuje posameznika pred neupravičenimi posegi države v njegovo življenje, fizično integriteto, svobodo gibanja, zasebnost itd. Varuje tudi njegovo pravico do premoženja; tistega, ki ga ima, in tistega, do katerega je v skladu z veljavno distribucijo upravičen. Vprašanje, ki si ga zlasti v časih ekonomske krize postavljajo mnogi, pa je, ali oziroma kako EKČP varuje človekove pravice v razmerju do socialnih in ekonomskih politik države. Celovit odgovor je težko izluščiti iz zgornje, tradicionalne podobe državljanskih in političnih pravic kot mehanizma, ki omejuje državo pri njenih "prirojenih" nagnjenjih k omejevanju svobode posameznikov. Odgovor je večinoma povezan z dvema evolutivnima konceptoma, ki izhajata iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Prvi so pozitivne obveznosti, ki od države pričakujejo, da sprejme ukrepe za učinkovito varstvo človekovih pravic. Drugi je razumevanje EKČP kot dinamičnega instrumenta, ki se prilagaja novodobnim razmeram. Slednje omogoča širitev varstva tudi na področja socialne in ekonomske politike, na katerih politične in državljanske pravice prvotno niso bile prisotne. Če kdaj, potem je ta širok pristop pomemben zdaj v času finančne krize in kriznih ukrepov, ki poslabšujejo življenjski standard večine prebivalcev Evrope in izrivajo nekatere ranljive skupine na rob preživetja in socialne izločitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Ekonomska kriza in človekove pravice

Sancin Vasilka, Žgur Matija, 5.12.2013

Človekove pravice

dr. Vasilka Sancin, mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 47/2013Dne 10. decembra 1948 je Generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je pomenila začetek "dobe človekovih pravic" - dobe, ki jo zaznamuje radikalna sprememba politične paradigme: odnosi med vladajočimi in tistimi, ki jim ti vladajo, se ne presojajo več z vidika prvih, temveč z vidika slednjih. Letos obeležujemo tudi 20. obletnico Svetovne konference človekovih pravic, ki je med drugim pozvala k ustanovitvi Urada visokega komisarja za človekove pravice. V sklepih konference je bilo poudarjeno, da "se države članice OZN svečano zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in k posamičnemu ter kolektivnemu ukrepanju, da bi uživanje človekovih pravic postalo realnost za vsakega človeka". Danes, 65 let od sprejema Splošne deklaracije in 20 let od zavez držav na dunajski konferenci človekovih pravic, se tudi zaradi ekonomske krize univerzalno priznanje in uveljavitev človekovih pravic kažeta kot ideal, ki se vse bolj izmika uresničitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

V slovenskem sodstvu ni prostora za pesimizem

Nika Skvarča, 5.12.2013

Sodišča

Nika Skvarča, Pravna praksa, 47/2013Konec koledarskega leta je običajno najprimernejši čas za opravljanje raznoraznih inventur in bilanc stanja. Ocenjevanje lastnega ravnanja navadno spremljajo očitki o slabih odločitvah in zamujenih priložnostih, na katere nimamo več vpliva. Nekateri se ob tem prepustijo vsesplošnemu brezupu in tarnanju, druge pa slabo ovrednotenje stanja le spodbudi k iskanju drugačnih (in predvsem boljših) odločitev. Zagnanost in optimizem spremljata tudi slovensko sodstvo, ki se kljub slabim delovnim pogojem in poslovnim rezultatom zadnjih nekaj let ni prepustilo malodušju. Raje so podrobno analizirali stanje, določili cilje in posledično ukrepe, ki jih bodo pripeljali k želenim rezultatom. Mednje spadajo predvsem zmanjšanje števila sodnih zaostankov in trajanja sodnih postopkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja

dr. Andreja Tratnik, 5.12.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 47/2013Stara je bila 14 let. Šla je v kopalnico in se začela slačiti, da bi se stuširala. Ko je odvrgla obleko v koš za umazano perilo, je v njem odkrila nekaj nenavadnega: kamero, ki je bila usmerjena vanjo in jo snemala. Kamero je pokazala mami. Ta je posnetek takoj uničila. Dogodek je šele čez dve leti prijavila policiji. Kakšen je bil razplet pred švedskimi pristojnimi oblastmi in kakšen pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP)? Ali je šlo za čezmeren poseg v njeno zasebnost in torej za kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 5.12.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2013Javna uslužbenka se je iz Ljubljane, kjer je zaposlena, preselila v Novo mesto. S tem so se bistveno povišali stroški njenega prevoza na delo in z dela. • Ali smo ji kot delodajalec - javni zavod dolžni plačevati povišane stroške prevoza oziroma ali lahko v skladu s tretjim odstavkom 130. člena ZDR-1 povračilo stroškov ostane nespremenjeno in javni uslužbenki plačujemo enake stroške, kot smo jih plačevali pred selitvijo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Soglasje starejših delavcev za nadurno delo

dr. Nana Weber, 5.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 47/2013Zakon določa, da se starejšemu delavcu brez njegovega soglasja ne more odrediti nadurno delo. V našem podjetju je nadurno delo zaradi narave dejavnosti običajno. • Ali lahko že v pogodbo o zaposlitvi zapišemo, da bo delavec opravljal nadurno delo v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih in se to šteje za delavčevo pisno soglasje? • Kaj pa lahko storimo v primeru že zaposlenega starejšega delavca, ki soglasja noče podpisati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 5.12.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013Francis Maupain The Future of the International Labour Organization in the Global Economy (Hart Publishing Oxford, 2013, 320 strani) Mednarodna organizacija dela (MOD) je bila ustanovljena leta 1919 kot del Versajske mirovne pogodbe, s katero se je formalno končala prva svetovna voj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Podjetniška naravnanost univerz

Irena Vovk, 5.12.2013

Višje in visoko šolstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013(https://heinnovate.eu/intranet/main/) Jeziki: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: orodja za samoocenjevanje, primeri iz prakse ipd. Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Evro
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma)

Zoran Skubic, 5.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 47/2013Področje paketnih potovanj in z njim povezanih zapletov ima v praksi Sodišča EU že precej dolgo brado. Navsezadnje se moramo prav tem dilemam zahvaliti za prelomno odločitev v zadevi Leitner, ki je vsem državljanom EU (potrošnikom) priznala novo obliko nepremoženjske škode, in sicer glede škode, ki jim je nastala zaradi izgube užitka dopusta, in to ne glede na to, ali je taka oblika škode v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic izrecno urejena ali ne. Tokrat pa je Sodišče obravnavalo na prvi pogled mondeno, v praksi pa vendarle nezanemarljivo vprašanje. Obravnavalo je namreč dilemo, ali ima potrošnik kot gospodarsko šibkejša in informacijsko podhranjena stranka v luči Uredbe o sodni pristojnosti pravico tožiti doma tudi v primeru, ko se rezervacija za sklenitev paketnega potovanja izvrši pri družbi iz druge države članice, izvedbo organizacije potovanja pa nato prevzame druga, "domača" družba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Cena enotne cene knjige

Irena Vovk, 5.12.2013

Varstvo konkurence, cene

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013Kljub nasprotovanju Agencije RS za varstvo konkurence je Vlada 14. novembra 2013 sprejela predlog zakona o enotni ceni knjige. Na agenciji so prepričani, da je določanje fiksnih cen, še zlasti če tak ukrep vsebuje določanje minimalne cene, ena izmed najbolj občutljivih tem v konkurenčnem pravu, saj to lahko privede do najhujših kršitev oziroma negativnih učinkov na trgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Evropa

Irena Vovk, 5.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013Torek, 26. 11. Izogibanje davkom. Da bi znatno zmanjšala izogibanje davkom v EU, je Evropska komisija predlagala spremembo Direktive o matičnih in odvisnih družbah, ki so jih nekatera podjetja uporabljala za izogibanje davkom. Novi predlog posodablja določbo o preprečevanju zlorab in tako uv
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/20132. december. - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. 29. november - predlog zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. 28. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora; - zaht
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi

dr. Matjaž Jager, 5.12.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 47/2013Zbornik Crime and Transition in Central and Eastern Europe (Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi), ki sta ga uredila Alenka Šelih in Aleš Završnik ter ga je izdala ugledna mednarodna založba Springer (New York 2012, 282 strani), je posvečen kriminaliteti v družbenoekonomski tranziciji Srednje in Vzhodne Evrope. Ta izrazito večplastna vprašanja so avtorji - ugledni profesorji prava in kriminologije - analizirali na primeru Poljske, Češke, Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Postavili so si nekako naslednje vprašanje: Kaj je družbenoekonomska preobrazba po koncu različnih oblik socialistične družbenoekonomske ureditve pomenila za razvoj kriminalitete in kriminalne politike nasploh in po posameznih področjih še posebej?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

dogodki - izjave

Irena Vovk, 5.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2013od 26. novembra do 2. decembra Torek, 26. 11. Objavljanje tajnih dokumentov. Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič je v luči zadnjih dogodkov (medijske objave prisluhov, razkrivanje raznih tajnih dokumentov) poudaril, da je izdaja tajnih podatkov skrajno zavržno dejanje, ki ga strogo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa zavarovalnih poslov

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Druga pojasnila Pojasnilo DURS, št. 4235-35/2013-1, 21. november 2013 Zavarovanje prevozniške odgovornosti, ki je samostojno sklenjeno, je predmet davka od prometa zavarovalnih poslov v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedeže
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Ocenjena vrednost javnega naročila - varuh zakonitosti in temeljnih načel javnega naročanja

Tanja Bratina, 5.12.2013

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 47/2013Ocenjena vrednost je vrednost, ki jo mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in 18. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) izračunati zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Gre torej za vrednost, ki jo mora naročnik določiti ob upoštevanju pravil javnega naročanja, saj so od nje odvisna nadaljnja ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, kot na primer pravilna izbira postopka, dolžnost objave obvestil glede javnega naročila v ustreznem mediju, vprašanje, ali je odpiranje ponudb javno, in podobno. Ocenjena vrednost pa je tudi izhodišče za presojo sorazmernosti določenih pogojev, ki jih za preverjanje ponudnikove usposobljenosti postavi naročnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - presežni delavci

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Če se določeno delo pri delodajalcu pojavlja v različnih oddelkih oziroma organizacijskih enotah z določenimi specifičnostmi, delavci v drugih oddelkih, v katerih se potreba po njihovem delu ne spreminja, pri reševanju manjšega števila presežnih delavcev zgolj v eni organizacijski enoti oziroma oddelku ne morejo biti zajeti v krog izbire delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Potrebujemo inflacijo!?

dr. Jože Mencinger, 5.12.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 47/2013Inflacija in brezposelnost sta kot suša in povodenj dolgo veljali za zamenljivi gospodarski nadlogi. Odnos med njima kaže Phillipsova krivulja. Po njej zmanjševanje inflacije povečuje brezposelnost, zmanjševanje brezposelnosti pa povečuje inflacijo. Ekonomska veda je to razlago spreminjala, jo opuščala in se k njej spet vračala podobno kot k drugim ekonomskim "zakonitostim".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (1)

Andrej Grah Whatmough, 5.12.2013

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 47/2013V zadnjem času je precej prahu dvignil Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki ga je Državni zbor RS prvič sprejel 15. novembra letos, po vetu Državnega sveta pa ponovno s potrebno absolutno večino 29. novembra. V strokovnem tisku, pa tudi v dnevnem časopisju je bilo o predlogu zakona prelitega veliko črnila že v mesecih pred njegovim sprejemom, saj je Vlada že kmalu po začetku svojega mandata napovedala, da bo novi davek na nepremičnine pomemben vir povečanja proračunskih prihodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄47

Predlagane novosti na področju starševskega varstva

Jamnik Nataša, Trtnik Urša, 5.12.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Nataša Jamnik, Urša Trtnik, Pravna praksa, 47/2013Trenutno pravice do starševskega varstva in družinskih prejemkov ureja 12 let star Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). Predlog novega zakona je bil potreben zaradi prenosa Direktive o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (Direktiva), ki določa, da ima vsak od staršev pravico do štirimesečnega starševskega dopusta, en mesec dopusta pa je neprenosljiv. Prav tako pa so se v razmeroma kratkem obdobju izvajanja veljavnega zakona pokazale nekatere nejasnosti pri nekaterih členih, pomanjkljivosti in medsebojna nasprotja, zaradi česar je bilo smiselno pripraviti predlog novega zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, kar bo med drugim omogočalo učinkovitejše izvajanje zakona.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2013(39)
> December(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov