O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Novosti pri javnih naročilih

Natali Gak, 2.12.2010

PRORAČUN

Natali Gak, Pravna praksa, 47/2010Javna naročila so po navadi opredeljena kot skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. V povezavi z njimi se odpirajo številna pravna vprašanja, na katera imajo naročniki in ponudniki pogosto različne odgovore. Ta vprašanja in druge dileme so bila tokrat predmet razprave na prvem strokovnem srečanju Novosti pri javnih naročilih, ki ga je organizirala GV Založba 25. in 26. novembra v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?

Maja Brkan, 2.12.2010

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Položajni dodatek javnih uslužbencev

Brigita Rajšter-Vranović, 2.12.2010

Uprava

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2010Nova Uredba je bila sprejeta zaradi uskladitve z 9. členom in 18. členom novele Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Vpliv novega odloka na že izdane odločbe

Polona Kovač, 2.12.2010

Uprava, Civilni sodni postopki

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 47/2010Maja 2010 smo ljubljanski vrtci izdali odločbe o sprejemu otrok glede na takrat veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih - ZVrt, odlok MOL in Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Zbiranje zdravstvenih podatkov pri banki

Irena Vovk, 2.12.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2010Ali lahko banka od posameznika zahteva, da izpolni in ji posreduje anketni vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Mehanizem plea bargain v kazenskem pravu

Miha Šepec, 2.12.2010

Kazenski postopek

Miha Šepec, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije

Polona Kovač, 2.12.2010

Uprava

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Razkrivanje osebnih podatkov med zaposlenimi v banki

Irena Vovk, 2.12.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2010Posameznik ima zaradi več izvršb blokiran transakcijski račun pri banki. Ob obisku banke se mu je pripetilo, da so se bančni uslužbenci vsevprek pogovarjali o njegovem stanju na transakcijskem računu, blokadah in višini izvršb, kar pa so lahko slišali tudi naključno prisotni v banki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za namene DDV ne šteje, da so del socialne politike

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010ki ne izpolnjujejo kriterijev za obravnavo kot stanovanjskega objek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383.d člen ZDavP-2)

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2) izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov posredniku (tj. osebi, ki ga prejme za tuj račun), mora izračunati in odtegniti davčni odtegljaj brez upoštevanja določil, katerih posledica je nižja davčna obveznost iz naslova davčnega odtegljaja, če niso za vse upravičence do dohodka po vseh zakonih o obdavčenju in mednarodnih pogodbah enaka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Dejanska razlastitev - pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev - odškodninska odgovornost po OZ

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Civilni sodni postopki, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Pristojnost nepravdnega sodišča za odmero odškodnine je določena le kot nadaljevanje razlastitvenega postopka in pogoj za njegovo zakonito dokončanje s prenosom lastninske pravice in posesti. Ravnanje tožene stranke, ki onemogoča izpolnitev procesnih predpostavk, da bi tožeča stranka sploh prišla do sodnega varstva - čeprav v nepravdnem postopku - je takšno nedopustno ravnanje, ki utemeljuje odgovornost tožene stranke po določbah o splošni odškodninski odgovornosti po ZOR oziroma OZ. Protiustavna določitev spornih parcel za javno dobro in opustitev tožene stranke, da bi uporabila zakonsko možnost za odpravo te protiustavnosti, ima vse elemente civilnega delikta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju 2010

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010V zvezi z vprašanjem glede načina obdavčitve obresti iz obveznic SOS2E po 6. točki 82. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v obdobju po 1. juliju 2010, ko so se začele uporabljati določbe sedmega odstavka 58. člena in 383.b do 383.g členov Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), Davčna uprava navaja pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Transakcijo, ki zajema
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Organizacija in status javne radiotelevizije

Jurij Žurej, 2.12.2010

Uprava

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 47/2010Trenutno veljavna struktura javne radiotelevizije je ne glede na uradno statusno poimenovanje in ob upoštevanju vseh členov, ki urejajo organiziranost in procese v javni radioteleviziji, hibrid sui generis s prevladujočo naravo javnega zavoda. Veljavna zakonodaja je upoštevala specifične značilnosti organizacije javne radiotelevizije in je bolj ali manj uspešno poskušala zagotoviti optimalno organiziranost in statusno obliko znotraj zavoda, hkrati pa je sprejela toliko specifičnih rešitev, da ne moremo več dejansko govoriti o javnem zavodu, kot ga sicer določa zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile?

Katarina Vatovec, 2.12.2010

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 47/2010univ. dipl. pravnica, LL.M., svetovalka na Ustavnem sodišču Uredba, s katero je Svet zaradi finančne in gospodarske krize sprejel (le) 1,85-odstotno zvišanje plač uradnikov in dru
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku

Rok Sodin, 2.12.2010

Civilni sodni postopki

Rok Sodin, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010- predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist - nujni postopek; - predlog zakon o dopolnitvi Zakona o Slovens
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 2.12.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 47/2010Ameriški predsednik James Monroe je razglasil t. i. Monrojevo doktrino, temeljna načela ameriške zunanje politike, katerih geslo je bilo "Ameriko Američanom". V Trstu se je pred posebnim fašističnim sodiščem začel
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Degradiranje Ustavnega sodišča z malopomembnimi vprašanji je nesprejemljivo

Ernest Petrič, 2.12.2010

Ustavno sodišče

dr. Ernest Petrič, Pravna praksa, 47/2010Ustavno sodišče Republike Slovenije, predsednik katerega sem postal, je urejena, stabilna in izjemno pomembna institucija, katere glavna naloga je varovanje ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic v naši državi. V zadnjih letih se je Ustavno sodišče soočalo vsako leto z nekaj tisoč novimi zadevami, predvsem ustavnimi pritožbami, v preteklosti tudi s stotinami nepomembnih prekrškovnih zadev. Z velikimi napori je bilo to število zmanjšano, da bi se zagotovilo odločanje v razumnem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Razpisi

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010- MP; rok je 6. december. 2. Dva okrajna sodni
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

OneGeology-Europe

Irena Vovk, 2.12.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2010www.onegeology-europe.eu slovenščina in še 19 drugih evropskih jezikov samostojno spletiščedobra katalog evropskih geoloških metapodatkov, e-publikacijezgolj splošni e-naslov Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

globus

Dean Zagorac, 2.12.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 47/2010Policijsko spremljanje porabe električne energije brez sodne kontrole 24. 11. - Policija med preiskavo proti osumljencu lahko brez sodne odredbe spremlja njegovo porabo električne energije, je odločilo Vrhovno sodišče Kanade v zadevi R v. Gomboc. Distributer električne energije je namreč na zahtevo
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

dogodki - izjave

Irena Vovk, 2.12.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2010od 23. do 29. novembra Dr. Janez Kranjc, profesor na PF Univerze v Ljubljani, znanstvenik širokih obzorij in nesporna avtoriteta na področju rimskega prava, je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v pravu. Monografija Rimsko pravo (izšla je p
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 2.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2010- velja od 5. junija, določbe VIII. poglavja pa se začnejo uporabljati 5. decembra. 2. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - ZIMI (Ur. l. RS, št. 9
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2010(41)
> December(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov