O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Res začasno povečan obseg dela?

Luka Tičar, 8.12.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 47/2005Iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2004 izhaja, da delodajalci v veliki večini primerov sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela. Gre za zakonito podlago za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene v tretji alineji prvega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

dr. Marko Novak, 8.12.2005

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 47/2005Po določbi 31. člena Ustave RS nihče ne sme biti ponovno obsojen (tu gre gotovo za redakcijsko napako, saj bi se v tem delu logično pravilno besedilo moralo bržkone glasiti »sojen«) ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Besedni red: kje je kateri pridevnik?

mag. Nataša Logar, 8.12.2005

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 47/2005V svojem prejšnjem kotičku sem napovedala, da bom v nekaj nadaljevanjih pisala o besednem redu. Eno temeljnih pravil slovenskega besednega reda je členitev po aktualnosti, ki smo si jo že ogledali. Danes je na vrsti zaporedje enot v besedni zvezi. Napovedana tema je seveda širša, kot je treba, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Korupcija in politika

Robert Krajnc, 8.12.2005

Pravoznanstvo

Robert Krajnc, Pravna praksa, 47/2005Dne 8. novembra 2005 je na Fakulteti za policijsko-varnostne vede potekal posvet Korupcija in politika. Izhodišče za razpravo je bil zbornik z naslovom Korupcija in politika avtorja dr. Bojana Dobovška. Vodja posveta dr. Bojan Dobovšek je predstavil možnosti obvladovanja korupcije na različnih ravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Pravdni postopek – zakon s komentarjem

dr. Konrad Plauštajner, 8.12.2005

Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 47/2005Od leta 1999, ko je bil sprejet in nato še dvakrat noveliran prvi zakon o pravdnem postopku (ZPP) v samostojni Sloveniji, je minilo dovolj časa, da smo lahko pričakovali knjižno izdajo obsežnejšega komentarja. Kljub temu smo prijetno presenečeni, ko nam dr. Lojze Ude v predgovoru prve knjige komenta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Občutljivost za človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, 8.12.2005

Človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 47/2005Ob 10. decembru se človeštvo spominja sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic. Z vsakoletnim praznovanjem se ponuja priložnost za premislek, kakšno pot smo prehodili in kako je s stanjem človekovih pravic danes. Ko pravniki razmišljamo o ideji človekovih pravic, jo pogosto vidimo skozi prizm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Zamudne obresti za občasne denarne dajatve

dr. Luigi Varanelli, 8.12.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 47/2005Ali lahko upnik mesečno zaračunava zakonske zamudne obresti za nepravočasna plačila, kadar v skladu z določili občinskega odloka zaračunava porabnikom vodo v obliki mesečnih akontacij? Enkrat letno upnik na podlagi odčitka na vodomeru opravi obračun dejansko porabljene vode. Odgovor na vprašanje pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Upravno poslovanje

Samo Bardutzky, 8.12.2005

Upravni postopek in upravne takse

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 47/2005Uredba o upravnem poslovanju1 je v enem aktu združila določbe, ki jih je prej vsebovalo kar sedem različnih uredb, navodil in pravilnikov. Uredba normativno pokriva področja poslovanja organov s strankami komunikacije z javnostjo, delovnega in poslovnega časa, uradnih ur, upravljanja dokumentarnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen

Tomaž Mavri, 8.12.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 47/2005Zakon o denacionalizaciji (ZDen)1 v 88. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona (7. 12. 1991) ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami ali premoženjem, glede katerega po določbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Pravica do izrabe letnega dopusta pri prenehanju delovnega razmerja

Miha Šercer, 8.12.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Miha Šercer, Pravna praksa, 47/2005Sredi septembra je Združenje delodajalcev Slovenije organiziralo okroglo miza o zakonu o delovnih razmerjih1 v praksi – kaj bi bilo treba spremeniti. Na posvetu se je zbralo veliko predstavnikov delodajalcev, ki so v en glas zahtevali spremembe zakona ali pa – zlasti na nekaterih mestih – vsaj bolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 8.12.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 47/2005od 29. novembra do 5. decembra Torek, 29. 11. Soodgovornost akterjev za uspeh pravnega sistema. »Za dobro delovanje pravnega sistema samo predpisi niso dovolj, obstajati mora tudi pravna kultura. Če tega ni, je namreč delo tistih, ki formalno odločajo, zelo težko. S takšnim težkim stanjem se soo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Le kdo potrebuje imuniteto?

dr. Janez Pogorelec, 8.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 47/2005V zadnjem času se vse več govori o oženju obsega imunitete poslancev in celo o njeni popolni ukinitvi. Lahko bi zavzdihnil, ah, ta naš egalitarizem, in zapisal, če poslanci ne želijo imeti imunitete, pa naj je nimajo. Ampak postavlja se vprašanje, ali je ne potrebuje niti državni zbor? In če jo potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Direktiva o hrambi podatkov

Mitja Podpečan, 8.12.2005

Obligacije

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 47/2005Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 se zdi, da je za človekove pravice nastopilo novo temnejše obdobje. Če v Evropski uniji močnejšega pritiska na svoboščine ni bilo čutiti še dolgo po padcu dvojčkov in je bila Evropa tista, ki je opozarjala na previdnost pri zniževanju ravni človekovih prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Statusno preoblikovanje podjetnika

Blaž Šaloven, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Šaloven, Pravna praksa, 47/2005Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) prinaša novosti tudi na področju statusnih preoblikovanj, in sicer statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika (podjetnika) v kapitalsko družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Družba mati in hčerinske družbe

Kristijan Anton Kontarščak, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 47/2005* Ali je nadzorni svet  gospodarske družbe (matere), ki ima v večinski  lasti več hčerinskih družb po ZGD pristojen oziroma odgovoren tudi za nadzor nad poslovanjem hčerinskih družb? * V čigavi pristojnosti je imenovanje uprave v  teh hčerinskih družbah? * V statutu delniške družbe je zapisano, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Bernik proti Mladini

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 8.12.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2005Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo dne 23. 11. 2005 I CP 2131/2005 spremenilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 10. 1. 2005 P 1753/2004 – III tako, da je ugotovilo obstoj odškodninske odgovornosti tožene stranke tednika Mladina proti tožniku dr. Jožetu Berniku za njegove duševne bolečine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Opis del delovnega mesta

mag. Nataša Belopavlovič, 8.12.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2005Ali v opis delovnega mesta sodi opravljanja drugih podobnih del po navodilih nadrejenega ter nadomeščanje delavcev? Menimo, da se opravljanje drugih podobnih del delovnega mesta lahko določi v opisu del delovnega mesta. Nadomeščanje delavcev se ne določa v opisu del akta o sistemizaciji, ampak se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Vsebina »Pravna Praksa« 47/2005

Avtor ni naveden, 8.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 47/20053 UVODNIK dr. Marko Bošnjak Občutljivost za človekove pravice 6 USTAVA RS dr. Janez Pogorelec Le kdo potrebuje imuniteto? 9 DENACIONALIZACIJA Tomaž Mavri Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen 10 PREDLOG ZGD-1 Blaž Šaloven Statusno preoblikovanje podjetnika 13 O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Istospolni partnerji in njihov pravni položaj

Nataša Barlič, 8.12.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nataša Barlič, Pravna praksa, 47/2005Tako kot nekatere druge evropske države (Nemčija, Francija, Nizozemska in Španija) je tudi Slovenija pred kratkim pravno normirala položaj istospolnih partnerjev, in sicer s sprejemom Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).1 1. Pravna podlaga in družbene razmere Ustava RS2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Predsedniki, čas je za odhod

Hinko Jenull, 8.12.2005

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 47/2005Najmanj pa za premislek, ali in koliko časa bo slabo vodenje sodstva še možno opravičevati s sistemskimi pomanjkljivostmi in objektivnimi težavami? Evropski krivdorek zaradi slovenskih kršitev človekovih pravic je bil izrečen prav predsednikom sodišč, ki nosijo največjo odgovornost za sojenje zunaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 8.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 47/20051. Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD (Ur. l. RS, št. 101/05) – velja od 12. novembra; uporabljati pa se začne 1. januarja 2006. 2. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih – ZDOCTE (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2005(21)
> December(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJ K L M N OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov