O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaznivo dejanje ponarejanja listin in goljufije - inkluzija

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 47/2007R: Vrhovno sodišče Sodba I Ips 46/2005, 20. september 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 231/2006) KZ - prvi odstavek 47. člena, prvi odstavek 217. člena, prvi odstavek 256. člena Zgolj razmerje "sredstvo - cilj" med kaznivima dejanjema ponarejanja listin in goljufije, brez presoje drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaj je narobe s Filmskim skladom RS - javnim skladom?

Maja Jurić, 6.12.2007

Kultura in umetnost

Maja Jurić, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani Slovenski filmi so v zadnjih nekaj letih prejeli največje filmske nagrade, in sicer oskarja za tujejezični film Nikogaršnja zemlja, (berlinskega) zlatega medveda za kratek film Atorzija, (beneškega) leva prihodnosti za najboljši celov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Pošten (spodoben) in nepošten (nespodoben) odvetnik

dr. Peter Čeferin, 6.12.2007

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 47/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Grosupljem Profesor rimskega prava dr. Janez Kranjc je pred nekaj leti srečal našega pripravnika in ga vprašal, kje prakticira. Ko je ta odvrnil, da je pripravnik v naši odvetniški pisarni, je profesor izjavil: "Kako morete delati v odvetniški pisarni, kjer zagov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Izplačilo razlike regresa in božičnice

mag. Nataša Belopavlovič, 6.12.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2007 Delodajalec izplača minimalni regres za letni dopust do roka, ki ga določa kolektivna pogodba. Decembra izplača še razliko v regresu za redni letni dopust do najvišje neobdavčene vrednosti, vendar samo tistim delavcem, ki so v decembru še vedno v delovnem razmerju. Menimo, da bi moral razliko izpl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Nadurno delo po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih

mag. Nataša Belopavlovič, 6.12.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2007 Delodajalec, ki opravlja trgovsko dejavnost, je v okviru letnega razporeda delovnega časa načrtoval tudi možnost nadurnega dela v obsegu 180 ur. S spremembami in dopolnitvami ZDR se je dovoljeno število nadur na letni ravni znižalo na 170. • Ali mora delodajalec kljub letnemu razporedu, ki je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Predlagane spremembe posebnega dela v KZ-1

Sabina Zgaga, 6.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Sabina Zgaga, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnica, asistentka na PF Univerze v Ljubljani Predlog novega Kazenskega zakonika (KZ-1)1 ne prinaša bistvenih sprememb zgolj na področju splošnega dela kazenskega prava, tj. konkretizacije splošnega pojma kaznivega dejanja, ampak tudi v posebnem delu. Predstavila bom le nekatere na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Ustavni zakon o izbrisanih - še ena diskriminacija

mag. Neža Kogovšek, 6.12.2007

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 47/2007mag. pravnih znanosti, raziskovalka pri Mirovnem inštitutu Avtorica je vodja projekta "Izbrisani prebivalci Slovenije - Izziv za mlado nacionalno državo", ki ga finančno podpira Open Society Institute. S potrditvijo predloga ustavnega zakona o izbrisanih1 30. oktobra 2007 je Vlada RS po dveh le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Ali je ZPOMZO implicitno predpisoval obrestovanje obresti?

Miha Kerin, 6.12.2007

Obresti in obrestna mera

Miha Kerin, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnik, Carinska uprava RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, pri kateri je avtor zaposlen. V zadevi odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti, vloženi v zvezi z odločitvama prvostopenjskega in pritožbenega sodišča v postopku izvršbe, je Vrhovno sodišče RS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode

mag. Igor Strnad, 6.12.2007

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 47/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik na Višjem sodišču v Mariboru V PP, št. 44/2007 (str. 7-9), je dr. Mateja Končina Peternel v članku Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo obravnavala problematiko zamude in tudi valorizacije akontacij denarnih odškodnin. Povsem pravilno op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Upravni spor - pravni interes za vložitev revizije

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Upravni spor

, Pravna praksa, 47/2007Vrhovno sodišče Sklep X Ips 661/2007, 4. oktober 2007 (v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani opr. št. U 2819/2006) ZUP - prvi odstavek 281. člena ZUS-1 - tretji in četrti odstavek 64. člena, druga točka prvega odstavka 65. člena, tretji odstavek 83. člena URS - tretji odstavek 153. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prijava anonimnega prijavitelja

Irena Vovk, 6.12.2007

Uprava, Inšpekcije

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1035/2007, 28. november 2007 Ali je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor? Po mnenju pooblaščenca ni pravne podlage za to, da bi lahko prišli do podatka o prijavitelju. Po dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 6.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 47/2007Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Cerarjev Pravni mozaik

dr. Marijan Pavčnik, 6.12.2007

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 47/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Najnovejše delo izrednega profesorja Mira Cerarja - gre za delo Pravni mozaik, ki ga je na 205 straneh izdala GV Založba - zaokroža prispevke, ki jih je avtor od maja 2006 do maja 2007 pisal kot tedenske kolumne za spletno stran Ius-Softw...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kapsule izvlečka česna v prahu niso zdravilo

Petra Ferk, 6.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Pravna praksa, 47/2007podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Stališča v tem prispevku, niso nujno tudi stališča organizacije, v kateri je avtorica zaposlena. Komisija ES proti ZRN, št. zadeve C-319/05, 15. november 2007 Sodišče ES je presojalo, ali je Zvezna rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Posredovanje informacij javnega medijskega zavoda drugim medijem

Jure Škrbec, 6.12.2007

Varstvo konkurence, cene

Jure Škrbec, Pravna praksa, 47/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 106, 24. oktober 2007 Javni medijski zavod, ki drugim medijem informacije na lastno pobudo posreduje tako, da nekatere od njih obravnava prednostno, krši načelo nepristranskosti in enakega obravnavanja. Komisija je prejela zaprosilo novin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prekinitev zavarovanja - izbris osebnih podatkov

Irena Vovk, 6.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1050/2007/2, 28. november 2007 Ali je zavarovalnica po prekinitvi zavarovanja dolžna iz svojih registrov izbrisati osebne podatke nekdanjega zavarovanca oz. ali mora slednji to posebej zahtevati? Kljub prekinitvi zavarovanja namreč prejšnja zavarovalnica mladole...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Zločin, hudodelstvo, kaznivo dejanje

mag. Nataša Logar, 6.12.2007

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 47/2007V naslovu našteta poimenovanja so pravni termini. Zanimala me je zlasti sodobna raba prvih dveh, izhajajoč pri tem iz védenja, da je bila v preteklem stoletju kot izvorno srbohrvaška beseda zločin preganjana. Slovenski pravopis iz leta 1962 namesto besed zločin, zločinec, zločinka in zločinski svetu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2007 Davčna pojasnila Dohodnina Pojasnilo DURS, št. 4210-430/2007, 20. november 2007 · Kakšna je davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta delniške družbe, ki so sicer bodisi zaposleni v družbi bodisi so imenovani kot zunanji člani. Ali gre pri izplačilu sejnin v teh primeri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Omejitve davčne izvršbe na denarna sredstva samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Civilni sodni postopki, Obligacije

, Pravna praksa, 47/2007 Pojasnilo DURS, št. 4292-116/2007, 20. november 2007 · Kako je z upoštevanjem izvzetij in omejitev, ki jih določa Zakon o davčnem postopku pri davčni izvršbi na denarna sredstva dolžnika, ki je samostojni podjetnik? Ali mora banka ta izvzetja in omejitve upoštevati tudi pri poslovnih računih, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Izvajanje četrtega odstavka 43. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 47/2007Zavezanca je zanimalo, na kateri dan se po določbi četrtega odstavka 43. člena ZDoh-2 ugotavlja boniteta v naslednjem primeru: Opcijski upravičenci (na podlagi opcijskega načrta in že sklenjenih opcijskih pogodb) lahko pravico do nakupa delnic po izvršilni ceni (nominalna vrednost delnic) uresničij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč

Aleš Zalar, 6.12.2007

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik - svetnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi Up-679/06-66 in U-I-20/07 z dne 10. oktobra 2007 odločilo, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih,1 ki ureja imenovanje predsednikov sodišč, ni v neskladju z usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj? (2)

Tanja Bratina, 6.12.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnica, višja svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Učinkovitost delovanja organa je odvisna tudi od orodij, ki jih ima ta na voljo, zato predlog ZPOmK-11 v okviru preiskovalnega pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Projekt Lukenda

Irena Vovk, 6.12.2007

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Vlada RS je na seji 29. novembra sprejela Program za povečanje učinkovitosti sodstva in odpravo sodnih zaostankov - projekt Lukenda. Gre za skupni državni projekt, katerega cilj je povečanje učinkovitosti sodstva in odprava sodnih zaostankov na sodiščih do konca leta 2010. Za uresničitev projekta j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Življenje po NKMB

Črt Jakhel, 6.12.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Črt Jakhel, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. matematik, urednik spletne strani Finančna točka Javna prodaja NKBM je - po množičnem lastninjenju - drugi slovenski eksperiment z ljudskim delničarstvom. Brez teatralnosti lahko zato rečemo, da ima zadeva kar zgodovinski pomen. Še zlasti v trenutku, ki je za svetovni finančni sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

EUforija

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 6.12.2007

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2007 Imam vtis, da je Evropa naš happy end, kjer naj bi vsi srečni živeli do konca svojih dni. Bliža se celo naših pet minut slave, namreč slovensko predsedovanje EU. Lani nam je dedek Mraz za zmeraj odnesel klene slovenske tolarje in nam v žepe nasul žlahtnejših kovancev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 47

Leto objave

< Vsi
2007(38)
> December(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GHIJ K L M NOP QR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov