O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 38/2007Ur. l. RS, št. 66/07 1. Razpis nadomestnih volitev za člana Sodnega sveta RS iz vrst sodnikov - volitve bodo 9. oktobra, za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roku za volilna opravila, pa se šteje 16. avgust. Ur. l. RS, št. 83/07 2 Direktor - Filmski sklad RS - javni sklad; rok je 15. ok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Osebna inflacija

Boštjan Koritnik, 4.10.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 38/2007V zadnjih mesecih pogosto slišimo, da uradni podatki o inflaciji ne držijo, ker da se izdelki v trgovinah dražijo še precej bolj. To lahko za avtorja tovrstnih izjav sicer povsem drži, kar pa ne pomeni, da so uradni podatki o inflaciji kakorkoli neustrezni. Košarico izdelkov in storitev, katerih ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 4.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 38/20074. 10., 9.00 Odgovornost delodajalca - kaj mora delodajalec vedeti o delovnih razmerjih ter varnosti in zdravju pri delu Izobraževalni zavod Hera; . 4.-5. 10. Večja notranja mobilnost zaposlenih - sistemizacija vrste del in sklepanje pogodb o zaposlitvi za vrsto delo Združenje delodajalcev Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Trije B-ji reforme pravnega študija

dr. Janez Kranjc, 4.10.2007

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 38/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Vseevropska reforma, ki bo korenito spremenila izobraževanje na vseh področjih in ki naj bi pomenila tudi začetek nove, višje kakovosti, bo vsak čas posegla tudi v sistem pravnega študija. Po Zakonu o visokem šolstvu bo treba nove program...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Globus

Dean Zagorac, 4.10.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 38/2007 Madžarska: sporne licence za spolne delavce in delavke 25. 9. - Madžarske oblasti so začele deliti licence za delavce in delavke spolne industrije. Tako bodo zagotovile večjo urejenost in integracijo te panoge v nacionalno gospodarstvo in zagotovile, da državni proračun in socialna blagajna ne bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 4.10.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 38/2007Številka 89 (24. 9. 2007): - Zahteva za razpis referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A) Številka 90 (27. 9. 2007): - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A) - Predlog zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika

dr. Tone Jagodic, 4.10.2007

Druge davščine in olajšave

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 38/2007dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Komisija Evropskih skupnosti je nedavno izdala Belo knjigo o športu,1 v kateri je predstavljen pogled EU na šport, hkrati pa naj bi prispevala k nadaljnjemu razvoju športa v državah članicah EU.2 V "ekonomskem" delu bela kn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Pomanjkljivosti zakonske ureditve kaznivega dejanja detomora?

Saša Kmet, 4.10.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Kmet, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Kazenski zakonik (KZ)1 v 130. členu v poglavju o kaznivih dejanjih zoper življenje in telo ureja kaznivo dejanje detomora: "Mati, ki vzame življenje svojemu otroku med porodom ali takoj po porodu, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Dvojno varstvo pred odpovedjo

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2007Za delavca invalida, rojenega 5. septembra 1950, ki je imel na dan 31. januarja 2007 36 let, osem mesecev in 20 dni skupne delovne dobe ter ima eno leto, štiri mesece in 13 dni dokupljene dobe (vojaški rok), po ugotovljeni invalidnosti ne najdemo ustreznega dela, zato je ves čas od ugotovljene inval...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Finančno poslovanje

Irena Vovk, 4.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2007Vlada je na 137. seji določila besedilo predloga zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in ga bo poslala v sprejem Državnemu zboru. Predlog zakona ureja finančno poslovanje ter postopke glede prisilne poravnave, stečaja ter prisilnega prenehanja pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Še o odobritvi zdravljenja v drugi državi članici EU

Eva Godina-Jalen, 4.10.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eva Godina-Jalen, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnica, vodja oddelka za mednarodno zdravstveno zavarovanje, Direkcija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Anže Erbežnik je v PP, št. 35/2007, zapisal: "Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot veljajo v Republiki Sloveniji, ne omogočajo pravno sprejemljivega odloč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi z omejeno odgovornostjo

Nina Scortegagna, 4.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Odvetništvo in notariat

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Sklep o spremembi sedeža, firme ali dejavnosti družbe v družbi z omejeno odgovornostjo lahko sprejmejo družbeniki na skupščini družbe, ne da bi ga potrdil notar. Na prvi pogled razumljiva določba, za katero se zdi, da je njen cilj poenostavitev postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Evropa

Irena Vovk, 4.10.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/200725. 9. Zelena knjiga o mestnem prometu. Kot nekakšno podaljšanje tedna mobilnosti 2007 Komisija začenja razpravo o mestnem prometu in prevozu. Z zeleno knjig Novi kulturi mestnega prometa naproti želi omogočiti premislek o najpomembnejših vprašanjih in težavah, ki tarejo vsa evropska mesta. Posveto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

(Ne)učinkovitost koriščenja sredstev kohezijskega sklada

mag. Breda Mulec, 4.10.2007

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Breda Mulec, Pravna praksa, 38/2007mag. pravnih znanosti, svetovalka v Državnem zboru RS Da se doseže učinkovitost davkoplačevalskega državnega in evropskega denarja, je treba financirati izključno javne dobrine in si prizadevati za postavljanje čim racionalnejših, zgolj nujno potrebnih, učinkovitih administrativnih struktur, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Sudija, lopove!

Tomaž Pavčnik, 4.10.2007

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 38/2007 Tega pri nas sicer ni več. Da bi moral poklekniti ter položili glavo na giljotino ... ter nato čakati, čakati, kdaj bo padlo rezilo in ti odsekalo svet spred oči. Ali tega, da bi odšteval korake po hodniku, kjer tesnobna svetloba z bledo olivno barvo liže ploskve na poti do vešal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.10.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2007od 25. septembra do 1. oktobra Torek, 25. 9. Poslovnik US. Veljati je začel Poslovnik Ustavnega sodišča RS, katerega besedilo je usklajeno z od 15. julija letos veljavno novelo Zakona o Ustavnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Prednostne delnice so presenetile

Matej Tomažin, 4.10.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. ekonomist, član uprave družbe za upravljanje Alfa Invest, d.o.o., Zagreb Letošnje skupščine so potekale večinoma brez presenečenj, le pri nekaterih smo zaznali malo več živahnosti, tako v obliki izpodbojnih tožb (npr. pri skupščini Luke Koper) kot v obliki nasprotnih predlogov (npr. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Neposredna uporaba prava Skupnosti

Nataša Skubic, 4.10.2007

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 38/2007V prejšnjem kotičku smo začeli s sklopom štirih temeljnih načel prava Skupnosti, ki se nanašajo na razmerje med nacionalnim pravom držav članic in pravom Skupnosti. Prvo načelo, ki smo ga obravnavali, je bilo načelo neposrednega učinka, danes nadaljujemo z načelom neposredne uporabe. Neposredni uči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Kdaj ima pravo ES prednost pred nacionalnim načelom pravnomočnosti

mag. Matej Avbelj, 4.10.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 38/2007Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.10.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2007Elizabeth A. Martin in Jonathan Law (ur.) A Dictionary of Law (Oxford University Press, 6. izdaja, 2006, 608 strani) Nova, že šesta izdaja tega pravnega slovarja, ki je prodajna uspešnica založbe, je izčrpen vir pravnega izrazoslovja in je nepogrešljiva literatura za vse, ki se srečujejo s termin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Podaljšanje koncesije brez razpisnega postopka

Jasmina Cigrovski, 4.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2007Komisija je leta 2001 po pritožbi, ki jo je vložil zasebni gospodarski subjekt iz sektorja konjskih stav, italijanskim organom poslala pisni opomin. Z njim jih je opozorila, da italijanski sistem podelitve upravljanja konjskih stav in zlasti podaljšanja starih koncesij ni v skladu s Pogodbo o ES. S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Dostop do dokumentov institucij Evropske unije

Jasmina Cigrovski, 4.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2007Association de la presse international ASBL proti Komisiji ES (T-36/04, 12. september 2007) Association de la presse internationale (API), organizacija tujih novinarjev s sedežem v Belgiji, je avgusta 2003 prosila Komisijo ES za dostop do vseh aktov, ki jih je ta predložila Sodišču ES v okviru po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Različni pogledi na kazniva dejanja mladoletnih

mag. Damijan Florjančič, 4.10.2007

Kazenski postopek, Banka Slovenije

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 38/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje Letošnje že 50. jubilejno letno zasedanje Mednarodnega sodniškega združenja (International Association of Judges - IAJ), ki je bilo od 23. do 27. septembra 2007 v Trondheimu na Norveškem, je na področju kazenskega prava v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Spet na Ljubljanici

Vitko Roš, 4.10.2007

Ostalo

Vitko Roš, Pravna praksa, 38/2007Leto je naokrog in v četrtek, 13. septembra, smo se ljubljanski pravniki popoldne na Livadi spet vkrcali na barko "SULC". Jasno nebo, jedi na žaru, osvežilne pijače, poskočnice iz Marjanove harmonike in podopustni spočiti obrazi kolegic in kolegov so tudi tokrat ustvarili tisto pravo vzdušje, ki na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili

Tomaž Vesel, 4.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 38/2007univ. dipl. pravnik, Računsko sodišče RS Pojem javno-zasebnega partnerstva je v zadnjem času pogosto tema različnih prispevkov, ki ta pojav obravnavajo z različnih vidikov. Prednjačijo predvsem poskusi njegove umestitve v naš pravni red. Pogrešamo pa bolj poglobljene poglede in opozorila na koli...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2007(43)
> Oktober(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G HIJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov