O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Izgon grafologije iz sodne prakse

Borut Pogačnik, 6.10.2005

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 38/2005Slovenija je ena redkih držav, kjer se še vedno napačno uporablja ime grafologija za forenzično preiskovanje pisav. Nihče danes ne ve več točno, kdaj in kako se je v naše izvedenstvo pripeljal izraz grafologija za forenzično preiskovanje pisav. Ime grafologija ima svojo genezo in tudi svoje mesto me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Internet ogroža osebne podatke (2)

Mitja Podpečan, 6.10.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Poštni promet in telekomunikacije

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 38/2005Z razvojem informacijske družbe nastajajo vedno novejše oblike ogrožanja osebnih podatkov, kar zahteva izdelavo učinkovitih pristopov za zagotovitev varstva. Za posameznika je način zagotovitve sicer nepomemben v primerjavi s pomembnostjo učinka, pač pa so različni pristopi zanimivi z vidika pravne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Kazenski postopek – kam sedaj?

Damijan Florjančič, 6.10.2005

Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 38/2005Za izdelavo in uveljavitev novega zakona o kazenskem postopku imamo izpolnjene tri pogoje: 1. nekonsistenten, s številnimi novelami prepreden veljavni zakon o kazenskem postopku in opozorila v raziskavah Inštituta za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani; 2. opravljena izčrpna analiza kazenskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Evropska participativna demokracija – le za lobiste?

mag. Polona Pičman-Štefančič, 6.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 38/2005Nedavni zapleti in »katastrofična odmevnost« zdrsa evropske ustavnosti so ponovno izpostavili nekatera vsebinska vprašanja sodobne evropske organizacije. Med stalnimi področji, ki spremljajo razvoj modernih družbenih ureditev, je zagotovo tudi demokracija: njena institucionalizacija, delovanje in za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 6.10.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 38/2005od 20. septembra do 3. oktobra Sreda, 21. 9. Tekmovanje sodišč. Evropska komisija in Svet Evrope sta za spodbujanja najboljših praks, inovacij in konkurence med sodišči v Evropi objavila tekmovanje za podelitev nagrade za posebne dosežke v sodstvu. Med 19 kandidaturami sodišč iz različnih evrops...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Delovanje prava brez države

Jernej Juren, 6.10.2005

Pravoznanstvo, Ostalo

Jernej Juren, Pravna praksa, 38/2005Od 4. do 8. julija je na PF v Ljubljani potekala poletna šola, na kateri so udeleženci preučevali vire starega islandskega prava. Predaval je prof. William Ian Miller (University of Michigan Law School, Ann Arbor), eden vodilnih svetovnih pravnih antropologov in pravnih zgodovinarjev srednjega veka,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Kako je že s tem pri opombah in navedkih?

Nataša Logar, 6.10.2005

Kultura in umetnost

Nataša Logar, Pravna praksa, 38/2005Skoraj obvezni del strokovnih besedil so opombe in navedki ali citati. Tudi ob njih se pojavljajo pravopisne težave, včasih gre pravzaprav zgolj za malenkosti, vendarle pa lahko tudi malenkosti bralca zmotijo, v natančnem piscu pa vzpodbudijo vprašanja, kakršno je zgoraj v naslovu. Začnimo z opom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Igla v senu

Alenka Leskovic, 6.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 38/2005Državni zbor je prejšnji teden noveliral zakon o Uradnem listu Republike Slovenije. Ker ni bilo zapletov pri sprejemanju novih določb zakona o državnem uradnem glasilu, so le redki mediji objavili podatek, da bo po 1. januarju 2006 uradni list izhajal v elektronski in tiskani izdaji, ki morata iziti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Označevanje izdelkov v EU

Boštjan Koritnik, 6.10.2005

Trgovina, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 38/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden State iz San Francisca (ZDA), je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Od leta 1992 poznamo v Evropski uniji (EU) enotno shemo prostovoljnega označevanja »okolju prijaznih« izdelkov in storitev z znakom za okolje (Eco-label). Njen nam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod

dr. Mile Dolenc, 6.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mile Dolenc, Pravna praksa, 38/2005V PP št. 8/2005 je bil objavljen članek Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP, ki ga je pripravila Darja Novak Krajšek, vodja oddelka za gospodarsko sodstvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Globus

Dean Zagorac, 6.10.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 38/2005Okrnjene procesne pravice obdolžencev pred iraškim sodiščem 21. 9. – Iraška narodna skupščina je sprejela spremembe postopka pred Posebnim iraškim sodiščem, ki so ga okupacijske sile in začasna iraška vlada kmalu po zasedbi Iraka ustanovile za sojenje nekdanjemu predsedniku Sadamu Huseinu in prip...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost

dr. Ljubo Bavcon, 6.10.2005

Sodišča

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 38/2005Z začudenjem berem in poslušam negativne ocene o našem pravosodju, ki jih stresajo nekateri politiki in nekateri glasniki tako imenovane civilne družbe in o katerih poročajo nekateri novinarji z neprikritim zadovoljstvom. Najbolj normalen dogodek v sodstvu, kot je oprostilna sodba zaradi pomanjkanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 6.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 38/20051. Pravila borze (uradno prečiščeno besedilo). (Ur. l. RS, št. 85/05) 2. Pravilnik o stroških v upravnem postopku. (Ur. l. RS, št. 86/05) - velja od 11. oktobra; - na podlagi 120. člena Zakona o splošnem upravnem postopku; - pravilnik ureja način zaračunavanja in izplačevanja stroškov, določa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Vsebina »Pravna Praksa« 38/2005

Avtor ni naveden, 6.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 38/20053 UVODNIK dr. Ljubo Bavcon Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost 6 STEČAJNO PRAVO dr. Mile Dolenc Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod 8 INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA mag. Andraž Teršek Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja 11 EVROPSKA UN...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja

mag. Andraž Teršek, 6.10.2005

Javno obveščanje

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 38/2005Drugi odstavek 39. člena ustave je primer, ko slovenska ustava zagotavlja višjo raven varstva pravic v primerjavi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki zadeva 10. člen EKČP.1 Snovalci zakona o dostopu do informacij jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja

mag. Nataša Belopavlovič, 6.10.2005

Zavodi

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2005Sedanji direktor je podal pisno odstopno izjavo s funkcije direktorja našega javnega zdravstvenega zavoda, mandat mu preneha dne 30. septembra 2005. Po spremembah ustanovitvenega akta in statuta zavoda, ki že veljajo, ima zavod po novem poleg direktorja zavoda še strokovnega vodjo. Svet zavoda je že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

E-vročanje v upravnem postopku

Matjaž Remic, 6.10.2005

Upravni postopek in upravne takse, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Matjaž Remic, Pravna praksa, 38/2005V PP 28/2005 je Marijan Štriker v članku E-vročanje po ZUP že obravnaval aktualno temo elektronskega vročanja v upravnem postopku. Vendar se omenjeni avtor kljub naslovu članka ni omejil le na institut vročanja, kot bi lahko sklepali, pač pa je prikazal celotno elektronsko poslovanje v upravnem post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Pravna ureditev vročanja po ZUP

mag. Benjamin Lesjak, 6.10.2005

Upravni postopek in upravne takse

mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 38/2005Urejenost družbenega življenja zahteva opravljanje vrste nalog s strani države in nosilcev javnih pooblastil – nalog, ki so normativno opredeljene in v okviru katerih se vodijo najrazličnejši postopki in razvidi. V vsakodnevnem življenju se državljani z oblastjo najpogosteje srečamo takrat, ko organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost

dr. Marko Novak, 6.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38/2005Leksikon Pravo opredeljuje zakonsko zvezo v tradicionalnem smislu kot z zakonom urejeno življenjsko skupnost »moškega in ženske«, katere družbeni pomen je, da si zakonca ustvarita družino. Naj tu omenimo, da zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) govori v tej zvezi v 3. členu o skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Odločbe Ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 6.10.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 38/2005Odločba US RS, št. U-I-127/03 z dne 9. 6. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 68/05 Razlikovanje med vzajemnimi skladni Petnajsti, šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek 236. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 in 42/04) niso v neskladju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

MKS: Kmalu prva obtožnica

Kristina Božič, 6.10.2005

Sodišča, Kazenski postopek

Kristina Božič, Pravna praksa, 38/2005Konec julija je iz Haaga prišla novica, da se v kratkem obeta izdaja prvih obtožnic Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Ob desetletnici vloženih obtožnic zoper Radovana Karadžića in Ratka Mladića pri Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo, se zastavlja vprašanje, kakšna bo usoda pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Dosežki haaškega sodišča

Neža Kogovšek, 6.10.2005

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Neža Kogovšek, Pravna praksa, 38/2005Rezultati in učinki delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) so bili pod drobnogledom priznanih strokovnjakov s področja mednarodne pravičnosti iz ZDA in držav EU ter nekdanje Jugoslavije. Mednarodna konferenca je potekala med v Ljubljani med 23. in 24. septembrom, or...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2005(22)
> Oktober(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K L MN OP QR SŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov