O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Dobava blaga na daljavo

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Kaj se zgodi, če opravljene prodaje na daljavo presežejo predpisan prag vrednosti opravljenih prodaj na daljavo v posamezni državi članici Evropske unije? Kako je z izstavitvijo računa? Ali je treba izstaviti več računov? Ali je prag za posamezno državo članico EU določen na letni ravni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Podatki o izbrisanih sankcijah

Irena Vovk, 1.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2009Ali je treba posamezniku na njegovo zahtevo hkrati z izpisom iz evidence kazenskih točk posredovati tudi podatke o tem, katere sankcije so bile izbrisane in kdaj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja - poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Delavci iz tujine - nerezidenti Slovenije, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu kot poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu, pogosto uveljavljajo ugodnosti (oprostitev plačila akontacije dohodnine) na podlagi prvega odstavka 15. člena konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Ali je podatek o zavezancu za prispevek res pomemben?

Irena Vovk, 1.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2009Če kartice zdravstvenega zavarovanja ni mogoče izdati takoj, če je treba izdati novo itd., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavarovani osebi izda potrdilo, ki vsebuje podatke o zavarovani osebi in tudi o zavezancu za plačilo prispevka. Ali ZZZS tako potrdilo lahko izda oziroma izroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja zunaj glavne obravnave - tatvina registrskih tablic

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Sodišče prve stopnje bi lahko ugotovilo dejansko stanje in na tej podlagi spremenilo pravno opredelitev kaznivega dejanja tatvine iz prvega na drugi odstavek 211. člena KZ šele, ko bi opravilo glavno obravnavo in bi presoja na njej izvedenih dokazov utemeljevala sklepanje, da je obdolžencema šlo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Sprememba zakonske brezpogojne obveznosti zagotavljanja dostopa, vstopa in uporabe za objekte v javni rabi

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Člen 4 Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/03) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Poziv Računskega sodišča za razrešitev odgovorne osebe

Peter Zmagaj, 1.10.2009

PRORAČUN, Uprava

Peter Zmagaj, Pravna praksa, 38/2009V prispevku obravnavam najstrožjo sankcijo, ki jo lahko izreče Računsko sodišče Republike Slovenije, to je poziv za razrešitev odgovorne osebe. Pri tem predstavim normativno urejenost področja in izvajanje v praksi od uveljavitve Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1)1 iz leta 2001. Izhajam iz teze, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Rezidentski status tuje fizične osebe - avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Kako je z dodeljevanjem rezidentskih statusov pri delavcih iz Bosne in Hercegovine, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu kot vozniki v mednarodnem cestnem prometu in imajo v Sloveniji ves čas prijavljeno tudi začasno bivališče? Ali ti delavci izpolnjujejo pogoj za status rezidenta Slovenije v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Obdavčitev blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnine

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Najem oziroma zakup nepremičnin je oproščen plačila DDV, razen če najemodajalec in najemojemalec izpolnjujeta pogoje iz 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)1 in se odločita za obdavčitev navedene transakcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kršitev dolžnega ravnanja uradne osebe inšpekcijskega organa

Žarko Stevanović, 1.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 38/2009Ravnanje uradne osebe inšpekcijskega organa, ki dejansko stanje ugotavlja in postopek inšpekcijskega pregleda dokonča v nasprotju s temeljnimi načeli zakonitosti, materialne resnice in proste presoje, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero je odgovorni osebi delodajalca in delodajalcu v inšpekcijske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Vračilo davka na motorna vozila

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Ali je davčni zavezanec upravičen do vračila davka na motorna vozila, ki ga je plačal ob pridobitvi motornega vozila iz druge članice EU (zavezancu je bilo na tej podlagi izdano potrdilo o skladnosti vozila), ter ga je naknadno (v Sloveniji) predelal iz kategorije M1 (osebni avtomobil z obliko nadgr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja

Andreja Tratnik, 1.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 38/2009Brez pluralizma ni demokracije. To trditev je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vzelo za izhodišče pri odločanju o zadevi, v kateri je 14 novinarjev nacionalne televizije Teleradio - Moldova (TRM) očitalo, da jim je bilo zaradi politične kontrole nad njihovim delom poseženo v svobodo izra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti

mag. Rosana Lemut-Strle, 1.10.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 38/2009Internet je omogočil globalno komunikacijo, saj informacije in podatki še nikoli niso krožili hitreje. Je največji medij, prostor za objave je praktično neomejen, deluje štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu in vse dni v letu. Svoboda izražanja kot pravica posameznika, po kateri lahko svobodno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Se lizinške hiše soočajo s "tramontano" pri financiranju jaht?

Uroš Košenina, 1.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Uroš Košenina, Pravna praksa, 38/2009Ne glede na to, ali plovilo ustreza opredelitvi jahte, čolna ali ladje po določbah Pomorskega zakonika (PZ),1 so se lizinške hiše, ki ponujajo financiranje plovil, v zadnjem času znašle v nezavidljivem položaju. Vpliv gospodarske in finančne krize ter z njo prehod vse večjega števila posameznih prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Izvajanje nadzora v zvezi z zlorabo pravice delavca - javnega uslužbenca

Avtor ni naveden, 1.10.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2009Člen 33.a Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 33/07 in 65/08) ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Poteptano dostojanstvo delavcev

mag. Bećir Kečanović, 1.10.2009

Delovna razmerja, Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 38/2009Nekoč se je domovina glede standardov varstva osebnega dostojanstva delavcev na delovnem mestu in v zvezi z delom upravičeno lahko kosala s skandinavskimi deželami. Zadnje čase se zdi, da drsimo v močvirje delavskega trpljenja, ki vse bolj spominja na bedo, v kateri je životaril proletariat iz časov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS

mag. Dominika Švarc, 1.10.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 38/2009Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je 9. septembra sporočil, da zbira obvestila o domnevnih vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, ki naj bi jih v Afganistanu storili pripadniki Natovih in ameriških sil,1 člani Al Kaide ter talibanski uporniki. V tako zgodnji fazi se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru spremembe delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Pri delodajalcu je v letu 2009 direktor zaradi ekonomskih težav prerazporejal delovni čas. S 1. januarjem 2010 naj bi drug delodajalec prevzel določeno število delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Delavka se upokoji s 1. julijem 2010. Razumemo, da ji po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) pripadata cel dopust in cel regres za letni dopust. Letni dopust lahko v celoti izkoristi do 30. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi diskriminacije

mag. Barbara Mazovec-Kšela, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 38/2009Iskalec1 zaposlitve pogosto meni, da je bil v postopku izbire diskriminiran in da zaradi neke osebne okoliščine ni bil izbran za delo. V takih primerih lahko kandidat v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)2 vloži tožbo. Pri sestavi take tožbe mora v skladu s šestim odstavkom 6. člena ZDR razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prenos tveganj

mag. Petra Ferk, 1.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 38/2009WAZV Gotha proti Eurawasser, C-206/08, 10. september 2009. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča organizacij, v katerih sta avtorja zaposlena. Sodišče Evropskih skupnosti je 10. septembra 2009 razglasilo sodbo v zadevi C-206/08, WAZV Gotha proti Eurawasser.1 Ta sodba ni prva, ki bi poja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 1.10.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 38/2009 Kenneth P. Miller Direct Democracy and the Courts (Cambridge University Press, 2009, 280 strani) Kdo bi moral imeti zadnjo besedo pri odločanju o najpomembnejših vprašanjih v državi? Avtor, kalifornijski profesor in strokovnjak za upravo Kenneth P. Miller, v knjigi poudarja, da se v tej vlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave

Natali Gak, 1.10.2009

Uprava

Natali Gak, Pravna praksa, 38/2009Iztočnica šestnajstih Dnevov slovenske uprave, ki so potekali v Portorožu med 24. in 26. septembrom pod okriljem FU Univerze v Ljubljani, je bila (ekonomska) kriza. Več kot 140 udeležencev je lahko prisluhnilo razpravam različnih strokovnjakov o spremenjenih razmerah v zdravstvu, vlogi davčnega sist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Red diskurza

mag. Benjamin Flander, 1.10.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 38/2009Nedavno se je v prestolnici na sončni strani Alp zgodila konferenca, na kateri so se zbrali vsi, ki kaj pomenijo v evropski kriminologiji.1 Učenjakov "vede o stranpoteh" od vsepovsod se je kar trlo. V eni od številnih sekcij so pod pokroviteljstvom ameriške revije The Prison Journal slovenski znanst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Sodni zaostanki bi morali biti izjeme

Jan Jeram, 1.10.2009

Civilni sodni postopki

Jan Jeram, Pravna praksa, 38/2009Nova pravna sredstva za primer predolgih sodnih postopkov niso rešitev problema, ampak se sodni zaostanki lahko odpravijo le s celovitimi reformami sodnih sistemov. To je eno glavnih sporočil okrogle mize o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem roku in o kratkoročni reformi Evropskega sodišč...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> Oktober(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE F G HIJ K L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov