O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravni napovednik

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vsebina PP št.38/2015

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/20153 UVODNIK dr. Neža Kogovšek Šalamon Kakšna skupna azilna in migracijska politika? 6 UPRAVNO PRAVO mag. Janko Arah Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na podlagi ZIN 8 INSOLVENČNO PRAVO Jaka Lavrič Problemi pri uporabi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Varuh je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni Vrh, v kateri so tudi prostori Vrtca Idrija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Plačilo dodatnih učnih ur pouka

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2015Učna obveznost učitelja je na primer 22 ur, ravnatelj pa mu ob začetku šolskega leta določi še štiri dodatne učne ure pouka, češ da je to prispevek za počitnice. Dogaja se, da ima učitelj na eni šoli to plačano kot povečan obseg dela, na drugi šoli pa kot prispevek ur za pouka proste dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 1. oktober 1946 - Sodbe v Nürnbergu Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu, ki so ga sestavljali sodniki iz Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in ZDA, je po 218 dneh zasedanja izreklo sodbe nemškim vojaškim in političnim voditeljem med drugo svetovno vojno. Obtože
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Usklajevanje invalidnin

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik, invalid prve stopnje, je v svoji pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Prejema namreč invalidnino, ki pa se že dlje časa ne usklajuje več. V zadnjih letih se je že nekajkrat obrnil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na Ministrstvo za zdravje glede usklajevanja invalidnin po 1. januarju 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji (25. september 2015): - predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; - dopolnitev sklepa vlade o določitvi predloga proračuna RS za leto 2016 in predloga proračuna RS za leto 2017; - predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Dostop do sanitarij v romskem naselju

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik iz romskega naselja Šmihel je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je Mestna občina Novo mesto zaradi dotrajanosti porušila. Ob rušitvi večstanovanjskega objekta v avgustu 2013 je občina pobudniku, ki je oče samohranilec s tremi mladoletnimi otroki, obljubila, da je preselitev v kontejner začasna in da bo v njem imel dostop do vode in sanitarij. Več kot leto dni od rušitve objekta občina ni izpolnila svoje obljube.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nove smernice

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Informacijski pooblaščenec je izdal nove smernice, v katerih pojasnjuje, kako ustrezno urediti zavarovanje osebnih podatkov. Smernice s praktičnimi nasveti in pojasnili nudijo ključne informacije majhnim in velikim upravljavcem osebnih podatkov, ki želijo osebne podatke ustrezno zaščiti pred zlorabami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Še po 17 letih problem ni rešen - nadaljevanje primera iz leta 2008

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 je predstavljen tudi primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne, in domnevno neizvršeno odločbo takratnega sanitarnega inšpektorata (RSI) z dne 24. septembra 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi

Jaka Lavrič, 30.9.2015

Civilni sodni postopki

Jaka Lavrič, Pravna praksa, 38/2015Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) je bil dodan nov, 298.a člen, ki upravitelju nalaga, da mora v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti hipoteko ali maksimalno hipoteko in terjatev, zavarovano z njo, tudi če ju upnik ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena zakona. Hkrati pa vzpostavlja fikcijo, da sta v stečajnem postopku pravočasno prijavljeni hipoteka ali maksimalna hipoteka in terjatev, zavarovana z njo. Ti dve pravili po 298.a členu veljata v primeru, "če je po stanju ob začetku stečajnega postopka na nepremičnini vknjižena lastninska pravica v korist stečajnega dolžnika in je ta lastninska pravica omejena z vknjiženo hipoteko ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati pred začetkom stečajnega postopka".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Koper in Ankaran - financiranje občin

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zunajzakonska skupnost

Nataša Skubic, 30.9.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 38/2015V slovenskem pravu poznamo štiri vrste partnerskih življenjskih skupnosti: zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, registrirano istospolno partnersko skupnost in dejansko življenjsko skupnost istospolnih partnerjev (vse štiri so podrobno opisane v Novak, B.: Družinsko pravo. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2014, str. 75?150). Pojem zakonska zveza v angleščino prevedemo kot a marriage, pojem registrirana istospolna partnerska skupnost lahko prevedemo kot a registered (same-sex) civil partnership in pojem dejanska življenjska skupnost istospolnih partnerjev kot a (de facto) same-sex parthership.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Septembrski listi iz občasnega dnevnika

dr. Marijan Pavčnik, 30.9.2015

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 38/2015Za neki prispevek - vraževernost mi ne dovoljuje, da bi ga razkril - iščem eno od sklepnih misli. Zapisujem si možno izpeljavo: "Rešitev je preprosta: argumentirati je treba odprto, slediti že sprejetim odločitvam in od njih odstopati, če imamo za to nove, boljše argumente. Ti morajo iskati sozvoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Jesen

Matej Tomažin, 30.9.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 38/2015Sovpadanje rdečih številk na svetovnih in na regijskih borzah z obdobjem, ko v naravi listje menja zeleno barvo za rdečo, je seveda naključje. Ni pa naključje, da se vse več vlagateljev po svetu sprašuje, ali smo po nekajletnem obdobju rasti spet pred medvedjim trendom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 30.9.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015 Corporate Finance Law - Principles and Policy Louise Gullifer in Jennifer Payne (Hart Publishing, Oxford, 2. izdaja, 2015, 936 strani) V drugi, v celoti posodobljeni izdaji avtorici nadaljujeta razpravo o ključnih teor
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na podlagi ZIN

mag. Janko Arah, 30.9.2015

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 38/2015Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) je banki novembra in decembra 2014 poslal štiri zaprosila za dostavo izpiskov prometa na transakcijskem računu društva. Nobenega zaprosila ni posebej utemeljil, le v prvem je navedel, da zoper društvo vodi "upravni postopek" in da mu mora banka na podlagi 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) posredovati zahtevano dokumentacijo. Banka je vsem zaprosilom nemudoma ugodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Ur. l. RS, št. 64/15 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. Ur. l. RS, št. 65/15 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vpogled v moje podatke

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS) je 1. septembra 2015 uvedel novo spletno storitev, ki zavarovanim osebam na spletu omogoča vpogled v podatke o izdatkih za zdravstvene storitve, ki so bile osebi opravljene v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU - nedopustno?

Zoran Skubic, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 38/2015Zastaranje kazenskih postopkov je spričo več medijsko odmevnih primerov (spet) v središču pozornosti slovenske javnosti in s tem vnovič predmet pravosodne politike. Gre za problematiko, ki je nedvomno večplastna in glede katere pavšalno posploševanje ni in ne more biti na mestu. Nosilcem prisilne oblasti v demokratični družbi pač ne more biti dovoljeno, da zaradi (utemeljeno očitanega) prestopka v pravice posameznika posegajo v nedogled. A po drugi strani bi lahko prekratki zastaralni roki de facto dekriminalizirali prepovedana ravnanja, zlasti ko gre za kompleksne primere. Doseči pravično ravnotežje mora biti torej tenkočutno početje, ki se mu ne more izogniti niti pravo EU. Sodišče EU je bilo tako pred nedavnim soočeno s pomembno, skoraj bogokletno dilemo: ali pravo EU nacionalnim sodiščem nalaga, da morajo zaradi zagotovitve učinkovitega pregona in procesiranja kaznivih dejanj s področja davkov nekatere določbe nacionalnega prava o zastaranju teh kaznivih dejanj - preprosto spregledati? Odgovor je, presenetljivo: da.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Okoljske takse lokalnega pomena

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Odlok o občinski taksi v Predjami se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe ene
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše

Jerneja Horvat, 30.9.2015

Sodišča

Jerneja Horvat, Pravna praksa, 38/2015Agencija EU za temeljne pravice je izdala poročilo v raziskavi o uresničevanju pravic otrok v postopkih, na katere je Svet Evrope opozoril v Smernicah za otrokom prijazno pravosodje leta 2010. To obširno poročilo temelji na raziskavi, v kateri so sodelovale države članice EU, in opozarja na pomanjkljivosti pri upoštevanju otrokovih pravic, ki jih bodo države članice morale odpraviti. Namen prispevka je povzeti najpomembnejše ugotovitve Agencije ter jih primerjati s trenutnimi razmerami v slovenskem pravosodju.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2015(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFGH IJK L MNOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov