O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Ocenjevanje vplivov predpisov

Iztok Rakar, 23.10.2003

Pravoznanstvo

Iztok Rakar, Pravna praksa, 36-37/2003Prvotno redko poseganje države v družbena razmerja je s povečevanjem kompleksnosti družbenega okolja postajalo vedno pogostejše. V zvezi s povečevanjem pomena regulatorne funkcije države se je v teoriji začelo razvijati pojmovanje o nastanku regulatorne države kot nove faze v njenem razvoju(*1), v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odpoved s ponudbo nove pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003Delavcu je bil pred mesecem dni vročeno obvestilo o spremembi pogodbe o zaposlitvi in sklep o tej spremembi. Oboje je s strani svojega direktorja prejel, ni pa podpisal prevzema. Sedaj pa mu je bila vročena nova pogodba o zaposlitvi, po kateri je razporejen na delovno mesto IV. stopnje zahtevnosti i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Sarbanes-Oxley Act - nova pravila Corporate Governance v ZDA

mag. Nataša Samec, 23.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 36-37/2003Novice v medijih o »delniških parkiriščih«, navideznih poslih na borzi, friziranju bilanc, odgovornosti uprave, razkrivanju informacij tudi pri nas močno odmevajo v javnosti. Vse to vpliva na delniške tečaje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Vedno bolj se kaže centralen pomen ukrepov, ki z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA - 3

Boštjan Kavčič, 23.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 36-37/2003Načelo proste presoje dokazov Uradna oseba v postopku odločanja, torej tekom zbiranja in vrednotenja dokazov, razvrščanju dokazov glede na dokazno moč ali vrednost in pri dokaznem sklepu, ni vezana na nobena formalna dokazna pravila. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Izredna odpoved delavca

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003V septembru 2003 delodajalec delavcem ni izplačal osebnega dohodka več kot dva meseca zapored. Zadnjo plačo so delavci prejeli 12. 8. 2003 in sicer za mesec junij 2003. Izplačila plač pa zamujajo že od novembra 2002 in sicer za mesec oz. dva meseca. 1. Zanima nas točen postopek za prekinitev pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Rok

dr. Marko Novak, 23.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36-37/2003Tudi rok je eden izmed najpomembnejših pravnih institutov. V materialnem smislu pomeni določeno časovno obdobje ali trenutek, od katerega je odvisen nastanek ali prenehanje pravnega razmerja ali pravice. V procesnem smislu pa pomeni določeno časovno obdobje, v katerem je mogoče opraviti neko procesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v luči direktive EU 2003/41/EC

Damjan Belič, 23.10.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Damjan Belič, Pravna praksa, 36-37/2003Organi EU so 3. junija po nekajletnih pripravah sprejeli direktivo o aktivnostih in nadzoru nad institucijami, ki izvajajo pokojninske načrte za dodatno pokojninsko zavarovanje)(*1). Države članice EU morajo uskladiti nacionalno zakonodajo najkasneje do 25. septembra 2005. Cilj direktive je poenotit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Kdaj bo vlada objavila katalog organov?

Irena Vovk, 23.10.2003

Vlada

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2003Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja Igor Šoltes, ki je v skladu z ZDIJZ začel delovati septembra, se je 14. oktobra predstavil javnosti na tiskovni konferenci. V mesecu in pol je tako pooblaščenec dobil 25 vlog za dajanje informacij javnega značaja, še precej več pa telefonskih v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odmera kazni

Dean Zagorac, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 36-37/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXIX) Nemška filozofinja Hannah Arendt je svojemu nekdanjemu profesorju Karlu Jaspersu o hudodelstvih, ki so jih zagrešili nacisti med drugo svetovno vojno, pisala, da zanje nobena kazen ni dovolj stroga, saj so ta dejanja tako grozovita, da so preprosto on...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Dies festi

Marko Pavliha, 23.10.2003

Ostalo

Marko Pavliha, Pravna praksa, 36-37/2003ali pravniška Oda rado(živos)sti po 29. Dnevih slovenskih pravnikov meseca vinotoka 2003 v Portorožu Portorož, oj taužent rož, spominjaš pravniških se lož? Pravnice, juristi, znanje in gemišti, lepo je dirkati na GeVe-pisti. Od prava glava brž postane zdrava, čeprav po burni noči tava. Srečaš ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Novosti v knjižnicah

Jernej Juren, 23.10.2003

Knjižničarstvo

Jernej Juren, Pravna praksa, 36-37/2003Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani G. R. Berridge, Maurice Keens-Soper, T.G. Otte: DIPLOMATIC THEORY FROM MACHIAVELLI TO KISSINGER (Palgrave) Knjiga angleških politologov »Teorija diplomacije od Machiavellija do Kissingerja« predstavlja strnjen uvod v štiri stoletja diplomatske misli. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

VSEBINA »Pravna praksa« 037/2003

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/20034 Tone Dolčič Odmevi: Sporne zahteve uradniškega sveta 5 Dnevi slovenskih pravnikov 2003 Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije - … 11 Damjan Belič Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v luči direktive EU 2003/41/CE 13 Boštjan Kavčič Temeljna načela upravnega postopka – 3 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemško-slovenska dneva o azilnem pravu

Katja Samec, 23.10.2003

Tujci

Katja Samec, Pravna praksa, 36-37/2003Študentje Pravne fakultete v Ljubljani, ki sodelujemo pri Pravni svetovalnici za begunce in tujce, pa precejšnje število zaposlenih v različnih državnih organih ter nevladnih organizacijah, smo 16. in 17. oktobra imeli imenitno priložnost spoznati nekaj vidikov mednarodnega in evropskega azilnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Koliko časa lahko traja začasno povečan obseg dela? (II)

Alfred Ojcinger, 23.10.2003

Delovna razmerja

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 36-37/2003V času med oddajo in objavo sestavka pod zgornjim naslovom (PP, št. 34/03) je Državni zbor odstopil Vladi Republike Slovenije prošnjo družbe Impol – Kadring, d. o. o. iz Slov. Bistrice (v njej sem zaposlen tudi avtor sestavka) za avtentično (obvezno) razlago 3. alineje prvega odstavka 52. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Sponzorsko nogometna križanka

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 23.10.2003

Obligacije, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 36-37/2003Včasih se sprašujem, ali ni pravo le sredstvo v rokah tistega, ki ima že tako ali tako v žepu več. Morda je to odraz resne krize identitete, saj si še danes nisem čisto na jasnem, ali sodim med materialiste ali ne, torej, da ne bo pomote: ali sem materialist ali procesusalist! Ima pravo tudi kaj vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Ureditev referenduma

Boštjan Vernik, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Vernik, Pravna praksa, 36-37/2003K predlogu za spremembo ustave V ustavni razpravi skušam dosledno vztrajati na »ustavobraniteljskih« izhodiščih. Strnem jih lahko v tri točke: Prvič, vsaka sprememba ustave, ki za seboj nima očitne in skrajno upravičene, celo nujne potrebe je škodljiva, ker ruši načelo ustavne kontinuitete oz. za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

13. svetovni kongres IIRA – Mednarodnega združenja za industrijska razmerja

dr. Drago Mežnar, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36-37/2003Rdeča nit letošnjega svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za industrijska razmerja - od 7. do 12. septembra 2003 v Berlinu - sta bili obravnava in izmenjava stališč iz različnih delov sveta - in s tem tudi različnih družbeno-ekonomskih ureditev - do vprašanj in dilem glede zaposlitve in splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Novela zakona o radu in »slovenska klavzula«

mag. Bojan Kukec, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 36-37/2003Hrvaška Sredi letošnjega poletja je začela na Hrvaškem veljati novela zakona o radu (v nadaljevanju : ZR- Narodne novine, št. 114/03), s katero so nezadovoljni tako sindikati kot delodajalci, medtem ko strokovnjaki delovnega prava ocenjujejo (*1), da so uveljavljene spremembe in dopolnitve zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Članstvo v EU: izzivi za prihodnost

Irena Vovk, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2003Dr. Janez Potočnik je poskušal odgovoriti na štiri ključna vprašanja, in sicer ali je s koncem pogajanj bistveni del nalog, povezanih z EU, za nami, kateri so naslednji koraki in izzivi razširjene EU, kaj so temeljni kamni bodoče EU in kako naprej. Do polnopravnega članstva je najpomembnejše doko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Varnost na športnih prizoriščih

mag. Tone Jagodic, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36-37/2003V času približevanja standardom v Evropi se zdi, da je prav varnost ena od tistih dobrin, ki naj bi jo moderni človek še posebej cenil. Občutek varnosti je pomembna kakovostna življenjska prvina, ki pa je v času ekspanzije terorizma in kriminala, povezanega s povečano mobilnostjo množic, vse bolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Čistopisi vseh veljavnih podzakonskih predpisov RS

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 36-37/2003IUS-INFO, pravni in poslovno informacijski sistem V družbi IUS SOFTWARE d.o.o. Ljubljana, ki je ustvarila Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO na internetu, so uspešno zaključili projekt priprave čistopisov vseh veljavnih podzakonskih predpisov Republike Slovenije. Priprava čistopisov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemi kemblji, jezični poslanci

Tomaž Pavčnik, 23.10.2003

Državni zbor in državni svet

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 36-37/2003Z OBROBJA POSTAVE Pravo je družben pojav. Kolizije posameznih pravic so zato tisto, kar ga dela zapleteno. Težavnost se poveča, ko se pravicama, ki sta nasproti, pridružijo strasti. V takšnem primeru se običajno razplamti bitka, v kateri se ne soočata zgolj pravno izolirana interesa, marveč člove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Dnevi slovenskih pravnikov 2003

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/2003»Devetindvajseti Dnevi slovenskih pravnikov so nepreklicno zadnji pred vstopom v Evropsko unijo,« je na skupnem zasedanju vseh udeležencev v četrtek dopoldne, 9. oktobra, v dvorani portoroškega Avditorija dejal predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Marko Ilešič. »Z vstopom Slovenije v EU ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Sporne zahteve uradniškega sveta

Tone Dolčič, 23.10.2003

Uprava

Tone Dolčič, Pravna praksa, 36-37/2003V PP, št. 33/03 nas je predsednica uradniškega sveta Štefka Korade Purg seznanila s sestavo in delom ter z nalogami uradniškega sveta, ki je pomembna novost v sistemu urejanja uslužbenskih razmerij, o kateri še zmeraj potekajo različne razprave. Ker se posamezni člani uradniškega sveta tudi javno op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/20031. Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu. (Ur. l. RS, št. 86/03). - velja od 15. oktobra; - na podlagi tretjega odstavka 14. člena in 27. a člena zakona o pravniškem državnem izpitu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36-37

Leto objave

< Vsi
2003(34)
> Oktober(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HIJ K LM N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov