O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/20031. Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu. (Ur. l. RS, št. 86/03). - velja od 15. oktobra; - na podlagi tretjega odstavka 14. člena in 27. a člena zakona o pravniškem državnem izpitu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Sporne zahteve uradniškega sveta

Tone Dolčič, 23.10.2003

Uprava

Tone Dolčič, Pravna praksa, 36-37/2003V PP, št. 33/03 nas je predsednica uradniškega sveta Štefka Korade Purg seznanila s sestavo in delom ter z nalogami uradniškega sveta, ki je pomembna novost v sistemu urejanja uslužbenskih razmerij, o kateri še zmeraj potekajo različne razprave. Ker se posamezni člani uradniškega sveta tudi javno op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prepisano, ker ni preslišano ... od 14. do 20. oktobra

Irena Vovk, 23.10.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2003Torek, 14. 10. 25. konferenca ministrov za pravosodje SE. Udeleženci konference v Sofiji, na kateri so sodelovali ministri držav članic Sveta Evrope in opazovalk, vključno s Kanado, Japonsko, Svetim sedežem, Mehiko in ZDA. Obravnavali so dve temi: mednarodno sodelovanje na področju boja proti med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemi kemblji, jezični poslanci

Tomaž Pavčnik, 23.10.2003

Državni zbor in državni svet

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 36-37/2003Z OBROBJA POSTAVE Pravo je družben pojav. Kolizije posameznih pravic so zato tisto, kar ga dela zapleteno. Težavnost se poveča, ko se pravicama, ki sta nasproti, pridružijo strasti. V takšnem primeru se običajno razplamti bitka, v kateri se ne soočata zgolj pravno izolirana interesa, marveč člove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Težave z nedoločnikom

mag. Tina Verovnik, 23.10.2003

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 36-37/2003V Slovenski slovnici se obravnava nedoločnika začne z naslednjo povedjo: »Nedoločnik ima veliko rab.« Vsi iz izkušenj vemo, da se tam, kjer je česa veliko, po zakonu verjetnosti prej ali slej pojavi zmeda ali vsaj kakšna težava. Slovenski nedoločnik ni izjema, in čeprav ga pisci sodb večinoma uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Dnevi slovenskih pravnikov 2003

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/2003»Devetindvajseti Dnevi slovenskih pravnikov so nepreklicno zadnji pred vstopom v Evropsko unijo,« je na skupnem zasedanju vseh udeležencev v četrtek dopoldne, 9. oktobra, v dvorani portoroškega Avditorija dejal predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije dr. Marko Ilešič. »Z vstopom Slovenije v EU ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

4. SEKCIJA

dr. Ivan Bele, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Pravna praksa, 36-37/2003Kazensko-pravno varstvo gospodarskih interesov države in EU Kazenskopravna sekcija se tokrat ni osredotočila na posebne, zlasti aktualne probleme, marveč je po relativno daljšem premoru razpravljala o gospodarskih kaznivih dejanjih. Skozi prizmo gospodarskih kaznivih dejanj bi bilo namreč treba k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Varstvo konkurence in presoje koncentracij podjetij

Neda Starman-Ržišnik, 23.10.2003

Varstvo konkurence, cene

Neda Starman-Ržišnik, Pravna praksa, 36-37/2003Primer koncentracije Pivovarne Laško in Pivovarne Union Največji izziv za slovenski pravniški poklic je nedvomno vključevanje Slovenije v Evropsko unijo. Zanimiv vidik približevanja je tudi analiza tega vmesnega obdobja; od sprejetja »nove« slovenske zakonodaje, ki je sad prevzema »acquis communa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

2. SEKCIJA

Andrej Čotar, 23.10.2003

Obligacije

Andrej Čotar, Pravna praksa, 36-37/2003Dr. Livio Jakomin, starosta prometnega prava, je skušal prisotnim prikazati razvoj in zametke logistike in - posledično - logističnega prava. Logistično vedenje je označil kot »znanost prihodnosti«, saj ta skuša odgovoriti zahtevam novodobnega poslovanja: po hitrem, učinkovitem in varnem spremljanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemško-slovenska dneva o azilnem pravu

Katja Samec, 23.10.2003

Tujci

Katja Samec, Pravna praksa, 36-37/2003Študentje Pravne fakultete v Ljubljani, ki sodelujemo pri Pravni svetovalnici za begunce in tujce, pa precejšnje število zaposlenih v različnih državnih organih ter nevladnih organizacijah, smo 16. in 17. oktobra imeli imenitno priložnost spoznati nekaj vidikov mednarodnega in evropskega azilnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Čistopisi vseh veljavnih podzakonskih predpisov RS

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 36-37/2003IUS-INFO, pravni in poslovno informacijski sistem V družbi IUS SOFTWARE d.o.o. Ljubljana, ki je ustvarila Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO na internetu, so uspešno zaključili projekt priprave čistopisov vseh veljavnih podzakonskih predpisov Republike Slovenije. Priprava čistopisov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Novela zakona o radu in »slovenska klavzula«

mag. Bojan Kukec, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 36-37/2003Hrvaška Sredi letošnjega poletja je začela na Hrvaškem veljati novela zakona o radu (v nadaljevanju : ZR- Narodne novine, št. 114/03), s katero so nezadovoljni tako sindikati kot delodajalci, medtem ko strokovnjaki delovnega prava ocenjujejo (*1), da so uveljavljene spremembe in dopolnitve zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odpoved s ponudbo nove pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003Delavcu je bil pred mesecem dni vročeno obvestilo o spremembi pogodbe o zaposlitvi in sklep o tej spremembi. Oboje je s strani svojega direktorja prejel, ni pa podpisal prevzema. Sedaj pa mu je bila vročena nova pogodba o zaposlitvi, po kateri je razporejen na delovno mesto IV. stopnje zahtevnosti i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Izredna odpoved delavca

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 23.10.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36-37/2003V septembru 2003 delodajalec delavcem ni izplačal osebnega dohodka več kot dva meseca zapored. Zadnjo plačo so delavci prejeli 12. 8. 2003 in sicer za mesec junij 2003. Izplačila plač pa zamujajo že od novembra 2002 in sicer za mesec oz. dva meseca. 1. Zanima nas točen postopek za prekinitev pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Koliko časa lahko traja začasno povečan obseg dela? (II)

Alfred Ojcinger, 23.10.2003

Delovna razmerja

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 36-37/2003V času med oddajo in objavo sestavka pod zgornjim naslovom (PP, št. 34/03) je Državni zbor odstopil Vladi Republike Slovenije prošnjo družbe Impol – Kadring, d. o. o. iz Slov. Bistrice (v njej sem zaposlen tudi avtor sestavka) za avtentično (obvezno) razlago 3. alineje prvega odstavka 52. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

13. svetovni kongres IIRA – Mednarodnega združenja za industrijska razmerja

dr. Drago Mežnar, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36-37/2003Rdeča nit letošnjega svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za industrijska razmerja - od 7. do 12. septembra 2003 v Berlinu - sta bili obravnava in izmenjava stališč iz različnih delov sveta - in s tem tudi različnih družbeno-ekonomskih ureditev - do vprašanj in dilem glede zaposlitve in splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Ureditev referenduma

Boštjan Vernik, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Vernik, Pravna praksa, 36-37/2003K predlogu za spremembo ustave V ustavni razpravi skušam dosledno vztrajati na »ustavobraniteljskih« izhodiščih. Strnem jih lahko v tri točke: Prvič, vsaka sprememba ustave, ki za seboj nima očitne in skrajno upravičene, celo nujne potrebe je škodljiva, ker ruši načelo ustavne kontinuitete oz. za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Ocenjevanje vplivov predpisov

Iztok Rakar, 23.10.2003

Pravoznanstvo

Iztok Rakar, Pravna praksa, 36-37/2003Prvotno redko poseganje države v družbena razmerja je s povečevanjem kompleksnosti družbenega okolja postajalo vedno pogostejše. V zvezi s povečevanjem pomena regulatorne funkcije države se je v teoriji začelo razvijati pojmovanje o nastanku regulatorne države kot nove faze v njenem razvoju(*1), v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA - 3

Boštjan Kavčič, 23.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 36-37/2003Načelo proste presoje dokazov Uradna oseba v postopku odločanja, torej tekom zbiranja in vrednotenja dokazov, razvrščanju dokazov glede na dokazno moč ali vrednost in pri dokaznem sklepu, ni vezana na nobena formalna dokazna pravila. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Članstvo v EU: izzivi za prihodnost

Irena Vovk, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2003Dr. Janez Potočnik je poskušal odgovoriti na štiri ključna vprašanja, in sicer ali je s koncem pogajanj bistveni del nalog, povezanih z EU, za nami, kateri so naslednji koraki in izzivi razširjene EU, kaj so temeljni kamni bodoče EU in kako naprej. Do polnopravnega članstva je najpomembnejše doko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v luči direktive EU 2003/41/EC

Damjan Belič, 23.10.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Damjan Belič, Pravna praksa, 36-37/2003Organi EU so 3. junija po nekajletnih pripravah sprejeli direktivo o aktivnostih in nadzoru nad institucijami, ki izvajajo pokojninske načrte za dodatno pokojninsko zavarovanje)(*1). Države članice EU morajo uskladiti nacionalno zakonodajo najkasneje do 25. septembra 2005. Cilj direktive je poenotit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Sarbanes-Oxley Act - nova pravila Corporate Governance v ZDA

mag. Nataša Samec, 23.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 36-37/2003Novice v medijih o »delniških parkiriščih«, navideznih poslih na borzi, friziranju bilanc, odgovornosti uprave, razkrivanju informacij tudi pri nas močno odmevajo v javnosti. Vse to vpliva na delniške tečaje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Vedno bolj se kaže centralen pomen ukrepov, ki z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prisega ustavnega sodnika

Miklavž Pleničar, 23.10.2003

Ustavno sodišče

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 36-37/2003Zakon o ustavnem sodišču Predlagam spremembo in dopolnitev 15. člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 15/94 in 64/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odmera kazni

Dean Zagorac, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 36-37/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXIX) Nemška filozofinja Hannah Arendt je svojemu nekdanjemu profesorju Karlu Jaspersu o hudodelstvih, ki so jih zagrešili nacisti med drugo svetovno vojno, pisala, da zanje nobena kazen ni dovolj stroga, saj so ta dejanja tako grozovita, da so preprosto on...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Revus

Avtor ni naveden, 23.10.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 36-37/2003Ob objavljanju besedil (člankov, sodb, komentarjev, recenzij, prevodov itd.) z ustavnopravno vsebino bo imela med delovnimi nalogami tudi občasna prirejanja konferenc, okroglih miz, razprav in javnih predavanj na temo ustavnega prava, tudi izdajanje knjig in zbornikov. Ustvarjalci revije si prav pos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36-37

Leto objave

< Vsi
2003(34)
> Oktober(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HIJ K LM N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov