O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Upravna sekcija

Gregor Strojin, 8.7.1999

Uprava

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19-20/19995. Dnevi javnega prava (I.) Peti tradicionalni dnevi javnega prava, ki so letos v Portorožu potekali pod krovnim naslovom Slovenskega javnega prava na prehodu v novo tisočletje, so v okviru upravne sekcije gostili več medsebojno povezanih tematskih sklopov, ki so tekli pod moderatorstvom dr. Senk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Arbitraža: Stalna arbitraža pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev

mag. Miloš Čas, 8.7.1999

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miloš Čas, Pravna praksa, 19-20/1999V času preobremenjenosti sodišč v Sloveniji, dolgotrajnosti sodnih postopkov (pa tudi ob trendu višanja sodnih taks) se vedno bolj v ospredje postavlja vprašanje uveljavljanja in spodbujanja metod alternativnega reševanja sporov (alternative dispute resolution - ADR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O postopku sprejemanja podzakonskih predpisov

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Državni zbor in državni svet, Vlada

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999V prostorih Gledališkega muzeja v Ljubljani je bila 30. junija 1999 okrogla miza o problematiki postopka sprejemanja podzakonskih predpisov, ki jo je organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC. Namen okrogle mize je bil spodbuditi širšo javno razpravo o vprašanjih obvešče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Razmerja med zakonci

dr. Barbara Novak, 8.7.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 19-20/1999Nekatera vprašanja s področja družinskega in dednega prava germanskega pravnega kroga V času od 13. do 15. maja je pod strokovnim vodstvom prof. dr. Heinza Hausheerja (Bern), prof. dr. dr. h. c. Dieterja Henricha (Regensburg) in prof. dr. Hansa Hoyerja (Dunaj) v Kirchbergu na avstrijskem Tirolske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ali ste že pripravljeni na prvi slovenski elektronski diskusijski list za pravnike?

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Lista se imenuje SLO-IUS. Prijavite se tako, da na naslov slo-ius- requestŽlist.arnes.si pošljete sporočilo z besedo SUBSCRIBE v rubriki "Subject-predmet sporočila". Vsebino sporočila pustite prazno! Podrobnejša navodila za delo z listo SLO-IUS so na spletni strani Pravniškega društva Ljubljana: htt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Denacionalizacija: O uveljavljanju zahtevkov za nemožnost uporabe denacionalizacijskega premoženja

Jan Zobec, 8.7.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Jan Zobec, Pravna praksa, 19-20/1999Še enkrat, toda drugače: Opredelitev problema Po skoraj osmih letih od uveljavitve Zakona o denacionaliziji (ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91 - 65/98) je v literaturi domala soglasno sprejeto stališče, da lahko upravičenec do denacionalizacije uveljavlja od zavezanca odškodnino (oziroma nadomestilo)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O dveh dilemah pri novem ZPP

Janez Tekavc, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 19-20/1999Nekaj misli ob članku "Novi ZPP - tudi sporne določbe" O novem zakonu o pravdnem postopku (ZPP) se je že izpostavilo nekaj spornih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Odpravnina odpoklicanega člana uprave

Stanislav Rozenstein, 8.7.1999

Delovna razmerja

Stanislav Rozenstein, Pravna praksa, 19-20/1999Dejansko je vprašanje odpravnine v praksi dokaj aktualno iz različnih razlogov, med njimi je eden tudi ta, da iz navedenih razmerij teče kar nekaj sporov med družbami in sedaj že "bivšimi" člani uprav d. d. iz poslovodji družb z omejeno odgovornostjo. Ob tem je potrebno poudariti še to, da kar nekaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

OZN: Delovna skupina za manjšine

Irena Ilešič, 8.7.1999

Človekove pravice

Irena Ilešič, Pravna praksa, 19-20/1999Obisk evropskega sedeža OZN v Ženevi Med 25. in 31. majem 1999 je v Ženevi potekalo peto zasedanje Delovne skupine za manjšine, ki deluje v okviru OZN. Njena glavna naloga je zagotoviti izvrševanje pravic, vsebovanih v Deklaraciji o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

50 let Sveta Evrope - dosežki in izzivi

Irena Vovk, 8.7.1999

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/1999V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete Univerze v Ljubjani je 28. junija zbranim profesorjem in peščici študentov predaval generalni sekretar Sveta Evrope Daniel Tarschys, ki je bil pretekli teden na obisku v naši državi. Svet Evrope v letos praznuje pomembno obletnico, saj je 5. maja minilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Stanovanje - oddajanje v najem

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, tretje in četrte alinee drugega odstavka 4. člena, šeste in osme alinee 11. člena, četrte alinee 75. člena, četrte alinee 77. člena, druge alinee 78. člena, 93. do 96. člena, druge in tretje alinee 97. člena, pete alinee 98. člena, 99. do 103. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Ureditveni načrt za območje T-3 Trzin center

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin center (Ur. vestnik občine Domžale, št. 10/97) ni v neskladju z Zakonom. Ureditev, da se dopolnilna gradnja v ureditvenih območjih z izgradnjo stanovanjskih blokov ureja z ureditvenim načrtom, ni v nasprotju z Zakonom. Ureditveni načrt, ki predvidev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Pogoji za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 203. in 381. člena Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95, 35/98 in 91/98) se ustavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa - sprememba vrednosti točke

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Določba petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter Sklep o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in 65/98) nista v neskladju z Ustavo in zakonom. Sklep o spremembi vrednosti točke se razveljavi. Določba podzakonskega akta, ki ne ponovi zakonske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Statut odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94) se zavrže. Določba 21. točke 77. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ni v skladu z Zakonom o odvetništvu, kolikor ne določa, za katere določbe Kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Določanje pokojnin slovenskim državljanom upokojenim v republikah nekdanje SFRJ

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. l. RS, št. 45/92) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Vojaške pokojnine

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS, št. 2/92) se zavrne. O ustavni pritožbi je Ustavno sodišče odločilo s sklepom št. Up-5/96 z dne 27. 1. 1999.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Socialna varnost: Pokojninska reforma

Irena Vovk, 8.7.1999

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/1999Vlada RS je nedavno sprejela predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za drugo parlamentarno razpravo. Poslanci naj bi ga v drugo obravnavali še pred poletnimi počitnicami, tako kaže, da bo zakon vendarle začel veljati s 1. januarjem leta 2000.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izpopolnjevanje korporacijske zakonodaje

dr. Šime Ivanjko, 8.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 19-20/1999Kljub začetku dopustniških dnevov se je 30. junija 1999 v Cankarjevem domu na povabilo Sektorja za evropsko in primerjalno pravo Službe Vlade RS za zakonodajo zbralo presenetljivo veliko število pravnikov na seminarju, na katerem so pripravljalci sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Sodelovanje državljanov pri sodnem odločanju

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Sodišča

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999Ustava Republike Slovenije v 128. členu določa, da zakon ureja primere in oblike neposredne udeležbe državljanov pri izvajanju sodne oblasti. V svetu sta uveljavljeni dve obliki sodelovanja državljanov pri izvajanju sodne oblasti. Prva oblika je porotni sistem, druga pa prisedniški sistem: - V poro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Socialna varnost: Nemške rente v 3. tisočletju

dr. Lev Svetek, 8.7.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 19-20/1999Podobno kakor rentni sistemi v vsej Evropi - tudi v naši Sloveniji - se tudi nemški rentni sistem mora prilagajati novim družbenim, posebej še gospodarskim in demografskim tokovom, ki tudi v Zvezni republiki Nemčiji terjajo prilagoditev rentnega sistema tem tokovom. Poglejmo najprej, kateri so ti to...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Letni dopust

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19-20/1999Z delavcem, ki je bil prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, je delodajalec sklenil delovno razmerje za določen čas petih mesecev. Po preteku delovnega razmerja se je delavec brez prekinitve delovne dobe zaposlil pri drugem delodajalcu za določen čas štirih mesecev. Ali je delavec pri prvem delodajal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Pravica do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti

Katarina Lavrin, 8.7.1999

Delovna razmerja

Katarina Lavrin, Pravna praksa, 19-20/1999V PP, št.16/99 je bil objavljen članek avtorice Martine Šetinc Tekavc z naslovom "Soodvisnost med uveljavljanjem pravic pri delodajalcu in denarnim nadomestilom med brezposelnostjo". Avtorica v njem obravnava določbe Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90-71/93, v nadaljevanju ZDR), ki go...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izobraževanje

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Ali je delavec, ki je izpolnil tedensko delovno obveznost (40 delovnih ur) in je bil napoten na izobraževanje na dan, ko je sicer prost (sobota), poleg dnevnice upravičen tudi do prostih ur? Kako se obračuna cela dnevnica v primeru, ko je v kotizaciji za seminar vračunano tudi kosilo? Komisija...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19-20

Leto objave

< Vsi
1999(42)
> Julij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEFG HI JK L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov