O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Pogoji za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 203. in 381. člena Sodnega reda (Ur. l. RS, št. 17/95, 35/98 in 91/98) se ustavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Notarska tarifa - sprememba vrednosti točke

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Določba petega odstavka 11. člena Notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter Sklep o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in 65/98) nista v neskladju z Ustavo in zakonom. Sklep o spremembi vrednosti točke se razveljavi. Določba podzakonskega akta, ki ne ponovi zakonske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Statut odvetniške zbornice Slovenije

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94) se zavrže. Določba 21. točke 77. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ni v skladu z Zakonom o odvetništvu, kolikor ne določa, za katere določbe Kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Ureditveni načrt za območje T-3 Trzin center

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 19-20/1999Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin center (Ur. vestnik občine Domžale, št. 10/97) ni v neskladju z Zakonom. Ureditev, da se dopolnilna gradnja v ureditvenih območjih z izgradnjo stanovanjskih blokov ureja z ureditvenim načrtom, ni v nasprotju z Zakonom. Ureditveni načrt, ki predvidev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Določanje pokojnin slovenskim državljanom upokojenim v republikah nekdanje SFRJ

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ur. l. RS, št. 45/92) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Oddaja občinskih kadrovskih stanovanj izven razpisa

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 19-20/1999Drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Stanovanje - oddajanje v najem

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, tretje in četrte alinee drugega odstavka 4. člena, šeste in osme alinee 11. člena, četrte alinee 75. člena, četrte alinee 77. člena, druge alinee 78. člena, 93. do 96. člena, druge in tretje alinee 97. člena, pete alinee 98. člena, 99. do 103. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Socialna varnost: Nemške rente v 3. tisočletju

dr. Lev Svetek, 8.7.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 19-20/1999Podobno kakor rentni sistemi v vsej Evropi - tudi v naši Sloveniji - se tudi nemški rentni sistem mora prilagajati novim družbenim, posebej še gospodarskim in demografskim tokovom, ki tudi v Zvezni republiki Nemčiji terjajo prilagoditev rentnega sistema tem tokovom. Poglejmo najprej, kateri so ti to...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Sodelovanje državljanov pri sodnem odločanju

mag. Drago Čepar, 8.7.1999

Sodišča

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 19-20/1999Ustava Republike Slovenije v 128. členu določa, da zakon ureja primere in oblike neposredne udeležbe državljanov pri izvajanju sodne oblasti. V svetu sta uveljavljeni dve obliki sodelovanja državljanov pri izvajanju sodne oblasti. Prva oblika je porotni sistem, druga pa prisedniški sistem: - V poro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Socialna varnost: Pokojninska reforma

Irena Vovk, 8.7.1999

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/1999Vlada RS je nedavno sprejela predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za drugo parlamentarno razpravo. Poslanci naj bi ga v drugo obravnavali še pred poletnimi počitnicami, tako kaže, da bo zakon vendarle začel veljati s 1. januarjem leta 2000.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavno sodišče RS: Vojaške pokojnine

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. l. RS, št. 2/92) se zavrne. O ustavni pritožbi je Ustavno sodišče odločilo s sklepom št. Up-5/96 z dne 27. 1. 1999.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izpopolnjevanje korporacijske zakonodaje

dr. Šime Ivanjko, 8.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 19-20/1999Kljub začetku dopustniških dnevov se je 30. junija 1999 v Cankarjevem domu na povabilo Sektorja za evropsko in primerjalno pravo Službe Vlade RS za zakonodajo zbralo presenetljivo veliko število pravnikov na seminarju, na katerem so pripravljalci sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O "posredovanju in zagotavljanju delovne sile"

mag. Barbara Kresal, 8.7.1999

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19-20/1999Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 5. maja organiziralo strokovno srečanje z naslovom "Varstvo delavcev, zaposlenih v organizacijah oziroma pri delodajalcih, ki izvajajo posredovanje in zagotavljanje delovne sile". Povod za pripravo raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Pravica do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti

Katarina Lavrin, 8.7.1999

Delovna razmerja

Katarina Lavrin, Pravna praksa, 19-20/1999V PP, št.16/99 je bil objavljen članek avtorice Martine Šetinc Tekavc z naslovom "Soodvisnost med uveljavljanjem pravic pri delodajalcu in denarnim nadomestilom med brezposelnostjo". Avtorica v njem obravnava določbe Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90-71/93, v nadaljevanju ZDR), ki go...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Še enkrat o "pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov"

Jernej Rovšek, 8.7.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 19-20/1999Z marsikatero ugotovitvijo kolega Hinka Jenulla v prispevku "Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov" v PP, št. 18/99 se je mogoče strinjati. Res je, da se državni organi pogosto neupravičeno informacijsko zapirajo ter da v marsikaterem prevladuje birokratski odnos pri razpolaganju z oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

O dveh dilemah pri novem ZPP

Janez Tekavc, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 19-20/1999Nekaj misli ob članku "Novi ZPP - tudi sporne določbe" O novem zakonu o pravdnem postopku (ZPP) se je že izpostavilo nekaj spornih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Službena pot in vštevanje delovnih ur

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Koliko ur je potrebno šteti v delavnik delavcu, ki je bil določenega delovnega dne ali pa na dela prost dan na službeni poti, pot pa je od začetka do konca trajala več kot znaša polna delovna obveznost? Vštevanje delovnega časa v čas službenega potovanja je vprašanje, ki se ureja v avtonomnih pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izobraževanje

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Ali je delavec, ki je izpolnil tedensko delovno obveznost (40 delovnih ur) in je bil napoten na izobraževanje na dan, ko je sicer prost (sobota), poleg dnevnice upravičen tudi do prostih ur? Kako se obračuna cela dnevnica v primeru, ko je v kotizaciji za seminar vračunano tudi kosilo? Komisija...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Prevzem delavcev

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/1999Podjetje namerava prodati gostinski objekt, ker se z gostinsko dejavnostjo ne misli več ukvarjati. Kupec objekta bo po pogodbi prevzel v delovno razmerje vse delavce, ki delajo v objektu. Ali velja tudi za te delavce šestmesečni rok čakanja na delo, kot velja za presežne delavce, ki izgubijo delo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19-20/19991. Delavec je imel v letu 1999 še 24 dni neizkoriščenega dopusta iz leta 1998. Dogovorjeno je bilo, da delavec izkoristi letni dopust v obdobju od 8. 5. 1999 do 3. 6. 1999. Med dopustom je delavec zbolel in prekinil dopust zaradi nastopa bolniške. Zdravniška komisija je zaključila bolniško z 11. 6. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Dodatek za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1999Delavec je delal na praznik, ki je bil obenem tudi nedelja. Kateri dodatek se obračuna, oziroma če se obračuna dodatek za praznik, ali pripada delavcu poleg dodatka tudi prosti dan, ker je delal v nedeljo? Obe splošni kolektivni pogodbi določata, da pripada delavcu za delo v nedeljo najmanj 50-od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Letni dopust

Avtor ni naveden, 8.7.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19-20/1999Z delavcem, ki je bil prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, je delodajalec sklenil delovno razmerje za določen čas petih mesecev. Po preteku delovnega razmerja se je delavec brez prekinitve delovne dobe zaposlil pri drugem delodajalcu za določen čas štirih mesecev. Ali je delavec pri prvem delodajal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Denacionalizacija: O uveljavljanju zahtevkov za nemožnost uporabe denacionalizacijskega premoženja

Jan Zobec, 8.7.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Jan Zobec, Pravna praksa, 19-20/1999Še enkrat, toda drugače: Opredelitev problema Po skoraj osmih letih od uveljavitve Zakona o denacionaliziji (ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91 - 65/98) je v literaturi domala soglasno sprejeto stališče, da lahko upravičenec do denacionalizacije uveljavlja od zavezanca odškodnino (oziroma nadomestilo)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Izvršilni postopek: Posredovanje podatkov v izvršilnem postopku

Dida Volk, 8.7.1999

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 19-20/1999V kakšnem razmerju sta si določbi tretjega odstavka 40. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in 6. točke drugega odstavka 103. člena zakona o bančništvu (ZBan)? Posredovanje določenih (osebnih) podatkov v izvršilnem postopku je uredil šele novi ZIZ (ki velja od 15. oktobra 1998 dalje), v p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19-20

Leto objave

< Vsi
1999(42)
> Julij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ D ĐEFG HI JK L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov