O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 60 - 20. 10. 1995 Državni zbor takoj po sprejemu objavlja tri nove zakone: zakon o ustanovah, zakon o društvih in zakon o blagovnih rezervah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 56 - 4. 10. 1995 Celotna številka je namenjena objavi podzakonskih predpisov (uredb in pravilnikov) za izvedbo carinskega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 61 - 26. 10. 1995 Predsednik republike je odpoklical veleposlanika RS v Italiji, Albaniji, Cipru, San Marinu in Malti - za vse s sedežem v Rimu - Marka Kosina. Ustavno sodišče RS objavlja tri svoje aktualne odločitve: odločbo o postopku za rešitve spora o pristojnosti med okrajnim sodišče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 57 - 6. 10. 1995 Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj, nadalje odlok o določanju kratic aktov ter odlok o soglasju k statutu RTV Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 58 - 13. 10. 1995 Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve dveh zakonov: zakona o Agenciji za plačilni promet in zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju; imenoval je še 9. članico Računskega sodišča ter razrešil in imenoval vrsto sodnikov, tožilcev, člana UO Prešernovega sklada in Stati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 19-20/1995Št. 59 - 19. 10. 1995 Državni zbor je poslal v objavo zakon o zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic. Vlada soglaša, da se odpre Konzulat Češke republike s sedežem v Portorožu (na čelu s častnim konzulom). Ministrica za delo objavlja, da se od 15. oktob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Korenine notariata na Slovenskem

mag. Vesna Rijavec, 2.11.1995

Odvetništvo in notariat

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 19-20/1995Razstavo s tem naslovom sta Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Pokrajinski arhiv Maribor pripravila v okviru prireditve ob praznovanju 20-letnice mariborske univerze. Avtorja razstave mag. Borut Holcman iz Pokrajinskega arhiva Maribor in mag. Vesna Rijavec s Pravne fakultete v Mariboru sta, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Zakonodajni referendum o odvzemu državljanstev

mag. Miro Cerar, 2.11.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 19-20/1995V začetku septembra 1995 je bil iz zakonodajnega postopka v državnem zboru umaknjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije. S tem trenutkom je bil v zakonodajni postopek uvrščen predlog zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Status beguncev

Vasilij Polič, 2.11.1995

Tujci

Vasilij Polič, Pravna praksa, 19-20/1995I. ZAKONODAJA Po 8. členu ustave Republike Slovenije se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabijo neposredno. Del besedila KONVENCIJE O STATUSU BEGUNCEV(*1) UVOD Visoke pogodbene stranke, glede na to, da sta Listina Združenih narodov in Splošna deklaracija o človekovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Starost kot pogoj za pridobitev starostne pokojnine in odmera pravic

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19-20/1995Sodišče je na seji 15. junija 1995 v zadevi št. U-I-150/94 odločilo, da odločbe 4. odst. 39. člena in 4. odstavka 52. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Glasovalna pravica na skupščini d.d.

mag. Borut Bratina, 2.11.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Pravna praksa, 19-20/1995Dediči so za pokojnim upravičencem za denacionalizacijo v postopku denacionalizacije uveljavljali odškodnino za delnico v lastniškem deležu delniške družbe. V postopku je dediče zastopal pooblaščenec, ki ni upravičenec. Zahtevek je bil pravnomočno rešen in dedičem pripadajo delnice delniške družbe, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Ali je podaljševanje pripora nad 6 mesecev protiustavno?

Matija Inkret, 2.11.1995

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Matija Inkret, Pravna praksa, 19-20/1995Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku (Ur. l. 63/95 z dne 13. 10. 1995) lahko traja pripor največ dve leti in šest mesecev. Tako lahko preiskovalni sodnik odredi pripor največ za en mesec, izvenrazpravni senat ga lahko podaljša za nadaljnja dva meseca, vrhovno sodišče pa (kolikor gre za kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Občina - avtonomija organizacije

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 19-20/1995Sodišče je na seji 6. julija 1995 v zadevi št. U-I-58/95 odločilo, da napadeni členi zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 in 14/95 - 28. člen, 6., 7. in 11 al. 29. člena, 30. člen, 31. člen, 4. odst. 33. člena, 1. stavek 5. odst. 35. člena, 2. odst. 42. člena, 1. odst. 50. člena i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Skupščina zveze društev pravnikov Slovenije

dr. Marko Ilešič, 2.11.1995

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 19-20/1995Zveza društev pravnikov Slovenije je na svoji skupščini dne 20. oktobra 1995 v Portorožu, upoštevaje tudi razpravo na Dnevih slovenskih pravnikov, razpravljala o stanju v slovenskem pravnem sistemu in o potrebah po nekaterih spremembah. Izhajajoč iz svoje vloge, ki je tudi v tem, - "da je delo Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Imuniteta delegatov delavskega sveta

Mato Gostiša, 2.11.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 19-20/1995V skladu s 36.c členom zakona o delovnih razmerjih delegatu delavskega sveta delovno razmerje v času mandata in še dve leti po njem ne more prenehati kot tehnološkemu višku. * Delegat DS svoje funkcije ne opravlja (ne hodi na seje DS, zamuja seje ali predčasno odhaja s sej).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Javno podjetje d.d. - odločanje po ZGD ali ZGJS

mag. Borut Bratina, 2.11.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Pravna praksa, 19-20/1995Javno podjetje, katerega večinski lastnik je občina, se bo po končanem lastninskem preoblikovanju organiziralo kot delniška družba. Zakon o gospodarskih javnih službah ureja predvsem javna podjetja v lasti Vlade ali občin, ne vsebuje pa primerov mešane lastnine (občina, skladi, zaposleni), kjer j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Nerazdeljeni dobiček - uporaba za notranji odkup

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Vodstvo podjetja je nerazdeljen dobiček iz prejšnjih let namenilo za plače delavcev in plač še ni izplačalo. Namesto izplačila so delavci podpisali izjavo, da se te dodatne plače štejejo kot posojilo, namesto vračila Posojila pa se bo denar uporabil za plačilo notranjega odkupa. Ali je to zakonit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Pridobitev državljanstva po 40. členu ZDRS - "dejansko življenje v Sloveniji"

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 19-20/1995Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi zadeva št. Up-38/93-18 - na seji 6. julija 1995 odločilo, da se odpravita napadeni sodba VS RS in odločba Ministrstva za notranje zadeve, kateremu se zadeva tudi vrne v ponovno odločanje. Odločitev je sodišče sprejelo s petimi glasovi pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Nadzor nad bolniško odsotnostjo z dela

Marta Klampfer, 2.11.1995

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 19-20/1995Po 250. členu pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94), zavarovanec uveljavlja pravico do nadomestila plače z listino o začasni zadržanosti z dela. V njej osebni zdravnik opredeli začetek in konec začasne zadržanosti z dela. Listino, na podlagi katere delavec uveljavlja nado...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Zakon o javnih naročilih

Peter Černigoj, 2.11.1995

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 19-20/1995Neobičajno nizke cene v ponudbi V članku o zakonu o javnih naročilih Alenka Mordej omenja zanimivo vprašanje komuniciranja med naročnikom in ponudniki in podvomi v umestnost preverjanja razlogov za nenavadno nizko ceno v postopku ocenjevanja ponudb.(*1) Problematika je aktualna, zato je umestn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Prevodi kot avtorsko delo

mag. Lojze Cafuta, 2.11.1995

Intelektualna lastnina

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 19-20/1995V pp, št. 16/95 je dr. Miha Trampuž obravnaval avtorstvo sodnih (ali nesodnih) izvedencev, ni pa se dotaknil prevodov, kolikor so tudi avtorsko zavarovani. Do uveljavitve sedanjega zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/95) je veljal zakon o avtorski pravici (Ur. l. SFRJ, št. 19/78...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Delavčev ugovor zoper sklep o pravicah - določitev osnovne plače

Marta Klampfer, 2.11.1995

Plače v gospodarstvu

Marta Klampfer, Pravna praksa, 19-20/1995Kaj vse je mišljeno s 1. alineo 2. odstavka 106. člena zakona o delovnih razmerjih? Po 106. členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71 /93), ki v bistvu povzema ureditev po 3. odst. 80. čl. ZTPDR (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Prenehanje delovnega razmerja - po samem zakonu ali šele po disciplinskem postopku

Marta Klampfer, 2.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 19-20/1995Ali na podlagi 5. in 6. točke 100. člena zakona o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje že po samem zakonu, ali pa je potrebno izpeljati v 5. točki 100. člena disciplinski postopek? Že v zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 60/89, 42/90), ki se po poobla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Janez Šmidovnik: Lokalna samouprava

dr. Ciril Ribičič, 2.11.1995

Lokalna samouprava

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 19-20/1995Knjiga dr. Janeza Šmidovnika Lokalna samouprava, ki je izšla v ugledni zbirki Cankarjeve založbe Pravna obzorja, je pravzaprav case study, študija, ki kritično analizira uvedbo lokalne samouprave v osamosvojeni Sloveniji. To ne pomeni, da knjiga ne bi govorila tudi o lokalni samoupravi drugod po Evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Promet z delnicami iz notranjega odkupa

Andrej Simonič, 2.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 19-20/1995Podjetje bo v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa takoj odkupilo vse razpoložljive delnice. Obročnega odkupa ne bo, zato tudi ne bo pravil notranjega odkupa. Kako urediti zadeve vnaprej? 1. V trenutku, ko bo lastninsko preoblikovanje podjetja vpisano v sodni register, bo postalo delniš...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19-20

Leto objave

< Vsi
1995(37)
> November(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG HI JK LM N OP QR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov