O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Direktor - presežni delavec

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000Ali je direktor lahko presežni delavec? Pravni položaj direktorja je potrebno presojati iz dveh vidikov - korporacijskega in delovnopravnega vidika. Korporacijsko razmerje izhaja iz akta o imenovanju in določa direktorjev odnos do družbe, katere posle vodi. Iz korporacijskega položaja izhajajo tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Sestava in delovanje vlade po neizglasovani zaupnici vladi in po izvolitvi novega predsednika vlade

dr. Peter Jambrek, 8.6.2000

Vlada

dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 16/2000Sestava in delovanje vlade po neizglasovani zaupnici vladi in po izvolitvi novega predsednika vlade V petek 12. maja letos sem napisal in poslal "zasebno pismo" na nekaj uglednih naslovov. V ponedeljek 15. maja so pismo poznali ali imeli v uredništvih slovenskih časopisov. Novinarji in drugi so g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Vrnitev nezakonito izplačanih odpravnin

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000* Ali lahko organizacija oziroma njeno novo vodstvo, ki je ugotovilo, da je prišlo do nezakonitih (neupravičenih) izplačil odpravnin, zahteva od prejemnikov vrnitev nezakonito prejetih sredstev? * Direktor si je izplačeval dodatek na delovno dobo za 34 let, v delovni knjižici pa ima vpisanih le 17 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Odpravnina ob odhodu v pokoj

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000Ali je delavec upravičen do odpravnine ob odhodu v pokoj, če mu je bila dokupljena zavarovalna doba? Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) v tretji točki 51. člena določa pravico do odpravnine ob upokojitvi. Delavcu v skladu s to določbo pripada ob upoko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Neizrabljeni letni dopust

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 16/2000Delavec je 1. 1. 2000 sklenil delovno razmerje in prinesel potrdilo prejšnjega delodajalca o neporabljenem letnem dopustu za leto 1999. Ali je delavec upravičen do prenosa lanskega dopusta k novemu delodajalcu? Letni dopust je po naši delovnopravni zakonodaji mogoče izkoristiti v dveh delih. Če d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Trajni tehnološki presežki - relativno varovane kategorije

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000Ali sodi namestnica člana komisije za varstvo pravic, imenovana na skupščini družbe, med delavce-člane organa, ki predstavlja delavce, katerih delovno razmerje je varovano z določbo 36. c člena zakona o delovnih razmerjih Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) v pog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Osebna vročitev odločbe delavcu

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000Zakon o delovnih razmerjih določa, da se odločbe, ki zadevajo pravice in obveznosti delavcev, vročajo osebno. Kako se opravi osebna vročitev? Primer: Delavcu je podjetje poslalo odločbo o prenehanju delovnega razmerja in sicer priporočeno s povratnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Odločbe in sklepi US RS

Irena Vovk, 8.6.2000

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 16/2000Drugi del osme knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 1999 nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo dvanajst knjig. V obdobju od 1. junija do 31. decembra 1999 je Ustavno sodišče odločalo na 19 sejah in na 4 javnih obravnavah. Od skupno 219 rešenih zadev, pri katerih je presojalo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Malta - Mednarodni inštitut za pomorsko pravo

Alenka Andrijašič, 8.6.2000

Pomorski in rečni promet

Alenka Andrijašič, Pravna praksa, 16/2000Mednarodni inštitut za pomorsko pravo (International Maritime Law Institute - IMLI) je bil ustanovljen leta 1988 pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (IMO), ki je specializirana agencija OZN. IMO se že vrsto let ukvarja s problemom onesnaževanja morja in varnejše plovbe. Glavna pot do temel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/2000S tujim partnerjem povezano slovensko podjetje se je soočilo z naslednjim problemom: Tuji strokovnjak za software občasno opravi določene posege v softwarske programe in kot fizična oseba izstavi račun, katerega pri plačilu obravnavajo kot pogodbo o delu s plačilom vseh davkov in prispevkov. Zavo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Avtorsko pravo: Aktualni problemi "TV piratstva"

mag. Vesna Bergant-Rakočević, 8.6.2000

Intelektualna lastnina

mag. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 16/2000Pred nami so tedni in meseci, ko bodo na televizijskem sporedu naše nacionalne televizije pogosto ene izmed najdražjih oddaj, namreč težko pričakovani EURO 2000 v nogometu in poletne olimpijske igre v Sydneyu. Cene teh in podobnih športnih prenosov, ki jih je RTV Slovenije v glavnem deležna kot član...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Kazensko pravo: Institut dejanja majhnega pomena

Andrej Ferlinc, 8.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 16/2000Med izključitvijo protipravnosti in izključitvijo kaznivosti Posvetovanje v Portorožu ob koncu aprila (18. in 19.) o bagatelni kriminaliteti(*) je pokazalo, da je obravnavanje bagatelne kriminalitete - v nasprotju z nekaterimi pričakovanji glede na izbrano temo - izredno pomembno. Na povečan pome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Pravdni postopek: Izvršba po novem

Vida Mayr, 8.6.2000

Civilni sodni postopki

Vida Mayr, Pravna praksa, 16/2000Še malo dražja pot do pravice Predvsem v upanju na hitrejši potek premičninskih, pa tudi drugih izvršb, smo čakali in dočakali začetek dela sodnih izvršiteljev. Treba je priznati: dobivamo sklepe o določitvi izvršiteljev in plačilu predujmov, skratka, zadeve se očitno premikajo. Ima pa nova uredi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Ob rob zamislim o slovenski registraciji istospolnih partnerjev

dr. Barbara Novak, 8.6.2000

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Pravna praksa, 16/2000Pravni akti različnih mednarodnih organizacij oziroma združenj že dalj časa pozivajo države, naj bi homoseksualcem in lezbijkam(*1) zagotovili enake pravice kot vsem drugim ljudem. Eden najnovejših in hkrati najobsežnejših, za Slovenijo v danem trenutku iz očitnih razlogov tudi najbolj relevantnih m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Predhodni zdravstveni pregledi - dodatno pojasnilo

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 16/2000* Kdo je plačnik predhodnega zdravstvenega pregleda pri osebah, ki nimajo statusa delavca oziroma še nimajo sklenjenega delovnega razmerja oziroma sploh ne bodo sklenili delovnega razmerje (osebe, ki prvič nastopijo delo, ki nastopijo delo po 6 mesečni prekinitvi, osebe, ki bodo nastopili učno praks...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Vacatio legis je mimo

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 16/2000Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Ur. l. RS, št. 46/00) - velja od 1. 6.: - program izpita je določen posebej za kandidate z univerzitetno izobrazbo ter visoko in višjo izobrazbo in posebej za kandidate s srednjo splošno in srednjo strokovno izobrazbo; - izvajale...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Pogodba o factoringu

mag. Renato Vrenčur, 8.6.2000

Obligacije

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 16/20001. OPREDELITEV STRANK FACTORINŠKEGA RAZMERJA Pogodba o factoringu,(*1) kot ena izmed modernih pogodbenih tipov novejšega časa, predstavlja metodo zunanjega financiranja gospodarskih subjektov ter stopa ob bok nekaterim finančnim instrumentom (akreditivu). Glede na svojo funkcijo predstavlja facto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Kako se pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice?

mag. Jasna Murgel, 8.6.2000

Človekove pravice

mag. Jasna Murgel, Pravna praksa, 16/2000Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ES ali Sodišče) je 8. februarja 2000 izdalo prvo sodbo proti Sloveniji v primeru Majarič.(*1) V tej sodbi je ES odločilo, da je Slovenija kršila 1. odstavek 6. člena Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Civilno pravo: korak bliže h kodifikaciji

Nives Marinšek, 8.6.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Nives Marinšek, Pravna praksa, 16/2000V maju sta se na Brdu pri Kranju ponovno sestali delovni skupini, oblikovani pri Ministrstvu za pravosodje, ki dokončujeta delo na najpomembnejšem segmentu civilne materialne zakonodaje na pripravi predloga obligacijskega zakonika in predloga zakonika za področje stvarnega prava. Medtem ko se obliga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Vsebina "Pravna praksa" 016/2000

Avtor ni naveden, 8.6.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 16/2000mag. Jasna Murgel Kako se pritožiti na ESČP Iztok Drozdek Mirovanje postopka po novem ZPP Vida Mayr Izvršba po novem - Še malo dražja pot do pravice Andrej Ferlinc Institut dejanja majhnega pomena - Med izključitvijo protipravnosti in izključitvijo kaznivosti dr. Barbara Novak Ob rob zam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Pravdni postopek: Mirovanje postopka po novem ZPP

Iztok Drozdek, 8.6.2000

Civilni sodni postopki

Iztok Drozdek, Pravna praksa, 16/2000V prispevku nameravam analizirati odločitev sodišča druge stopnje, ki je razveljavilo sklep sodišča prve stopnje, ko je le-to odločalo o mirovanju postopka.(*1) Dejansko stanje: * Sodišče prve stopnje je odredilo glavno obravnavo ter nanjo povabilo pravdni stranki ter njuna pooblaščenca in sicer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Mladi pravniki: Sodišče Evropskih skupnosti v Ljubljani

Boris Eržen, 8.6.2000

Sodišča

Boris Eržen, Pravna praksa, 16/2000Ekipa študentov ljubljanske PF v finalu Tekmovanje v znanju evropskega prava, ki je pravzaprav reprodukcija sodnega procesa (moot court) pred Sodiščem Evropskih skupnosti, je letos bilo že šestič. Organizatorji, Britanski center za angleške in evropske pravne študije v Varšavi (British centre ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Pravniški državni izpit: praksa, teorija ali utopija?

dr. Marko Pavliha, 8.6.2000

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 16/2000Tisto pozno oktobrsko sredo je bilo moč slutiti, da se bo jesen prezgodaj umaknila mlajši sestri zimi. Ljubljanska sivina je z odpadlim listjem še bolj poudarjala tesnobno svečanost in mračnost dolgih hodnikov ter soban s previsokim stropovjem na Tavčarjevi 9. Prežet z adrenalinom in prvobitno bojev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Slovenščina v pravni praksi (23.del): Pisanje skupaj, narazen, z vezajem: vezaj

dr. Monika Kalin-Golob, 8.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 16/2000Pri pisavi z vezajem imamo več skupin besed, pomudimo se najprej pri že omenjenih zloženkah iz PRIREDNIH podstav. Napisali smo, da lahko vezaj stoji med priredno zvezo dveh skladenjsko enakovrednih besed in da v takih zvezah vezaj nadomešča veznik in, redkeje tudi ali. Najbolj pogosto navajani zgled...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Pamfilova vrnitev

Jaka Repanšek, 8.6.2000

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 16/2000"Študentom prava je izraz Pamfil poznan predvsem kot tipično ime za rimskega sužnja pod katerim si le težko predstavljajo konkretno osebo. Ime Pamfil je zato na moč podobno drugim suženjskim imenom, kot so Stih, Eros in Januarij, ali pa imenom Ticij in Mevij, s katerimi so pravniki označevali svobod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

< Vsi
2000(29)
> Junij(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G HIJ K LM N OP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov