O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

O institutu pripora (še nekoliko drugače)

Andrej Ferlinc, 21.9.1995

Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 16/1995Potem ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo več sklepov o podaljšanju pripora,* površen pregled prakse nekaterih sodišč lahko kaže, da so se morda zatekla v drugo skrajnost, saj so s svojimi odločitvami pričela uveljavljati prakso, kakor da pravni institut pripora sploh ne obstoji. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavitev postopka-umik pobude

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Glede na umik pobude je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-l-64/95 z dne 8. 6.1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Dr.Prof. Peter Kobe

dr. Janez Kranjc, 21.9.1995

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 16/1995Na Pravni fakulteti v Ljubljani je boleče odjeknila novica o smrti njenega zaslužnega profesorja dr. Petra Kobeta. Novembra letos bi minilo štirideset let, odkar je prišel na fakulteto, s katero je ostal tesno povezan vse do svoje smrti. Kar težko je verjeti, da ga ni več med nami, saj smo ga še dob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1995Št. 51 - 7. 9. 1995 Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje s sklepi potrjuje vrsto učbenikov in učnih pripomočkov za osnovne in srednje šole.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Vpis na univerzo in varstvo osebnih podatkov

Janez Tekavc, 21.9.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Višje in visoko šolstvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 16/1995Vsako leto mora študent pri vpisu v višji letnik izpolniti vpisni list, v katerem se zahteva kar nekaj podatkov, katerih relevantnost za vpis študija je dokaj vprašljiva. Prvi del vpisnega liste je nesporen, saj zahteva osnovne podatke o študentu, ki se vpisuje. Obsega klasične identifikacijske p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odslej: Pravniško društvo Ljubljana

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 16/1995Na prvem popočitniškem rednem srečanju, 14. septembra, so se člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljani posvetili dvema zadevama: strokovni del so namenili 4. avgusta objavljeni vladni uredbi o nematerializiranih vrednostnih papirjih, organizacijski del srečanja pa spremembi statuta društva (v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Skladnost podzakonskih aktov-nepristojnost sodišča

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Sodišča

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa zavrnilo, ker je pobuda očitno neutemeljena. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo skladnosti navodila z odredbo kot medsebojne skladnosti dveh podzakonskih aktov, temveč le za oceno skladnosti podzakonskih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 16/1995Samo dejstvo, da je sodišče že prej v zadevi odločalo v isti sestavi, ne predstavlja kršitve pravice do sodnega varstva, saj iz tega nikakor ne izhaja, da bi zato sodišče bilo pristransko.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavno sodišče RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Na seji 14. septembra 1995: * Začasni poslovnik občine Krško z dne 23. 12. 1994 in začasni statutarni akt občine Krško z dne 23. 12. 1994 s predlogom začasnega zadržanja njunega izvajanja. * 2., 5. in 33 čl. ter postopek sprejemanja Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur. list R...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Prepozna vloga

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če ne oceni, da iz podatkov v spisu ne izhaja, da gre za posebej utemeljen primer, ki bi izjemoma dovoljeval odločanje o ustavni pritožbi, vloženi po izteku 60-dnevnega roka. Sklep US RS, št. Up-81 /95 z dne 5. 7. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Nosilci ustavnih pravic-fizične in pravne osebe

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Nosilci ustavnih pravic so tako fizične kot pravne osebe, zadnje le, kolikor se posamezne pravice glede na svojo naravo nanje nanašajo. Predvsem v premoženjskem pogledu ni mogoče razlikovati med fizičnimi in pravnimi osebami. Glede premoženja so varovane ustavne pravice pravne osebe kot take (kot ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba - nesprejem

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ugotavljanje, ali je sodišče pri svojem odločanju prav uporabilo materialno in procesno pravo, samo po sebi ni stvar ustavnega sodišča v postopku zaradi ustavne pritožbe, saj ustavno sodišče ni instanca rednemu sodstvu. Sklep US RS, št. Up-109/94 z dne 5. 7. 1995 Ustavno sodišče ne sprejme ustavne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba-brez očitne kršitve ustavne pravice

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če zatrjevana človekova pravica in temeljna svoboščina očitno ni bila kršena. Sklep US RS, št. Up-99/94 z dne 20. 6. 1995. Če iz ustavne pritožbe izhaja, da ustavne pravice z izpodbijanimi posamičnimi akti očitno niso bile kršene, je ustavno sodišče ne mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Jedrsko pravo kot vir zaupanja

dr. Marko Pavliha, 21.9.1995

Industrija in energetika

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 16/1995Na svetu deluje 432 jedrskih elektrarn, ki so s skupno močjo 341.910 MW leta 1994 proizvedle 17 % električne energije. Največ nukleark je v ZDA (109), potem pa sledijo Francija (56), Japonska (50), Velika Britanija (34), Rusija (29), Kanada (22), Nemčija (21) ter nekatere druge države. Čeprav ni moč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba -lastninska pravica na stanovanju

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 16/1995Ustavno sodišče ne sprejme ustavne pritožbe, če oceni, da v konkretnem primeru očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine pritožnikov. Ustava ne zagotavlja absolutne pravice do pridobitve lastninske pravice na stanovanju tistemu, ki stanovanje zaseda, tako kot tudi ne zagotavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Zakon o državni statistiki

Slobodan Dujić, 21.9.1995

Statistika

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 16/1995Po več kot treh letih od začetka zakonodajne procedure in po različnih zapletih je državni zbor sprejel novi statistični zakon. (*1) Večina omenjenih zapletov se je nanašala na določitev statusa nacionalni statistični instituciji. Osnovni problem, ki se je postavil pripravljalcem zakonskega predloga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Uporaba načela sorazmernosti v evropskem naddržavnem pravu

dr. Lovro Šturm, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 16/1995EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V STRASBOURGU Sodna presoja v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strasbourga se v številnih primerih izrecno ali posredno opira na uporabo načela sorazmernosti, ki ga glede na uporabo angleščine ali francoščine kot delovnih jezikov tega sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Ustavna pritožba-pravica do povračila škode

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 16/1995Prvenstveni namen rednih in izrednih pravnih sredstev je odpravljanje dejanskih in pravnih pomanjkljivosti odločb nižjih sodišč. Šele po njihovem izčrpanju, če seveda obstojijo tudi druge predpostavke, je mogoče uveljavljati odškodnino. Sklep US RS, št. Upl--29/93 z dne 17. 5. 1995.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odpravnina ob upokojitvi

Marta Klampfer, 21.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavki je bila po dolgotrajnem zdravljenju in bolniškem staležu zaradi nesreče izven dela priznana invalidnost in popolna nezmožnost za delo tako, da je bila invalidsko upokojena. Ali pripada delavki nagrada ob odhodu v pokoj v smislu 58. člena kolektivne pogodbe delavcev v gostinstvu in turizmu in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1995Št. 53 - 15. 9. 1995 Med tokrat objavljenimi akti ministrov omenimo, da je ministrica za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta izdala 4 odredbe, v katerih določa število sekretarjev, strokovnih, računovodskih in administrativnih delavcev na delovnih in socialnem, ter višjem delovnem in so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Bolniški stalež-izračun izrabe letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Delavec je po mnenju zdravniške komisije zmožen opravljati delo 4 ure dnevno, za ostale 4 ure pa je odrejen bolniški stalež. Takšna odsotnost traja že 2 meseca in je zato delavec v tem času izrabil tudi svoj letni dopust. Kako se mu v tem primeru izračuna izraba dopusta: po urah ali po delovnih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1995Št. 52 - 8. 9. 1995 Vlada RS objavila tri uredbe, ki zadevajo dajatve pri uvozu kmetijskih proizvodov, spremenjena pa je tudi uredba, ki ureja plačilo posebne takse za uvoženo blago v letu 1995. Ministri pa so tokrat poslali v objavo: minister za promet in zveze pravilnik o omrežju ISDN s pril...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Sporazumna zastavna pravica-stroški postopka

Dida Volk, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Dida Volk, Pravna praksa, 16/1995V letu 1990 je novela zakona o izvršilnem postopku prinesla novost: v tretji del zakona, kjer je urejeno zavarovanje, je bilo vrinjeno novo (22.a) poglavje z naslovom: Zastavna pravica na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank (v nadaljevanju: Sporazumna zastavna pravica).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Nadzor nad bolniško odsotnostjo z dela

Marta Klampfer, 21.9.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavec je dolžan javiti, da je v "bolniški", v roku 24 ur, vendar pa to obvestilo delodajalcu ne pove, kakšen režim zdravljenja je delavcu predpisal zdravnik. * Ali lahko delodajalec zahteva od delavcev, da v podjetju povedo, pri katerem zdravniku in v katerem zdravstvenem zavodu imajo svojo karto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Uporaba slovenščine v gospodarskih družbah

mag. Janko Arah, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 16/1995PRIMER: Tuji družbenik slovenske družbe je sprejel sklep v svojem jeziku. Družba iz Avstrije je v Sloveniji ustanovila hčerko kot družbo z omejeno odgovornostjo. Ker avstrijsko družbo-mater zastopata vedno po dve osebi (dva direktorja ali direktor in prokurist) kot kolektivna zastopnika, sta le-ta v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

< Vsi
1995(35)
> September(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEF GHIJ K LMNOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov