O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Socialna varnost: Vdovske pokojnine v Avstriji

dr. Lev Svetek, 10.6.1999

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 16/1999V času, ko se v slovenski skupščini razplamtevajo razprave o vpeljavi t. i. "vdovskih pokojnin" v naš novi pokojninsko-invalidski sistem, naj si ogledamo to vrsto vdovskih pokojnin pri naši najbližnji severni sosedi Avstriji, Avstrijska zakonodaja je namreč ena najbolj prilagodljivih trenutnim ekono...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Odpravnina ob odhodu v pokoj

Avtor ni naveden, 10.6.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/1999Gozdna gospodarstva so se po zakonu o gozdovih preoblikovala v gozdarska izvajalska podjetja in Zavod za gozdove Slovenije. V obdobju preoblikovanja gozdnih gospodarstev so le-ta svojim delavcem - tudi tistim, ki so bili kasneje prevzeti v zavod - financirala dokup delovne dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Davki: Določitev ustreznih davčnih stopenj

Aleš Kobal, 10.6.1999

Davki občanov in dohodnina

Aleš Kobal, Pravna praksa, 16/1999Davčna stopnja je tista "postavka", na podlagi katere se v povezavi z davčno osnovo, določi višina davčnega dolga (znesek davka). Predstavlja "funkcionalno povezavo" med davčno osnovo in zneskom davka.(*1) Od višine davčne stopnje je odvisna višina davka na eni strani in višina ekonomske moči, ki da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Prokurist - zastopnik družbe

mag. Rajko Knez, 10.6.1999

Obligacije

mag. Rajko Knez, Pravna praksa, 16/1999Ali je prokurist v smislu 33. člena ZGD tudi lahko zastopnik po določbah novega ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99), ki lahko zastopa pravno osebo ne glede na določila o omejitvah z opravljenim državnim izpitom tudi pred okrožnim sodiščem, zlasti v gospodarskih sporih? Nova ureditev v ZPP, ki odstopa od n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Davki: Zakonitost obdavčevanja

mag. Bojan Tičar, 10.6.1999

Davki občanov in dohodnina

mag. Bojan Tičar, Pravna praksa, 16/1999Ker se zadnje čase v pravni praksi poraja vrsta vprašanj v zvezi z obdavčevanjem, menimo, da ne bo odveč opozoriti, da odgovori velikokrat izhajajo iz temeljnih načel - v našem primeru - davčnega prava. Načela so zmeraj vodilo in podlaga za nastanek vsakega splošnega ali posamičnega pravnega akta, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

"Evropsko sodišče" v Krakovu

Irena Ilešič, 10.6.1999

Sodišča

Irena Ilešič, Pravna praksa, 16/1999Letos je, že petič po vrsti, potekalo tekmovanje s področja evropskega prava za srednjo in vzhodno Evropo (Central and East European Moot Court Competition), tokrat v Krakovu. Od 29. aprila do 2. maja 1999 se je 26 ekip iz 10 držav, med njimi prvič tudi ekipa Pravne fakultete v Ljubljani, ki smo jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Slovenska ustavna ureditev

mag. Miro Cerar, 10.6.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 16/1999Dr. Arne Mavčič: Slovenia - Constitutional Law (Suppl. 27, 28), International Encyclopaedia of Laws, General Editor R. Blanpain, Kluwer Law International, The Hague - London - Boston 1998, 302 str. Predstavljano delo dr. Mavčiča, izdano v angleškem jeziku pri ugledni tuji založbi. Nedvomno gre za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Odpravnine v postopku prisilne poravnave

Marta Klampfer, 10.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1999Ali se v postopku prisilne poravnave po 160. členu ZPPSL poplačajo tudi odpravnine, za katere je obveznost nastala pred 10. majem 1997, ko je začela veljati novela ZPPSL in s katero je bil 160. člen tega zakona tudi spremenjen? Po 63. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji /ZPP...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Novosti zakona o pravdnem postopku

mag. Tomaž Keresteš, 10.6.1999

Civilni sodni postopki

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 16/1999Strokovno posvetovanje na temo novosti Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99) sta dne 12. maja 1999 organizirala Inštitut za gospodarsko pravo in Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo iz Maribora. Na začetku posvetovanja je nekaj uvodnih misli glede nove uredit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Delovna razmerja: Uporaba dvojine v novem ZPP

Magda Rous, 10.6.1999

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Magda Rous, Pravna praksa, 16/1999Naš zakon o pravdnem postopku (ZPP, objavljen v Ur. l., št. 26/99) je sprejel Državni zbor RS. Imamo torej originalno besedilo v slovenskem jeziku in ne gre več za prevod besedila iz srbsko-hrvatskega jezika, v kakršnem je bil sprejet prejšnji zakon o pravdnem postopku v stari zvezni državi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom med "bolniškim staležem"

Avtor ni naveden, 10.6.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/1999Delavka je po mnenju invalidske komisije delovni invalid II. kategorije in ji je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priznana pravica do dela s skrajšanim delovnim časom na svojem delu; čeprav je odločba Zavoda postala 1. 10. 1998 pravnomočna, je delavka še vedno v "bolniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Soodvisnost med uveljavljanjem pravic pri delodajalcu in denarnim nadomestilom med brezposelnostjo

Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.1999

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 16/1999Delovna razmerja Primer: Starejši delavec je od delodajalca prejel sklep o prenehanju delovnega razmerja, saj je bil spoznan za trajni presežek. Zoper sklep se ni pritožil. Zaprosil je za denarno nadomestilo med brezposelnostjo, pa mu je Zavod za zaposlovanje zahtevek zavrnil. V obrazložitvi je n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Evropski sporazum o pridružitvi - predmet ponovne presoje ustavnosti? (II.del)

Primož Vehar, 10.6.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Primož Vehar, Pravna praksa, 16/1999V prejšnji številki PP smo se seznanili z nekaterimi določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi(*1) ( v nadaljevanju ESP), ki vzbujajo resne dvome o njihovi skladnosti z ustavo, saj pod določenimi pogoji v naš pravni sistem neposredno vnašajo del prava Evropskih skupnosti, ki bi ga sicer prevzeli ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Odločanje nadzornega sveta Gospodarske družbe

Vladimir Višner, 10.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16/1999"Izločitev" člana nadzornega sveta - Odločanje v lastnih zadevah - soglasje k poslom 1. Ali je pravno dopustno s poslovnikom o delu nadzornega sveta ali na kakšen drugi način določiti, da član nadzornega sveta ne sodeluje pri glasovanju ali na seji sploh k tisti točki dnevnega reda, glede katere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Pravni viri ES

Adriana Krstič, 10.6.1999

Pravoznanstvo

Adriana Krstič, Pravna praksa, 16/1999Acquis communautaire Pogosto ostane v francoščini (v angleščino je preveden kot "Community patrimony"). Predlogov za slovenski prevod je več: pravni red EU, ki se uporablja najpogosteje (npr. Državni program za sprejem pravnega reda EU), pravni red Skupnosti, pravo Skupnosti, skupnostno pravo, pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Socialna varnost: Minimalna plača, usklajevanje plač, regres za letni dopust - v obdobju 1999 do 01

Nataša Belopavlovič, 10.6.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 16/1999Državni zbor RS je 19. maja 1999 že drugič sprejel zakon o minimalni plači o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (Uradni list RS, št. 39/99J, ki za navedeno obdobje določa: * višino minimalne plače in način njenega usklajevanja, * način usklajevanja izhodiščni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Evropska listina o zakonski ureditvi položaja sodnikov

Dušan Ogrizek, 10.6.1999

Sodišča

Dušan Ogrizek, Pravna praksa, 16/1999Razlogi za njen sprejem in obrazložitev Uvodno pojasnilo Sveta Evrope Pri izvajanju dejavnosti Sveta Evrope na področju organizacije sodnega sistema v demokratični pravni državi, ki potekajo zdaj že vrsto let, so bili ob številnih priložnostih osvetljeni različni vidiki vprašanja sodniškega po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Kako ravnati do sprejema novega ZDR

Irena Vovk, 10.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 16/1999Gospodarski vestnik - Izobraževanje je v sodelovanju z Inštitutom za delovna razmerja (IDR) 25. maja organiziral redni mesečni seminar, namenjen vsem tistim, ki se pri svojem delu ali v zvezi z njim srečujejo z vprašanji in postopki urejanja delovnih razmerij in socialnovarstvenih pravic. Odgovor na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Vsebina "Pravna praksa" 432/1999

Avtor ni naveden, 10.6.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 16/1999Primož Vehar Evropski sporazum o pridružitvi - predmet ponovne presoje ustavnosti? - II.del Adriana Krstič Terminološki kotiček: Pravni viri evropskih skupnosti Nataša Belopavlovič Minimalna plača, usklajevanje plač, regres za letni dopust - v obdobju 1999 do 2001 Vladimir Višner Odločanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Zamenjava generacij

Alenka Leskovic, 10.6.1999

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 16/1999Državni tožilci z generalno na čelu so te dni, kakor smo napovedovali v prejšnji številki, v središču pozornosti slovenske javnosti. Za Barbaro Brezigar lahko dodamo le to, da je z mesta vodje tožilcev za posebne zadeve odšla tako kot je prišla - nenavadno in z veliko osebne note. Njena vloga je pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 10.6.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16/199925. maja - 7. junija V zadnji številki smo na tem mestu objavili pomanjkljive podatke o spremembi zakona o delavcih v državnih organih. V zakonu se v 19. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: "Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog predstojnika; imeti morajo univerzitetno izobra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Položaj sodnikov v očeh Sveta Evrope

Dušan Ogrizek, 10.6.1999

Sodišča

Dušan Ogrizek, Pravna praksa, 16/1999Položaj sodnika je osrednje vprašanje položaja sodne oblasti. Položaj sodne oblasti pa je osrednje vprašanje pravne države. Neodvisnost, nepristranskost in visoka strokovnost sodnikov so predpogoji za delovanje pravne države (vrstni red lahko tudi obrnemo: brez visoke strokovnosti ni drugih dveh las...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

< Vsi
1999(22)
> Junij(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGHI JK L MNO PQR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov