O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči

Aleš Butala, 11.1.2007

Kazenski postopek, Javno obveščanje

Aleš Butala, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. pravnik, nekdanji namestnik varuha človekovih pravic Prav na dan, ko je Državni zbor izvolil novo (prvo) varuhinjo človekovih pravic, tj. 20. decembra 2006, smo kot v posmeh človekovim pravicam na televiziji (javni in komercialni) ter naslednji dan tudi v tiskanih občilih gledali o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Brezimni uradniki

Jana Savkovič, 11.1.2007

Uprava, Kultura in umetnost

Jana Savkovič, Pravna praksa, 1/2007zaposleni na Ministrstvu za pravosodje V PP št. 48/2006 je na strani 26 objavljen prispevek Novi Zakon o upravnem sporu mag. Boštjana Tratarja, ki je odziv na vsebino naslovne knjige. Napisal ga je redni profesor in dekan PF Univerze v Ljubljani dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.1.2007

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Vos proti Franciji, št. 10039/03, 5. december 2006 Domneva nedolžnosti je eno izmed temeljnih načel kazenskega postopka, ki je v pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.1.2007

Kultura in umetnost, Gostinstvo in turizem

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 1/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Konec leta 2006 je v založbi Uradnega lista v Ljubljani izšla knjiga Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih avtorja Tomaža Marušiča. Avtor je strokovni javnosti znan kot nekdanji minister za pravosodje, odvetnik i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Črn dan za človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, 11.1.2007

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 1/2007dr. pravnih znanosti, sodnik Ustavnega sodišča RS, profesor na PF Univerze v Ljubljani, Medtem ko je po zaslugi zdajšnjega predsednika dr. Čebulja in prejšnje predsednice Ustavnega sodišča dr. Wedam Lukićeve v Sloveniji razsodna beseda o človekovih pravicah vsaj za trenutek preglasila hrup, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Nevarnost barantanja

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Človekove pravice, Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2007»Menim, da Slovenija je pravna država,« je v pogovoru za STA dejal predsednik Ustavnega sodišča (US) dr. Janez Čebulj. Ob tem pa se moramo po njegovem mnenju zavedati, da v nobeni državi, ki jo lahko označimo kot pravno državo, ni vsaka stvar povsem idealna. Nobena država ni takšna, v kateri ne bi v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Euro ali evro?

mag. Karmen Vezjak, 11.1.2007

Monetarni predpisi, Gospodarska in denarna unija

mag. Karmen Vezjak, Pravna praksa, 1/2007Mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno tudi Službe Vlade RS za zakonodajo.mag. ekonomskih znanosti, sekretarka v Službi Vlade RS za zakonodajo Dne 1. januarja 2007 se je Republika Slovenija na podlagi Odločbe Sveta 495/2006 z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Težave z organiziranim prevozom na delo

mag. Nataša Belopavlovič, 11.1.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2007Delodajalec organizira za delavce prevoz na delo. • Ali je v primeru, da avtobus ne pripelje ali ne pripelje pravočasno in delavcu tako ni omogočen prihod na delo, v skladu s 6. alinejo 137. člena delavec upravičen do plačila? V skladu s šestim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Sprejeta Konvencija ZN o pravicah invalidov

dr. Jasna Murgel, 11.1.2007

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 1/2007dr. pravnih znanosti, sodnica Okrajnega sodišča v Mariboru, docentka na PF Univerze v Mariboru Po svetu je 650 milijonov invalidov, ki jih je večina družb posredno ali neposredno izključevala, zato potekajo prizadevanja za vključitev invalidov na prav vsa področja družbenega življenja.1 Eden ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Vprašanje glede tolmačenja 29. člena ZDDPO-1 – popravek

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-110/2006-2, 30. 11. 2006 Zavezanec je zastavil več vprašanj v zvezi z izvajanjem 29. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)1 in 18. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)2 glede pravice do pokrivanja davčne izgube leta 2005 v letu 2006, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Pravica do izplačila jubilejne nagrade?

mag. Nataša Belopavlovič, 11.1.2007

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2007Delavka ima skupno več kot deset let delovne dobe. V notariatu je začela delati 1. novembra 1997 na podlagi sklenjene pogodbe za določen čas, ki pa je bila leta 2000 spremenjena v pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas. V notariatu je torej zaposlena od leta 1997 brez prekinitev, februarja 2006 pa je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Plače sodnikov, tožilcev in pravobranilcev

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Uprava, Sodišča

, Pravna praksa, 1/2007Odločba US RS, št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 27/06. V neskladju z Ustavo so: – drugi in četrti odstavek 44. člena, prvi in drugi odstavek 45. člena, prvi odstavek 49. člena, prvi odstavek 49.b člena, prvi odstavek 49.c člena, 50. in 50.a č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Ali zemljiški dolg zastara?

mag. Miha Šlamberger, 11.1.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 1/2007mag. pravnih znanosti, pravni svetovalec v Novi KBM, d.d. Pravna praksa je 21. novembra 2006 v Ljubljani organizirala seminar z naslovom Zemljiškoknjižno pravo v praksi. Doletela me je čast, da sem lahko predaval z vrhunskima strokovnjakoma za stvarno pravo, dr. Tratnikom in dr. Vrenčurjem s P...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, 11.1.2007

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2007Prejeli smo tožbo delavke, ki naj bi ji bile kršene pravice iz naslova dodatka za minulo delo od 1. januarja 2003 do 1. marca 2006. Vloga je prispela 29. decembra 2006. • Kakšen je zastaralni rok v takih primerih? V skladu z 206. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Plačilo DMV pri prenosu vozila

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 1/2007Pojasnilo DURS, št. 4234-43/2006, 3. 10. 2006 Kako je s plačilom davka na motorna vozila (DMV) ob prenosu pravice upravljanja osebnega vozila, ki jo je eno ministrstvo pridobilo od drugega ministrstva na podlagi sklepa Vlade RS? Po določilih Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV)31 se DMV pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Kupovanje VP zunaj postopka s prevzemno ponudbo

Gregor Drnovšek, 11.1.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. pravnik, ZLATA MONETA II finančna družba d.d. V praksi sta se v zvezi z (novim) ZPre-1 nedavno pokazali naslednji vprašanji: Ali lahko prevzemnik med objavo namere in ponudbe odkupuje delnice ciljne družbe? Ali je treba v namero napisati, da namerava prevzemnik do objave ponudbe še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obtožni akt in obtožba (I.)

Nataša Skubic, 11.1.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 1/2007Obtožni akt in obtožba sta temeljna pojma kazenskega postopka. V rednem kazenskem postopku sta obtožna akta obtožnica in zasebna tožba, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog in zasebna tožba. Obtožba je vsebovana v obtožnem aktu in pomeni zahtevo upravičenega tožilca v kazenskem postopku, s kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Evropa

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2007Evropa 19. 12. CEFTA se širi. Srednjeevropskemu prostotrgovinskemu sporazumu (CEFTA) so se pridružili Albanija, BiH, Črna gora, Kosovo, Moldavija in Srbija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 1/200712. 1., 9.00 Kako bomo obračunavali plače v letu 2007 Seminar je namenjen predvsem udeležencem iz javnega sektorja. Odin; (www.odin.si). 12. 1., 9.00 Uvedba evra: kje so še nevarnosti in kako odpraviti napake Finance; (www.finance-akademija.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Globus

Dean Zagorac, 11.1.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 1/2007Rusija: selitev ustavnega sodišča v St. Peterburg 20. 12. – Spodnji dom ruskega zakonodajalca je sprejel zakon, ki bo omogočil selitev Ustavnega sodišča Ruske federacije iz Moskve v St. Peterburg, nekdanjo prestolnico cesarske Rusije. Ustavno sodišče bo kljub temu ohranilo moskovski urad, ki bo z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Blog na blog palača

Boštjan Koritnik, 11.1.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2007»Danes je na internetu več kot 50 milijonov blogov, današnje področje blogosfere pa je stokrat večje od tistega pred tremi leti. Ta sfera se danes podvoji po 200 dneh, vsak dan pa na spletu nastane 175.000 novih blogov,« je pred časom dejala predsednica združenja Internet Society Europe ter profesor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Radio Slovenija, A 1, 11. 1., 17.00: Studio ob sedemnajstih

Avtor ni naveden, 11.1.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2007Koncesije v zdravstvu se bodo v prihodnje lahko podeljevale le na podlagi javnega razpisa, večino pristojnosti za podelitev koncesije bo imelo ministrstvo, z bolnišnicami pa bodo lahko pogodbe o delu sklepali tudi svobodniki zdravniki specialisti. To so le nekatere novosti predloga Zakona o koncesij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Evro ali euro – pogled slovenistke

mag. Nataša Logar, 11.1.2007

Monetarni predpisi, Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 1/2007Že več pravnikov me je vprašalo, kako je z zapisom imena našega novega denarja. Zapis evro je v splošni rabi že več let uveljavljen, zato je dogovor finančnih ministrov o zapisu euro, ki so ga sprejeli septembra 2006, presenetil ne le sloveniste, ampak še marsikoga. Preden nadaljujem, naj povem, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 11.1.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2007od 19. decembra do 8. januarja Torek, 19. 12. Še brez dogovora. Sindikati javnega sektorja in predstavniki vlade niso dosegli soglasja o podpisu dogovora o nadaljevanju pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor, s katerim bi zamrznili pogajanja o plačnih razredih in začeli pogaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Politična moč mora zagotavljati »vrhovnost ustavnosti«!

mag. Andraž Teršek, 11.1.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 1/2007Razumnik, kritičen, a hkrati realen glede politike, pozoren, a hkrati zadržan do ustavnega prava, mi ponudi izziv, ki ga sprejmem: »Prosim, opredelite družbeno vlogo ustavnega sodstva v dveh odstavkih.« Ustavno sodstvo in njegovo pravotvorje (normativno) legitimirajo določbe Ustave, uveljavljeni ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2007(42)
> Januar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGHIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov