O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Ravnanje sodišč v primeru obravnave dokazov, ki vsebujejo tajne podatke, še (vedno) ni zakonsko primerno urejeno

Avtor ni naveden, 7.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2016Varuh se je ob obravnavi neke pobude srečal z vprašanjem seznanitve stranke s tajnimi podatki, ki so že predloženi v sodni postopek in so del procesnega gradiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Kršitev osebnostnih pravic - spletni dnevnik (blog) - zahtevek za odstranitev zapisa

Avtor ni naveden, 7.1.2016

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2016Sodba II Ips 307/2014, 17. september 2015 (v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 252/2014) Četudi je treba medmrežje jemati kot del modernega, odprtega dialoga, sporni zapis ni bil namenjen obveščanju javnosti ali iskanju resnice, temveč izključno osebni diskvalifikacij
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Osebni podatki v EU

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Odbor stalnih predstavnikov EU (Coreper) je 20. decembra 2015 potrdil kompromisno besedilo glede zakonodajnega svežnja o varstvu osebnih podatkov. S tem sta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o svežnju, o katerem so štiri leta potekala zelo intenzivna pogajanja. Dogovor bo formalno potrjen, ko bo Evropski parlament glasoval na plenarnem zasedanju in Svet potrdil besedilo, kar naj bi se zgodilo spomladi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Neupoštevanje roka za odločitev o začasni odredbi je kršitev zakona

Avtor ni naveden, 7.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2016Na Varuha se je pobudnik obrnil zaradi dolgotrajnosti postopka odločanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani o vloženem predlogu za izdajo začasne odredbe in s tem v zvezi glede izpostavljene kršitve 70. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.1.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pridobivanje podatkov o učencih od vrtca

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Pravne podlage za posredovanje informacij o družinskih razmerah otroka in njegovi morebitni "problematičnosti" vrtec nima. Praviloma bo otrok, katerega telesne, duševne oziroma vedenjske specifičnosti zahtevajo posebno obravnavo, že v vrtcu vključen v posebni program vzgoje na podlagi odločbe, ki jo po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) izda Zavod za šolstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Vročanje položnic za plačilo stroškov šolarjem

Avtor ni naveden, 7.1.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2016V nekaterih šolah otroci v sicer zaprtih kuvertah prejmejo položnico za plačilo prehrane v šoli. Pobudnica, ki se je obrnila na Varuha, pa meni, je tak način vročanja položnic nedopusten, saj nekateri otroci sošolcem odpirajo kuverte, se norčujejo iz tistih učencev, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Predložitev osebne izkaznice ob plačevanju z moneto

Irena Vovk, 7.1.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Prodajalka na bencinskem servisu je od posameznika, ko je opravil nakup z moneto, zahtevala predložitev osebnega dokumenta. Dokument je zahtevala, ker naj bi se pogosto dogajale zlorabe monete. Ali je ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Upravljanje in uporaba solastne stvari

Nadija Šuler, 7.1.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 1/2016Vsak solastnik je pri izvrševanju svoje pravice deloma omejen s pravicami preostalih solastnikov, kar se najbolj pokaže pri upravljanju, uporabi in posesti solastne stvari. Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Pri upravljanju solastne stvari je pomembna razmejitev med posli rednega upravljanja in posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili

Marijan Rus, 7.1.2016

Kultura in umetnost

Marijan Rus, Pravna praksa, 1/2016Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je leta 2014 doživel obsežno spremembo z novelo ZIZ-J, 4. avgusta 2015 pa je začela veljati še najnovejša novela ZIZ-K. Noveli sta zajeti in jedrnato predstavljeni v knjigi Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili - z novelama ZIZ-J in ZIZ-K (avtorja uvodnih pojasnil dr. Vesna Rijavec in dr. Andrej Ekart, IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 288 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Samomor med policijskim pridržanjem

Lena Šutanovac, 7.1.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 1/2016"Francoska policija v mestu Loire je posegla po skrajnih ukrepih in začela streljati plastične naboje in solzivec v izgrednike, ki že več kot tri dni množično protestirajo. Številni mladi so se zbrali po tem, ko so se razširile novice, da je 21-letnik umrl med prestajanjem policijskega pridržanja. Čeprav vsa poročila nakazujejo na samomor, javnost temu ne verjame in nasprotuje ravnanju lokalnih policistov." Take novice so polnile strani francoskih in mednarodnih medijev leta 2009, ko je 21-letnik umrl zaradi posledic poskusa samomora v policijski celici. Šest let pozneje se zgodba zaključuje z epilogom na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Še en "politični" izziv pred varuhinjo

mag. Matevž Krivic, 7.1.2016

Človekove pravice, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 1/2016Vse priznanje instituciji varuha človekovih pravic za vse, kar je v dosedanjih dvajsetih letih dobrega že naredila in še dela za varstvo človekovih pravic - a del tistega, po čemer jo bomo cenili, je tudi to, da ne umanjka tudi pri bolj spolitiziranih vprašanjih, ko je treba zobe pokazati tudi sami Vladi, če očitno in hudo krši ustavo in človekove pravice. Prejšnja varuhinja se je tu izkazala zlasti s svojo hitro zahtevo za presojo ustavnosti spornih določb znamenitega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), sedanja pa prav zdaj počasi premleva, namesto da bi ju hitro strla, dva trda oreha: že dva meseca pobudo Radia Študent, naj zahteva presojo ustavnosti podeljevanja policijskih nalog vojski mimo ustave, v začetku decembra pa se je temu pridružila še pobuda, naj varuhinja hitro opozori Ustavno sodišče (in Vlado) tudi na očitne kršitve ustavnih pravic s postavitvijo žičnate ograje ob meji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Kaj imajo skupnega kazenske zadeve Bavčar, Snežič in Zavašnik?

dr. Matjaž Ambrož, 7.1.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 1/2016Vse tri so bile medijsko odmevne, poročanje o njih pa je v podtonu zaznamoval poziv: "Nekaj je treba storiti!" Zakonodajni aparat je ta poziv vzel resno in se na vse tri zadeve odzval energično: v kratkem času so bile pripravljene in sprejete spremembe zakonodaje, ki naj poskrbijo za to, da se taki primeri ne bodo več ponovili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v postopku stečaja?

mag. Primož Feguš, 7.1.2016

Civilni sodni postopki

mag. Primož Feguš-S, Pravna praksa, 1/2016Izhodišče za ta članek je odločba Ustavnega sodišča št. U-I-220/14-11, U-I-161/14-15, Up-559/14-14, U-I-21/15-7, Up-101/15-9, U-I-30/15-8, U-I-59/15-8 z dne 12. novembra 2015. Z njo je Ustavno sodišče presojalo ustavnost določil novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), kolikor se nanašajo na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče je odločilo, da predstavljena zakonska ureditev ni v nasprotju z Ustavo. Podrobnejša predstavitev ustavne odločbe in njenih glavnih argumentov je že bila podana v članku mag. Jurija Rovereja. Namen tega članka je predstaviti stališče upnikov in njihovo nemoč v boju zoper dolžnike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Odpoved pogodbe starejšemu delavcu

Miha Šercer, 7.1.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 1/2016Delavcu nameravamo odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Letos (2016) bo septembra dopolnil 57 let. V letu 2015 (od septembra dalje, ko je dopolnil 56 let) je že užival zaščito pred odpovedjo kot starejši delavec. Ali ta zaščita velja še naprej za leto 2016 ali za to leto veljajo nova pravila glede na postopno zviševanje starostne meje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Nedoločna in določna oblika pridevnika

dr. Nataša Hribar, 7.1.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 1/2016Večno vprašanje, na katero tudi jezikoslovci marsikdaj ne znamo odgovoriti kar na prvo žogo. Kolegica mi je pred časom poslala vprašanje, ali je v naslovu Grem v zanimiv/zanimivi Maribor ustreznejša oziroma pravilna določna ali nedoločna oblika pridevnika. Preden se lotimo poskusa odgovora na to vprašanje, ponovimo znanje o določnosti pridevnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo

Ahačič Jakob, Gril Maša, Košir Tina, Zupančič Simona, 7.1.2016

Varstvo okolja

Jakob Ahačič, Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič, Pravna praksa, 1/2016V Državnem zboru je trenutno v obravnavi predlog zapisa pravice do čiste pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Ta problematika je bila tudi del raziskav v okviru Pravne klinike za varstvo okolja, ki je v študijskem letu 2014/2015 potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.1.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Od 15. decembra do 4. januarja

Irena Vovk, 7.1.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016 Torek, 15. 12. Javna dela 2016. Zavod RS za zaposlovanje je objavil prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 v okvirni višini 21,5 milijona evrov, v katera se bo lahko vključilo 3.800 dolgotrajno brezposelnih oseb. Prvo javno povabilo bo odprto najdlje
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku

Anja Koren, 7.1.2016

Prekrški

Anja Koren, Pravna praksa, 1/2016V zadnjem času se v praksi pogosto pojavljajo dileme glede pravnomočnosti in izvršljivosti odločb, izdanih v postopku o prekršku, predvsem plačilnega naloga prekrškovnega organa. Za pravilno in usklajeno delovanje prekrškovnih organov ter pravno varnost državljanov, ki se vsakodnevno srečujejo s prekrškovnimi normami, so v prispevku predstavljena izhodišča za obravnavanje nedovoljenih in prepoznih zahtev za sodno varstvo po določbah Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Elektronsko javno naročanje - podarjena priložnost za korenite spremembe

dr. Petra Ferk, 7.1.2016

PRORAČUN

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 1/2016Dne 30. novembra 2015 je bil objavljen nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), sprejet v Državnem zboru RS 18. novembra 2015 z absolutno večino (kvorum: 86 poslancev, za: 54 poslancev, proti: 25 poslancev), potem ko je Državni svet v začetku novembra nanj izglasoval odložilni veto. Z ZJN-3 se v slovenski pravni red prenašata dve od treh direktiv iz petega zakonodajnega svežnja o javnem naročanju iz leta 2014, tj. klasična direktiva 2014/24/EU in infrastrukturna direktiva 2014/25/EU. ZJN-3 večinoma sledi spremembam, ki jih prinašata direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU, pri čemer pa se ta prispevek osredotoča na uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v vse faze postopka oddaje javnega naročila, ki jo je prinesla Direktiva 2014/24/EU in se z ZJN-3 prenaša v slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Vivere bis, vita posse priore frui

Janez Kranjc, 7.1.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 1/2016Misel je vzeta iz Marcialovega epigrama (X, 23). Slovensko bi se glasila: Dvakrat živi, kdor se lahko veseli prejšnjega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Evropa

Irena Vovk, 7.1.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2016 Ponedeljek, 14. 12. Globalni akcijski načrt. EU je odigrala ključno vlogo pri pogajanjih o zgodovinskem podnebnem sporazumu, ki ga je 12. decembra v Parizu sklenilo 195 držav. Ambiciozni in uravnoteženi sporazum, ki je prvi velik mednarodni dogovor v 21. stoletju, vsebuje g
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Razlagalni razmislek ob dnevu ustavnosti

dr. Marijan Pavčnik, 7.1.2016

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 1/2016Ustava ni samo temeljni vsebinski pravni akt, ki ureja temeljne (človekove) pravice, temeljna pravna načela in državno ureditev. Pomembno je, da je tudi izhodiščni postopkovni akt, ki omogoča, da državnopravno organizirana skupnost lahko deluje. V naravi vsakega normativnega pravnega akta, ustave pa še posebej, je, da njegova vsebina ni vnaprej samodejno tako določno izklesana, da jo je treba samo še uporabiti. Preden pravni akt, ustavo pa še posebej, uporabimo, ga je treba razumeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Kje je darilo za male vlagatelje?

Matej Tomažin, 7.1.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 1/2016Decembrska obdarovanja so za nami ... In že v prvih dneh novega leta lahko ugotovimo, da so dobri možje spet prezrli slovenske male vlagatelje. Pravzaprav je le malo manjkalo, pa bi dobili še daljšo in močnejšo šibo, ki bi nas še bolj udarila po prstih oziroma po prihrankih.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2016(33)
> Januar(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEF G H IJK LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov