O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Kako najti nove mednarodne povezave

Alojz Ribič, 12.1.1995

Študenti

Alojz Ribič, Pravna praksa, 1/1995Program izmenjave študentskih praks STEP (Student Trainee Exchange Programme) je ena številnih dejavnosti ELSA, Evropskega združenja študentov prava. Program izmenjave študentskih praks na področju prava poteka že skoraj 15 let. Vanj so vključeni študenti in njihovi delodajalci iz skoraj vseh evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava(V)

dr. Franc Pernek, 12.1.1995

Davki občanov in dohodnina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 1/1995V tem sestavku nameravamo prikazati, kako lahko vpliva sestava osebnega dohodninskega davka (dohodnina) na količino in vzorec prihrankov gospodinjstev. Ves sistem dohodnin zagotavlja nekatere spodbude za posamezne oblike gospodinjskih prihrankov, kot so npr. depozitni računi, hranilni računi, rač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Zakon o industrijski lastnini s komentarjem

Borut Stražišar, 12.1.1995

Intelektualna lastnina

Borut Stražišar, Pravna praksa, 1/1995V skupni založbi ČZ Uradni list Republike Slovenije ter Gospodarskega vestnika je izšel komentar zakona o industrijski lastnini avtorjev Kreša Puhariča, Marije Krisper-Kramberger in Lojzeta Udeta. Gre za komentar, ki je izšel relativno pozno (glede na izredno kratke roke komentarjev ostalih zakonov)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Mednarodno sodišče za Ruando

Miha Pogačnik, 12.1.1995

Sodišča

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 1/1995Varnostni svet Združenih narodov je 8. novembra 1994 sprejel resolucijo št. 955, s katero je ustanovil Mednarodno kazensko sodišče za pregon oseb, odgovornih za genocid in druge grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene na ozemlju Ruande, in ruandskih državljanov, odgovornih za genoci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Pravila UNIDROIT za sklepanje mednarodnih gospodarskih pogodb

mag. Vesna Kranjc, 12.1.1995

Obligacije, Trgovina

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 1/1995V civilnopravnih razmerjih postajajo raznopravna razmerja vedno številnejša. To še posebej velja za gospodarsko področje, kjer se gospodarski subjekti pri zasledovanju ekonomskih ciljev ne ozirajo na drugačno državno pripadnost nasprotne pogodbene stranke. Stranki lahko samo določita pravo, kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 80 - 23. 12. 1994 Državni zbor objavlja sprejeti zakon o financiranju občin ter spremembe in dopolnitve svojega poslovnika (poleg sklepa svoje komisije za volitve in imenovanja in novih zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Čisti računi pri uveljavljanju pravic v zvezi z začasno zadržanostjo od dela

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995S 1. januarjem 1995 so začela veljati pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94), ki jih je sprejela skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, k njim pa je dal soglasje tudi minister za zdravstvo. Z uveljavitvijo teh pravil sta prenehala veljati dva samou...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 83 - 31. 12. 1994 Za zadnjo lansko številko uradnega glasila RS so bile poslane dokaj tehnične odredbe iz različnih republiških organov: dopolnjena je odredba o ustanovitvi izpostav Republiške uprave za javne prihodke (glede na nove občine!), odredba o številu administrativnih in strokovnih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 81 - 27. 12. 1994 Večji del tokratne obsežne številke zasedajo tri uredbe, ki urejajo začasno uporabo sporazumov o prosti trgovini s Češko, Slovaško in Madžarsko.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 82 - 30. 12. 1994 Objavljena je prednovoletna bera novih zakonov, ki jih je na zadnjem zasedanju sprejel Državni zbor: gre za spremembe zakona o notariatu, zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev, spremembo zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Nekateri problemi izvrševanja osebnih stikov med otrokom in starši

dr. Karel Zupančič, 12.1.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 1/1995Temeljna zapoved našega družinskega prava, da je treba upoštevati korist otroka v vseh razmerjih in položajih, v katerih je otrok udeležen ali prizadet,(*1) velja tudi za osebni stik med otrokom in starši. V nadaljnjem bom opozoril na nekatere posledice te zapovedi. 1. Naše pravo šteje osebne sti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

O metodah tipizacije pojasnitvenega postopka v zdravstvu

mag. Zlatko Dežman, 12.1.1995

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 1/1995Vsaka tipizacija upravičeno zastavlja vprašanje, ali ne predstavlja nasilja nad stvarnostjo, katero zaradi njene kompleksnosti ni mogoče preprosto vpeti v toge, dogmatične, zaprte miselne modele, ne da bi prišlo do poenostavljanja. Vendar je prav to poenostavljanje smisel slehernega sistematičnega r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 74 - 30. 11. 1994 Uvodna odločitev, objavljena v tej številki Uradnega glasila RS, je ukaz Predsednika republike o podelitvi častnega znaka svobode RS umetnostnemu zgodovinarju in kritiku Federicu Zeriju. Edini, tokrat objavljeni vladni akt je sklep o naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Evropska konvencija o izročitvi

Irena Badovinac-Bjelič, 12.1.1995

Kazenski postopek

Irena Badovinac-Bjelič, Pravna praksa, 1/1995Republika Slovenija ima kot članica Sveta Evrope možnost, da pristopi h konvencijam Sveta Evrope in tako prispeva k tesnejšemu povezovanju med članicami na določenih področjih Na področju kazenske pravne pomoči je Republika Slovenija do sedaj pristopila že k dvema konvencijama Sveta Evrope: v let...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 78 -16. 12. 1994 Tokrat objavljene odločitve Vlade RS so naslednje: sklep o sedežu upravne enote Ljubljana; uredbo o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev; uredba o izdajanju obveznic in izvrševanju odločb za odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad; uredba o dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 76 - 9. 12. 1994 Državni zbor objavlja ukaz, s katerim razglaša spremembe in dopolnitve zakona o izvajanju Resolucij VS OZN št. 757/1992 in 820/1993. Vlada RS je v objavo poslala 3 uredbe: v prvi določa listo A in B obrtnih oziroma podobnih dejavnosti; z drugo ustanavlja Pošto Slovenije, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 75 - 2. 12. 1994 Državni zbor je za objavo pripravil kar lepo vrsto odločitev. Najprej objavlja dva nova zakona: zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, za njim pa še zakon o skladu financiranja razgradnje NE Krško in odlaganja njenih radioaktivnih odpadkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 77 -15. 12. 1994 Na prvih straneh objavlja Državni zbor odloke o imenovanjih: članov računskega sodišča in namestnikov varuha človekovih pravic (Aleš Butala, France Jamnik in Jernej Rovšek). Predsednik republike je srebrni častni znak svobode RS podelil Prirodoslovnemu društvu Slovenije, odre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.1.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1995Št. 79 - 21. 12. 1994 Državni zbor objavlja Proračunski memorandum za leto 1995. Minister za notranje zadeve je podpisal spremembe in dopolnitve Navodila o uporabi prisilnih sredstev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sprejela obsežna Pravila obveznega zdravstvenega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Odgovor na članek: "Služba VOX - zanikanje pravne države"

Aleš Malavašič, 12.1.1995

Vlada

Aleš Malavašič, Pravna praksa, 1/1995Avtor prispevka (v pp, št. 25/94) Borut Šinkovec, ki je sicer svetovalec Vlade Republike Slovenije v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, kot piše na predzadnji strani Pravne prakse, ko so našteti avtorji prispevkov, v svojem članku opozarja Vlado Republike Slovenije, da gre pri službi VO...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Zastopanje družbe

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995Do sedaj je podjetje zastopal direktor podjetja, v času njegove odsotnosti pa njegov namestnik, ki je imel enaka pooblastila kot direktor. V novem statutu družbe pa nadomeščanje ni predvideno, čeprav bi želeli, da bi bil določen namestnik direktorja, ki bi družbo zastopal v času direktorjeve odsotno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Upravljanje v enoosebni družbi-hčerki

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995Vprašanje: Družba z omejeno odgovornostjo je uskladila svojo organiziranost z zakonom o gospodarskih družbah. Ker je družbo ustanovila druga družba in je tako edini družbenik, družba nima drugih organov, razen poslovodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

"Mirovanje" med bolniškim staležem

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995V podjetju imajo urejeno občasno kontrolo bolnikov na domu v času koriščenja bolniškega staleža. Predhodno pridobijo mnenje osebnega zdravnika, ki pogosto določi delavcu mirovanje. Pri kontroli ugotovijo, da delavca, ki mu je zdravnik določil mirovanje, ni doma. Kako si razlagati pojem "mirovanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Poškodba med odpovednim rokom-prenehanje delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995Vprašanje: Med odpovednim rokom se je delavec poškodoval, zato je sedaj na bolezenskem dopustu. Kdaj mu preneha delovno razmerje: ali z iztekom odpovednega roka ali z zaključkom bolezenskega dopusta? Delavec namreč pri drugem delodajalcu zaradi začasne nezmožnosti za delo ne more začeti z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Enoosebna D.O.O.-urejanje delovnih razmerij

dr. Ivan Žužek, 12.1.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 1/1995Vprašanje: Podjetje je oblikovano kot družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Ta je hkrati lastnik podjetja in direktor. Statut ne določa, kateri organi odločajo o delovnih razmerjih. V podjetju je zaposlenih več kot 50 delavcev, sindikat ni organiziran in tudi delavci se niso odločili za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1995(35)
> Januar(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI JK LM NOP QR S ŠTUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov