O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 39. seji (2. januar 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu; - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih; - novela zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament; - predloga E
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Tri "nacionalizacije" in njihova koristnost

dr. Jože Mencinger, 9.1.2014

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 1/2014Decembra 1946 so z Zakonom o nacionalizaciji postale "naše delovne množice še v popolnejši meri gospodarji svoje usode, saj si prave svobode delovnih množic ni mogoče predstavljati, dokler so še pomembna proizvajalna sredstva v rokah izkoriščevalcev". Zakon je ohranil zasebno drobno gospodarsko dejavnost, a čez dobro leto, aprila 1948, so tudi obrtniki in drugi samozaposleni postali "izkoriščevalci", leta 1958 so to postali še lastniki stavb in mestnih zemljišč. Svetost zasebne lastnine je bila odpravljena, narodnogospodarske škode, ki so jo povzročile tri nacionalizacije, pa ni moč izmeriti. Toliko o zelo starih časih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

dogodki - izjave

Irena Vovk, 9.1.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014od 17. decembra do 6. januarja Sreda, 18. 12. Predlog ZID-1. Osnovni cilj predloga novega zakona o inšpekciji dela (ZID-1), ki ga je obravnavala Vlada, je izboljšanje veljavne ureditve in sledenje zahtevi po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora. Njegov cilj je ja
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.1.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Arhiv revij Royal Society

Irena Vovk, 9.1.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014(http://royalsociety.org) Jeziki: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju in Facebooku, YouTubu, blogu, e-arhiv ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslovi <
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Evropa

Irena Vovk, 9.1.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014Torek, 17. 12. Inflacija. Po podatkih Eurostata se je inflacija na letni ravni novembra 2013 v evrskem območju v primerjavi z oktobrom povečala z 0,7 na 0,9 odstotka, v vsej EU pa se je na letni ravni novembra v primerjavi z oktobrom povečala z 0,9 na 1 odstotek. Najnižjo letno stopnjo infla
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Sodnik

Nataša Skubic, 9.1.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 1/2014Sodnik je osrednja oseba vsakega sodnega postopka. V Sloveniji izvajajo sodniki sodno oblast na okrajnih, okrožnih in višjih sodiščih ter na Vrhovnem sodišču. O sodiščih, postopku (pred sodišči) in vrstah postopkov sem pisala v prejšnjih kotičkih. V tem in naslednjih kotičkih bom obravnavala osebe, ki sodelujejo v postopkih pred sodišči. Začenjam s sodnikom (uporabljala bom moško obliko, ki je ustaljena, čeprav je sodnic pri nas bistveno več kot sodnikov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E) (Ur. l. RS, št. 110/13) - veljati začne 11. januarja. <
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Materialno procesno vodstvo - trditveno in dokazno breme - cesija

Avtor ni naveden, 9.1.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2014Sodba in sklep III Ips 46/2010, 15. oktober 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 703/2009) ZPP - 214. in 285. člen Materialno procesno vodstvo zadeva le pomembna dejstva in potrebna dokazila v zvezi s takimi dejstvi. Ni ga mogoče omejevati s sklicevanjem na pristranskost sodnika
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Več zavezujočih kolektivnih pogodb in jubilejna nagrada

dr. Nana Weber, 9.1.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2014Podjetje zavezujejo tri kolektivne pogodbe: Kolektivna pogodba za poklicne novinarje, Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ter Kolektivna pogodba grafične dejavnosti. Vsaka od njih višino jubilejne nagrade določa drugače. • V kakšni višini se mora izplačati jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe delavcu, ki sicer opravlja delo grafičnega tehnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Vpogled DURS-a v podatke o strankah

Irena Vovk, 9.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014V letih 2012 in 2013 je bila gospodarska družba predmet davčnega inšpekcijskega nadzora. Davčna uprava RS (DURS) v odločbi ni priznala dela dveh poslovodnih oseb, z utemeljitvijo, da družba DURS-u ni izkazala, da sta osebi za družbo opravljali delo. Družba je nato DURS-u predložila zbirni opis specifikacij za zahtevano obdobje za obe osebi, ne pa tudi natančnega opisa opravljenega dela, saj je po mnenju družbe vsebina dela, ki ga opravlja za stranke, tajna, razen v primeru ustreznega sodnega naloga. Ali je bilo tako ravnanje družbe pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Temperatura na delovnem mestu

dr. Nana Weber, 9.1.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2014• Ali obstajajo kakšne zakonske ali podzakonske zahteve glede najvišje in najnižje dovoljene temperature na delovnem mestu v pisarnah? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 45. členu nalaga dolžnost delodajalcu, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

(Pre)pogostemu spreminjanju davčnih predpisov naj sledi ustanovitev davčnega sodišča

dr. Jernej Podlipnik, 9.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 1/2014S 1. januarjem 2014 je začelo veljati oziroma se je začelo uporabljati cel kup novih davčnih pravil. Država poskuša s spremembami predvsem povečati priliv v javne blagajne. Nič novega, tako je že nekaj zadnjih let in ob kroničnem pomanjkanju sredstev za javno financiranje se zdi to logično. Vsakoletne spremembe cele vrste davčnih določb, pri čemer so te spremembe pogosto sprejete in objavljene pet pred dvanajsto in v časovni stiski, zaradi česar so včasih strokovno nedodelane, marsikdaj povzročajo težave tako zavezancem za davek kot tudi davčnim organom in sodiščem, ki neposredno odločajo o pravicah in obveznostih zavezancev oziroma preverjajo zakonitost teh odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.1.2014

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 1/2014Opozorilo na izpolnjevanje obveznosti Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbo, s katero je tožnik zahteval ugotovitev nezakonitosti odpovedi, obstoj delovnega razmerja in obračun izpadlih dohodkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij

mag. Mojca Kunšek, 9.1.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2014Konec minulega leta je začel veljati Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS), ki določa izvajanje makrobonitetnega nadzora v Republiki Sloveniji in opredeljuje naloge, nadzorne ukrepe in delovanje nadzornih organov na področju makrobonitetnega nadzora, ki bo zajemal nadzor stabilnosti finančnega sistema, tj. področja bančništva, zavarovalništva, trga finančnih instrumentov, investicijskih družb, družb za upravljanje in lizing družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne prepovedi

Jan Matjaž, Bratina Miha, Ilić Uroš, 9.1.2014

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Jan, Miha Bratina, mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 1/2014Člani nadzornega sveta gospodarske družbe v skladu z 41. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne morejo opravljati nobene funkcije ali dela v konkurenčni družbi, razen če je v statutu določeno drugače. Glede na to, da morajo v skladu z 274. členom ZGD-1 ta dejstva razkriti skupščini že pred njihovo izvolitvijo, se postavlja vprašanje, kako ravnati, če jih skupščina kljub temu imenuje na funkcijo, in kakšne so posledice takega imenovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - razlog nesposobnosti - zdravstveno stanje delavca

Avtor ni naveden, 9.1.2014

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2014Sodba in sklep VIII Ips 167/2013, 30. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljana Pdp 60/2013) ZDR - 6. in 88. člen Izpodbijana odpoved ni bila podana iz razloga nesposobnosti, pač pa zaradi tožničine trajne nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.1.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/20147. januar predlog energetskega zakona. 6. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu; - predlog resolucije o zaščiti kranjske čebele. 3. januar - predlog zakona o zdravilih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslan
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Skupaj ali narazen?

dr. Nataša Hribar, 9.1.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 1/2014Tokrat se lotevam teme, o kateri smo zagotovo že kdaj kakšno rekli, a ker se tako pogosto srečujem s podobnimi vprašanji, ne bo nič narobe, če nekatere stvari še enkrat obnovimo. Ponovili bomo pravila o pisanju skupaj oziroma narazen. Najprej vam ponujam nekaj zgledov; razmislite, ali bi jih pisali skupaj ali narazen (tukaj so vsi zapisani skupaj): čimprej, kakorkoli, naprimer, vnaprej, nasvidenje, malokdo, redkokje, naprodaj, karseda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 9.1.2014

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2014Pregled slovenske zakonodaje Prekrški S 1. januarjem je začela veljati po hitrem postopku sprejeta novela Zakona o prekrških (ZP-1I), ki med drugim kot pristojna sodišča za odločanje o prekrških določa vsa višja sodišča v državi. Novost na področju določa
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev

dr. Nana Weber, 9.1.2014

Pravoznanstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2014Slovenska zakonodaja in teorija pojma podjetniško premoženje zakoncev ne opredeljujeta. Prav zato je doktorska naloga Gregorja Dugarja Pravna ureditev podjetniškega premoženja zakoncev, pripravljena pod mentorstvom dr. Barbare Novak na PF Univerze v Ljubljani, pomemben doprinos k osvetljevanju temeljnih vprašanj in pravnih problemov, ki jih povzroča izostanek ustrezne zakonske opredelitve. V nalogi je uporabljen ustrezen znanstveni instrumentarij, med drugim kar 198 enot strokovnih in znanstvenih člankov ter publikacij in 63 (slovenskih in tujih) sodnih odločb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Izzivi in odzivi - drugi zvezek

dr. Matjaž Ambrož, 9.1.2014

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 1/2014Pri založbi Uradni list je pred kratkim izšla druga knjiga Izzivov in odzivov profesorja Ljuba Bavcona. Prva, ki je izšla leta 2006, vsebuje izbor njegovih besedil od leta 1988 do leta 2005, drugi zvezek pa prinaša izbor od leta 2006 dalje. Ta dinamika kaže, da avtor ne zmanjšuje tempa pisanja, kar je znano tudi izkustveno: čeprav formalno ni več podvržen storilnostnim pritiskom, ob delovnih oddihih vselej prvi vstaja od kave z ugotovitvijo, da je "sicer prijetno klepetati, a je treba tudi delati".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.1.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014Alberto Alemanno (ur.) Foundations of EU Food Law and Policy: Ten Years of the European Food Safety Authority (Ashgate, 2014, 392 strani) V knjigi so zbrana stališča teoretikov, prehranskih odvetnikov, industrije in predstavnikov potrošnikov o prvih desetih letih delovanja ene najug
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Mednarodno kazensko procesno pravo

dr. Primož Gorkič, 9.1.2014

Kultura in umetnost

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 1/2014Pri založbi Narodne novine je že pred časom izšla knjiga akademika Davorja Krapca Međunarodno kazneno procesno pravo: Oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima (Mednarodno kazensko procesno pravo: Oris postopka pred mednarodnimi kazenskimi sodišči, Narodne novine, Zagreb 2012, 284 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.1.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2014(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov